Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<

НАКАЗ 23.09.2005 N 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2005

Документ актуальний на 23.01.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

23.09.2005  № 2097

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2005 р.

за № 1236/11516

Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту

№ 738 від 13.03.2006

№ 1082 від 11.04.2007

№ 2031 від 08.06.2007

№ 2916 від 16.08.2007

№ 3805 від 17.09.2008

№ 5073 від 29.12.2008

№ 1845 від 21.06.2010

№ 2671 від 09.08.2010

№ 3926 від 05.11.2010

№ 4416 від 08.12.2010

Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

№ 409 від 09.02.2011

№ 437 від 11.02.2011

№ 1418 від 27.04.2011

№ 2039 від 22.06.2011

№ 502 від 23.04.2012

№ 22 від 17.01.2013

Наказами Міністерства молоді та спорту

№ 6 від 16.05.2013

№ 39 від 31.07.2013

№ 3555 від 27.10.2014

№ 3789 від 15.10.2015

№ 249 від 22.01.2016

№ 1715 від 29.04.2016

№ 4725 від 26.12.2016

№ 457 від 07.02.2017

№ 3659 від 31.08.2017

№ 2816 від 28.12.2020}

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та з метою впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту згідно з додатком 1;

{Абзац другий пункту 1 у редакції Наказу Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту № 1082 від 11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи з 1 квітня 2007 року}

схеми тарифних розрядів посад працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту за розрядами Єдиної тарифної сітки, згідно з додатками 2-15;

показники для віднесення установ, закладів та організацій до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів згідно з додатками 16-18.

2. Надати право керівникам бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, установлювати:

1) конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) працівникам бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту згідно із затвердженими цим наказом схемами тарифних розрядів та доплат і надбавок до них;

2) посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу ( ставки заробітної плати, тарифної ставки).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків їх посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій та їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

6) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один(на) посадовий оклад (ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

7) установлювати посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) керівникам, фахівцям, службовцям, робітникам структурних підрозділів і окремим працівникам установ, закладів та організацій галузі, посади (професії) яких не передбачені цим наказом, у розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

3. Затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 249 від 22.01.2016 - застосовується з 1 грудня 2015 року}

4. У разі коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи у разі коли вони зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

{Абзац другий пункту 4 вилучено на підставі Наказу Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту № 738 від 13.03.2006 }

Посадові оклади, що були збережені згідно із законодавством, не збільшуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці. Починаючи з 1 січня 2006 року, у разі, коли із введенням в дію цього наказу зменшується в окремих працівників розмір заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту № 738 від 13.03.2006}

5. Установити, що абсолютний розмір кожного підвищення ставки заробітної плати, установленої працівнику згідно з пунктами 3-5 додатка 6 і пунктом 3 додатка 7 цього наказу, визначається із ставки заробітної плати без урахування іншого підвищення. До ставки заробітної плати працівника, визначеної з урахуванням загальної суми підвищень (нова ставка заробітної плати), установлюються надбавки і доплати.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 22 від 17.01.2013}

6. Умови оплати праці, посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки), визначені цим наказом, поширюються на відповідні категорії працівників усіх бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту незалежно від відомчого підпорядкування.

7. Ставки заробітної плати тренерам-викладачам зі спорту встановлювати з урахуванням рівня акредитації закінченого закладу освіти, передбаченого в переліку згідно з додатком 19.

Місячна заробітна плата тренерів-викладачів зі спорту визначається в тарифікаційному списку за формою згідно з додатком 20.

8. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту запровадити умови оплати праці відповідно до цього наказу і провести розрахунки заробітної плати з 1 вересня 2005 року.

9. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 22 квітня 2005 року № 15 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 травня 2005 року за № 498/10778.

Міністр

Ю.О. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці

та соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Голова Центрального комітету профспілки

працівників культури України

Н.І. Іванова

В.М. Матвійчук

Л.Ф. Перелигіна


Додаток 1

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства України у справах сім'ї,

молоді та спорту

17.09.2008 № 3805)

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

__________

Примітки:

1. Посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) з 01 вересня 2015 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення).

{Пункт 1 Примітки додатка 1 в редакції Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 5073 від 29.12.2008 - зміни застосовуються, починаючи з 1 грудня 2008 року; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 1845 від 21.06.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року, № 2671 від 09.08.2010 - застосовується з 1 липня 2010 року, № 3926 від 05.11.2010 - застосовується з 1 жовтня 2010 року, № 4416 від 08.12.2010 - застосовується з 1 грудня 2010 року, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 437 від 11.02.2011 - застосовуються з 1 січня 2011 року, № 1418 від 27.04.2011 - застосовується з 1 квітня 2011 року, № 2039 від 22.06.2011 - застосовується з 1 липня 2011 року, № 502 від 23.04.2012 - застосовується з 1 січня 2012 року, Наказами Міністерства молоді та спорту № 6 від 16.05.2013 - застосовується з 1 січня 2013 року, № 3555 від 27.10.2014, № 3789 від 15.10.2015 - застосовується з 1 вересня 2015 року, № 249 від 22.01.2016 - застосовується з 1 грудня 2015 року, № 1715 від 29.04.2016 - застосовується з 01 травня 2016 року, № 4725 від 26.12.2016 - застосовується з 01 грудня 2016 року, № 457 від 07.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту № 738 від 13.03.2006, № 1082 від 11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи з 1 квітня 2007 року, № 2031 від 08.06.2007 - застосовується з 1 червня 2007 року, № 3805 від 17.09.2008 - застосовується починаючи з 1 вересня 2008 року}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 2

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу Мінсім'ямолодьспорту

16.08.2007 № 2916)

СХЕМА

тарифних розрядів посад тренерів та працівників штатних національних збірних команд України з видів спорту

Посади

Тарифні розряди

перша категорія видів спорту

друга категорія видів спорту

третя категорія видів спорту

Державний тренер

19; 20

18; 19

17;18

Головний тренер

17; 18

16; 17

15;16

Провідний тренер

16

15

14

Старший тренер,

начальник команди

15;16

14;15

13;14

Тренер, тренер-лікар,

тренер-реабілітолог,

тренер-психолог,

тренер-ветеринар

14;15

13; 14

12; 13

Тренер-хореограф,

тренер-адміністратор,

тренер-масажист,

тренер-механік,

тренер-оператор

13;14

12;13

11;12

1. Тарифні розряди тренерів та працівників штатних збірних команд України відповідно до додатка 2 установлюються згідно з категоріями видів спорту.

Наказами центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту здійснюється віднесення видів спорту до відповідних категорій за результатами виступу спортсменів, у тому числі спортсменів-інвалідів, на чемпіонатах світу, Європи, олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських іграх, всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту. Категорійність видів спорту може змінюватися залежно від зміни цих результатів на зазначених змаганнях.

2. Тренерам та працівникам штатних збірних команд у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання національних збірних команд, установлюється надбавка за професійну майстерність у розмірі до 50 відсотків посадового окладу. Ця надбавка може скасовуватися або зменшуватися з погіршенням якості роботи в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 2916 від 16.08.2007 - застосовується з 16 липня 2007 року}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 3

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу Мінсім'ямолодьспорту

16.08.2007 № 2916)

СХЕМА

тарифних розрядів посад тренерів та працівників штатних команд майстрів зі спортивних ігор

Посади

Тарифні розряди

вища ліга

перша ліга

друга ліга, перехідна ліга у футболі

Головний тренер

17; 18

16; 17

15;16

Старший тренер,

начальник команди

14; 15

13;14

13

Тренер, тренер-лікар

13; 14

12; 13

11; 12

Тренер-масажист,

тренер-адміністратор,

тренер-механік,

тренер-оператор

12;13

11; 12

11

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 2916 від 16.08.2007 - застосовується з 16 липня 2007 року}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 4

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу Мінсім'ямолодьспорту

09.02.2011 № 409)

СХЕМА

тарифних розрядів посад спортсменів-інструкторів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту та штатних спортивних команд резервного спорту

Категорії та посади

Тарифні розряди

Штатна команда національних збірних команд України з видів спорту

Спортсмени-інструктори, які зайняли відповідні особисті місця:

олімпійські, паралімпійські, дефлімпійські ігри

1, 2, 3

16

4, 5, 6

15

7, 8

14

всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту, Чемпіонат світу 1, 2, 3

15; 16

4, 5, 6

14; 15

7, 8

13; 14

Чемпіонат Європи, Кубок світу

1, 2, 3

14; 15

4, 5, 6

13; 14

Кубок Європи

1, 2, 3

13; 14

4, 5, 6

12; 13

Чемпіонат світу (юніори та юніорки)

1, 2, 3

13; 14

4, 5, 6

12; 13

Чемпіонат Європи (юніори та юніорки)

1, 2, 3

12; 13

Чемпіонат України, етапи Кубка світу

1, 2, 3

12; 13

Першість України (юніори та юніорки), етапи Кубка Європи

1, 2, 3

11; 12

Штатні спортивні команди резервного спорту

Спортсмен-інструктор

11

1. Спортсменам-інструкторам штатної команди національних збірних команд України, які зайняли відповідні місця у командних номерах програми, посадові оклади установлюються в межах схеми тарифних розрядів згідно з додатком 4, але не більше окладів спортсменів-інструкторів, які зайняли особисті місця у відповідних змаганнях.

Спортсменам-інструкторам штатної команди національних збірних команд України з альпінізму посадові оклади встановлюються наказом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту згідно з додатком 4.

2. Спортсменам-інструкторам штатної команди національних збірних команд України у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання національних збірних команд, установлюються надбавки за професійну майстерність у розмірі до 50 відсотків посадового окладу. Ця надбавка може скасовуватися або зменшуватися з погіршенням якості роботи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

3. Спортсмени-інструктори штатної команди національних збірних команд України з олімпійських видів спорту, які включені до числа кандидатів у збірну команду України на наступні олімпійські ігри та посіли 1-6-е місця на останніх олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, 1-3-є місця на чемпіонатах світу та Європи серед юніорів та юніорок, спортсмени-інструктори штатної команди національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, які включені до числа кандидатів у збірну команду України на наступні всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту та посіли 1-3-є місця на останніх всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу, а також спортсмени-інструктори штатної команди національних збірних команд України з видів спорту для інвалідів, які включені до числа кандидатів у збірну команду України на наступні паралімпійські, дефлімпійські ігри та посіли 1-3-є місця на останніх паралімпійських, дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, отримують щомісячну премію в розмірі не більше посадового окладу у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання штатної команди національних збірних команд України.

Призначення та виплата зазначеної премії здійснюються відповідно до наказу Мінсім'ямолодьспорту від 04.08.2006 № 2680 "Про затвердження Порядку преміювання окремих категорій спортсменів-інструкторів штатних збірних команд України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2006 за № 1010/12884.

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 2916 від 16.08.2007 - застосовується з 16 липня 2007 року, в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 409 від 09.02.2011}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 5

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

у редакції наказу Мінсім'ямолодьспорту

16.08.2007 № 2916)

СХЕМА

тарифних розрядів посад спортсменів-інструкторів штатних команд майстрів зі спортивних ігор

Посади

Тарифний розряд

вища ліга

перша ліга

друга ліга, перехідна ліга у футболі

Спортсмен-інструктор

13;14

12;13

11;12

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту № 2916 від 16.08.2007 - застосовується з 16 липня 2007 року}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 6

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад тренерів-викладачів та інших фахівців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

Посада (професія)

Тарифний розряд

Тренер-викладач з виду спорту, який:

закінчив вищий навчальний заклад І-II рівнів акредитації

10; 11

закінчив вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації

11

має:

ІІ категорію

12

І категорію

13

вищу категорію

14

Тренер-викладач з хореографії, який:

закінчив вищий навчальний заклад I-ІІ рівнів акредитації

11;12

закінчив вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації

12;13

Акомпаніатор, який:

закінчив вищий навчальний заклад І-II рівня акредитації, закінчив вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації

10; 11

не має спеціальної освіти

10

1. Тренерам-викладачам зі спорту, тренерам-викладачам з хореографії (далі - тренери-викладачі), які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищої освіти), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти) і категорій, встановлюється 10 тарифний розряд.

Тренерам-викладачам, які закінчили вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації (до введення в дію Закону України "Про освіту" - заклади середньої спеціальної освіти) і мають звання "майстер спорту", "майстер спорту міжнародного класу", "заслужений майстер спорту", встановлюється 11 тарифний розряд.

Тарифні розряди тренерів-викладачів зі спорту, які мають кваліфікаційні категорії, установлюються згідно з документом, що підтверджує наявність відповідної категорії.

2. Місячні ставки заробітної плати тренерів-викладачів, акомпаніаторів згідно з наведеною схемою тарифних розрядів встановлюються за 24 академічні години безпосередньо навчально-тренувальної роботи на тиждень (4 академічні години на день при 6-денному режимі роботи, академічна година - 45 хв.). У спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (далі - навчальний спортивний заклад) ставки заробітної плати тренерів-викладачів установлюються за 18 навчальних годин на тиждень, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах. Час, витрачений на підготовку занять, а також на участь з командами (спортсменами) в змаганнях, додатковій оплаті не підлягає.

3. Тренерам-викладачам, акомпаніаторам, які працюють у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, школах вищої спортивної майстерності, навчальних спортивних закладах, та тренерам-викладачам, акомпаніаторам, які працюють з групами спеціалізованої підготовки та групами підготовки до вищої спортивної майстерності у дитячо-юнацьких спортивних школах, ставки заробітної плати підвищуються за спеціалізацію на 15 відсотків без урахування інших підвищень.

4. Тренерам-викладачам, які займають посаду старшого тренера-викладача в дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, навчальних спортивних закладах, ставки заробітної плати підвищуються на 15 відсотків без урахування інших підвищень.

Посада старшого тренера-викладача може вводитися, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних тренерів-викладачів.

При цьому два тренери-викладачі, які працюють за сумісництвом, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

5. Тренерам-викладачам за роботу з особами з інвалідністю та дітьми, які мають ураження опорно-рухового апарату, вади зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, ставки заробітної плати підвищуються до 20 відсотків без урахування інших підвищень.

6. Місячна заробітна плата тренера-викладача може встановлюватися керівництвом школи, виходячи з умов навчально-тренувального процесу та за згодою тренера-викладача, за однією з двох форм оплати праці:

кількістю годин навчально-тренувальної роботи на тиждень;

розмірами нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена), який входить до складу національної збірної команди України.

6.1. Місячна заробітна плата при формі оплати праці за кількістю годин навчально-тренувальної роботи на тиждень визначається шляхом множення суми ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за спеціалізацію, за посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку), доплати за науковий ступінь, надбавок за почесне, спортивне звання та за вислугу років на фактичний обсяг навчально-тренувальної роботи за тиждень і ділення цього добутку на норму годин за тиждень (24 академічні години, у навчальних спортивних закладах - 18 астрономічних годин). Обсяг навчально-тренувальної та іншої роботи, пов'язаної з навчально-тренувальним процесом, яку виконують тренери-викладачі та акомпаніатори за основним місцем роботи, за такою формою оплати праці граничними розмірами не обмежується.

6.2. Місячна заробітна плата за розмірами нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена), який входить до складу національної збірної команди України, встановлюється тренерам-викладачам за основним місцем роботи.

Розміри нормативів за підготовку вихованця (учня-спортсмена) у відсотках від ставки заробітної плати з урахуванням діючих підвищень (за спеціалізацію, посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвитку), доплати за науковий ступінь, надбавок за почесне, спортивнее звання та за вислугу років:

Рівень підготовки спортсменів

Розміри нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена), який входить до складу національних збірних команд України, відсотків

Основний склад

100

Кандидат

50

Резерв

25

При цьому загальна сума зазначених нормативів, яка враховується для розрахунку заробітної плати тренера-викладача, не повинна перевищувати 200 відсотків.

У разі перевищення загальної суми зазначених нормативів розмір оплати праці тренера-викладача, як виняток, визначається в кожному конкретному випадку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.

Підставою для тарифікації тренерів-викладачів є списки національних збірних команд України, які затверджуються наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, щороку: із зимових видів спорту - у травні, з літніх - у грудні.

6.3. Право визначати обсяг навчально-тренувальної роботи тренерів-викладачів має керівник спортивної школи, навчального спортивного закладу залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі. Керівник є відповідальним за реальність установленого кожному тренеру-викладачу фактичного обсягу зазначеної роботи і за її виконання.

7. Місячна заробітна плата встановлюється при тарифікації тренерів-викладачів та акомпаніаторів щороку на початку навчального року і виплачується щомісяця незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. За результатами тарифікації керівник відповідної вищестоящої установи затверджує тарифікаційні списки за формою згідно з додатком 20 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

Тренерам-викладачам, акомпаніаторам, у яких протягом навчального року кількість годин навчально-тренувальної роботи зменшується чи збільшується порівняно з обсягом, установленим їм при тарифікації, заробітна плата виплачується за фактично відпрацьовану кількість годин з урахуванням цих змін з дня зміни кількості годин.

8. У випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від тренера-викладача причин (епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплата у ці дні здійснюється з розрахунку заробітної плати, установленої при тарифікації, за умови, що тренер-викладач виконує іншу організаційну, методичну роботу. За відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю України.

9. Тренерам-викладачам (особистим) за досягнення спортсменами високих результатів на головних змаганнях установлюється доплата у розмірах від 5 до 50 відсотків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за спеціалізацію, за посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку) за кожного спортсмена і за зайняте ним місце згідно з таблицею:

Найменування змагань

Розмір доплат у відсотках до ставки заробітної плати з урахуванням діючих підвищень за кожного спортсмена і за зайняте ним місце

1

2

3

4

5

6

Олімпійські ігри

50

45

40

35

30

25

Юнацькі олімпійські ігри

20

15

10

Всесвітні ігри з неолімпійських

видів спорту;

Чемпіонат світу;

Всесвітня шахова олімпіада

35

30

25

20

15

10

Паралімпійські ігри;

Дефлімпійські ігри;

Чемпіонат світу серед спортсменів-осіб з

інвалідністю

30

25

20

15

10

5

Чемпіонат Європи;

Всесвітні ігри серед спортсменів-осіб з інвалідністю з наслідками дитячого церебрального паралічу;

Глобальні ігри серед спортсменів-осіб з інвалідністю з вадами розумового та фізичного розвитку;

Всесвітні ігри сліпих;

Всесвітня шахова олімпіада серед спортсменів-осіб з інвалідністю

25

20

15

Чемпіонат світу (юніори і юніорки, молодь)

20

15

10

Чемпіонат Європи (юніори і юніорки, молодь)

15

10

5

Чемпіонат України

15

10

5

Чемпіонат України (юніори і юніорки, молодь)

10

За досягнення спортсменами високих результатів у командних видах програми, ігрових видах спорту тренеру-викладачу встановлюється доплата у розмірі:

не більше ніж 50 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, - якщо у складі команди виступали від двох до п'яти спортсменів - вихованців зазначеного тренера-викладача;

не більше ніж 30 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, - якщо у складі команди виступали шість і більше спортсменів - вихованців зазначеного тренера-викладача.

Доплата за місце, зайняте спортсменом на Чемпіонаті України, Чемпіонаті України серед юніорів (юніорок, молоді), встановлюється тільки тренерам-викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Якщо зі спортсменом працюють два чи більше тренерів-викладачів, розмір доплати у відсотках ділиться на кількість тренерів, що працюють зі спортсменом. Доплата встановлюється також першому тренеру-викладачу, під керівництвом якого спортсмен здійснював навчально-тренувальний процес не менше двох років та вперше виконав спортивний розряд у даному виді спорту.

Зазначені доплати встановлюються з наступного дня після досягнення спортсменом результату та підтвердження його центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту і діють до першого дня проведення наступних змагань такого самого рівня. У разі відміни або перенесення таких змагань виплата доплати продовжується, але не більше ніж на один рік. Конкретний розмір доплати не залежить від зменшення або збільшення фактичного обсягу навчально-тренувальної роботи.

При зайнятті спортсменом декількох призових місць із зазначеного в пункті 8 виду змагань тренеру-викладачу встановлюється тільки одна доплата з найвищого показника.

10. Тренерам-викладачам, які проводять заняття в критих плавальних басейнах, установлюється доплата до місячної заробітної плати, визначеної при тарифікації, за шкідливі умови праці в розмірі до 12 відсотків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за спеціалізацію, за посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку) за результатами атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного законодавства у сфері оплати праці.

Доплата встановлюється за фактично відпрацьований у басейні час і включається до середньої заробітної плати в усіх випадках її обчислення.

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 22 від 17.01.2013; Наказом Міністерства молоді та спорту № 39 від 31.07.2013; в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 3659 від 31.08.2017 - застосовується з 01.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 2816 від 28.12.2020}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 7

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки

Посади

Тарифний розряд

Спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності

Директор

Тренер-методист

Інструктор-методист

15; 16

14

13; 14

Дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи осіб з інвалідністю

I група за оплатою праці

Директор

14; 15

Інструктор-методист

12;13

II група за оплатою праці

Директор

13; 14

Інструктор-методист

11; 12

III група за оплатою праці

Директор

13

Інструктор-методист

10; 11

Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю

Директор закладу з кількістю учнів (студентів):

від 301 до 800

17

від 151 до 300

16

до 150 осіб включно

15

Інструктор-методист

13

Центри олімпійської підготовки

Директор

16

Інструктор- методист

14

Тренер

14

Начальники відділів та структурних підрозділів

12

1. Директорам, заступникам директорів з основного виду діяльності, тренерам-методистам, інструкторам-методистам, у тому числі старшим, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл протягом їх робочого часу на основній роботі дозволяється вести навчально-тренувальну роботу в своїй школі з навантаженням не більше 12 годин на тиждень, у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (далі - навчальний спортивний заклад) - не більше 9 годин на тиждень з оплатою згідно зі ставками тренерів-викладачів з відповідною освітою і категорією. За наявності в них почесного, спортивного звання, наукового ступеня відповідні надбавки та доплати встановлюють як до посадового окладу за основну роботу, так і до ставки заробітної плати, що встановлюється за навчально-тренувальну роботу.

2. Посада тренера-методиста за потреби може вводитись у школах вищої спортивної майстерності для забезпечення навчально-тренувального процесу з постійним та змінним складом спортсменів.

3. Посадовий оклад старших інструкторів-методистів (методистів) шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, навчальних спортивних закладів підвищується на 10 відсотків.

Посада старшого інструктора-методиста може вводитися, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних інструкторів-методистів.

4. Посадовий оклад тренерів центрів олімпійської підготовки встановлюється згідно з тарифним розрядом.

Тренерам, які займають посаду старшого тренера в центрах олімпійської підготовки, посадовий оклад підвищуються на 15 відсотків.

Посада старшого тренера може вводитися, якщо під його керівництвом працюють не менше трьох штатних тренерів.

При цьому два тренери, які працюють за сумісництвом, вважаються одним штатним тренером.

5. При перевищенні показників, визначених у додатку 16 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516, для дитячо-юнацьких спортивних шкіл першої групи за оплатою праці, не менше ніж у 2 рази посадові оклади директорів, заступників директорів, інструкторів-методистів та головних бухгалтерів підвищуються на 15 відсотків.

6. Керівникам, їх заступникам, фахівцям, службовцям шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, навчальних спортивних закладів за особистий внесок для забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу підготовки висококваліфікованих спортсменів до складу національних збірних команд України - на період перебування спортсменів у складі збірних команд України - установлюється надбавка в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

7. Віднесення дитячо-юнацьких спортивних шкіл до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 16 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 22 від 17.01.2013; в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 3659 від 31.08.2017 - застосовується з 01.09.2017}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 8

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівників спортивних клубів

Посади

Тарифні розряди

Голова спортивного клубу

11; 12

Начальники відділів (служб)

11; 12

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 3659 від 31.08.2017 - застосовується з 01.09.2017}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 9

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів фахівців установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту

Посади

Тарифний розряд

з альпінізму, технічних і військово-прикладних видів спорту

з інших видів спорту

Інструктор-методист, який:

закінчив вищий навчальний заклад I і II рівнів акредитації

10

10

закінчив вищий навчальний заклад IІІ і IV рівнів акредитації

11

10; 11

має:

ІІ кваліфікаційну категорію

12

11; 12

І кваліфікаційну категорію

13

12; 13

вищу кваліфікаційну категорію

14

-

Інструктор з фізкультури

10; 11

10; 11

Тренер з виду спорту

10; 11; 12

11; 12

Фахівець з фізичної реабілітації, інші фахівці

11; 12

11; 12

У посадових окладах інструкторів-методистів урахована оплата за навчально-тренувальну роботу, яку вони проводять протягом семигодинного робочого дня при 40-годинному робочому тижні.

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 3659 від 31.08.2017 - застосовується з 01.09.2017}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 10

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівних працівників фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів і спортивних баз (центрів)

Посади

Тарифні розряди за групами організацій

1

2

3

4

Нижче 4-ї групи

Генеральний директор (директор, начальник, завідувач)

11

10

9

9

8

Головний інженер

11

10

9

Головні: енергетик, механік, технолог

11; 12

11

Начальники відділів та структурних підрозділів

11; 12

11

1. Керівним працівникам фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів, спортивних баз (центрів):

при перевищенні показників, які затверджені для фізкультурно-спортивних споруд, спортивних баз, шахово-шашкових клубів 1-ї групи за оплатою праці, не менше ніж у 2 рази посадові оклади підвищуються на 15 відсотків;

при наявності в складі цих закладів і організацій місць для проживання та їдалень посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.

2. Віднесення фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів і спортивних баз (центрів) до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 17 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 22 від 17.01.2013, в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 3659 від 31.08.2017 - застосовується з 01.09.2017}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 11

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівників і фахівців спортивно-технічних, стрілецько-спортивних клубів і клубів службового собаківництва

Посади

Тарифні розряди за групами організацій

1

2

3

4

Начальник

11

10

9

9

Начальник радіостанції, випробувальної лабораторії, майстерні з ремонту техніки і спорядження

12

11

10

10

Начальник водної станції

11

10

Фахівці: кінолог, інструктор, радіоінженер та інші

10

10

Віднесення спортивно-технічних, стрілецько-спортивних клубів і клубів службового собаківництва до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 18 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 3659 від 31.08.2017 - застосовується з 01.09.2017}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 12

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівників і фахівців авіаційно-спортивних організацій Товариства сприяння обороні України

Посади

Тарифні розряди

центральний аероклуб

авіа - спортклуби

центральний командно - диспетчерський пункт

Голова клубу

12

11

Штурман-інструктор

12

11

Командир авіаційної ланки

11

10

Інструктор-льотчик

10

10

Інструктор-парашутист

10

10

Начальник центрального командно-диспетчерського пункту

10

Оперативні чергові

10

1. Працівникам льотного і льотно-інструкторського складу встановлюються доплати до посадового окладу за кваліфікацію:

2-го класу - 15 відсотків;

1-го класу - 40 відсотків.

2. За виконання льотної роботи (у межах норми оплачуваного нальоту в обсязі 60 годин на рік) льотчику проводиться погодинна оплата в гривнях за одну годину нальоту залежно від категорії складності виконуваних польотів, які наводяться нижче:

1-а категорія: підготовка та участь у демонстраційних польотах, спеціальні та урядові завдання - 15,7 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

2-а категорія: інструкторські польоти з групового складного і вищого пілотажу, з одиночного вищого пілотажу; польоти на літаках з посадкою на площадки, обрані з повітря, - 12 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

3-я категорія: інструкторські польоти з групового простого пілотажу, одиночного складного пілотажу та з ширяння; викид парашутистів на обмежені площадки - 10,5 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

4-а категорія: інші види інструкторських та виробничих польотів (перельоти, розвідування погоди, буксирування планерів та інше) - 10,2 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду.

3. За виконання стрибків за планами навчально-тренувальної роботи льотно-підйомному складу проводиться оплата за один стрибок залежно від категорії складності стрибка:

1-а категорія: підготовка й участь у демонстраційних стрибках, за спеціальними й урядовими завданнями - 15,7 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

2-а категорія: групова й купольна акробатика, нічні стрибки - 12 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

3-я категорія: із затримкою розкриття більше 20 сек., із гранично малих висот (нижче 300 м), на обмежені площадки та на воду - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

4-а категорія: інші види навчальних і тренувальних стрибків - 8,7 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду.

Загальна кількість стрибків, за які провадиться оплата, установлюється до 40 стрибків на рік. У цю кількість не входять стрибки, виконувані за 1-ю категорією складності.

{Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 3659 від 31.08.2017 - застосовується з 01.09.2017}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 13

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

СХЕМА

тарифних розрядів посад фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців установ, закладів, організацій фізичної культури і спорту

Посади

Тарифні розряди

Провідні фахівці

9; 10

Фахівці:

I категорія

II категорія

без категорії

9

8

7

Техніки всіх спеціальностей:

I категорія

II категорія

Техніки, лаборанти

7

6

5

Старші: виконавець робіт, начальник дільниці,

майстер, контрольний майстер

Майстер, веломайстер, контрольний майстер, механік

Старший лаборант, який має вищу освіту

6; 7

6; 7

6

Завідувачі:

центрального складу, господарства,

квиткових кас, пункту прокату

виробництва (шеф-кухар)

машинописного бюро, копіювально-розмножувального

бюро, архіву, експедиції,

складу, гуртожитку, пральні, клубу,

канцелярії, інформаційного бюро,

фотолабораторії, інших підрозділів, диспетчер

кінного двору, фонотеки, камери схову

8

7

5; 6

6

Старші: інспектор, інструктор, лаборант, інкасатор, касир, товарознавець, адміністратор, архіваріус, стенографістка I категорії, друкарка, яка працює з іноземним текстом, табельник

6

Оператор копіювальних та розмножувальних машин:

при одержанні копій на папері

при виготовленні друкарських форм з текстових і штрихових оригіналів

при виготовленні друкарських форм з оригіналів,

які містять півтонові і растрові зображення

4

4; 5

5

Інші службовці:

касир (касир квитковий), стенографістка II категорії, секретар-стенографістка, друкарка I категорії, адміністратор, інспектор, інструктор, інкасатор, експедитор з перевезення вантажу, оператор комп'ютерного набору, друкарка II категорії, комендант, диктор, оператор диспетчерської служби, паспортист, секретар-друкарка, діловод, агент із забезпечення, експедитор, секретар, кресляр, копіювальник, нарядник, таксувальник, черговий залу (спортивного, більярдного), архіваріус, обліковець, калькулятор, рахівник, табельник

5

1. Посади провідних фахівців уводяться на підприємствах, в установах, організаціях першої та другої груп за оплатою праці керівників і спеціалістів.

2. На підприємствах, в установах, організаціях, що не мають відділу кадрів, старшому інспектору, що виконує відповідні обов'язки, можуть установлювати 7-й тарифний розряд.

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 14

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для всіх установ, організацій, закладів фізичної культури і спорту

Найменування професій

Тарифні розряди

1. Робітники, які виконують некваліфіковану або допоміжну роботу

Вахтер, кубівник, кур'єр, гардеробник, вантажник, швейцар, штампувальник квитків

1

Береговий: матрос, робітник; банник, візник (кучер), двірник, садівник, підсобний робітник, опалювач, конюх, світлокопіювальник, ліфтер, кастелянка, покоївка, заправник поливальних машин, склографіст (ротаторник), склопротиральник

1

Береговий: матрос, робітник (старші); матрос-рятувальник, комірник, прибиральник сміттєпроводу, робітники з благоустрою, кочегар, натирач підлоги

1; 2

Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни), приймальник пункту прокату, собаківник, черговий залу гральних автоматів, атракціонів і тирів, комірник (старший)

1; 2

Прибиральник: виробничих та службових приміщень, територій, швачка

2

Сторож

1; 2

2. Робітники, які виконують малокваліфіковану роботу

Апаратник хімічного чищення спецодягу

3

Комірник, зайнятий на складах кислот і отрутохімікатів

3

Водії: електровізка та автовізка транспортно-прибиральних машин самохідних механізмів

2; 3

Дезінфектор, оператор хлораторної установки, апаратник хімводоочищення, єгер

2; 3

Єгер (старший)

3

Контролер квитків старший

3

Контролер квитків

2

Контролер на контрольно-пропускному пункті

2

Ліфтер при швидкості руху ліфтів:

від 2,5 до 5 м/с

від 5 до 7 м/с

більше 7 м/с

1

2

3

Монтажник фільмокопій, реставратор фільмокопій, швачка з ремонту одягу (білизни)

2; 3

Перукар, електроосвітлювач, палітурник, уніформіст

2; 3

Робітник з ремонту взуття

2

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи за спеціальністю

Ремонтувальник (висотних частин будинків, спортивної зброї, спортивних суден, велосипедів), моторист

5

Коваль ручного кування

5

Ремонтувальник площинних споруд

4

Робітник з обслуговування тварин (тренінґу коней)

4

Контролер технічного стану автотранспортних засобів

4

Закрійник:

I категорії

II категорії

5

4

Фільмоперевіряльник:

I категорії

II категорії

III категорії

5

4

3

Фотограф

5

Оператор апаратів мікрофільмування і копіювання

4

Старший оператор електронно-обчислювальних машин

5

Оператор електронно-обчислювальних машин

4

4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи - ремонт та наладку електронного та іншого особливо складного обладнання

Машиніст сцени, кіномеханік:

I категорії

II категорії

III категорії

8

7

6

Монтувальник сцени

5

Освітлювач, який веде розробку схем освітлення та світлових ефектів

8

Піротехнік-зброяр

7

Настроювач-регулювальник, настроювач (музичних інструментів)

7

Робітники з ремонту й налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання, ремонту й налагодження атракціонів та зайняті комплексним обслуговуванням і ремонтом будинків, споруд, обладнання

7

Схема

тарифних розрядів робітників, оплата яких проводиться залежно від кваліфікаційних розрядів

Найменування професій

Тарифні розряди

кваліфікаційні розряди

1

2

3

4

5

6

Робітники, зайняті ремонтом та обслуговуванням водопровідних та каналізаційних систем, ремонтом та виготовленням меблів та інших виробів з дерева, ремонтом та виготовленням взуття, експлуатацією та обслуговуванням котелень

2

2

2

3

4

5

Робітники, зайняті ремонтом та обслуговуванням технологічного обладнання та електрообладнання

2

2

3

4

5

6

Робітники, зайняті в будівництві, на ремонтобудівельних і ремонтомонтажних роботах, та робітники навчально-виробничих (навчальних) майстерень

3

4

5

6

7

8

Кухарі та інші виробничі робітники громадського харчування

1

2

2

2

3

4

Реквізитор, бутафор, гример, костюмер, макетник, пастижер

2

2

2

3

4

5

1. Окремим висококваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо важливих і відповідальних роботах, встановлюється 8-й тарифний розряд.

2. Склопротиральникам при виконанні робіт у висотних будівлях понад 12 поверхів та в складнодоступних місцях для протирання скла встановлюється 5-й тарифний розряд.

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 22 від 17.01.2013}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 15

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) працівників автомобільного транспорту

1. Водії вантажних автомобілів

Вантажопідйомність автомобілів (тонн)

Тарифні розряди

1-ша група

2-га група

3-тя група

бортові автомобілі;

автомобіліфургони загального призначення

спеціалізовані та спеціальні автомобілі:

самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоочищувальні, поливально-мийні, підмітальнозбиральні, автокрани, автонавантажувачі та інші сідельні тягачі з причепами

автомобілі для перевезень:

цементу, трупів, отрутохімікатів, безводного аміаку, аміачної води, гнилого сміття, асенізаційних вантажів

До 1,5

2

2

2

Від 1,5 до 5

3

3

3

Від 5 до 10

4

4

4

Від 10 до 40

5

5

5

Вище 40

5

5

5

2. Водії легкових автомобілів

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна (літри)

Тарифні розряди

загальні

при роботі на легкових, спеціальних спортивних автомобілях, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги)

Особливо малий і малий

до 1,8

2

3

Середній

від 1,8 до 3,5

3

4

Великий

від 3,5

4

5

3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги й оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу "Сирена")

Клас автомобіля

Робочий обсяг двигуна ( літри)

Тарифні розряди

Особливо малий і малий

до 1,8

2

Середній (а також автобуси спеціальні і швидкої медичної допомоги)

від 1,8 до 3,5

3

Великий (а також автобуси спеціальні і швидкої медичної допомоги)

від 3,5

5

4. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

Клас автомобіля

Габаритна довжина автобуса (метри)

Тарифні розряди

загальні

при роботі на міських та екскурсійних маршрутах з чисельністю населення 500 тис. чоловік і більше, на санітарних, спеціальних спортивних автобусах (крім швидкої медичної допомоги)

Особливо малий

до 5

2

3

Малий

від 5 до 7,5

3

4

Середній

від 7,5 до 12

4

4

Великий

від 12 до 15 понад 15

5

5

5. Водії мототранспортних засобів - 2-й тарифний розряд.

6. В автотранспортних підрозділах з рухомим складом від 50 до 100 одиниць начальнику встановлюється 9-й тарифний розряд, понад 100 одиниць - 10-й тарифний розряд.

Старшим механікам (механікам), які здійснюють керівництво автотранспортними підрозділами установ, організацій та закладів фізичної культури і спорту, установлюються:

з рухомим складом від 25 до 50 наявних автомобілів, шляхових машин та інших машин - 8-й тарифний розряд;

з рухомим складом від 15 до 25 - 7-й тарифний розряд.

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко


Додаток 16

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

ПОКАЗНИКИ

для віднесення до груп за оплатою праці керівників і фахівців комплексних (спортивно-технічних) дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту, дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів

Комплексні (спортивно-технічні) дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів належать до груп за оплатою праці керівників і фахівців, виходячи з обсягів навчально-тренувальної роботи, за такими показниками:

Типи шкіл

Мінімальна кількість ставок тренерів-викладачів

група за оплатою праці

1

2

3

Комплексні (спортивнотехнічні) дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячоюнацькі спортивні школи з видів спорту

16

12

8

(у сільській місцевості - 4)

Дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів

16

12

4

(у сільській місцевості - 3)

1. Віднесення шкіл до відповідної групи за оплатою праці керівників і фахівців здійснюється вищим органом управління, у безпосередньому підпорядкуванні якого вони перебувають.

2. Орган управління може переводити підвідомчі йому школи, віднесені до 2, 3-ї груп за оплатою праці, на групу вище за наявності при школі власної спортивної бази.

3. Віднесення шкіл до груп за оплатою праці керівників і фахівців здійснюється щорічно за підсумками роботи за минулий рік відповідно до статистичної і фінансової звітності.

4. Школи, які відкриваються вперше, належать до груп за оплатою праці згідно з річними плановими показниками.

5. Спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі (спортивно-технічні) школи, школи вищої спортивної майстерності, училища олімпійського резерву відкриваються в установленому законодавством порядку.

{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 22 від 17.01.2013}

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 17

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

ТИМЧАСОВІ ПОКАЗНИКИ

для віднесення фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів і спортивних баз до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів

Найменування спортивних споруд, показник, одиниця виміру

Групи спортивних споруд

1

2

3

4

Стадіони - кількість місць для глядачів, тис. чол.

40000 і більше

25000-40000

10000-25000

1500-10000

Плавальні басейни - площа дзеркала води, кв.м*

1200 і більше

900-1200

350-900

200-350

Спортивні комплекси і зали - площа спортивних залів, кв.м

1800 і більше

1000-1800

700-1000

200-700

Спортивні манежі для легкої атлетики - довжина легкоатлетичної доріжки, м

200 і більше

160-200

120-160

-

Велотреки - довжина доріжки велотреку, м**

300 і більше

250-300

220-250

-

Велосипедні бази, кількість велосипедів, які перебувають в експлуатації

-

150-200

100-150

60-100

Льодові стадіони - площа чистого льоду, тис. кв.м

7,2 і більше

5,0 - 7,2

-

-

Криті льодово-тренувальні ковзанки - площа штучного льоду, кв.м

1800 і більше

550-1800

-

-

Палаци спорту - кількість місць для глядачів, тис. чол.

5,0 і більше

3,0-5,0

1,0-3,0

0,5-1,0

Веслувальні канали - гідротехнічна споруда з обладнаними трибунами для глядачів - довжина каналу, м

2200

1500-2200

800-1500

-

Яхт-клуби, кількість суден всіх типів, що перебувають в експлуатації

100 і більше

75-100

50-75

30-50

Веслувальні бази - обладнана і розмічена веслувальна дистанція - кількість суден всіх типів, що є в експлуатації

200 і більше

125-200

70-125

50-70

Гірськолижні бази - кількість обладнаних трас, що мають підйомники

3 і більше

2-3

1-2

-

Лижні бази - кількість пар спортивних лиж, що є в експлуатації

-

400-600

250-400

100-150

Кінноспортивні бази - кількість кінномісць

100 і більше

80-100

50-80

30-50

Комплекси лижних трамплінів - проектна потужність основного трампліна, м ***

90

70

60

40

Санні траси, обладнані освітленням - довжина траси, м

1000 і більше

800 і більше

600 і більше

-

Стрілецько-стендові комплекси - кількість траншейних стендів

8 і більше

6-9

4-6

2-4

Стрілецькі тири (закриті) - кількість щитів

12 і більше

10-12

6-10

2-6

Шахово-шашкові клуби - кількість гральних місць

150 і більше

120-150

80-120

40-80

Навчальнотренувальні бази - наявність у складі двох або більше спортивних споруд для проведення навчальнотренувальної роботи та кількість місць для мешкання ****

250 і більше

200-250

150-200

50-150

__________

* Штучні (наливні) басейни, без підігріву води, площею дзеркала води більше 700 кв. м і басейни з площею дзеркала води більше 1400 кв. м на природних водоймищах належать до 4 - ї групи за оплатою праці.

** Криті велотреки, які мають дерев'яне покриття трибуни, належать до 1 - ї групи за оплатою праці, а відкриті - з бетонним покриттям - до 2- ї і 3 - ї груп за оплатою праці згідно з показниками.

*** При наявності в комплексі одного трампліна зі штучним покриттям комплекс належать за оплатою праці на одну групу вище.

**** Спортивні споруди, які входять до складу навчально-тренувальних баз і мають за показниками аналогічну з ними групу, належать за оплатою праці керівників цих споруд на одну групу нижче.

При наявності в складі основних спортивних споруд додатково: спортивного залу площею не менше 160 кв.м, плавального басейну площею дзеркала води не менше 200 кв.м або чотирьох і більше обладнаних спеціальним покриттям спортивних майданчиків, основні споруди належать за оплатою праці на одну групу вище.

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 18

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

ПОКАЗНИКИ

для віднесення спортивних організацій Товариства сприяння обороні України до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів

1. Спортивно-технічні клуби

Групи за оплатою праці

Спортивні секції (команди)

Число підготовлених спортсменів-розрядників (членів збірних команд)

1

5 і більше

50

2

4 і більше

40

3

3 і більше

15

Спорттехклуби першої групи повинні підготувати не менше одного майстра спорту і 2 кандидатів у майстри спорту; клуби другої групи - не менше 3 кандидатів у майстри спорту і 10 спортсменів першого розряду або одного кандидата в майстри спорту та 15 спортсменів першого розряду; клуби третьої групи - не менше 5 спортсменів другого розряду.

2. Стрілецько-спортивні клуби

Групи за оплатою праці

Кількість членів клубу

1

100

2

75

3

50

Стрілецько-спортивні клуби першої групи повинні підготувати одного майстра спорту, 3 кандидатів у майстри спорту і 12 спортсменів першого розряду; другої групи - не менше одного кандидата в майстри спорту та 10 спортсменів першого розряду і 25 спортсменів другого розряду; третьої групи - не менше 5 спортсменів першого розряду і 25 спортсменів другого розряду.

3. Клуби службового собаківництва

Групи за оплатою праці

Кількість

членів клубу

підготовлених спортсменів-розрядників

1

1000 і більше

На кожні 100 членів клубу - 6 спортсменів-розрядників

2

500 і більше

3

200 і більше

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 19

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

ПЕРЕЛІК

навчальних закладів, закінчення яких дає право на встановлення ставок заробітної плати тренерам-викладачам зі спорту залежно від освіти

I. Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації:

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Інститути фізичної культури (денні, заочні)

Університети (факультети фізичного виховання)

Педагогічні інститути (факультети фізичного виховання)

II. Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації:

Коледжі, технікуми фізичної культури (денні, заочні)

Училища фізичної культури й олімпійського резерву

Педагогічні училища (відділення фізичного виховання)

Три курси вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації (до введення в дію Закону України "Про освіту" - закладу вищої освіти) з фізичного виховання або факультет фізичного виховання.

__________

Примітка.

Особи, які мають стаж тренерсько-викладацької роботи, можуть займати посади тренерів-викладачів зі спорту без наявності спеціальної освіти після проходження ними атестації в комісіях органів виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту.

Заступник

директора департаменту

економіки та фінансів -

начальник відділу зведеного

бюджету та нормування

бюджетних видатків

Р.А. Мироненко

Додаток 20

до наказу Міністерства України

у справах молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

17.01.2013 № 22)

ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК

тренерів-викладачів

Голова Державної служби

молоді та спорту України

Р.С. Сафіуллін

{Додаток 20 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 22 від 17.01.2013}


Документи та файли

Сигнальний документ — f184841n290.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.11.2005 — 2005 р., № 42, / № 44, 2005, стор. 348 (ДІ) /, стор. 337, стаття 2702, код акта 34111/2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -