Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019

Документ актуальний на 12.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2019  № 1164

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 квітня 2019 р.

за № 331/33302

Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу п’ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, з метою забезпечення належної організації та проведення всеукраїнських змагань з лижного двоборства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з лижного двоборства, що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді

та спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-президент Федерації

лижного спорту України

Л.Д.

Тікун


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

06 березня 2019 року № 1164

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 квітня 2019 р.

за № 331/33302

ПРАВИЛА

спортивних змагань з лижного двоборства

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з лижного двоборства.

Ці Правила розроблено з урахуванням Міжнародних правил з лижного двоборства Міжнародної федерації лижного спорту.

2. У цих Правилах наведено вимоги до спортсменів, суддівської колегії, представників і тренерів, а також до спортивних споруд (трамплінів, лижних трас), спортивного спорядження, визначення результатів змагань.

3. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться змагання з лижного двоборства.

4. Терміни та абревіатури, що вживаються у цих Правилах, мають такі значення:

журі змагань - орган у складі суддівської колегії, що забезпечує проведення змагань відповідно до цих Правил та Положення (Регламенту) про змагання з лижного двоборства (далі - Положення);

спортивне спорядження - інвентар, яким користується спортсмен під час змагань;

точка К - точка конструкції трампліна, що визначає його потужність;

ВАДА - Всесвітнє антидопінгове агентство;

ФІС - Міжнародна федерація лижного спорту;

ФЛСУ - Федерація лижного спорту України.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фізичну культуру і спорт».

5. Антидопінговий контроль спортсменів, які беруть участь у змаганнях, здійснюється відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті», що визначає правові та організаційні засади здійснення антидопінгового контролю в Україні.

6. Використовувати допінг заборонено для спортсменів, які беруть участь у змаганнях. Результати спортсменів, які приймали заборонені препарати, анулюються, а самі спортсмени дискваліфікуються.

II. Види змагань

1. Спортивні змагання з лижного двоборства поділяються на такі види:

1) особисті;

2) особисто-командні;

3) командні.

2. Види та програма проведення змагань визначаються Положенням.

III. Організаційні засади проведення змагань

1. Змагання з лижного двоборства проводяться згідно з цими Правилами та Положенням, затвердженим організацією, яка їх проводить.

2. Організація, яка проводить змагання, зобов’язана створити суддівську колегію, організувати матеріально-технічне забезпечення, медичне обслуговування, підготувати місця для розміщення суддів, забезпечити нагрудними номерами спортсменів.

3. Власники та орендарі спортивних споруд, на яких проводяться змагання, забезпечують підготовку спортивної споруди відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 (зі змінами).

4. Організація офіційних спортивних змагань проводиться відповідно до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716.

IV. Правила складання Положення та внесення до нього змін і доповнень

1. Підставою для організації і проведення змагань з лижного двоборства є Положення.

2. Положення не має суперечити цим Правилам.

3. Положення складається згідно з Вимогами до змісту Положення (Регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання, затвердженими наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 06 серпня 2010 року № 2659, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2010 року за № 766/18061, та має містити такі розділи:

1) цілі і завдання змагань;

2) строки і місце проведення заходу;

3) організація та керівництво проведенням заходу;

4) учасники заходу;

5) характер (вид) заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);

6) програма проведення змагань;

7) безпека та підготовка місць проведення заходу;

8) умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

9) умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;

10) строки та порядок подання заявок і участь у заході;

11) інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.

4. Положення розсилається організаціям, що братимуть участь у змаганнях, не пізніше ніж за два місяці до їх проведення.

5. Змінити та доповнити Положення має право тільки організація, яка його затвердила, не пізніше ніж за два тижні до початку першого жеребкування.

6. Під час змагань за потреби (несприятлива погода, сильний вітер, низька температура, недостатність снігового покриву тощо) головний суддя за згодою представника організації, яка їх проводить, має право вносити зміни до програми змагань. Про внесені зміни повідомляють усіх представників команд, які беруть участь у змаганнях, та представників засобів масової інформації.

V. Умови участі у змаганнях

1. Заявки на участь у змаганнях за формою, наведеною у додатку 1 до цих Правил, подають у строки, затверджені Положенням.

2. Спортсмени допускаються до участі у змаганнях на підставі допуску лікаря шляхом проведення медичного огляду та за наявності страхового договору (сертифіката, поліса) на кожного учасника, передбаченого у статті 6 Закону України «Про страхування».

3. Додаткові заявки про зміни подаються письмово головному судді не пізніше попереднього дня змагань (до проведення жеребкування). Зміни приймаються за умови, що не збільшується передбачений Положенням чисельний склад команди.

4. У командних змаганнях з лижного двоборства зміни складу команд зі стрибків на лижах подаються до головної суддівської колегії не пізніше ніж за дві години до старту, в естафетних лижних гонках - не пізніше ніж за 30 хвилин до старту. Після цього перестановка спортсменів на етапах забороняється.

VI. Жеребкування, розклад і порядок старту

1. Жеребкування спортсменів проводиться відповідно до Положення за вказівками головного судді. Під час проведення засідання головної суддівської колегії на жеребкуванні мають бути присутні представники всіх команд, які беруть участь у змаганнях.

2. Жеребкування проводиться не раніше ніж за 24 години (але не пізніше ніж за дві години) до початку змагань.

3. Застосовуються дві форми проведення жеребкування:

1) загальна - порядок старту команд у командних змаганнях та спортсменів у особистих змаганнях визначається незалежно від спортивної кваліфікації спортсменів;

2) групова - усі спортсмени розбиваються на чотири групи залежно від їх спортивної підготовленості та кваліфікації. Під час розподілу спортсменів на групи для жеребкування до I групи включаються найслабші за своєю підготовкою і кваліфікацією учасники, до II та III груп - наступні за ними, до IV групи - найсильніші спортсмени. Порядок старту груп: I-II-III-IV.

4. У жеребкуванні допускаються інші варіанти розподілу спортсменів на групи:

1) за рівнем спортивної підготовленості;

2) за рівним або пропорційним представництвом організацій, які беруть участь у змаганнях, у кожній з груп;

3) змішаний спосіб, коли одну або дві групи комплектують за рівнем спортивної підготовленості, інші - за рівним або пропорційним представництвом організацій, які беруть участь у змаганнях, у кожній з груп;

4) жеребкування на етапах розіграшу Кубка України проводиться за сумою очок, набраних спортсменами на попередніх етапах, а на першому етапі - за підсумками попереднього сезону.

5. Після закінчення жеребкування складається стартовий протокол, в якому зазначаються порядок старту окремих спортсменів та їх номери.

6. Стартові протоколи вивішуються на місці проведення змагань не пізніше ніж за годину до старту.

7. Розклад стартів встановлює головний суддя відповідно до Положення, кількості заявлених спортсменів та інших особливостей проведення змагань.

8. У разі зміни розкладу стартів за рішенням головного судді представників організацій, які беруть участь у змаганнях, завчасно попереджають. Якщо виникає потреба провести старт раніше ніж було оголошено, представників інформують не пізніше ніж за дві години до старту.

VII. Протести

1. Протест проти проведення змагань, їх результатів за формою, наведеною у додатку 2 до цих Правил, подає представник організації, яка бере участь у змаганнях.

2. Протест проти заявленого спортсмена подається секретарю змагань до початку змагань.

3. Протести щодо порушень цих Правил спортсменами або суддями подаються головному судді або головному секретарю не пізніше ніж за 15 хвилин після закінчення змагань.

4. Рішення щодо протесту приймають журі та головний суддя того самого дня (якщо не виникла потреба додатково перевірити факти) до остаточного затвердження результатів змагань.

5. Рішення журі щодо протестів є остаточним і перегляду не підлягає.

VIII. Медичне обслуговування змагань

1. Медичне обслуговування передбачає:

1) присутність лікаря або фельдшера на місці проведення змагань;

2) можливість госпіталізації травмованих спортсменів.

2. Про місце розміщення пункту медичної допомоги інформуються судді, спортсмени, тренери та представники команд, які беруть участь у змаганнях.

3. Заборонено починати змагання до прибуття медичного працівника.

IX. Учасники змагань

1. До участі у спортивних змаганнях з лижного двоборства допускаються спортсмени таких вікових груп:

1) юнаки та дівчата молодшої вікової групи - 11 років і молодші;

2) юнаки та дівчата середньої вікової групи - 12-13 років;

3) юнаки та дівчата старшої вікової групи - 14-15 років;

4) юніори та юніорки - 16-20 років;

5) чоловіки та жінки - 21 рік і старші.

2. Представники команд та особисті тренери спортсменів забезпечують технічну підготовленість і безпеку спортсменів під час проведення змагань.

3. Спортсмени можуть бути допущені до участі у змаганнях старшої вікової групи, якщо мають письмову заяву тренера про технічну підготовленість спортсменів для старшої вікової групи.

4. Вік спортсменів з лижного двоборства визначається на 01 січня року проведення змагань.

X. Допустима потужність трампліна та довжина дистанцій у лижному двоборстві

Потужність трамплінів та довжина дистанцій у змаганнях з лижного двоборства:

для юнаків молодшого віку - на трамплінах до К-40 м та дистанції до 2 км;

для дівчат молодшого віку - на трамплінах до К-40 м та дистанції до 1 км;

для юнаків середнього віку - на трамплінах до К-60 м та дистанції до 3 км;

для дівчат середнього віку - на трамплінах до К-60 м та дистанції до 2 км;

для юнаків старшого віку - на трамплінах до К-70 м та дистанції до 4 км;

для дівчат старшого віку - на трамплінах до К-70 м та дистанції до 3 км;

для юніорів - на трамплінах К-70-К-90 м та дистанції до 10 км;

для юніорок - на трамплінах К-70-К-90 м та дистанції до 5 км;

для чоловіків - на трамплінах К-70-К-90 м і більше та дистанції до 15 км;

для жінок - на трамплінах К-70-К-90 м та дистанції до 5 км.

ХI. Обов’язки та права спортсменів

1. Спортсмен зобов’язаний:

1) дотримуватись норм поведінки як на місцях проведення змагань, так і поза ними;

2) знати ці Правила та неухильно дотримуватись їх;

3) ознайомитися з Положенням та розкладом стартів;

4) завчасно з’явитися на старт;

5) бути підготовленим до змагань з урахуванням потужності лижного трампліна та складності дистанції лижних гонок;

6) мати стартовий номер;

7) не втручатися в роботу суддівської колегії, не перешкоджати роботі суддів;

8) виконувати стрибки з трампліна в захисному шоломі, окулярах, рукавицях та комбінезоні;

9) у разі сходження з дистанції зняти номер та сповістити про закінчення гонки представнику чи тренеру команди;

10) отримувати всю інформацію щодо проведення змагань та їх результатів через представника або тренера своєї команди.

2. Спортсмен має право:

1) звертатися безпосередньо до суддівської колегії у разі відсутності представника або тренера;

2) отримувати медичну допомогу згідно з цими Правилами.

3. Спортсмен дискваліфікується журі у разі:

1) порушення цих Правил;

2) явної непідготовленості, коли подальша участь спортсмена у змаганнях загрожує його здоров’ю або безпеці інших спортсменів;

3) подання неправильних даних, які не відповідають положенням вікових груп;

4) грубого порушення норм поведінки;

5) участі у змаганнях під чужим стартовим номером;

6) застосування спортивного спорядження, яке не відповідає вимогам цих Правил;

7) створення ним перешкоди для інших учасників;

8) навмисного затримання старту або старту до сигналу.

ХII. Спортивне спорядження спортсмена

1. На змаганнях з лижного двоборства спортсмени використовують таке спортивне спорядження: лижі, комбінезони, черевики, шоломи, окуляри, рукавиці тощо відповідно до норм, викладених у специфікації до змагального спорядження, яке щороку затверджує ФІС.

2. На змаганнях проводиться попередня перевірка спортивного спорядження спортсменів.

Головний суддя змагань завчасно призначає час і місце проведення попередньої перевірки, оголошує про це представникам команд.

3. Під час змагань може проводитися перевірка спортивного спорядження спортсменів. Якщо спорядження спортсмена не відповідає нормам, викладеним у специфікації до змагального спорядження ФІС, спортсмена дискваліфікують.

4. Під час проведення змагань з лижного двоборства використовують стартові номери-майки з еластичного матеріалу.

ХIII. Обов’язки та права представників і тренерів

1. Представник є керівником команди, який забезпечує організованість, поведінку та дисципліну її спортсменів. Представник зобов’язаний знати ці Правила та Положення. Представник забезпечує своєчасну явку спортсменів своєї команди на старт.

2. Представник зобов’язаний бути присутнім на засіданнях суддівської колегії, які проводяться спільно з представниками, і має право бути присутнім на жеребкуванні.

3. Представник має право отримувати будь-які довідки щодо проведення змагань у членів суддівської колегії та довідки про результати змагань у секретаріаті суддівської колегії.

4. Представник не втручається в роботу суддівської колегії та не перешкоджає роботі суддів.

5. Представник подає заявки, додаткові заявки та протести щодо проведення змагань.

6. Представник і тренер не залишають місце проведення змагань, не переконавшись, що всі спортсмени команди закінчили змагання.

7. Представник повідомляє старшому судді на фініші про всіх спортсменів своєї команди, які зійшли з дистанції лижних гонок.

8. У разі відсутності представника його обов’язки виконує тренер команди, який користується всіма правами представника.

ХIV. Суддівська колегія змагань

1. Загальні положення

1. Спортивні змагання з лижного двоборства проводить суддівська колегія, яку затверджує організація, що проводить змагання.

2. Суддівська колегія керує змаганнями та вирішує всі питання, пов’язані з їх проведенням, згідно з цими Правилами та Положенням.

3. Для проведення змагань призначаються головна суддівська колегія та бригади суддів. Кількість суддівських бригад та суддів у них визначається особливостями змагань, програмою, кількістю спортсменів тощо.

4. У разі проведення змагань з невеликою кількістю спортсменів дозволяється зменшення складу суддівської колегії та сумісництво обов’язків суддів.

2. Загальні обов’язки суддів

1. Суддя зобов’язаний знати та неухильно виконувати ці Правила, бути організованим та дисциплінованим.

2. Суддя повідомляє головного суддю про будь-які випадки порушення цих Правил (якщо вони не були зафіксовані іншим суддею) та про порушення учасниками норм поведінки.

3. Суддя не залишає місце проведення змагань без дозволу головного судді або старшого судді бригади, до якої він входить.

4. Суддя не може бути учасником або представником організації на змаганнях, які він судить.

3. Головна суддівська колегія

1. До складу головної суддівської колегії входять:

головний суддя;

технічний делегат або представник організації, яка проводить змагання;

заступники головного судді;

головний секретар.

2. Обслуговуючий персонал змагань підпорядковується головній суддівській колегії.

3. Головна суддівська колегія працює під керівництвом головного судді. На засіданнях колегія розглядає питання підготовки та проведення змагань.

4. Журі змагань

1. Під час проведення змагань на засіданні головної суддівської колегії та жеребкуванні призначається склад журі у кількості трьох осіб.

2. До складу журі змагань входять:

технічний делегат або представник організації, яка проводить змагання;

головний суддя;

заступник головного судді.

3. Журі слідкує за тим, щоб змагання проводилися відповідно до програми, зокрема офіційні тренування, були організовані та проведені згідно з цими Правилами та Положенням.

4. Під час змагань журі співпрацює з суддівською колегією та тренерами команд, забезпечуючи якість суддівства, контроль за виконанням цих Правил, а також оцінює роботу суддів.

5. Члени журі до змагань ознайомлюються з особливостями профілю лижного трампліна та під час змагань, ухвалюючи рішення, враховують параметри і умови трампліна.

6. Журі приймає такі рішення:

1) встановлює максимальну довжину розгону, з якої стартують спортсмени;

2) змінює довжину розгону під час змагань, якщо стрибки надто короткі або далекі. У такому разі серія стрибків продовжується з більш високих або більш низьких стартових вишок та спортсмену нараховується компенсація;

3) перериває, відміняє або переносить змагання через несприятливі погодні умови (низька температура, вітер тощо);

4) з’ясовує об’єктивні причини запізнення спортсмена на старт і вирішує, коли буде дозволено повторний стрибок;

5) дає можливість повторити стрибок на лижах у разі перешкоди, яка вплинула на виконання стрибка.

7. У разі неможливості прийняти рішення щодо виконання стрибка журі опитує суддів (суддю-стартера, начальника трампліна, старшого суддю на горі приземлення). Повторення стрибка дозволяється наприкінці серії стрибків. Рішення журі доводиться до відома судді-інформатора.

8. Рішення журі приймаються відкритим голосуванням. Для остаточного рішення журі набирається проста більшість голосів. Члени журі голосують «за» або «проти», позиція «утримався» неможлива.

9. Рішення журі вносяться до протоколу.

10. Журі приймає рішення з усіх протестів та дискваліфікацій.

5. Головний суддя

1. Головний суддя забезпечує проведення змагань.

2. Головний суддя керує проведенням змагань згідно з цими Правилами і Положенням, очолює суддівську колегію, забезпечує правильність вибору, підготовки та оснащення місць змагань відповідно до вимог цих Правил.

3. Головний суддя призначає склад суддівських бригад та суддів на окремі ділянки роботи.

4. Головний суддя проводить інструктаж суддів, контролює їх роботу та керує засіданнями суддівської колегії перед початком змагань, на жеребкуванні, під час розгляду та затвердження результатів, а також під час проведення змагань, якщо вважає за потрібне.

5. Головний суддя зобов’язаний:

1) до початку змагань перевірити підготовку та стан місць їх проведення (лижний трамплін, лижну трасу, обладнання старту, наявність необхідної апаратури тощо), підготовленість та оснащення місць для суддів і спортсменів, організувати інформаційне забезпечення і медичне обслуговування під час змагань;

2) перервати або відкласти проведення змагань, якщо виникли умови, що загрожують безпеці спортсменів, а також у разі відсутності медичного обслуговування;

3) завчасно сповістити представників команд про зміну розкладу стартів;

4) спільно з журі швидко прийняти рішення у зв’язку з поданням протесту;

5) після закінчення змагань підготувати та здати письмовий звіт і протоколи до організації, яка проводить змагання.

6. Головний суддя має право:

1) не допускати спортсменів до змагань у разі недотримання ними цих Правил та Положення;

2) відстороняти від участі у змаганнях або в певному номері програми спортсмена, який порушив ці Правила або явно непідготовлений до них;

3) переміщувати суддів під час змагань, звільняти від суддівства суддю, який припустився грубої помилки або не справився зі своїми обов’язками;

4) скасовувати рішення судді, якщо впевнений у його помилці.

6. Заступники головного судді

1. Обов’язки заступників головного судді визначає головний суддя залежно від особливостей проведення змагань.

2. Головний суддя може визначити заступника, який виконує обов’язки та користується правами головного судді за його відсутності.

3. На змаганнях призначаються такі заступники головного судді:

1) заступник головного судді зі стрибків на лижах з трампліна, який забезпечує підготовку трампліна, розмітки, проведення пробних стрибків, перевірку технічних засобів для проведення змагань тощо;

2) заступник головного судді з лижних гонок, який забезпечує підготовку, вимірювання та оснащення лижного стадіону, лижних трас, керує роботою начальника дистанції та контролерів;

3) заступник головного судді із загальних питань, який здійснює зв’язок з організацією, що проводить змагання, та контроль за перебігом змагань;

4) заступник головного судді з кадрів, який забезпечує підбір та розстановку суддів за бригадами, визначає кількість необхідних суддів, контролює їх роботу;

5) заступник головного судді з медичного обслуговування, який керує медичним обслуговуванням змагань, надає медичну допомогу спортсменам та забезпечує госпіталізацію травмованих.

7. Головний секретар та його помічники

1. Головний секретар керує роботою секретаріату, забезпечує підготовку та оформлення всієї документації щодо проведення змагань, а також забезпечує правильність підрахунку особистих та командних результатів.

2. До початку змагань головний секретар приймає заявки на участь у них, за допомогою працівників секретаріату організовує та проводить жеребкування, складає протоколи старту, в день змагань видає суддям бланки протоколів, розміщує протоколи на місцях проведення змагань.

3. Під час змагань головний секретар отримує відомості від суддів щодо техніки та довжини стрибка, з фінішу лижної гонки і разом з помічниками визначає попередні результати.

4. Після закінчення змагань головний секретар, отримавши всі протоколи, уточнює результати спортсменів, визначає особисті та командні результати, подає технічні результати змагань головному судді для затвердження на головній суддівській колегії, після чого передає їх для розмноження і видає представникам організацій, які беруть участь у змаганнях, преси, радіо та телебачення, приймає за наявності протести.

5. Головний секретар подає головному судді протоколи змагань та необхідні дані для звіту.

8. Начальник трампліна

1. Начальник трампліна забезпечує підготовку та утримання лижного трампліна, керує бригадою працівників з підготовки та обслуговування трампліна.

2. У день змагань начальник трампліна перевіряє стан трампліна та забезпечує за потреби додаткову його підготовку, інструктує своїх помічників і бригаду працівників з обслуговування трампліна, розставляє їх по місцях, організовує пробні стрибки та випробовування гори приземлення.

9. Начальник трас, його заступники, помічники та контролери

1. Начальник трас керує роботою своєї бригади, забезпечує підготовку лижного стадіону, вибір, точність вимірювання, підготовку та оснащення лижних трас.

2. Начальник трас завчасно знайомиться з місцевістю, де будуть проводитися змагання, вибирає траси, проводить їх вимірювання, визначає, де розміщуватимуться контрольні пункти, організовує офіційний перегляд дистанцій для спортсменів.

3. У день змагань начальник трас забезпечує підготовку лижного стадіону, розмітку дистанції, розстановку контролерів. Начальник трас повинен закінчити підготовку та оснащення дистанції не пізніше ніж за 30 хвилин до початку старту.

4. Під час змагань начальник трас контролює роботу контролерів, спостерігає за розміткою, станом і оснащенням трас, усуває недоліки.

5. Начальник трас має право зняти зі змагань спортсмена явно непідготовленого до них, якщо продовження гонки загрожує його безпеці та здоров’ю або безпеці інших спортсменів. Про це начальник трас повідомляє головного суддю та головного секретаря змагань.

6. Необхідна кількість заступників начальника трас визначається кількістю дистанцій, на яких одночасно (в один день) проводяться змагання. Якщо змагання проводяться на одній трасі, заступники не призначаються.

7. Кількість помічників начальника трас визначається довжиною трас, на яких одночасно (в один день) проводяться змагання.

8. Кількість контролерів визначається особливістю лижних трас (складний профіль дистанції, закрита лісова місцевість, наявність спусків, підйомів тощо). Кожен з контролерів спостерігає за проходженням спортсменами ділянки траси, на яку його призначено.

9. Контролер веде протокол проходження дистанції із зазначенням номера спортсмена, реєструє випадки порушення цих Правил.

10. Контролер бере участь у роботі з підготовки та оснащення трас у день змагань та зняття оснащення після їх закінчення.

11. Після закінчення лижної гонки начальник траси або його заступник переглядає трасу за останнім спортсменом, знімає контролерів, збирає та перевіряє протоколи контролерів та доповідає головному судді про закриття траси.

10. Бригади суддів зі стрибків на лижах

Для проведення змагань зі стрибків на лижах з трампліна в лижному двоборстві призначаються такі бригади суддів:

бригада з підготовки та обслуговування трампліна;

бригада суддів на старті;

бригада суддів з вимірювання довжини стрибка на лижах;

бригада суддів з оцінки техніки стрибків на лижах;

бригада суддів з інформації;

бригада суддів секретаріату.

11. Старший суддя та судді з інформації

1. Старший суддя з інформації:

1) керує роботою бригади суддів з інформації та здійснює інформаційне забезпечення на місцях проведення змагань;

2) організовує по радіо інформаційне забезпечення перебігу та результатів змагань для глядачів, спортсменів, представників преси;

3) забезпечує взаємодію судді-інформатора з головним суддею та секретаріатом.

2. Суддя-інформатор надає необхідні пояснення щодо змагань, коментує їх, передає інформацію про попередні результати, оголошує остаточні результати, які йому надає секретаріат.

3. Суддя-інформатор зобов’язаний знати ці Правила, а також мати дані про найбільш перспективних спортсменів, щодо яких він повідомляє стислі відомості та спортивні результати. Суддя-інформатор робить офіційні повідомлення, надані йому головною суддівською колегією змагань.

4. Суддя-інформатор оголошує інформацію під час проведення урочистих процедур (відкриття, закриття, нагородження тощо).

5. Залежно від рангу змагань суддя-інформатор може бути заступником головного судді з інформації.

12. Суддя на старті

1. Суддя на старті (стартер) перебуває на стартовому майданчику трампліна, контролює старт спортсменів відповідно до стартового протоколу зі встановленого журі стартового майданчика, а також дотримання стартового часу.

2. Стартер своєчасно викликає спортсмена для підготовки до старту. Після того, як спортсмен зайняв стартову позицію, стартер інформує суддівську колегію про готовність до старту.

3. Для попередження фальстарту суддя-стартер перекриває лижню розгону до часу відкриття старту прапорцем.

4. У разі порушення спортсменом стартового часу стартер повертає його назад зі стартового майданчика та доповідає суддівській колегії про дискваліфікацію.

5. У разі відсутності спортсмена на старті, навмисної затримки спортсменом старту негайно доповідає про порушення суддівській колегії для прийняття рішення.

6. Між стартером і суддею-інформатором обов’язково є радіо- або телефонний зв’язок.

7. Перед початком змагань суддя-стартер отримує повідомлення від головного секретаря про зміни у стартовому протоколі.

13. Старший суддя з вимірювання довжини стрибка на лижах

1. Старший суддя з вимірювання керує роботою бригади суддів, пов’язаною з вимірюванням довжини стрибків на лижах.

2. Старший суддя з вимірювання забезпечує:

1) правильне виставлення розмітки метражу з обох боків гори приземлення;

2) точне вимірювання довжини стрибка на лижах кожного спортсмена;

3) розстановку суддів-вимірювачів для реєстрації довжини стрибка.

3. Під час змагань старший суддя з вимірювання перебуває на горі приземлення, контролює роботу суддів-вимірювачів та після отримання від них даних про довжину стрибка вносить їх до протоколу, повідомляє по радіо до секретаріату та судді-інформатору.

4. Старший суддя з вимірювання має право замінювати суддів-вимірювачів у разі їх непідготовленості або малокваліфікованості.

5. Після закінчення серії стрибків старший суддя з вимірювання передає оформлений та підписаний протокол реєстрації довжини стрибків головному секретарю.

14. Суддя з вимірювання довжини стрибка

1. Судді з вимірювання довжини стрибка перебувають на своїх ділянках, визначених старшим суддею з вимірювання, у підготовлених місцях за розміткою метражу на одному боці гори приземлення, протилежному знаходженню суддівської вишки.

2. Суддя з вимірювання довжини стрибка фіксує місце приземлення спортсмена, визначає довжину стрибка на лижах, якщо спортсмен приземлився на його ділянці, та повідомляє дані про довжину стрибка старшому судді з вимірювання.

3. Кожний суддя з вимірювання довжини стрибка контролює тільки свою зону - ділянку не більше ніж чотири метри.

15. Судді з оцінки техніки стрибка на лижах

1. Судді з оцінки техніки стрибка на лижах оцінюють виконання стрибків з моменту відриву спортсмена від краю стрибкового стола до перетину лінії падіння на викаті трампліна.

2. Кожний суддя оцінює техніку виконання стрибка на лижах самостійно. Суддям забороняється радитись та виправляти виставлену оцінку.

16. Бригади суддів з лижних гонок

Для проведення змагань з лижних гонок в лижному двоборстві призначаються такі бригади суддів:

бригада суддів з підготовки та обслуговування лижного стадіону і трас;

бригада суддів секретаріату;

бригада суддів з інформації;

бригада суддів на старті;

бригада суддів на фініші.

17. Старший суддя на старті

1. Старший суддя на старті (стартер) керує роботою своєї бригади та контролює виконання цих Правил на старті та під час передання естафети.

2. До бригади суддів на старті входить два стартери (один з них - старший) та два помічники для випуску зі старту спортсменів з парними та непарними номерами.

3. Стартер контролює, щоб спортсмени стартували відповідно до стартових номерів чітко за часом, визначеним стартовим протоколом. Якщо старт взято неправильно, стартер повертає спортсмена за стартову лінію для виконання повторного старту.

4. Для забезпечення старту спортсменів стартер повинен мати не менше ніж два хронометри. Час старту визначається за одним із них, інший є запасним, якщо зупиниться основний. Хронометри на старті мають працювати синхронно з хронометрами на фініші.

5. Кожний стартер дає старт так:

1) перебуваючи збоку від спортсмена, який стартує, за 10 с до старту подає команду «Увага!», за 5 с до старту починає відлік «5-4-3-2-1», «Марш!»;

2) у разі використання автохронометражу дається акустичний звуковий сигнал відліку та старту;

3) стартовий годинник встановлюється так, щоб спортсмени, які стартують, добре бачили його;

4) у разі неправильного старту стартер повертає спортсмена командою «Назад!».

6. До стартової команди стартера ноги спортсмена знаходяться на стартовій лінії, палиці - перед стартовою лінією.

7. У командних змаганнях з лижного двоборства (естафетна гонка, командний спринт) стартер одночасно виконує обов’язки судді в зоні передання естафети. Стартер слідкує за тим, щоб передання естафети виконувалось у відповідній розміченій зоні.

18. Помічник стартера

1. Помічник стартера перебуває до лінії старту, організовує вихід спортсменів, час яких наближається до старту за номерами (парні або непарні).

2. У командних змаганнях помічник стартера перебуває в зоні передання естафети. Помічник стартера організовує вихід спортсменів, які чекають на передання естафети.

19. Старший суддя на фініші

1. Старший суддя на фініші керує роботою суддівської бригади, контролює визначення точного часу закінчення дистанції спортсменами.

2. Старший суддя на фініші забезпечує готовність суддівської бригади до прийому спортсменів не пізніше ніж за 10 хвилин до їх прибуття на фініш.

3. Після закінчення змагань старший суддя на фініші передає оформлені та підписані протоколи фінішу та хронометражу головному секретарю.

20. Судді на фініші

1. Перший суддя на фініші перебуває на лінії фінішу та фіксує момент фінішу спортсменів командою «Є!». Якщо одночасно фінішують два та більше спортсменів, він відмічає момент їх фінішу командою «Є двоє!», «Є троє!» тощо.

2. Другий суддя на фініші перебуває зліва від першого судді на фініші, реєструє порядок приходу спортсменів на фініш та називає їх номер.

21. Помічник суддів на фініші

Помічник суддів на фініші перебуває на відстані 10-15 м від лінії фінішу та голосно називає номери спортсменів, які наближаються до фінішу.

22. Секретар судді на фініші

Секретар судді на фініші перебуває зліва від суддів на фініші, проводить реєстрацію порядку приходу спортсменів на фініш та передає оформлені і підписані протоколи фінішу старшому судді на фініші, який звіряє їх із записами фінішного протоколу секретаря-хронометриста.

23. Суддя-хронометрист

1. Суддя-хронометрист для прийому спортсменів на фініші має не менше ніж два хронометри. Час фінішу визначається за одним із них, інший є запасним.

2. Суддя-хронометрист до початку старту повинен перевірити, щоб його хронометри працювали синхронно з хронометрами судді-стартера.

3. Суддя-хронометрист перебуває на лінії фінішу навпроти суддів на фініші. Він визначає час фінішу спортсмена в момент вигуку судді на фініші «Є!». Під час наближення спортсмена до фінішу хронометрист називає години та хвилини, а після вигуку «Є!» - секунди (якщо з моменту фінішу попереднього спортсмена години та хвилини не змінилися, їх можна не називати).

24. Секретар судді-хронометриста

Секретар судді-хронометриста перебуває справа від судді-хронометриста та реєструє час фінішу спортсменів. Оформлені та підписані протоколи хронометражу секретар судді-хронометриста передає старшому судді на фініші.

ХV. Місця та порядок проведення змагань. Підрахунок результатів

1. Організація змагань

1. Змагання з лижного двоборства проводяться в один день.

2. За несприятливих погодних умов суддівська колегія може збільшити проміжок часу між змаганнями зі стрибків на лижах з трампліна та лижною гонкою.

2. Класифікація трамплінів залежно від їх розмірів

1. Розмір трампліна класифікується залежно від відстані до точки К трампліна.

2. Застосовується така класифікація:

маленький трамплін

-

К до 44 м;

середній трамплін

-

К від 45 м до 74 м;

нормальний трамплін

-

К від 75 м до 99 м;

великий трамплін

-

К від 100 м до 169 м;

льотний трамплін

-

К від 170 м та більше.

3. Інформація для глядачів та умови для представників засобів масової інформації

1. Спортсмени та глядачі отримують інформацію через гучномовець, інформація про результати змагань відображається на табло із зазначенням стартового номера спортсмена, довжини стрибка, оцінки техніки кожного судді, загальної оцінки та поточного місця в змаганнях.

2. Для представників засобів масової інформації (телебачення, радіо, періодичних видань та фотоагентств) створюються належні умови роботи, надається інформація про змагання (стартові списки, поточні місця, зміна місць), забезпечується доступ до оптимальних місць перегляду, виділяється зона для виконання їх обов’язків.

3. На час змагань заборонено використовувати прилади зі спалахами, що можуть відволікти або засліпити спортсмена.

4. Підготовка трампліна до змагань

1. Перед початком тренувань і під час змагань трамплін має бути підготовлений від старту на вершині розгону та до кінця викату.

2. Сніг на горі приземлення та викаті трампліна має бути щільним і рівним.

Мінімальна глибина снігу - 30 см (35 см - для трамплінів зі штучним покриттям). Необхідна щільність снігу досягається ущільненням.

3. Підготовку та ущільнення снігу дозволяється виконувати за допомогою машини. Для досягнення необхідної щільності можливе використання хімічних речовин. Підготовлений сніговий покрив має бути повністю рівним і відповідати запланованому (розробленому) профілю трампліна.

4. Лижня готується за допомогою технічного обладнання:

відстань між двома центрами лижні - 30-33 см;

ширина лижні - 13-13,5 см;

глибина лижні - не менше ніж 2 см.

5. Підготовка розгону та місця відриву має забезпечувати спортсменам однакові умови у всіх спробах. За потреби зміни або підготовки розгону під час змагань через сильний снігопад, опади або тривалу затримку здійснюється достатня кількість випробовувальних стрибків спортсменами-накатниками. У разі несприятливих або небезпечних умов журі виносить рішення про можливість проведення змагань на основі стрибків спортсменів-накатників.

6. Якщо під час спроби змінилася швидкість на розгоні, спроба призупиняється та проводиться заново або продовжується з іншої довжини розгону.

7. Під час проведення змагань можливе використання штучної лижні розгону та штучного покриття на горі приземлення.

5. Розмітка гори приземлення

1. Критичну точку журі відмічає на схилі червоним кольором з кожного боку схилу на відстані двох метрів. Рекомендується встановити різнокольорові прапорці:

1) між критичною точкою К та рекордом трампліна - червоний прапорець з кожного боку;

2) від точки К до точки Р - синій прапорець з кожного боку;

3) від лінії падіння до рекорду трампліна - зелений прапорець з кожного боку.

2. Для орієнтування суддів з вимірювання довжини стрибка, суддів з техніки стрибка, глядачів щодо довжини стрибка та для калібрування відеовимірювання довжини стрибка поперечні лінії на горі приземлення починаються з десятого метра та до рекорду трампліна на відстані 5 м один від одного (60 м, 65 м, 70 м, 75 м).

6. Лінія падіння

Журі визначає лінію падіння на викаті трампліна. Після прийняття рішення лінія відмічається кольором або яскравими стовпчиками.

7. Офіційні тренування на трампліні до початку змагань

1. Журі змагань визначає час проведення офіційного тренування та кількість спроб.

2. Кожен спортсмен має стартовий номер.

3. Протягом усього періоду офіційних тренувань на території їх проведення присутній медичний персонал.

8. Проведення змагань зі стрибків на лижах з трампліна

1. Журі встановлює довжину розгону та стартовий майданчик для кожної серії стрибків. Спортсменам не дозволяється користуватися більшою довжиною розгону, ніж встановлено журі.

2. Кожний спортсмен виконує два стрибки. Перший стрибок пробний, другий - заліковий.

3. Спортсмен, який запізнився на старт, до стрибків у серії не допускається.

4. Спортсмену заборонено користуватися завищеним розгоном, використовувати палиці чи інші допоміжні засоби з метою досягнення більшої швидкості, а також, щоб його підштовхувала інша особа. Порушники дискваліфікуються.

5. Команду «Старт!» дає суддя на старті або вповноважений суддя-інформатор. Для контролю стартового часу не дозволяється давати одночасно декілька сигналів старту.

6. Старт дається за допомогою світлофора. Якщо немає світлофора, старт дається по радіо або сигналом прапорця.

7. Старт наступному спортсмену дається після виконання стрибка попереднім спортсменом.

8. Суддя-стартер після оголошення стартового номера інформує суддю-інформатора про готовність до старту наступного спортсмена.

9. Спортсмен у порядку чергового стартового номера має бути готовим до старту на стартовому майданчику. Після оголошення інформатором «Старт!» учаснику дається 10 с для виконання старту. Після закінчення стартового часу трамплін закривається автоматично (засвічується червоне світло світлофора).

10. Якщо спортсмен не взяв старт протягом 10 с, це призводить до дискваліфікації.

11. Якщо трамплін упродовж стартового часу закривається через погодні умови, відлік стартового часу розпочинається знову.

12. Не дозволяється стартувати до сигналу судді-інформатора, за знаком сторонніх осіб або навмисно затримувати старт через будь-які необ’єктивні причини. Ці дії призводять до дискваліфікації спортсмена.

13. Якщо спортсмен через об’єктивні обставини пізно з’явився на старт, представник команди звертається до журі, яке може дозволити участь у змаганнях поза межами стартового протоколу.

14. Якщо спортсмен не зміг виконати стрибок (через помилку судді, провину глядача, тварину або за інших обставин), представник команди звертається до журі, яке може дозволити повторити стрибок.

15. Оцінки суддів за стиль виставляються після виконання кожного стрибка. Оцінки за стиль стрибка по радіо не оголошуються.

16. Загальна оцінка стрибка складається з оцінки довжини та стилю стрибка.

Бали за довжину стрибка пов’язані з точкою К. Спортсмен, який досягнув точки К, отримує 60 балів.

Максимальна кількість балів за стиль - 60.

9. Суддівство виконання стрибка

1. Суддя оцінює зовнішній вигляд послідовності рухів спортсмена від кінця стола відриву до перетину лінії падіння на викаті щодо точності (синхронності відриву), досконалості виконання рухів, стабільності положення в польоті та на викаті, а також загальне враження.

2. Зниження балів за помилки та недоліки слід проводити відповідно до фаз послідовності рухів учасника - політ, приземлення, викат.

3. Оцінювання положення та рухів:

1) зниження балів за політ:

максимально можливе зниження за всі види помилок - 5,0 бала;

невдале використання тиску повітря - 0,5-2,0 бала;

зайві рухи руками, ноги зігнуто в колінах - 0,5-1,0 бала;

несиметричне ведення рук - 0,5-1,0 бала;

несиметричне ведення ніг - 0,5-1,0 бала;

схрещування або коливання лиж - 0,5-1,5 бала;

2) зниження балів за приземлення:

максимальне зниження балів за приземлення - 5,0 бала;

приземлення на паралельних ногах (не в положенні «телемарк») - мінімально 2,0 бала;

недоліки під час переходу з польоту в приземлення - 0,5-1,0 бала;

короткий випад під час приземлення - 0,5-1,5 бала;

дуже довгий випад або жорстке (не пом’якшене) приземлення - 0,5-1,5 бала;

порушення рівноваги під час приземлення - 0,5-1,0 бала;

3) зниження балів за викат:

максимальне зниження за всі види помилок - 7,0 бала;

відсутність рівноваги та/або неправильне положення тіла на викаті до лінії падіння - від 0,5 до 3,0 бала;

перетин перехідного вигину та лінії падіння, торкаючись руками та/або задньою частиною тіла снігу/покриття,- від 0,5 до 5,0 бала;

падіння до перетину або на лінію падіння - 7,0 бала.

10. Вимірювання довжини стрибка

1. Довжина стрибка вимірюється від краю стола відриву до місця приземлення спортсмена на горі приземлення. Приземлення вважається закінченим, коли обидві лижі знаходяться в повному контакті з горою.

Для приземлень, у яких одна лижа знаходиться в повному контакті з горою, інша - в повітрі, довжина вимірюється за серединою ступні лижі, яка першою торкнулася гори.

2. Точка приземлення визначається точним місцем торкання ніг спортсмена гори приземлення. Для спортсменів, які приземлилися в положенні «телемарк», точкою торкання вважається середина між ступнями.

3. У разі падіння спортсмена точкою приземлення вважається місце, де частина тіла вперше торкнулася гори.

4. Судді з вимірювання довжини стрибка стоять з одного боку гори та слідкують за траєкторією стрибка до точки приземлення. Суддя-вимірювач, у зоні якого приземлився спортсмен, відмічає точку приземлення з точністю до 0,5 метра. Присуджена довжина фіксується, коли суддя-вимірювач поклав руку на індикатори довжини. Додатковим рухом вільної руки він вказує на 0,5 метра. Індикатори довжини встановлюються з обох боків схилу приземлення, щоб уникнути помилки суддів-вимірювачів.

5. Допускається використання технічних приладів, які вимірюють довжину стрибка з точністю до 0,5 метра та висвітлюють дані на табло для запису довжини стрибка та підрахунку балів. Для підтримання даних та у разі механічної помилки приладу довжину фіксують судді, які вимірюють довжину.

11. Підрахунок результатів у стрибках на лижах з трампліна

1. Оцінка стилю стрибка складається з балів п’яти суддів стрибків з трампліна. Найвища та найнижча оцінки виключаються, три оцінки, що залишились, сумуються. Сума цих балів є оцінкою стилю.

2. Бали за довжину стрибка підраховуються залежно від потужності трампліна. Бали за один метр розраховуються так:

Відстань до точки К

Оцінка метра

від 20 до 24 м

4,8 бала за м;

від 25 до 29 м

4,4 бала за м;

від 30 до 34 м

4,0 бала за м;

від 35 до 39 м

3,6 бала за м;

від 40 до 49 м

3,2 бала за м;

від 50 до 59 м

2,8 бала за м;

від 60 до 69 м

2,4 бала за м;

від 70 до 79 м

2,2 бала за м;

від 80 до 99 м

2,0 бала за м;

від 100 до 169 м

1,8 бала за м;

від 170 м і більше

1,2 бала за м.

3. Точка К на трампліні є точкою розрахунку. Відстань до точки К оцінюється в 60 балів.

4. Після визначення оцінки метра підраховується різниця між довжинами стрибків учасників та точкою К.

5. Довжина стрибка, менша за відстань до точки К, підраховується так: оцінка метра множиться на різницю довжини (між довжиною стрибка та відстанню до К) та віднімається від 60 балів.

Довжина стрибка, більша за відстань до точки К, підраховується так: оцінка метра множиться на різницю довжини та додається до 60 балів.

6. Сумарна оцінка визначається сумою балів за стиль та довжину стрибка.

12. Проведення лижної гонки

1. Лижна гонка в лижному двоборстві проводиться за системою «Гундерсен» - переможець у стрибках на лижах з трампліна стартує першим, наступні спортсмени стартують через визначені проміжки часу.

2. Розташування спортсменів на старті проводиться по двоє (парні та непарні номери) або більше. Для цього залежно від умов лижного стадіону готується місце старту.

3. Хронометр запускається в момент старту першого спортсмена.

4. Через несприятливі погодні умови журі може змінити час старту лижної гонки. Рішення журі оголошується за 30 хвилин до старту. За потреби лижна гонка може бути відкладена на добу.

5. У змаганнях з лижних гонок у лижному двоборстві використовується вільний стиль (ковзанярський хід).

6. Час лижної гонки вимірюється з точністю до цілих десятих секунд.

7. Очки, отримані у стрибках на лижах з трампліна, перераховуються в інтервали часу для старту в лижній гонці.

Для перерахунку спочатку визначають кращий результат у стрибках, далі - різницю очок між результатом переможця та наступним спортсменом. Різницю очок слід помножити на значення секунд за очко та визначити стартовий час:

дистанція

кількість очок

секунд за 1 очко

15 км

15

4,0

10 км

15

4,0

7,5 км

15

4,0

5 км

15

4,0

менше ніж 5 км

20

3,0

4 × 5 км

45

1,333333

3 × 5 км

45

1,333333

командний спринт 2 × 7,5 км

30

2,0

командний спринт 2 × 5 км

30

2,0

13. Підрахунок результатів

1. Результати змагань з лижного двоборства визначаються за найбільшою сумою очок набраних спортсменами за стрибки з трампліна та лижну гонку.

2. Місце, яке посів спортсмен у лижній гонці, є його остаточним результатом.

3. Для спортсменів, які не закінчили дистанцію лижних гонок або не стартували, змагання вважаються незакінченими та не дають залікових очок в особистому та командному заліках.

4. Неофіційний протокол результатів роздруковується одразу після змагань. Головний суддя та секретар змагань вивчають та порівнюють протокол неофіційних результатів з оригіналами записів результатів від суддів. Після цього секретар змагань подає протокол для погодження (підтвердження) журі. Якщо журі не отримало протестів, після закінчення часу подання протестів дані публікуються як офіційні результати.

5. Час опротестування становить 15 хвилин після закінчення змагань.

6. Протокол результатів у лижному двоборстві містить такі дані:

1) назва змагань;

2) час і місце проведення змагань;

3) назва трампліна та відстань до точки К;

4) ім’я, прізвище, місце проживання кожного судді зі стрибків з трампліна;

5) ім’я, прізвище, місце проживання кожного члена журі;

6) дані про погодні умови (параметри снігу, температура, вітер тощо);

7) місце, стартовий номер, ім’я, прізвище спортсмена, область, спортивна школа (клуб);

8) довжина стрибка, швидкість розгону, оцінка довжини, оцінка стилю, сумарна оцінка за стрибок;

9) час лижної гонки та програш на фініші переможцю.

7. Офіційні результати підписують головний суддя та головний секретар змагань.

14. Командні змагання з лижного двоборства

1. Командні змагання складаються з командних стрибків на лижах з трампліна та естафети.

2. У командних змаганнях з лижного двоборства кожна команда складається з трьох або чотирьох спортсменів, які беруть участь у змаганнях в обох дисциплінах (стрибках на лижах з трампліна та лижній гонці).

3. Порядок старту команд визначається жеребкуванням на попередньому засіданні суддівської колегії. У пробному стрибку спортсмени кожної команди виконують стрибок відповідно до порядку старту команд, визначеного на жеребкуванні.

4. Для проведення стрибків формуються три або чотири групи з одним спортсменом від кожної команди. Стартовий порядок груп відмічається різними за кольором стартовими номерами:

I група - червоними;

II група - зеленими;

III група - жовтими;

IV група - синіми.

Кожна команда самостійно визначає, який спортсмен стартує у відповідній групі.

5. Усередині груп стартовий порядок визначається згідно з порядком старту команд, визначеним на жеребкуванні.

6. Після жеребкування порядку старту команд, які беруть участь у змаганнях, до головної суддівської колегії подається поіменна заявка із зазначенням прізвищ спортсменів, які стартують у групах.

7. Підрахунок результатів командних змагань зі стрибків на лижах з трампліна проводиться складанням оцінок спортсменів кожної команди в серії стрибків на лижах. Найбільша сума очок визначає команду-переможця в стрибках з трампліна.

8. Послідовність старту спортсменів команди у групах в естафеті подається до секретаріату не пізніше ніж за 30 хвилин до старту гонки.

9. Лижна гонка в командних змаганнях з лижного двоборства проводиться у формі естафети. Старт проходить за системою «Гундерсен». Другі, треті та четверті номери команди стартують під час передання естафети. Перемагає команда, останній учасник якої перетинає фініш першим.

15. Командний спринт з лижного двоборства

1. Змагання з командного спринту складаються з командних стрибків на лижах з трампліна та лижної гонки, яка проводиться на малих колах.

2. Команда складається з двох учасників, які беруть участь у змаганнях в обох дисциплінах (стрибках на лижах з трампліна та лижній гонці).

3. Підрахунок результатів командного спринту зі стрибків на лижах з трампліна проводиться складанням очок двох спортсменів кожної команди в серії стрибків на лижах. Найбільша сума очок визначає команду-переможця в стрибках з трампліна.

4. Спринтерська лижна гонка в командному спринті проводиться у формі естафети на колах завдовжки не менше ніж 1000 м та не більше ніж 1750 м. Старт проходить за системою «Гундерсен». Наступний спортсмен кожної команди стартує під час передання естафети. Спортсмени кожної команди послідовно змінюють один одного після проходження кожного кола. Перемагає команда, останній учасник якої перетинає фініш першим.

16. Змагання з масового старту

1. Змагання з масового старту в лижному двоборстві складаються з лижної гонки з масового старту та стрибків на лижах з трампліна.

2. Для проведення лижної гонки з масового старту спортсмени шикуються на стартовій лінії у кількості не більше ніж 10 осіб в одному ряду. Дозволяється використовувати два та більше рядів на відстані не менше ніж 4 м один від одного. Старт дається звуковим сигналом.

3. Після закінчення лижної гонки час спортсменів перераховується в очки. Переможець лижної гонки отримує 120 очок. Інші спортсмени отримують очки згідно з програшем на фініші лижної гонки із розрахунку 4 с - 1 очко. Зазначені очки віднімають від 120 очок лідера.

4. Стрибки на лижах починаються з пробної серії стрибків. Залікова серія стрибків виконується в порядку, зворотному результатам лижної гонки, а саме переможець лижної гонки отримує останній стартовий номер у стрибках.

17. Місця старту та фінішу

1. Місця старту та фінішу оснащуються:

1) плакатами з написами «Старт» і «Фініш», що розміщуються на лініях старту та фінішу;

2) огородженими коридорами завдовжки не менше ніж 20 м від лінії старту та 50 м від лінії фінішу в бік дистанції;

3) стартовою лінією, перпендикулярною напрямку руху;

4) не менше ніж двома фінішними коридорами за 100 м до фінішу;

5) місцями для спортсменів, тренерів, засобів масової інформації, глядачів.

2. Під час проведення командних змагань з лижного двоборства виділяється зона передання естафети - коридор завдовжки 30 м та завширшки 15–20 м, що починається від лінії старту. До зони передання естафети мають право заходити лише спортсмени та відповідні судді.

18. Траси лижних гонок

1. Лижна траса в лижному двоборстві готується для вільного стилю (ковзанярського ходу). Ширина траси - не менше ніж 4 м.

2. Трасу по всій довжині розмічають добре помітними прапорцями, гірляндами, стовпчиками тощо.

3. На трасі можуть встановлюватися контрольні пункти:

1) у місцях, у проходженні яких необхідно зареєструвати спортсменів, щоб уникнути скорочення дистанції;

2) на складних ділянках траси, де особливо важливо вести спостереження за станом траси та її оснащенням;

3) у місцях можливого скупчення глядачів;

4) у місцях переходів з одного кола на інше (з однієї траси на іншу).

19. Перегляд дистанції

1. На змаганнях організовується офіційний перегляд трас лижних гонок для всіх спортсменів.

2. Для офіційного перегляду дистанція надається підготовлена та розмічена.

Директор департаменту

олімпійського спорту

Р. Вірастюк


Додаток 1

до Правил спортивних змагань

з лижного двоборства

(пункт 1 розділу V)

ЗАЯВКА

Додаток 2

до Правил спортивних змагань

з лижного двоборства

(пункт 1 розділу VII)

ПРОТЕСТ


Документи та файли

Сигнальний документ — f483899n491.doc
Сигнальний документ — f483899n492.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.04.2019 — 2019 р., № 30, стор. 616, стаття 1101, код акта 94082/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 05.04.2019 № 1740 "Про затвердження Порядку формування календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -