Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 10.09.2018 № 4169 "Про затвердження Змін до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)". Мінмолодьспорт України. 2018

Документ актуальний на 15.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2018  № 4169

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 жовтня 2018 р.

за № 1127/32579

Про затвердження Змін до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

Відповідно до статей 20, 49 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», підпункту 29 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, та з метою удосконалення порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), залучення інститутів громадянського суспільства - всеукраїнських федерацій з видів спорту до реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2014 року за № 180/24957 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Мінмолодьспорту.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді

та спорту України

І.О.

Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Голова професійної спілки

працівників культури України

Заступник Голови Спільного

представницького органу

об’єднань профспілок

Перший заступник

Міністра соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Р. Іллічов

Л.Ф. Перелигіна

А. І. Широков

О. Крентовська

Ю. Джигир


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

молоді та спорту України

10 вересня 2018 року № 4169

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 жовтня 2018 р.

за № 1127/32579

ЗМІНИ

до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

1. У розділі І:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Атестації не підлягають:

тренери (тренери-викладачі), стаж роботи яких на посаді тренера-викладача становить менше ніж 2 роки;

тренери штатної команди національних збірних команд з видів спорту, які працюють на зазначених посадах на підставі укладених з ними контрактів менше ніж 2 роки поспіль.»;

2) абзац другий пункту 5 після слів «позачергової атестації» доповнити словами «для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії до закінчення строку дії наявної категорії».

2. У пункті 1 розділу ІІ:

1) абзац сьомий замінити трьома абзацами такого змісту:

«копія документа про підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти для тренерів (тренерів-викладачів), які працюють більше п’яти років після закінчення закладу вищої освіти, та/або копія ліцензії (сертифіката) міжнародної федерації з відповідного виду спорту чи копія документа про проходження навчання, що проводиться всеукраїнською спортивною федерацією із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту (у разі якщо власним статутом федерації передбачено таке навчання) за обсягом годин навчальної програми:

не менше 72 академічних годин - для вищої категорії;

не менше 36 академічних годин - для першої та другої категорій;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий-одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим-тринадцятим;

2) після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«клопотання всеукраїнської спортивної федерації із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту або її відокремленого підрозділу (за наявності);».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий-тринадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим-чотирнадцятим.

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Тренерам (тренерам-викладачам), прийнятим на роботу до закладів фізичної культури і спорту до 01 січня 2011 року, які не мають спеціальної освіти, але володіють достатнім практичним досвідом роботи, якісно і в повному обсязі виконують свої посадові обов’язки, кваліфікаційні категорії присвоюються за умови:

виконання результативних показників роботи;

проходження підвищення кваліфікації у закладі вищої освіти та/або навчання, що проводиться всеукраїнською спортивною федерацією із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту (у разі якщо власним статутом федерації передбачено таке навчання з видачею відповідного документа).»;

2) у пункті 5 слова «акредитованих вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, факультетів фізичного виховання і спорту інших вищих навчальних закладів» замінити словами «акредитованих закладів вищої освіти з фізичної культури і спорту, факультетів фізичного виховання і спорту інших закладів вищої освіти»;

3) у пункті 10 слова та цифру «протягом останніх 4 років» замінити словами та цифрою «до дати виконання таким спортсменом результативних показників, визначених у додатку 1 до цього Порядку»;

4) після пункту 13 доповнити новим пунктом 14 такого змісту:

«14. Тренер (тренер-викладач), який пропрацював не менше двох років зі спортсменами, що вперше виконали спортивний розряд в обраному виді спорту, і передав їх іншим тренерам для подальшого підвищення їх спортивної майстерності, має право на присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами виступу таких спортсменів на змаганнях різного рівня протягом двох наступних років з дати передання.

Тренеру (тренеру-викладачу), якому передано спортсмена, зараховуються тільки ті результати, які показані спортсменом після одного року тренувань під його керівництвом.».

У зв’язку з цим пункт 14 вважати пунктом 15.

4. У розділі ІV:

1) пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«При розгляді документів тренера (тренера-викладача), який атестується, на засідання атестаційної комісії можуть запрошуватися представники всеукраїнської спортивної федерації із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту або її відокремленого підрозділу (за наявності) (за згодою).».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

2) у пункті 4:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«розгляд питання щодо відсутності клопотання всеукраїнської спортивної федерації із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту або її відокремленого підрозділу;».

У зв’язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-дев’ятим;

абзац дев’ятий після слова «спортсмена,» доповнити словами «особистим тренером якого є особа, що атестується,».

Директор департаменту

олімпійського спорту

Р. Вірастюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.11.2018 — 2018 р., № 84, стор. 280, стаття 2793, код акта 91907/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -