<<
>>

НАКАЗ від 22.01.2018 № 314 "Про затвердження Типового положення про літні школи плавання на відкритих водоймах". Мінмолодьспорт України. 2018

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2018  № 314

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 лютого 2018 р.

за № 158/31610

Про затвердження Типового положення про літні школи плавання на відкритих водоймах

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), підпункту 2 пункту 6 Плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 653-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про літні школи плавання на відкритих водоймах, що додається.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Міністр

І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра

охорони здоров'я України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Міністр внутрішніх справ України

Міністр соціальної політики України

Міністр освіти і науки України

У.

Супрун

М. Чечоткін

А.Б. Аваков

А. Рева

Л.М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

22.01.2018 № 314

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 лютого 2018 р.

за № 158/31610

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про літні школи плавання на відкритих водоймах

І. Загальні положення

1. Це Типове положення визначає порядок проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літніх школах плавання на відкритих водоймах у канікулярний період (далі - Захід).

2. Головною метою Заходу є навчання дітей плаванню, що є однією з життєво важливих навичок.

3. Основні цілі і завдання Заходу:

популяризація здорового способу життя;

формування у дітей свідомої потреби у систематичних заняттях фізичною культурою та спортом;

профілактика шкідливих звичок - наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму;

презентація форм організації фізично активного дозвілля.

ІІ. Строки і місце проведення Заходу

1. Захід проводиться у період з червня по серпень на території всіх адміністративно-територіальних одиниць України на відкритих водоймах та басейнах.

2. Захід проводиться у місцях, які відповідають санітарно-епідеміологічним нормам і спеціально облаштовані для навчання плаванню з дотриманням вимог техніки безпеки.

ІІІ. Організація та керівництво проведенням Заходу

1. Загальне керівництво Заходом здійснюють місцеві організації/установи, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - Організатор).

2. Організацію та проведення Заходу на місцях здійснює Організатор за участю, допомогою та у співпраці з іншими державними установами й організаціями.

3. Організатор Заходу за місцем проведення зобов’язаний дотримуватись вимог Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про екстрену медичну допомогу", Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, Державних санітарних норм та правил влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07 лютого 2012 року № 89, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2012 року за № 284/20597, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16 червня 2014 року № 398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2014 року за № 750/25527, Правил охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року № 301, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 року за № 566/30434.

ІV. Учасники Заходу

1. Учасниками Заходу є Організатори та діти.

2. Участь дітей у Заході здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також за наявності медичної довідки встановленого зразка, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України, про відсутність у них протипоказань для занять.

V. Програма проведення Заходу

1. Захід проводиться в строки та у місцях, визначених програмами, які розроблені та затверджені Організатором.

2. Програма Заходу може включати проведення інформаційно-пропагандистської кампанії та організацію спортивних заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя та формування у дітей свідомої потреби у систематичних заняттях з плавання.

VI. Безпека та підготовка місць для проведення Заходу

1. Підготовка місць для проведення Заходу здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» (зі змінами).

2. Місця для плавання обираються біля берега, бажано піщаного, з пологим нахилом завглибшки до 1,5 м без ям, обривів на відстані не менше ніж за 500 м від пристаней, гребель та інших гідротехнічних споруд.

3. У місцях проведення Заходу не повинно бути виходу ґрунтових вод низької температури, джерел забруднення води, вирів. Межі місця купання позначаються буйками, обструганими і зв'язаними між собою жердинами або канатами з поплавцями.

4. Перед початком Заходу місця навчання обстежуються водолазами на відсутність сторонніх предметів (корчів, водоростей, скляних та металевих предметів тощо), про що складається відповідний акт.

5. На період проведення Заходу обов'язково встановлюється рятувальний пост у складі не менше двох осіб.

Місце проведення Заходу облаштовується душовими кабінами, медичним пунктом тимчасового базування.

6. Захід забезпечується плавальними дошками, підтримувальними поясами, мегафонами.

Місце проведення Заходу обладнується стендами з навчальними плакатами з методики та техніки плавання, правилами поведінки на воді.

7. Тренером з плавання має бути особа, яка має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем "бакалавр" чи "магістр", зокрема володіє необхідними знаннями та навичками, визначеними Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85 "Спортивна діяльність", затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 28 жовтня 2016 року № 4080.

Тренер з плавання повинен мати досвід роботи за фахом не меньше трьох років, пройти медичне обстеження відповідно до порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів з метою попередження розповсюдження інфекційних захворювань.

8. Відповідальним за порядок та організацію медичного забезпечення в місцях проведення Заходу є Організатор.

VII. Заохочення учасників Заходу

1. Найактивніші учасники Заходу нагороджуються дипломами Організатора.

2. Установам та громадянам, які активно сприяли проведенню Заходу, висловлюються подяки від Організатора.

VIII. Фінансування Заходу

1. Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інформаційно-пропагандистську підтримку Заходу здійснює Організатор.

2. Фінансування Заходу здійснюється за рахунок джерел, не заборонених законодавством.

IX. Звітність

1. Звіт про проведення Заходу, а також творчий звіт з доданням фото- і відеоматеріалів подаються Організатором до 15 вересня поточного року до департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України в електронному вигляді на адресу: correspond@msms.gov.ua з письмовим повідомленням про надання звіту.

2. Департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту висвітлює узагальнений звіт на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України до 15 січня наступного року.

Директор департаменту

фізичної культури

та неолімпійських видів спорту

М.В. Бідний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.03.2018 — 2018 р., № 21, стор. 125, стаття 712, код акта 89321/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -