Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 22.10.2015 № 3878 "Про затвердження Типових штатних нормативів шкіл вищої спортивної майстерності". Мінмолодьспорт України. 2015

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2015  № 3878

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2015 р.

за № 1368/27813

Про затвердження Типових штатних нормативів шкіл вищої спортивної майстерності

Відповідно до статті 12 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, та з метою упорядкування штатних нормативів шкіл вищої спортивної майстерності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові штатні нормативи шкіл вищої спортивної майстерності, що додаються.

2. Керівникам шкіл вищої спортивної майстерності привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу в межах затвердженого на поточний рік фонду оплати праці. При цьому з метою економного і раціонального використання державних коштів та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" не допускати збільшення чисельності працівників у закладах, що склалась станом на 01 січня 2016 року.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду школами вищої спортивної майстерності можуть бути введені додаткові посади.

3. Департаменту олімпійського спорту (Вірастюк Р.Я.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2016 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

молоді та спорту України

І.О.

Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців

на національному рівні

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Голова Професійної спілки

працівників культури України

П. Розенко

Р.П. Качур

О. Мірошниченко

С.М. Кондрюк

Л.Ф. Перелигіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді

та спорту України

22.10.2015 № 3878

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 листопада 2015 р.

за № 1368/27813

ТИПОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

шкіл вищої спортивної майстерності

І. Загальні положення

1. Ці Типові штатні нормативи поширюються на школи вищої спортивної майстерності незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

2. Ці Типові штатні нормативи визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць) у цих закладах.

3. Штатний розпис шкіл вищої спортивної майстерності розробляється в межах затвердженого засновником фонду оплати праці з дотриманням вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами, з урахуванням відділень з певних видів спорту, інших структурних підрозділів, контингенту учнів-спортсменів постійного та змінного складу, кількості відділень та груп, специфіки видів спорту, режиму роботи, площ та санітарного стану власних приміщень, будівель і спортивних споруд.

4. З метою забезпечення безпеки життя та здоров’я учнів-спортсменів, дотримання норм законодавства про працю та охорону праці, техніки безпеки керівник школи вищої спортивної майстерності за погодженням із засновником (власником) або уповноваженим ним органом може у разі виробничої необхідності змінювати штат структурного підрозділу або вводити додаткові посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками про бюджетні асигнування та кредитування на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії персоналу (тренерсько-викладацького, господарсько-обслуговуючого тощо).

5. За наявності у школі вищої спортивної майстерності власного харчоблоку застосовуються посади (професії) та їх нормативна чисельність, визначені у розділі таблиці "Працівники їдальні (за наявності власного харчоблоку)" Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 30 липня 2013 року № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1361/23893, із врахуванням умов їх введення та режимів харчування у закладі.

6. У штатних розписах шкіл вищої спортивної майстерності, що мають стрільбища і стрілецько-стендові комплекси, для обслуговування одного стенду (траншейного або круглого) передбачаються додатково дві штатні одиниці підсобних робітників.

7. У школах вищої спортивної майстерності, що мають санітарно-очисні споруди, вводиться посада робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель з розрахунку 1 штатна одиниця на зміну з урахуванням кількості, передбаченої цим пунктом.

Якщо опалення приміщень шкіл вищої спортивної майстерності не передано в систему житлово-комунального господарства, то на опалювальний сезон (за наявності центрального опалення) вводяться посади машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні газової, опалювачів, а саме:

2 штатні одиниці машиніста (кочегара) котельні на зміну - в котельнях, що опалюються твердими видами палива, з поверхнею котлів понад 75 кв. м;

1 штатна одиниця оператора котельні на зміну - в котельнях з газовим опаленням;

2 штатні одиниці оператора котельні на зміну - в котельнях без автоматики безпеки.

У школах вищої спортивної майстерності з централізованим теплопостачанням, що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів та насосів - 1 штатна одиниця на зміну.

Штатна одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, передбачена цим пунктом, вводиться на опалювальний сезон.

У школах вищої спортивної майстерності, у яких протягом всього року забезпечуються гарячою водою душові та басейни, вводяться штатні одиниці машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні та робітників з комплексного обслуговування й ремонту будівель на рік, але не менше однієї штатної одиниці на заклад із загальної кількості штатних одиниць таких посад, передбачених цим пунктом.

8. Загальна чисельність сторожів розраховується за формулою

Чзс = Чн х Кн,

де

Чн

-

нормативна чисельність за таблицею, осіб;

Кн

-

коефіцієнт, що враховує невиходи працівників (щорічні відпустки, хвороби тощо).

Прийнято Кн = 1,15.

Норма чисельності сторожів визначається згідно із таблицею:

№ з/п

Кількість постів, од.

Тривалість охорони об’єкта на добу, год.

8

12

16

24

чисельність, осіб

1

1

1,7

2,5

3,4

4,5

2

2

3,4

5,0

6,8

10,0

3

3

5,1

7,5

10,2

15,0

Посада сторожа до штатного розпису школи вищої спортивної майстерності вводиться при цілодобовій охороні об’єкта з розрахунку на  1 пост - 4,5 штатних одиниць.

ІІ. Типові штатні нормативи шкіл вищої спортивної майстерності

Найменування посади (професії)

Нормативна чисельність (максимальна)

Умови введення

1

2

3

1. Адміністративний персонал

Директор

1

На школу вищої спортивної майстерності

Заступник директора з навчально-спортивної роботи

1

На школу вищої спортивної майстерності

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

1

За наявності власної матеріально-технічної бази. При цьому посада завідувача господарства не вводиться

Завідувач спортивного комплексу

1

На спортивний комплекс, що складається з двох та більше спортивних споруд (нерухомого майна, призначеного для занять спортом)

Завідувач господарства

1

За наявності власної матеріально-технічної бази

Завідувач складу

1

Вводиться за наявності складу для зберігання спортивної форми, обладнання, інвентарю тощо

2. Тренери-викладачі та інші працівники

Тренери-викладачі

Кількість ставок тренерів-викладачів, необхідних для виконання навчальної програми з видів спорту, визначається відповідно до кількості груп, учнів-спортсменів, річного обсягу навчально-тренувального навантаження на всі групи, а при нормативі оплати праці у відсотках за одного учня-спортсмена, що входить до складу національної збірної команди України, шляхом ділення сумарного відсотка на 100

Старший тренер-викладач

1

Посада вводиться на спортивне відділення у разі, якщо під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів

Інструктор-методист спортивної школи

1

На 2 відділення з виду спорту

Старший інструктор-методист спортивної школи

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, якщо під його керівництвом працює не менше 2 інструкторів-методистів

Тренер-методист

1

На школу вищої спортивної майстерності

Практичний психолог

Посада практичного психолога вводиться у школі вищої спортивної майстерності із розрахунку:

0,5

при контингенті до 100 вихованців включно

1

при контингенті 101 і більше вихованців

Інженер з охорони праці

1

Вводиться в штати шкіл вищої спортивної майстерності за нормативами, визначеними наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255 "Про затвердження Типового положення про службу охорони праці", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (із змінами), але не більше 1 штатної одиниці на школу вищої спортивної майстерності

Головний бухгалтер

1

На школу вищої спортивної майстерності

Заступник головного бухгалтера, бухгалтер, касир

Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року № 269

Юрисконсульт

Вводиться в разі виробничої потреби в штати шкіл вищої спортивної майстерності. Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників юридичних служб, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 108

Старший інспектор (інспектор) з кадрів

Вводиться в разі виробничої потреби в штати шкіл вищої спортивної майстерності при чисельності штатних працівників 50 і більше осіб. Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2003 року № 341

Кінооператор

1

На школу вищої спортивної майстерності за наявності відповідної апаратури для фіксації та аналізу навчально-тренувального процесу

Інженер

1

Вводиться в штати шкіл вищої спортивної майстерності за наявності власної матеріально-технічної бази

Оператор комп’ютерного набору

1

На школу вищої спортивної майстерності

3. Медична частина

Лікар

1

На школу вищої спортивної майстерності

Лікар з функціональної діагностики

1

Для шкіл вищої спортивної майстерності, які мають кабінет та відповідне обладнання

Сестра медична

2

На школу вищої спортивної майстерності у зв'язку з особливим графіком роботи закладу

1

Посада в штати шкіл вищої спортивної майстерності вводиться додатково 1 на окрему власну спортивну споруду

Сестра медична з фізіотерапії

1

Для шкіл вищої спортивної майстерності, які мають кабінет та відповідне обладнання

Сестра медична з масажу

1

На школу вищої спортивної майстерності при чисельності до 100 учнів-спортсменів

2

При контингенті 101 і більше учнів-спортсменів.

4. Гуртожиток (за наявності власного гуртожитку на 25 місць і більше)

Комендант

1

На школу вищої спортивної майстерності

Комірник

1

На школу вищої спортивної майстерності

Каштелян

0,5

При чисельності до 100 учнів-спортсменів, що проживають у гуртожитку

1

При чисельності понад 100 учнів-спортсменів, що проживають у гуртожитку

Черговий гуртожитку

4

Для цілодобового чергування, але не більше 4 штатних одиниць

5. Обслуговуючий персонал

Головні: інженер, енергетик, механік тощо

1

Вводиться в штати шкіл вищої спортивної майстерності за наявності матеріально-технічної бази, що утворює спортивний комплекс

Фахівець (інженер-технолог) з виготовлення штучного льоду

1

Вводиться в штати шкіл вищої спортивної майстерності за наявності відповідної споруди

Комірник

1

Вводиться в штати шкіл вищої спортивної майстерності за наявності комори для зберігання інвентарю та обладнання

1

Вводиться додатково в штати шкіл вищої спортивної майстерності за наявності збройного складу з розрахунку на кожний склад зі зброєю

Робітник з догляду за тваринами (тренінгу коней)

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією кінного спорту, за наявності відповідної матеріально-технічної бази та власних коней з розрахунку 1 штатна одиниця на 7 коней

Лікар ветеринарної медицини

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією кінного спорту, з розрахунку 1 штатна одиниця на 30 коней, але не більше 2 штатних одиниць на школу вищої спортивної майстерності

Конюх (днювальний по стайні)

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією кінного спорту, за наявності відповідної матеріально-технічної бази та власних коней з розрахунку 1 штатна одиниця на 7 коней

Коваль ручного кування

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією кінного спорту, за наявності відповідної матеріально-технічної бази та власних коней з розрахунку 1 штатна одиниця на 10 коней і більше

Робітник зеленого будівництва

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією кінного спорту, футболу, хокею на траві, за наявності відповідної матеріально-технічної бази та критих або відкритих манежів та полів

Прибиральник території

1

За наявності у школі вищої спортивної майстерності відкритої території

Підсобний робітник (спортивних споруд)

1

На 2000 кв. м спортивних споруд

Слюсар-ремонтник (для ремонту спортивної зброї)

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією стрілецького спорту, за наявності 15 одиниць зброї для стрільби, але не більше 2 штатних одиниць на школу вищої спортивної майстерності

Столяр судновий (для ремонту спортивних суден)

1

На 10 спортивних суден

Моторист

1

За наявності спортивного відділення з веслувальних видів спорту, вітрильного спорту

Слюсар-ремонтник (для ремонту велосипедів)

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією велосипедного спорту, за наявності 10 і більше велосипедів, але не більше 2 штатних одиниць на школу

Слюсар-ремонтник (для ремонту та заточування ковзанів)

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією ковзанярського спорту, шорт-треку, за наявності 100 і більше ковзанів, у тому числі роликових, але не більше 2 штатних одиниць на школу

Слюсар-ремонтник (для ремонту лиж)

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією лижного спорту, за наявності 100 і більше лиж, у тому числі бігових, але не більше 2 штатних одиниць на школу

Слюсар-ремонтник (для ремонту та заточування спортивних саней)

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією санного спорту або бобслею, за наявності 20 саней, але не більше 1 штатної одиниці на школу

Слюсар-ремонтник (для ремонту фехтувальної зброї)

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією фехтування, за наявності 200 одиниць фехтувальної зброї, але не більше 2 штатних одиниць на школу

Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем

1

За наявності електромеханічних приладів та систем

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

1

На 35 установок

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель (слюсар-сантехнік, електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування, столяр та інші)

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, що мають власні будівлі, будинки, спортивні споруди тощо. Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 105

Водій автотранспортних засобів

1

На кожний автотранспортний засіб, але не більше 5 штатних одиниць на школу вищої спортивної майстерності

Водій маломірного моторного засобу

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є відділення з веслувальних видів спорту та вітрильного спорту, для забезпечення спортивних заходів за наявності 5 і більше маломірних спортивних суден, але не більше 2 штатних одиниць на школу

Матрос-рятувальник

1

Вводиться у школах вищої спортивної майстерності, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією веслування академічного, на байдарках і каное, вітрильного спорту, веслувального слалому, з 01 квітня до 01 листопада із розрахунку 1 штатна одиниця на 150 учнів-спортсменів

Гардеробник:

1) гардеробник верхнього одягу

1

Вводиться за наявності власного обладнаного гардероба на 200 окремих місць на зміну, але не менше 1 штатної одиниці на зміну

0,5

Вводиться додатково в разі продовженого режиму роботи школи вищої спортивної майстерності

2) гардеробник роздягальні спортивної споруди

1

Вводиться на власних спортивних спорудах із розрахунку 1 штатна одиниця на 50 шафок

Черговий (спортивного залу, навчально-спортивної бази тощо)

1

Вводиться за наявності власних спортивних споруд, навчально-спортивних баз тощо на зміну при 40-годинному робочому тижні

0,5

Додатково залежно від графіка роботи

Налагоджувальник технологічного устаткування

1

Вводиться у закладах, що мають електронне та інше особливо складне обладнання

Дезінфектор

2

За наявності власного басейну для постійного очищення та знезараження води відповідно до рекомендацій про санітарно-технічні експлуатації штучних плавальних басейнів

Оператор хлораторної установки (апаратник хімводоочищення)

0,8

За наявності хлораторної установки. Кількість штатних одиниць визначається залежно від об’єму води у ванні басейну: до 250 куб. м

0,9

600 куб. м

1

1500 куб. м

1,1

4000 куб. м

1,2

6000 куб. м

1,3

понад 6000 куб. м

Лаборант хімічного аналізу плавального басейну

1

За наявності власного басейну

Робітник з обслуговування лазні

1

За наявності власної лазні, але не більше 1 штатної одиниці на школу вищої спортивної майстерності

Радіотехнік

1

За наявності обладнаного радіовузла

Технік

1

Вводиться за наявності електричних силових ліній, які потребують обслуговування фахівцем, для обслуговування і поточного ремонту приладів електропостачання

Прибиральник службових приміщень

0,5

На кожні 250 кв. м площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу вищої спортивної майстерності, що має власну матеріально-технічну базу. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей

Прибиральник виробничих приміщень (для басейну)

0,5

На кожні 100 кв. м площі зали з плавальною ванною, але не менше 0,5 штатної одиниці на школу вищої спортивної майстерності

Прибиральник виробничих приміщень (для душових, роздягалень тощо)

0,5

На кожні 100 кв. м площі душових і роздягалень тощо, але не менше 0,5 штатної одиниці на школу вищої спортивної майстерності

Прибиральник виробничих приміщень (для спортивних залів, тренажерних залів, інших приміщень)

1

На кожні 150 кв. м при триразовому прибиранні, але не менше 0,5 штатної одиниці на школу вищої спортивної майстерності

Водій транспортно-прибиральної машини (для льодоприбирання)

1

Вводиться за наявності власних спортивних споруд (штучних катків, ковзанярських доріжок, площадок зі штучним льодом тощо) до 2000 кв. м площі льоду

Двірник

1

На школу вищої спортивної майстерності за наявності території

Заступник директора

департаменту олімпійського

спорту

Л.М. Мирський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.11.2015 — 2015 р., № 92, стор. 354, стаття 3152, код акта 79481/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -