<<
>>

НАКАЗ від 31.08.2017 № 3659 "Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097". Мінмолодьспорт України. 2017

Документ актуальний на 20.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2017  № 3659

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 вересня 2017 р.

за № 1174/31042

Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни у додатки 6-12 до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Департаменту економіки та фінансів подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 вересня 2017 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

молоді та спорту України

І.О.

Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики Украни

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віце-президент

Конфедерації роботодавців України

Президент Спілки орендарів

і підприємців України

Генеральний директор

Спілки підприємців малих,

середніх і приватизованих підприємств України

Міністр фінансів України

А. Рева

О.О. Шубін

Р. Іллічов

О. Мірошниченко

В. Хмільовський

В. Биковець

О. Данилюк


Додаток 6

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад тренерів-викладачів та інших фахівців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

Посада (професія)

Тарифний розряд

Тренер-викладач з виду спорту, який:

закінчив вищий навчальний заклад І-II рівнів акредитації

10; 11

закінчив вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації

11

має:

ІІ категорію

12

І категорію

13

вищу категорію

14

Тренер-викладач з хореографії, який:

закінчив вищий навчальний заклад I-ІІ рівнів акредитації

11;12

закінчив вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації

12;13

Акомпаніатор, який:

закінчив вищий навчальний заклад І-II рівня акредитації, закінчив вищий навчальний заклад III-IV рівнів акредитації

10; 11

не має спеціальної освіти

10

1. Тренерам-викладачам зі спорту, тренерам-викладачам з хореографії (далі - тренери-викладачі), які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищої освіти), освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - середньої спеціальної освіти) і категорій, встановлюється 10 тарифний розряд.

Тренерам-викладачам, які закінчили вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації (до введення в дію Закону України "Про освіту" - заклади середньої спеціальної освіти) і мають звання "майстер спорту", "майстер спорту міжнародного класу", "заслужений майстер спорту", встановлюється 11 тарифний розряд.

Тарифні розряди тренерів-викладачів зі спорту, які мають кваліфікаційні категорії, установлюються згідно з документом, що підтверджує наявність відповідної категорії.

2. Місячні ставки заробітної плати тренерів-викладачів, акомпаніаторів згідно з наведеною схемою тарифних розрядів встановлюються за 24 академічні години безпосередньо навчально-тренувальної роботи на тиждень (4 академічні години на день при 6-денному режимі роботи, академічна година - 45 хв.). У спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (далі - навчальний спортивний заклад) ставки заробітної плати тренерів-викладачів установлюються за 18 навчальних годин на тиждень, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах. Час, витрачений на підготовку занять, а також на участь з командами (спортсменами) в змаганнях, додатковій оплаті не підлягає.

3. Тренерам-викладачам, акомпаніаторам, які працюють у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, школах вищої спортивної майстерності, навчальних спортивних закладах, та тренерам-викладачам, акомпаніаторам, які працюють з групами спеціалізованої підготовки та групами підготовки до вищої спортивної майстерності у дитячо-юнацьких спортивних школах, ставки заробітної плати підвищуються за спеціалізацію на 15 відсотків без урахування інших підвищень.

4. Тренерам-викладачам, які займають посаду старшого тренера-викладача в дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, навчальних спортивних закладах, ставки заробітної плати підвищуються на 15 відсотків без урахування інших підвищень.

Посада старшого тренера-викладача може вводитися, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних тренерів-викладачів.

При цьому два тренери-викладачі, які працюють за сумісництвом, вважаються одним штатним тренером-викладачем.

5. Тренерам-викладачам за роботу з особами з інвалідністю та дітьми, які мають ураження опорно-рухового апарату, вади зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, ставки заробітної плати підвищуються до 20 відсотків без урахування інших підвищень.

6. Місячна заробітна плата тренера-викладача може встановлюватися керівництвом школи, виходячи з умов навчально-тренувального процесу та за згодою тренера-викладача, за однією з двох форм оплати праці:

кількістю годин навчально-тренувальної роботи на тиждень;

розмірами нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена), який входить до складу національної збірної команди України.

6.1. Місячна заробітна плата при формі оплати праці за кількістю годин навчально-тренувальної роботи на тиждень визначається шляхом множення суми ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за спеціалізацію, за посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку), доплати за науковий ступінь, надбавок за почесне, спортивне звання та за вислугу років на фактичний обсяг навчально-тренувальної роботи за тиждень і ділення цього добутку на норму годин за тиждень (24 академічні години, у навчальних спортивних закладах - 18 астрономічних годин). Обсяг навчально-тренувальної та іншої роботи, пов'язаної з навчально-тренувальним процесом, яку виконують тренери-викладачі та акомпаніатори за основним місцем роботи, за такою формою оплати праці граничними розмірами не обмежується.

6.2. Місячна заробітна плата за розмірами нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена), який входить до складу національної збірної команди України, встановлюється тренерам-викладачам за основним місцем роботи.

Розміри нормативів за підготовку вихованця (учня-спортсмена) у відсотках від ставки заробітної плати з урахуванням діючих підвищень (за спеціалізацію, посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвитку), доплати за науковий ступінь, надбавок за почесне, спортивнее звання та за вислугу років:

Рівень підготовки спортсменів

Розміри нормативів за підготовку одного вихованця (учня-спортсмена), який входить до складу національних збірних команд України, відсотків

Основний склад

100

Кандидат

50

Резерв

25

При цьому загальна сума зазначених нормативів, яка враховується для розрахунку заробітної плати тренера-викладача, не повинна перевищувати 200 відсотків.

У разі перевищення загальної суми зазначених нормативів розмір оплати праці тренера-викладача, як виняток, визначається в кожному конкретному випадку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.

Підставою для тарифікації тренерів-викладачів є списки національних збірних команд України, які затверджуються наказом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, щороку: із зимових видів спорту - у травні, з літніх - у грудні.

6.3. Право визначати обсяг навчально-тренувальної роботи тренерів-викладачів має керівник спортивної школи, навчального спортивного закладу залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі. Керівник є відповідальним за реальність установленого кожному тренеру-викладачу фактичного обсягу зазначеної роботи і за її виконання.

7. Місячна заробітна плата встановлюється при тарифікації тренерів-викладачів та акомпаніаторів щороку на початку навчального року і виплачується щомісяця незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. За результатами тарифікації керівник відповідної вищестоящої установи затверджує тарифікаційні списки за формою згідно з додатком 20 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

Тренерам-викладачам, акомпаніаторам, у яких протягом навчального року кількість годин навчально-тренувальної роботи зменшується чи збільшується порівняно з обсягом, установленим їм при тарифікації, заробітна плата виплачується за фактично відпрацьовану кількість годин з урахуванням цих змін з дня зміни кількості годин.

8. У випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від тренера-викладача причин (епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплата у ці дні здійснюється з розрахунку заробітної плати, установленої при тарифікації, за умови, що тренер-викладач виконує іншу організаційну, методичну роботу. За відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю України.

9. Тренерам-викладачам (особистим) за досягнення спортсменами високих результатів на головних змаганнях установлюється доплата у розмірах від 5 до 50 відсотків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за спеціалізацію, за посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку) за кожного спортсмена і за зайняте ним місце згідно з таблицею:

Найменування змагань

Розмір доплат у відсотках до ставки заробітної плати з урахуванням діючих підвищень за кожного спортсмена і за зайняте ним місце

1

2

3

4

5

6

Олімпійські ігри

50

45

40

35

30

25

Юнацькі олімпійські ігри

20

15

10

Всесвітні ігри з неолімпійських

видів спорту;

Чемпіонат світу;

Всесвітня шахова олімпіада

35

30

25

20

15

10

Паралімпійські ігри;

Дефлімпійські ігри;

Чемпіонат світу серед спортсменів-осіб з

інвалідністю

30

25

20

15

10

5

Чемпіонат Європи;

Всесвітні ігри серед спортсменів-осіб з інвалідністю з наслідками дитячого церебрального паралічу;

Глобальні ігри серед спортсменів-осіб з інвалідністю з вадами розумового та фізичного розвитку;

Всесвітні ігри сліпих;

Всесвітня шахова олімпіада серед спортсменів-осіб з інвалідністю

25

20

15

Чемпіонат світу (юніори і юніорки, молодь)

20

15

10

Чемпіонат Європи (юніори і юніорки, молодь)

15

10

5

Чемпіонат України

15

10

5

Чемпіонат України (юніори і юніорки, молодь)

10

За досягнення спортсменами високих результатів у командних видах програми, ігрових видах спорту тренеру-викладачу встановлюється доплата у розмірі:

не більше ніж 50 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, - якщо у складі команди виступали від двох до п'яти спортсменів - вихованців зазначеного тренера-викладача;

не більше ніж 30 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, - якщо у складі команди виступали шість і більше спортсменів - вихованців зазначеного тренера-викладача.

Доплата за місце, зайняте спортсменом на Чемпіонаті України, Чемпіонаті України серед юніорів (юніорок, молоді), встановлюється тільки тренерам-викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Якщо зі спортсменом працюють два чи більше тренерів-викладачів, розмір доплати у відсотках ділиться на кількість тренерів, що працюють зі спортсменом. Доплата встановлюється також першому тренеру-викладачу, під керівництвом якого спортсмен здійснював навчально-тренувальний процес не менше двох років та вперше виконав спортивний розряд у даному виді спорту.

Зазначені доплати встановлюються з наступного дня після досягнення спортсменом результату та підтвердження його центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту і діють до першого дня проведення наступних змагань такого самого рівня (1, 2 або 4 роки). Конкретний розмір доплати не залежить від зменшення або збільшення фактичного обсягу навчально-тренувальної роботи.

При зайнятті спортсменом декількох призових місць із зазначеного в пункті 8 виду змагань тренеру-викладачу встановлюється тільки одна доплата з найвищого показника.

10. Тренерам-викладачам, які проводять заняття в критих плавальних басейнах, установлюється доплата до місячної заробітної плати, визначеної при тарифікації, за шкідливі умови праці в розмірі до 12 відсотків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за спеціалізацію, за посаду старшого тренера, за роботу з особами з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку) за результатами атестації робочих місць за умовами праці відповідно до чинного законодавства у сфері оплати праці.

Доплата встановлюється за фактично відпрацьований у басейні час і включається до середньої заробітної плати в усіх випадках її обчислення.

Директор департаменту

економіки та фінансів

Ю.Л. Музика

Додаток 7

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівних працівників і фахівців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки

Посади

Тарифний розряд

Спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності

Директор

Тренер-методист

Інструктор-методист

15; 16

14

13; 14

Дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи осіб з інвалідністю

I група за оплатою праці

Директор

14; 15

Інструктор-методист

12;13

II група за оплатою праці

Директор

13; 14

Інструктор-методист

11; 12

III група за оплатою праці

Директор

13

Інструктор-методист

10; 11

Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю

Директор закладу з кількістю учнів (студентів):

від 301 до 800

17

від 151 до 300

16

до 150 осіб включно

15

Інструктор-методист

13

Центри олімпійської підготовки

Директор

16

Інструктор- методист

14

Тренер

14

Начальники відділів та структурних підрозділів

12

1. Директорам, заступникам директорів з основного виду діяльності, тренерам-методистам, інструкторам-методистам, у тому числі старшим, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл протягом їх робочого часу на основній роботі дозволяється вести навчально-тренувальну роботу в своїй школі з навантаженням не більше 12 годин на тиждень, у спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (далі - навчальний спортивний заклад) - не більше 9 годин на тиждень з оплатою згідно зі ставками тренерів-викладачів з відповідною освітою і категорією. За наявності в них почесного, спортивного звання, наукового ступеня відповідні надбавки та доплати встановлюють як до посадового окладу за основну роботу, так і до ставки заробітної плати, що встановлюється за навчально-тренувальну роботу.

2. Посада тренера-методиста за потреби може вводитись у школах вищої спортивної майстерності для забезпечення навчально-тренувального процесу з постійним та змінним складом спортсменів.

3. Посадовий оклад старших інструкторів-методистів (методистів) шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, навчальних спортивних закладів підвищується на 10 відсотків.

Посада старшого інструктора-методиста може вводитися, якщо під його керівництвом працюють не менше двох штатних інструкторів-методистів.

4. Посадовий оклад тренерів центрів олімпійської підготовки встановлюється згідно з тарифним розрядом.

Тренерам, які займають посаду старшого тренера в центрах олімпійської підготовки, посадовий оклад підвищуються на 15 відсотків.

Посада старшого тренера може вводитися, якщо під його керівництвом працюють не менше трьох штатних тренерів.

При цьому два тренери, які працюють за сумісництвом, вважаються одним штатним тренером.

5. При перевищенні показників, визначених у додатку 16 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516, для дитячо-юнацьких спортивних шкіл першої групи за оплатою праці, не менше ніж у 2 рази посадові оклади директорів, заступників директорів, інструкторів-методистів та головних бухгалтерів підвищуються на 15 відсотків.

6. Керівникам, їх заступникам, фахівцям, службовцям шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, навчальних спортивних закладів за особистий внесок для забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу підготовки висококваліфікованих спортсменів до складу національних збірних команд України - на період перебування спортсменів у складі збірних команд України - установлюється надбавка в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

7. Віднесення дитячо-юнацьких спортивних шкіл до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 16 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

Директор департаменту

економіки та фінансів

Ю.Л. Музика

Додаток 8

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівників спортивних клубів

Посади

Тарифні розряди

Голова спортивного клубу

11; 12

Начальники відділів (служб)

11; 12

Директор департаменту

економіки та фінансів

Ю.Л. Музика

Додаток 9

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів фахівців установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту

Посади

Тарифний розряд

з альпінізму, технічних і військово-прикладних видів спорту

з інших видів спорту

Інструктор-методист, який:

закінчив вищий навчальний заклад I і II рівнів акредитації

10

10

закінчив вищий навчальний заклад IІІ і IV рівнів акредитації

11

10; 11

має:

ІІ кваліфікаційну категорію

12

11; 12

І кваліфікаційну категорію

13

12; 13

вищу кваліфікаційну категорію

14

-

Інструктор з фізкультури

10; 11

10; 11

Тренер з виду спорту

10; 11; 12

11; 12

Фахівець з фізичної реабілітації, інші фахівці

11; 12

11; 12

У посадових окладах інструкторів-методистів урахована оплата за навчально-тренувальну роботу, яку вони проводять протягом семигодинного робочого дня при 40-годинному робочому тижні.

Директор департаменту

економіки та фінансів

Ю.Л. Музика

Додаток 10

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівних працівників фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів і спортивних баз (центрів)

Посади

Тарифні розряди за групами організацій

1

2

3

4

Нижче 4-ї групи

Генеральний директор (директор, начальник, завідувач)

11

10

9

9

8

Головний інженер

11

10

9

Головні: енергетик, механік, технолог

11; 12

11

Начальники відділів та структурних підрозділів

11; 12

11

1. Керівним працівникам фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів, спортивних баз (центрів):

при перевищенні показників, які затверджені для фізкультурно-спортивних споруд, спортивних баз, шахово-шашкових клубів 1-ї групи за оплатою праці, не менше ніж у 2 рази посадові оклади підвищуються на 15 відсотків;

при наявності в складі цих закладів і організацій місць для проживання та їдалень посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.

2. Віднесення фізкультурно-спортивних споруд, шахово-шашкових клубів і спортивних баз (центрів) до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 17 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

Директор департаменту

економіки та фінансів

Ю.Л. Музика

Додаток 11

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівників і фахівців спортивно-технічних, стрілецько-спортивних клубів і клубів службового собаківництва

Посади

Тарифні розряди за групами організацій

1

2

3

4

Начальник

11

10

9

9

Начальник радіостанції, випробувальної лабораторії, майстерні з ремонту техніки і спорядження

12

11

10

10

Начальник водної станції

11

10

Фахівці: кінолог, інструктор, радіоінженер та інші

10

10

Віднесення спортивно-технічних, стрілецько-спортивних клубів і клубів службового собаківництва до груп за оплатою праці здійснюється згідно з показниками і в порядку, що передбачені додатком 18 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516.

Директор департаменту

економіки та фінансів

Ю.Л. Музика

Додаток 12

до наказу Міністерства України

у справах сім'ї, молоді та спорту

23.09.2005  № 2097

(у редакції наказу

Міністерства молоді та спорту України

31.08.2017 № 3659)

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівників і фахівців авіаційно-спортивних організацій Товариства сприяння обороні України

Посади

Тарифні розряди

центральний аероклуб

авіа - спортклуби

центральний командно - диспетчерський пункт

Голова клубу

12

11

Штурман-інструктор

12

11

Командир авіаційної ланки

11

10

Інструктор-льотчик

10

10

Інструктор-парашутист

10

10

Начальник центрального командно-диспетчерського пункту

10

Оперативні чергові

10

1. Працівникам льотного і льотно-інструкторського складу встановлюються доплати до посадового окладу за кваліфікацію:

2-го класу - 15 відсотків;

1-го класу - 40 відсотків.

2. За виконання льотної роботи (у межах норми оплачуваного нальоту в обсязі 60 годин на рік) льотчику проводиться погодинна оплата в гривнях за одну годину нальоту залежно від категорії складності виконуваних польотів, які наводяться нижче:

1-а категорія: підготовка та участь у демонстраційних польотах, спеціальні та урядові завдання - 15,7 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

2-а категорія: інструкторські польоти з групового складного і вищого пілотажу, з одиночного вищого пілотажу; польоти на літаках з посадкою на площадки, обрані з повітря, - 12 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

3-я категорія: інструкторські польоти з групового простого пілотажу, одиночного складного пілотажу та з ширяння; викид парашутистів на обмежені площадки - 10,5 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

4-а категорія: інші види інструкторських та виробничих польотів (перельоти, розвідування погоди, буксирування планерів та інше) - 10,2 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду.

3. За виконання стрибків за планами навчально-тренувальної роботи льотно-підйомному складу проводиться оплата за один стрибок залежно від категорії складності стрибка:

1-а категорія: підготовка й участь у демонстраційних стрибках, за спеціальними й урядовими завданнями - 15,7 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

2-а категорія: групова й купольна акробатика, нічні стрибки - 12 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

3-я категорія: із затримкою розкриття більше 20 сек., із гранично малих висот (нижче 300 м), на обмежені площадки та на воду - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду;

4-а категорія: інші види навчальних і тренувальних стрибків - 8,7 відсотка посадового окладу (ставки заробітної плати) працівника першого тарифного розряду.

Загальна кількість стрибків, за які провадиться оплата, установлюється до 40 стрибків на рік. У цю кількість не входять стрибки, виконувані за 1-ю категорією складності.

Директор департаменту

економіки та фінансів

Ю.Л. Музика


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.10.2017 — 2017 р., № 83, стор. 108, стаття 2560, код акта 87623/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінмолодьспорт України:

 1. НАКАЗ від 06.05.2020 № 36 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 15.01.2019 № 157 "Про затвердження Змін до Нормативів забезпечення спортивним одягом, спортивним взуттям та аксесуарами загального та спеціального призначення, спортивним інвентарем індивідуального користування членів національних збірних команд України з видів спорту, членів штатних збірних команд України з видів спорту та офіційних делегацій, які беруть участь у міжнародних змаганнях". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 04.01.2019 № 23 "Про затвердження Правил спортивних змагань з фристайлу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.02.2019 № 617 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2019 № 665 "Про затвердження Змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2019 № 1005 "Про затвердження Змін до Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви та проведення заходів відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України та Литви". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2019 № 951 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 серпня 2017 року № 3352". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 18.02.2019 № 813 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з гирьового спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 18.02.2019 № 812 "Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 1424 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року № 67". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 18.03.2019 № 1379 "Про затвердження Змін до Порядку проведення конкурсу серед претендентів на призначення стипендій Кабінету Міністрів України для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 06.03.2019 № 1164 "Про затвердження Правил спортивних змагань з лижного двоборства". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 07.03.2019 № 1179 "Про внесення змін до Правил спортивних змагань з кунгфу". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1647 "Про внесення змін у додаток 1 до Положення про Єдину спортивну класифікацію України". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 02.04.2019 № 1646 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 01.04.2019 № 1616 "Про затвердження Правил спортивних змагань з шорт-треку". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 19.04.2019 № 1959 "Про внесення змін до Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 17.04.2019 № 1929 "Про внесення змін до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03 серпня 2017 року № 3284". Мінмолодьспорт України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -