<<
>>

Наказ Міноборони України "ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості""ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2022

Документ актуальний на 21.12.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

10 листопада 2022 року № 369

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 листопада 2022 р.

за № 1442/38778

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

1. Ця Інструкція визначає порядок видачі в Міністерстві оборони України (далі - Міноборони) та Адміністрації державної спеціальної служби транспорту (далі - Адміністрація ДССТ) посвідчень учасника бойових дій (далі - посвідчення), нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» (далі - нагрудні знаки) та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - листи талонів), а також порядок їх замовлення, отримання, обліку.

2. Підставою для видачі посвідчення, нагрудного знака та листів талонів є рішення (витяг із протоколу) відповідної комісії, уповноваженої щодо розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, або рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - Рішення (витяг із протоколу)).

Після закінчення терміну дії листів талонів нові листи талонів видаються особам, за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку), за заявами осіб, за умови повернення раніше отриманого (використаного) листа талонів. У разі його відсутності уповноважений на видачу листів талонів орган здійснює перевірку підстав на право отримання нових листів талонів.

3. Посвідчення, нагрудні знаки та листи талонів видаються:

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу в Міноборони, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях безпосереднього підпорядкування Міноборони,- структурним підрозділом служби персоналу апарату Міноборони;

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях, підпорядкованих Головнокомандувачу Збройних Сил України (крім військових частин А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617, командувань видів Збройних Сил України),- Кадровим центром Збройних Сил України;

військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту (далі - ДССТ), які проходять військову службу в ДССТ,- структурним підрозділом служби персоналу Адміністрації ДССТ;

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу у військовій частині А0515, військових частинах, закладах, установах, підпорядкованих військовій частині А0515,- структурним підрозділом служби персоналу військової частини А0515;

військовослужбовцям Збройних Сил України, які проходять військову службу у військових частинах А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617, командуваннях видів Збройних Сил України, оперативних командуваннях, управліннях повітряних командувань Повітряних Сил Збройних Сил України (далі - повітряні командування), органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, установах та організаціях, які їм підпорядковані,- структурними підрозділами служби персоналу (кадровими центрами) військових частин А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, управлінь повітряних командувань відповідно;

працівникам Збройних Сил України та ДССТ, особам, звільненим з військової служби (роботи), які набули право на отримання статусу під час проходження військової служби (роботи) у Збройних Силах України, ДССТ та у Збройних Силах колишнього СРСР, колишнім партизанам та підпільникам, особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська Січ», Української народної революційної армії (УНРА), Організації народної оборони «Карпатська Січ», Української військової організації (УВО), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті» визнані борцями за незалежність України у XX столітті, особам, які в складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу військових частин Збройних Сил України,- обласними та Київським міським територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації таких осіб (перебування на військовому обліку);

особам, визначеним абзацом сьомим цього пункту, видача нових листів талонів, після закінчення дії попередніх, здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку);

громадянам інших держав, що перебували у складі колишнього СРСР, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну, посвідчення, листи талонів до них та нагрудні знаки видаються обласними та Київським міським територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку).

4.

Під час заповнення посвідчення записи «ким видано», «прізвище, ім’я, по батькові» робляться без скорочень. Прописом зазначаються дата видачі посвідчення, а також (на правому внутрішньому боці у правому верхньому куті) пункт і стаття Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до якого установлено статус. Підпис власника і його фотокартка скріплюються печаткою органу, який видавав посвідчення. Записи у посвідченні завіряються підписом керівника органу (військової частини), який видав посвідчення, або уповноваженою ним посадовою особою і скріплюються печаткою.

5. Облік, зберігання, порядок видачі посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів визначаються Положенням про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 (далі - Положення), та цією Інструкцією.

Про видачу посвідчень (нових посвідчень), нагрудних знаків та листів талонів учасникам бойових дій здійснюється запис у книзі персонального обліку військовослужбовців (інших осіб), яким видано посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листи талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (додаток 1 цієї Інструкції).

6. Посвідчення, нагрудні знаки та листи талонів вручаються особисто учасникам бойових дій або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах.

7. Організацію роботи з видачі посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів, здійснення контролю за виконанням цієї роботи та її законністю забезпечують керівник структурного підрозділу служби персоналу апарату Міноборони, керівники структурних підрозділів служби персоналу (кадрових центрів) Адміністрації ДССТ, військових частин А0515, А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617, командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань, повітряних командувань, начальник Кадрового центру Збройних Сил України, начальники обласних та Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

8. Підставою для заміни посвідчення є Рішення (витяг із протоколу) або завірені в установленому законодавством порядку їхні копії.

У разі відсутності підтверджень органами військового управління та архівними установами рішень про визнання особи учасником бойових дій питання підтвердження такого визнання приймається Комісією Міноборони. Зазначене оформлюється протоколом Комісії.

Якщо посвідчення стало непридатним до використання або було втрачено (викрадено), за заявою особи, в якій зазначаються обставини зіпсування, втрати (викрадення), їй видається нове посвідчення.

До заяви особи, для отримання нового посвідчення додаються:

1) у зв’язку із втратою (викраденням):

Рішення (витяг із протоколу) про визнання учасником бойових дій;

довідка про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи за фактом втрати (викрадення) посвідчення;

опубліковане оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність втраченого (викраденого) посвідчення (із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, а також серії та номера посвідчення);

копія втраченого (викраденого) посвідчення;

лист талонів та його копія;

копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки;

2) у зв’язку із тим, що посвідчення стало непридатним до використання:

Рішення (витяг із протоколу) про визнання учасником бойових дій;

копія посвідчення;

непридатне до використання посвідчення;

лист талонів та його копія;

копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки;

3) у зв’язку із зміною прізвища, імені або по батькові чи зміни статі:

копія відповідного свідоцтва;

копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

витяг із наказу (по особовому складу) командира (начальника) про відповідні зміни персональних даних особи;

копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження,- у разі зміни статі;

копія ідентифікаційного номера;

копія посвідчення;

копія листа талонів;

згода на збір та обробку персональних даних;

дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

Зміна прізвища, імені або по батькові чи зміни статі особи оформлюється протоколом Комісії, яка приймала рішення про визнання її учасником бойових дій.

Інформація стосовно осіб, які змінили прізвище, ім’я або по батькові чи стать подається до внесення в Єдиний державний реєстр ветеранів війни;

4) у зв’язку із внесенням помилкового запису до посвідчення або листа талонів:

посвідчення;

лист талонів.

У разі заміни посвідчення або листа талонів, у випадках, зазначених у цьому пункті, зіпсовані та непридатні до використання посвідчення та листи талонів знищуються, про що на початку року, наступного за звітним, складається акт, який зберігається в установі, де було видано нове посвідчення, лист талонів.

Попередньо видані посвідчення та лист талонів до нього здаються особою при отриманні нового посвідчення та листа талонів.

Новий лист талонів до нового посвідчення видається у разі повернення попереднього з видаленням тих талонів, які було використано для проїзду в минулі роки.

Всі копії документів, зазначені у цьому пункті, завіряються у встановленому порядку.

9. У разі втрати листів талонів:

термін дії яких закінчився, нові листи талонів видаються за заявою особи на підставі документів, які підтверджують період дії втрачених листів талонів, з видаленням талонів за попередні роки;

термін дії яких не закінчився, нові листи талонів видаються у рік їх закінчення, з видаленням талонів за попередні роки та рік видачі.

Період дії втрачених листів талонів підтверджується документом органу, який їх видавав.

10. Інформацію про осіб, яким видано посвідчення (нові посвідчення) щомісяця до 3 числа органи, уповноважені на видачу посвідчень, надають до Комісії Міноборони в електронному вигляді за формою, визначеною в додатку 1 до Положення.

11. Відповідно до пункту 13-1 Положення, у разі виникнення підстав, за якими особа втрачає право на статус, визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», видане їй раніше посвідчення вилучається уповноваженим на видачу посвідчень органом.

Вилучене посвідчення знищується, про що на початку року, наступного за звітним, складається акт, який зберігається в установі, яка вилучила посвідчення та лист талонів.

У разі відмови особи повернути посвідчення учасника бойових дій уповноважений на видачу посвідчення орган чи обласні, Київський міський територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації особи (перебування на військовому обліку) або військові частини (за місцем проходження військової служби) особи публікує оголошення в друкованих засобах масової інформації про недійсність зазначеного посвідчення учасника бойових дій.

Якщо особу позбавлено статусу учасника бойових дій, наданого відповідно до одного із пунктів 19, 20, 22, 23, 24 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», але вона має статус учасника бойових дій з інших підстав, передбачених вищезазначеною статтею, особі видається нове посвідчення учасника бойових дій без зазначення того пункту, за яким її позбавлено статусу.

12. Замовлення на виготовлення бланків посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів проводиться за заявками керівників структурних підрозділів служби персоналу апарату Міноборони, військової частини А0515 та Адміністрації ДССТ відповідному органу Збройних Сил України один раз на рік до 01 листопада з коригуванням потреби до 01 червня наступного року.

13. Звіт про видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (додаток 2 до цієї Інструкції) подається щороку станом на 01 січня та 01 липня:

обласними та Київським міським територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до служби персоналу оперативного командування за підпорядкованістю до 05 січня та 05 липня відповідно;

службами персоналу оперативних (повітряних) командувань до служб персоналу (кадрових центрів) видів Збройних Сил України до 10 січня та 10 липня відповідно;

службами персоналу військових частин А5725, А5833, А5509, А5617 до військової частини А1155 до 10 січня та 10 липня відповідно;

службами персоналу (кадровими центрами) видів Збройних Сил України, військових частин А3771, А0987, А1155 до Кадрового центру Збройних Сил України до 15 січня та 15 липня відповідно.

Узагальнені відомості за Збройні Сили України подають до структурного підрозділу служби персоналу апарату Міноборони до 25 січня та 25 липня відповідно.

14. Загальний облік бланків посвідчень, нагрудних знаків та листів талонів за Міноборони та Збройні Сили України ведеться у структурному підрозділі служби персоналу апарату Міноборони, Адміністрації ДССТ.

15. Щороку до 10 січня проводиться інвентаризація бланків посвідчень, листів талонів та нагрудних знаків. Крім того, інвентаризація проводиться у разі зміни відповідальної посадової особи, встановлення фактів втрати бланків посвідчень в установі, а також в інших необхідних випадках за рішенням керівника установи.

Для проведення інвентаризації призначається інвентаризаційна комісія. Результати інвентаризації оформляються актом, який зберігається в уповноваженому на видачу посвідчення органі.

Директор Департаменту

кадрової політики

Міністерства оборони України

О. Яцино


Додаток 1

до Інструкції про порядок видачі

в Міністерстві оборони України

посвідчень учасника бойових дій,

нагрудних знаків «Ветеран війни -

учасник бойових дій» та листів

талонів на право одержання

ветеранами війни проїзних квитків

з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(пункт 5)

КНИГА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ

військовослужбовців (інших осіб), яким видано посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листи талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

у __________________________________________________________________

(установа, заклад, військова частина)

Лівий бік

№ з/п

Військове звання

Прізвище, ім.’я, по батькові

Місце служби (праці)

Підстава для видачі (номер, дата протоколу)

Серія, номер посвідчення

1

2

3

4

5

6

Правий бік

Підпис, дата отримання посвідчення

Серія, номер листа талонів

Термін дії листа талонів

Підпис, дата отримання листа талонів

Підпис, дата отримання нагрудного знака

7

8

9

10

11


Додаток 2

до Інструкції про порядок видачі

в Міністерстві оборони України

посвідчень учасника бойових дій,

нагрудних знаків «Ветеран війни -

учасник бойових дій» та листів

талонів на право одержання

ветеранами війни проїзних квитків

з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(пункт 13)

ЗВІТ

про видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»


Документи та файли

Сигнальний документ — f521627n92.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.12.2022 — 2022 р., № 93, стор. 162, стаття 5821, код акта 115038/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 06.04.2022 № 103 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 07.04.2022 № 104/319 "Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 12.04.2022 № 107 "Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 08.02.2022 № 36 "Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 20. Наказ Міноборони України "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування""МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування". Міноборони України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -