>>

Наказ Міноборони України від 04.06.2021 № 156 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021

Документ актуальний на 30.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2021  № 156

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 червня 2021 р.

за № 842/36464

Про затвердження Змін до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою покращення якості роботи з персоналом під час прийняття (поновлення) на військову службу за контрактом, призначення (переміщення) осіб офіцерського складу на посади номенклатури призначення Міністра оборони України, при прийнятті та призначенні кандидатів на посади в структурні підрозділи Міністерства оборони України, органи військового управління Збройних Сил України, попередження та виявлення правопорушень, пов’язаних з корупцією, інших правопорушень у сфері службової діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 року № 164, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 477/26922 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 22 липня 2019 року № 394), що додаються.

2. Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

А.

Таран

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров’я України

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

В. Ляшко

Г. Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

04 червня 2021 року № 156

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 червня 2021 р.

за № 842/36464

ЗМІНИ

до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

1. У розділі I:

1) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

«ініціатор дослідження - Міністр оборони України та його заступники, державний секретар Міністерства оборони України, Головнокомандувач Збройних Сил України та його заступник, начальник Генерального штабу Збройних Сил України та його заступники, Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України, керівники структурних підрозділів апарату Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів (окремих родів військ (сил)), а також особа, щодо якої висунуто сумніви щодо правдивості наданої нею усної чи письмової інформації (у разі наявності її письмового клопотання про проведення дослідження з метою спростування цих сумнівів) (далі - ініціатор);»;

2) доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

«8. Науково-методичне забезпечення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Міноборони та Збройних Силах здійснює НМЦ КП.».

2. Абзаци четвертий та п’ятий пункту 2 розділу IV викласти в такій редакції:

«Підготовлене завдання ініціатор подає через директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України на затвердження Міністру оборони України або одному з його заступників, або державному секретарю Міністерства оборони України, або Головнокомандувачу Збройних Сил України, або начальнику Генерального штабу Збройних Сил України.

Якщо ініціатором є Міністр оборони України або один з його заступників, або державний секретар Міністерства оборони України, або Головнокомандувач Збройних Сил України, або начальник Генерального штабу Збройних Сил України, завдання затвердженню не підлягає.».

3. У розділі VI:

1) пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

«2. Після закінчення дослідження довідка надається через директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України безпосередньо для ознайомлення. Отримавши довідку, ініціатор у триденний строк ознайомлюється з нею, після чого довідка повертається до структурного підрозділу НМЦ КП для подальшого знищення у порядку, установленому законодавством України.»

3. Матеріали дослідження зберігаються у структурному підрозділі НМЦ КП, доки не мине потреба, після повернення довідки до НМЦ КП, після чого знищуються в порядку, установленому законодавством України.»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Право на ознайомлення з результатами дослідження, окрім ініціатора та особи, яка затверджувала таке завдання, має безпосередньо суб’єкт дослідження протягом терміну зберігання після повернення довідки до НМЦ КП. Ознайомлення суб’єктом дослідження з результатами дослідження здійснюється особисто, виключно у приміщеннях структурного підрозділу НМЦ КП.».

Директор Департаменту

кадрової політики Міністерства

оборони України

О. Яцино


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.07.2021 — 2021 р., № 53, стор. 82, стаття 3294, код акта 105801/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України від 18.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку використання квартирного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 27.01.2021 № 26 "Про затвердження Зміни до Переліку основних штатних посад офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 3. Наказ Міноборони України від 11.02.2021 № 40 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 19.03.2021 № 72 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністра оборони України від 31 грудня 1993 року № 313". Міноборони України. 2021 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 18.03.2021 № 70 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 26.03.2021 № 80 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністра оборони України від 16 грудня 1994 року № 292". Міноборони України. 2021 рікк
 7. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінкам""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінкам". Міноборони України. 2021 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 22.03.2021 № 74 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2021 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 02.03.2021 № 54 "Про затвердження Змін до Інструкції з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту". Міноборони України. 2021 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 14.04.2021 № 98 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України з питань оплати праці". Міноборони України. 2021 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 12.03.2021 № 58 "Про затвердження Змін до Переліку основних штатних посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 16.04.2021 № 101 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України". Міноборони України. 2021 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 06.05.2021 № 113 "Про затвердження Змін до Переліку основних штатних посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 11.03.2021 № 57 "Про затвердження Змін до Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України". Міноборони України. 2021 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 05.05.2021 № 112 "Про затвердження Змін до Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду". Міноборони України. 2021 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 14.05.2021 № 5 "Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя»". Міноборони України. 2021 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 29.03.2021 № 81 "Про затвердження Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту". Міноборони України. 2021 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 20.05.2021 № 125 "Про затвердження Змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України". Міноборони України. 2021 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 15.04.2021 № 99 "Про затвердження Змін до Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки". Міноборони України. 2021 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 08.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -