<<
>>

Наказ Міноборони України від 11.06.2020 № 192 "Про затвердження Положення про методичні ради у державній авіації України". Міноборони України. 2020

Документ актуальний на 17.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2020  № 192

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 липня 2020 р.

за № 603/34886

Про затвердження Положення про методичні ради у державній авіації України

Відповідно до статті 7, частини другої статті 45 Повітряного кодексу України та з метою вдосконалення роботи методичних рад у державній авіації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про методичні ради у державній авіації України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 16 червня 2014 року № 394 "Про затвердження Положення про методичні ради суб'єктів державної авіації України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 червня 2014 року за № 698/25475.

3. Управлінню регулювання діяльності державної авіації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

А. Таран

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної прикордонної служби України

генерал-майор

Голова Національної поліції України

генерал поліції третього рангу

М. Чечоткін

А.

Аваков

С. Дейнеко

І. Клименко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

11 червня 2020 року № 192

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 липня 2020 р.

за № 603/34886

ПОЛОЖЕННЯ

про методичні ради у державній авіації України

I. Загальні положення

1. Це Положення регулює порядок створення і діяльності методичних рад у державній авіації України (далі - методична рада).

2. Методичні ради - позаштатні постійно діючі колегіальні дорадчі органи, які створюються в органах управління авіації центральних органів виконавчої влади України, органах управління авіації Збройних Сил України, органах управління авіації інших військових формувань, утворених відповідно до законів України (далі - ОУА) та суб'єктах державної авіації (далі - СДА), з метою надання методичної допомоги відповідним керівникам (начальникам) у прийнятті рішень для успішного виконання завдань за призначенням, забезпечення безпеки польотів, удосконалення способів управління польотами, покращення методики навчання особового складу.

3. Методична рада розглядає:

методичні рекомендації з льотної підготовки, організації управління повітряним рухом, керівництва польотами та всебічного забезпечення;

питання бойової (спеціальної) підготовки;

схеми польотних завдань за вправами курсів (програм, стандартів) підготовки за призначенням;

заходи забезпечення безпеки польотів;

інші питання, що належать до повноважень відповідного керівника (начальника) ОУА (СДА).

II. Склад і організація роботи методичних рад

1. Персональний склад методичної ради оголошується наказом керівника (начальника) ОУА (СДА) на рік.

2. До складу методичної ради входять голова методичної ради, заступник голови, секретар та члени методичної ради (посадові особи з числа керівного складу ОУА (СДА), а також спеціалісти, які мають високу професійну та методичну підготовку).

3. Головою методичної ради є заступник керівника (начальника) ОУА (СДА).

4. До участі в роботі методичної ради на підставі рішення голови і за погодженням з керівником (начальником) ОУА (СДА) можуть залучатися фахівці, які не входять до складу методичної ради.

5. Діяльність методичної ради здійснюється за планом роботи методичної ради на рік (додаток 1) відповідно до завдань, які визначені СДА.

6. Основною організаційною формою діяльності методичної ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не менше одного разу на квартал - у СДА та не менше двох разів на рік - в ОУА.

7. Засідання методичної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

8. Рішення методичної ради приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів, оформлюється в установленому порядку протоколом засідання методичної ради (додаток 2) та приймається до виконання після затвердження керівником (начальником) ОУА (СДА).

9. Член методичної ради, який не підтримує рішення методичної ради, викладає у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

III. Повноваження членів методичної ради

1. Голова методичної ради:

керує роботою методичної ради, розподіляє обов'язки між її членами та перевіряє їх виконання;

головує на засіданнях методичної ради;

визначає коло питань, які підлягають розгляду на черговому засіданні;

підписує протокол рішення методичної ради.

2. Секретар методичної ради:

здійснює організаційне забезпечення засідань;

веде протокольну та ділову документацію методичної ради;

готує матеріали на розгляд засідань методичної ради;

бере участь у підготовці планів роботи методичної ради.

3. Члени методичної ради:

беруть участь у засіданнях методичної ради;

надають пропозиції для прийняття рішень методичної ради;

вживають заходів для реалізації рішень методичної ради.

4. Контроль за виконанням рішень методичних рад здійснюється керівниками (начальниками) ОУА (СДА) у межах їх повноважень.

Начальник Управління

регулювання діяльності

державної авіації України

А. Телегін


Додаток 1

до Положення про методичні

ради у державній авіації України

(пункт 5 розділу II)

ПЛАН

роботи методичної ради

Додаток 1

до Положення про методичні

ради у державній авіації України

(пункт 8 розділу II)

ПРОТОКОЛ

засідання методичної ради


Документи та файли

Сигнальний документ — f496592n56.doc
Сигнальний документ — f496592n58.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.07.2020 — 2020 р., № 54, стор. 92, стаття 1686, код акта 99768/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України від 08.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 2. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2020 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 05.02.2020 № 26 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 5. Наказ Міноборони України "ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів""ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів". Міноборони України. 2020 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 24.02.2020 № 56 "Про питання військової стандартизації". Міноборони України. 2020 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 09.01.2020 № 4 "Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти". Міноборони України. 2020 рікк
 8. Наказ Міноборони України "УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)""УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 26.03.2020 № 98 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 10. Наказ Міноборони України "ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості""ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 16.04.2020 № 122 "Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 12.03.2020 № 89 "Про затвердження Змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України". Міноборони України. 2020 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 29.04.2020 № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування". Міноборони України. 2020 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 12.05.2020 № 147/619 "Про внесення зміни до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 01.06.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2020 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 13.04.2020 № 121 "Про внесення змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 14.05.2020 № 149 "Про затвердження Порядку проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях". Міноборони України. 2020 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 30.06.2020 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року № 606". Міноборони України. 2020 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 21.05.2020 № 164 "Про внесення змін до Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України". Міноборони України. 2020 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 24.06.2020 № 224 "Про внесення змін до Положення про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України". Міноборони України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -