<<
>>

Наказ Міноборони України від 11.11.2022 № 370 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 24 жовтня 2022 року № 328". Міноборони України. 2022

Документ актуальний на 09.12.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.11.2022  № 370

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 листопада 2022 р.

за № 1406/38742

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 24 жовтня 2022 року № 328

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, НАКАЗУЮ:

1. У преамбулі наказу Міністерства оборони України від 24 жовтня 2022 року № 328 «Про затвердження Змін до Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2022 року за № 1371/38707, слово та цифри «розділу II» виключити.

2. Внести до Змін до Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України єдиної державної системи цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства оборони України від 24 жовтня 2022 року № 328, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2022 року за № 1371/38707, такі зміни:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слово та цифри «пунктом 41» замінити словом та цифрою «пунктом 5»;

в абзаці другому цифри «41» замінити цифрою «5»;

в абзаці шостому після слова «територій» розділовий знак «.» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У зв’язку з цим пункти 5-34 вважати відповідно пунктами 6-35»;

2) у пункті 3:

в абзаці першому цифру «7» замінити цифрою «8»;

в абзаці другому після слова «піхоти» розділовий знак «;» виключити;

3) у пункті 4:

в абзаці першому цифру «8» замінити цифрою «9»;

в абзаці другому після слова «Держспецтрансслужби» розділовий знак «;» виключити;

4) у пункті 5:

в абзаці першому слова та цифри «пункту 10», «пунктом 101» замінити словами та цифрами «пункту 11», «пунктом 12» відповідно;

в абзаці другому цифри «101» замінити цифрами «12», після слова «України» розділовий знак «.» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У зв’язку з цим пункти 12-35 вважати відповідно пунктами 13-36»;

5) у пункті 6:

в абзаці першому слова та цифри «Пункт 12 доповнити абзацами восьмим та дев’ятим» замінити словами та цифрами «Пункт 14 доповнити двома новими абзацами»;

в абзаці третьому після слова «об’єкті» розділовий знак «.» виключити;

6) у пункті 7:

в абзаці першому цифри «13» замінити цифрами «15»;

в абзаці першому підпункту 1 слова «абзацами дев’ятим та десятим» замінити словами «двома новими абзацами»;

в абзаці третьому підпункту 1 після слова «норм» розділовий знак «.» виключити;

в абзаці другому підпункту 2 після слова «формі» розділовий знак «;» виключити;

в абзаці другому підпункту 3 після слова «райони» розділовий знак «;» виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) підпункт 3 після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«планування, організація та проведення заходів евакуації із військових об’єктів і територій військових об’єктів».

У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим»;

7) у пункті 8:

в абзаці першому цифри «17» замінити цифрами «19»;

в абзаці другому підпункту 1 після слова «рік» розділовий знак «;» виключити;

в абзаці другому підпункту 2 після слова «ситуацій» розділовий знак «.» виключити;

8) у пункті 9:

в абзацах першому, другому цифри «22» замінити цифрами «24»;

в абзаці шостому після слова «підпорядковуються» розділовий знак «.» виключити;

9) у пункті 10:

в абзаці першому слова та цифри «Пункт 25 доповнити абзацом третім» замінити словами та цифрами «Пункт 27 доповнити новим абзацом»;

в абзаці другому після слова «господарювання» розділовий знак «.» виключити;

10) відмітку до додатка викласти в такій редакції:

«

Додаток

до Положення про функціональну

підсистему запобігання надзвичайним

ситуаціям і ліквідації їх наслідків

у підпорядкованих організаціях,

на підвідомчих об’єктах і територіях

Міністерства оборони України єдиної

державної системи цивільного захисту

(пункт 2)

»;

11) у пункті 30 додатка після слова «України» доповнити розділовим знаком «.».

3.

Начальнику Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.11.2022 — 2022 р., № 91, стор. 414, стаття 5692, код акта 114865/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 06.04.2022 № 103 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 07.04.2022 № 104/319 "Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 12.04.2022 № 107 "Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 08.02.2022 № 36 "Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 20. Наказ Міноборони України "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування""МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування". Міноборони України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -