<<
>>

Наказ Міноборони України від 14.05.2020 № 149 "Про затвердження Порядку проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях". Міноборони України. 2020

Документ актуальний на 17.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2020  № 149

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 липня 2020 р.

за № 604/34887

Про затвердження Порядку проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях

Відповідно до Закону України від 17 жовтня 2019 року № 205-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби" та з метою унормування питання проходження військової служби особами сержантського і старшинського складу, яким були присвоєні військові звання до набрання чинності зазначеним Законом, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях, що додається.

2. Головнокомандувачу Збройних Сил України, начальнику Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачам військ (сил), що не входять до складу видів Збройних Сил України, командувачам військ оперативних командувань Сухопутних військ Збройних Сил України, командувачам повітряних командувань Повітряних Сил Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України і органів військового управління Збройних Сил України, командирам з'єднань і військових частин, керівникам закладів та установ Збройних Сил України:

у тримісячний строк після внесення змін до штатів забезпечити проведення переатестації у військових званнях військовослужбовців і резервістів, які мають військові звання "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман") (далі - особи, які підлягають переатестації), а військовослужбовців, які виконують завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій, - у тримісячний строк після завершення виконання завдань за призначенням (за умови внесення змін до штатів);

після проведення переатестації у військових званнях видати накази по особовому складу щодо присвоєння особам, які підлягають переатестації, військових звань, визначених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

3.

Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

А. Таран


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

14 травня 2020 року № 149

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

01 липня 2020 р.

за № 604/34887

ПОРЯДОК

проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях

1. Цей Порядок визначає правила проведення у Збройних Силах України переатестації військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу у військових званнях та унормування питання проходження військової служби особами, яким були присвоєні військові звання до набрання чинності Законом України від 17 жовтня 2019 року № 205-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби".

2. Перед проведенням переатестації безпосереднім командиром (начальником) з військовослужбовцями, які мають військові звання "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман") (далі - особи, які підлягають переатестації), проводяться індивідуальні бесіди, в ході яких з'ясовується їх бажання продовжувати військову службу на посадах осіб сержантського і старшинського складу та складаються Аркуші бесід за формою, визначеною додатком 12 до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454 (зі змінами).

3. Переатестація осіб, які підлягають переатестації, здійснюється за місцем проходження військової служби або служби у військовому резерві зі складанням атестації на присвоєння військового звання за формою, що додається (далі - атестація).

Атестацію складає безпосередній командир (начальник) військовослужбовця. Висновок за атестацією здійснює прямий командир (начальник) військовослужбовця.

Атестація розглядається на засіданні атестаційної комісії, підзвітній посадовій особі, яка її затверджує. До участі в засіданні атестаційної комісії залучаються головні старшини органів військового управління, з'єднань, військових частин Збройних Сил України.

Затверджує атестацію та присвоює військове звання:

"перший сержант", "штаб-сержант" ("штаб-старшина"), "майстер-сержант" ("майстер-старшина") - командир бригади (полку, корабля 1 рангу) та посадові особи, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України прирівняні до них і вищі;

"старший майстер-сержант" ("старший майстер-старшина") - командувач окремого роду військ (сил) Збройних Сил України, командувач військ (сил), що не входять до складу видів Збройних Сил України, командувач військ оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач повітряного командування Повітряних Сил Збройних Сил України, начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України та посадові особи, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України прирівняні до них і вищі;

"головний майстер-сержант" ("головний майстер-старшина") - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувач виду Збройних Сил України.

4. Особам, які підлягають переатестації, посадовими особами, визначеними пунктом 3 цього Порядку, присвоюються відповідно такі військові звання:

які мають військові звання "старшина" - військове звання "перший сержант";

які мають військові звання "прапорщик" ("мічман") - військові звання "штаб-сержант" ("штаб-старшина");

які мають військові звання "старший прапорщик" ("старший мічман") - військові звання "майстер-сержант" ("майстер-старшина").

Військовослужбовцям і резервістам, які займають посади, за якими штатами передбачено військові звання вищого сержантського і старшинського складу, військові звання присвоюються згідно зі штатно-посадовими категоріями цих посад.

5. Військовослужбовцям з військовими званнями "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман"), які займають посади осіб офіцерського складу, військові звання присвоюються згідно з пунктом 4 цього Порядку.

Чергові військові звання цим військовослужбовцям присвоюються у порядку, визначеному Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (далі - Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України).

6. Військовослужбовці сержантського і старшинського складу, які займають посади рядового складу, підлягають призначенню на посади сержантського і старшинського складу.

Військовослужбовцям з військовими званнями "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман"), які займають посади рядового складу, присвоюються у порядку переатестації військові звання, визначені пунктом 4 цього Порядку.

У разі потреби такі військовослужбовці направляються на багаторівневу підготовку в порядку, визначеному Інструкцією про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10 квітня 2009 року № 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за № 438/16454 (зі змінами).

У разі відсутності посад сержантського і старшинського складу, негативної атестації, відмови військовослужбовців від переміщення по службі на посади сержантського і старшинського складу або направлення на підготовку, такі військовослужбовці звільняються з військової служби у встановленому законодавством порядку без присвоєння нових військових звань.

7. Громадянам, які мають військові звання запасу або резерву "старшина", "прапорщик" ("мічман"), "старший прапорщик" ("старший мічман") та які приймаються на військову службу за контрактом або призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період, одночасно з прийняттям або призовом на військову службу присвоюються військові звання, визначені пунктом 4 цього Порядку.

Після прибуття до місць проходження військової служби і призначення на посади військовослужбовцям присвоюються чергові військові звання у порядку, визначеному Положенням про проходження військової служби у Збройних Силах України.

Директор Департаменту

кадрової політики

Міністерства оборони України

О. Яцино


Додаток до

Порядку проведення у Збройних

Силах України переатестації

військовослужбовців рядового,

сержантського і старшинського

складу у військових званнях

(пункт 3 Порядку)

АТЕСТАЦІЯ

на присвоєння військового звання


Документи та файли

Сигнальний документ — f496593n44.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.07.2020 — 2020 р., № 54, стор. 88, стаття 1685, код акта 99770/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України від 08.01.2020 № 2 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України в галузі державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 2. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2020 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 05.02.2020 № 26 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 5. Наказ Міноборони України "ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів""ПОРЯДОК розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів". Міноборони України. 2020 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 24.02.2020 № 56 "Про питання військової стандартизації". Міноборони України. 2020 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 09.01.2020 № 4 "Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти". Міноборони України. 2020 рікк
 8. Наказ Міноборони України "УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)""УМОВИ проходження служби військовослужбовцями постійного складу, які проходять військову службу в дисциплінарних частинах, вислуга років на пенсію яким зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 26.03.2020 № 98 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)". Міноборони України. 2020 рікк
 10. Наказ Міноборони України "ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості""ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 16.04.2020 № 122 "Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій"та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості". Міноборони України. 2020 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 12.03.2020 № 89 "Про затвердження Змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України". Міноборони України. 2020 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 29.04.2020 № 140 "Про затвердження Порядку застосування Каталогу продуктів харчування". Міноборони України. 2020 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 12.05.2020 № 147/619 "Про внесення зміни до Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу". Міноборони України. 2020 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 01.06.2020 № 180 "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2020 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 13.04.2020 № 121 "Про внесення змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 11.06.2020 № 192 "Про затвердження Положення про методичні ради у державній авіації України". Міноборони України. 2020 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 30.06.2020 № 238 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року № 606". Міноборони України. 2020 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 21.05.2020 № 164 "Про внесення змін до Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України". Міноборони України. 2020 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 24.06.2020 № 224 "Про внесення змін до Положення про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України". Міноборони України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -