<<
>>

Наказ Міноборони України від 18.09.2020 № 340 "Питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18". Міноборони України. 2020

Документ актуальний на 05.10.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.09.2020  № 340

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 вересня 2020 р.

за № 923/35206

Питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських» (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду;

Порядок виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 10 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 283/28413 (із змінами).

3.

Головнокомандувачу Збройних Сил України для забезпечення виплати винагород військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду та за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:

забезпечити надання до 05 числа кожного місяця до Департаменту фінансів Міністерства оборони України інформації за минулий місяць щодо чисельності військовослужбовців Збройних Сил України, які беруть безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду (окремо за розмірами виплат винагороди);

визначити порядок обліку військовослужбовців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони та на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ).

4. Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту для забезпечення виплати винагород військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту забезпечити дотримання чисельності Державної спеціальної служби транспорту у відповідності із затвердженою Законом України «Про Державну спеціальну службу транспорту».

5. Начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України визначити порядок обліку військовослужбовців, які ведуть оперативну (військову, спеціальну) розвідку на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) та не перебувають у підпорядкуванні керівництва штабу операції об’єднаних сил чи штабу антитерористичної операції.

6. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України в разі недостатності коштів для виплати винагород доповідати пропозиції Міністру оборони України щодо оптимізації розмірів щомісячних та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

7. Командирам (начальникам) військових частин (військових навчальних закладів, установ, організацій) виплату винагород здійснювати в межах видатків на грошове забезпечення, затверджених у кошторисах на відповідний рік.

8. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 27 липня 2020 року.

Міністр оборони України

А. Таран

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра фінансів України

Міністр розвитку економіки, торгівлі

та сільського господарства України

Д. Улютін

І. Петрашко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

18 вересня 2020 року № 340

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 вересня 2020 р.

за № 923/35206

ПОРЯДОК

виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає розміри та умови виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовці) за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - заходи ЗНБО) чи в антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду (далі - винагорода).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина - з’єднання, військова частина, військовий навчальний заклад, установа та організація;

командир - командир, начальник, керівник;

органи військового управління - органи, які здійснюють оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України;

техніка - озброєння та військова, бойова (спеціальна, спеціалізована) техніка противника;

штаб АТО - оперативний штаб з управління антитерористичною операцією;

об’єднаний командний пункт об’єднаних сил (далі - ОКП ОС) - орган управління операцією об’єднаних сил.

3. Виплата винагороди військовослужбовцям здійснюється за місцем проходження служби на підставі наказів командирів органів військового управління та військових частин. Командирам військових частин - на підставі наказів вищих командирів (начальників, керівників).

Розміри винагород у наказах зазначаються в гривнях.

4. Командири військових частин, до яких відряджені військовослужбовці інших органів військового управління та військових частин, щомісяця не пізніше 5 числа повідомляють військові частини за місцем штатної служби військовослужбовців про періоди та підстави виконання ними бойових завдань.

5. До наказів про виплату винагороди включаються також військовослужбовці, які під час виконання окремих завдань загинули, захоплені в полон або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні.

При цьому винагорода виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

II. Винагорода військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

1. Розмір винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду у граничних розмірах на місяць визначено у додатку 1 до цього Порядку.

Розмір винагороди визначається пропорційно дням безпосередньої участі у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду.

2. Винагорода виплачується пропорційно часу участі у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, який обраховується з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах командирів.

Розмір винагороди визначається залежно від місць виконання завдань на підставі:

даних обліку військовослужбовців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), бойові завдання в акваторії Азовського моря, беруть участь у заходах з відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою або виконують завдання в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту, заходів ЗНБО чи АТО;

переліку військових частин та/або їх підрозділів, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони;

документів органів військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань), військових частин про періоди виконання окремими військовослужбовцями завдань на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту, заходів ЗНБО чи АТО.

3. Для визначення розміру винагороди військовослужбовцям, які в одиночному порядку (або у складі зведеного підрозділу, групи) виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), бойові завдання в акваторії Азовського моря, беруть участь у заходах з відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, органи військового управління (ОКП ОС чи штаб АТО, штаби оперативно-тактичних угруповань), військові частини видають документи із зазначенням періоду та підстав виконання таких завдань.

4. Військовослужбовці вважаються такими, що беруть безпосередню участь в заходах ЗНБО чи в АТО, якщо вони одночасно:

виконують завдання у складі сил та засобів здійснення заходів із ЗНБО чи в АТО (крім військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України);

перебувають у районі проведення заходів із ЗНБО чи АТО.

5. Підтвердженням виконання завдань у складі сил та засобів здійснення заходів із ЗНБО чи в АТО є витяг із наказу органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО, штабу оперативно-тактичного угруповання) про прибуття військовослужбовця до складу (вибуття зі складу) сил та засобів, що беруть безпосередню участь в заходах ЗНБО чи в АТО (крім військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які ведуть оперативну (військову, спеціальну) розвідку на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) та не перебувають у підпорядкуванні керівництва ОКП ОС чи штабу АТО, облік яких здійснюється окремо).

6. Безпосередня участь військовослужбовців у здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні в районі проведення заходів ЗНБО чи в АТО здійснюється на підставі розпорядчих документів органів військового управління.

Підтвердженням безпосередньої участі військовослужбовців у здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні в районі проведення заходів ЗНБО чи в АТО є наказ ОКП ОС чи штабу АТО (штабів оперативно-тактичних угруповань) про їх залучення.

Наказ про виплату винагороди видається за місцем проходження військової служби військовослужбовцями.

7. Безпосередня участь у відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою підтверджується:

журналом бойових дій (журналом ведення оперативної обстановки);

бойовим донесенням (підсумковим, терміновим та позатерміновим), рапортом керівника підрозділу, який виконував завдання.

Також підтвердними документами можуть бути:

бойовий наказ командира військової частини для виконання поставлених завдань охорони об’єктів (несення служби на блокпостах, звільнення захоплених об’єктів тощо), письмовий наказ командира військової частини, яка виконувала завдання;

постова відомість під час охорони об’єкта (блокпоста, базового табору, складу ракетно-артилерійського озброєння, польового парку тощо), де визначено особовий склад, який залучається до охорони, час, місце, порядок виконання завдань; книга служби нарядів та подій, що відбувалися.

8. Винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних та за час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого) після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах, заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

При цьому винагорода виплачується в розмірах, встановлених військовослужбовцю на день отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), виявлення психічних та поведінкових розладів.

III. Збільшення розміру винагороди

1. Підстави збільшення розміру винагороди

Розмір винагороди, обрахований відповідно до розділу II цього Iорядку, збільшується за:

успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи);

безпосередню участь у бойових діях;

знищення (захоплення) техніки.

Збільшення винагороди може здійснюватися за кожною із зазначених підстав одночасно.

2. Збільшення розміру винагороди за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи)

1. Розмір винагороди одноразово збільшується за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) (додаток 2 до цього Порядку) військовослужбовцям військових частин (підрозділів) за дні, коли вони успішно виконали бойове завдання в складі військової частини (підрозділу, групи), що визначено розпорядчим документом вищого органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань), та вона виплачується на з’єднання, військову частину, підрозділ, групу.

2. Збільшення розміру винагороди за успішне виконання бойового завдання здійснюється в разі виконання цього завдання на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), в акваторії Азовського моря.

3. Результати виконання бойового завдання визначаються на підставі:

розпорядчого документа вищого органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань) про постановку бойового завдання військовій частині;

бойового наказу (бойового розпорядження) командира військової частини;

журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки);

бойового донесення (підсумкового, термінового, позатермінового), в якому зазначаються загальні результати виконання бойового завдання;

рапорту командира підрозділу (групи), який виконував бойове завдання, за підпорядкованістю, в якому зазначаються: орієнтовні показники щодо втрат (збитку), завданих противнику, втрати особового складу, озброєння та військової техніки своїх військ, часові та просторові показники операції (бою), якими конкретно підрозділами (відповідно до пункту 1 цієї глави) успішно виконане бойове завдання.

До рапорту долучаються:

підписані командиром військової частини (начальником штабу оперативно-тактичного угруповання, командиром підрозділу) списки особового складу конкретних підрозділів, якими успішно виконане бойове завдання, із зазначенням: посади, військового звання, прізвища та ініціалів кожного військовослужбовця, який брав участь у виконанні такого завдання (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів), та періоду виконання завдання;

пропозиції щодо розміру винагороди кожному військовослужбовцю в межах загальної суми збільшення винагороди за успішне виконання бойового завдання. Кожен аркуш списків завіряється підписом командира військової частини (начальника штабу оперативно-тактичного угруповання, командира підрозділу безпосереднього підпорядкування) та гербовою печаткою військової частини (оперативно-тактичного угруповання);

клопотання про успішність виконання завдання командира військової частини (керівника оперативно-тактичного угруповання) (у тому числі стосовно доданих підрозділів або переданих в оперативне підпорядкування, якщо виконання завдання здійснювалося такими підрозділами) до органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО).

4. Орган військового управління (ОКП ОС чи штаб АТО) розглядає документи, зазначені в пункті 3 цієї глави, та видає розпорядчий документ (наказ) щодо оцінки результату виконання бойового завдання та його тривалості із зазначенням суми збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у виконанні бойового завдання.

5. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО) щодо оцінки результатів виконання бойового завдання військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату суми збільшення винагороди за виконання завдання.

3. Збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях

1. За безпосередню участь у бойових діях військовослужбовцям військових частин збільшується винагорода на 1000 гривень за кожну добу такої участі.

Безпосередня участь у бойових діях визначається в разі:

виконання військовою частиною бойових завдань під час ведення рейдових (штурмових) дій, відбиття штурмових дій противника в умовах безпосереднього взаємного вогневого контакту;

виконання завдань ракетними військами та артилерією з вогневого ураження противника;

ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником.

Також збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях здійснюється за ті дні, коли військовослужбовці в районі ведення бойових дій (районі проведення заходів ЗНБО чи АТО) беруть участь у:

здійсненні польотів у зоні ураження зенітними ракетними комплексами (зенітно-артилерійськими комплексами) противника ближньої дії (до 10 км від лінії зіткнення з противником) в умовах: використання в польоті озброєння та обладнання повітряного судна для ураження наземних (морських), повітряних цілей або вирішення інших бойових і спеціальних завдань (коригування вогню артилерії з вертольотів, цілеспрямування, наведення пошуково-рятувальних сил і засобів, рятування (евакуація) особового складу, виконання протичовнових завдань, десантування, ведення повітряної і радіаційної розвідок, фотографування, застосування засобів радіоелектронної боротьби, перевезення військ, бойової техніки і вантажів, визначення умов десантування, забезпечення управління військами та ретрансляції);

веденні повітряного, морського бою.

2. Безпосередня участь у бойових діях визначається на підставі:

бойового наказу (бойового розпорядження) командира військової частини;

журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки), книги служби нарядів;

рапорту (донесення) командира підрозділу про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях. До рапорту долучаються підписані командиром військової частини (начальником штабу оперативно-тактичного угруповання, командиром підрозділу) списки особового складу конкретних підрозділів, які брали безпосередню участь у бойових діях, із зазначенням посади, військового звання, прізвища та ініціалів, періодів участі у бойових діях кожного військовослужбовця. Кожен аркуш списків завіряється підписом командира військової частини (начальника штабу оперативно-тактичного угруповання, командира підрозділу безпосереднього підпорядкування) та гербовою печаткою;

бойового донесення (підсумкового, термінового та позатермінового).

Документи про безпосередню участь у бойових діях подаються командирами військових частин за підпорядкованістю до органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО).

3. Орган військового управління (ОКП ОС чи штаб АТО) розглядає документи, зазначені в пункті 2 цієї глави, та видає розпорядчий документ (наказ) щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях із зазначенням кожного військовослужбовця та конкретних днів його участі в бойових діях, за які передбачено збільшення розміру винагороди.

4. На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО) щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про збільшення розміру винагороди за дні участі в бойових діях.

4. Збільшення винагороди за знищення (захоплення) техніки

1. За знищення (захоплення) техніки військовослужбовцям збільшується винагорода в розмірі, визначеному в додатку 3 до цього Порядку.

2. Підтвердженням знищення (захоплення) техніки є:

журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);

рапорт (донесення) командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, який виконував (яка виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної (захопленої) техніки, сума збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у знищенні (захопленні) техніки;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

дані фото- або відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи - щодо знищеної техніки;

акт оприбуткування трофейного майна - щодо захопленої техніки.

Документи, що підтверджують знищення (захоплення) техніки, разом із бойовим донесенням за підпорядкованістю надсилаються до органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО) для розгляду.

3. Рішення про визнання техніки такою, що знищена (захоплена), приймається на підставі не менше трьох із документів, зазначених у пункті 2 цієї глави, з яких можливо зробити висновок про знищення (захоплення) техніки противника, і оформлюється розпорядчим документом (наказом) керівника органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО).

У зазначеному розпорядчому документі (наказі) зазначаються обставини, місце, дата, час, спосіб знищення (захоплення) техніки, тип цієї техніки, конкретні особи підрозділу, екіпажу та прирівняного до них підрозділу (або окрема особа у разі самостійного виконання завдання), які (яка) виконували(а) завдання зі знищення (захоплення) техніки, та сума збільшення винагороди, що належить кожній особі підрозділу, екіпажу, прирівняного до них підрозділу (або окремій особі у разі самостійного виконання завдання), які (яка) виконували(а) бойове завдання, з урахуванням їх внеску.

На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО) про підтвердження знищення (захоплення) техніки військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату збільшення винагороди за день, коли була знищена (захоплена) техніка.

Директор

Департаменту фінансів

Міністерства оборони України

полковник

С. Дяченко

Додаток 1

до Порядку виплати винагороди

військовослужбовцям Збройних

Сил України та Державної спеціальної

служби транспорту за безпосередню

участь у воєнних конфліктах, в заходах

із забезпечення національної безпеки

і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації

чи в антитерористичній операції,

інших заходах в умовах особливого

періоду

(пункт 1 розділу II)

РОЗМІР

винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах, заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

Підстави для виплати винагороди

Розмір винагороди,  грн

1

2

1. Період мобілізації, у тому числі часткової (крім цільової), введення правового режиму воєнного стану до дати завершення демобілізації або припинення (скасування) воєнного стану, період проведення заходів ЗНБО чи АТО

Безпосередня участь військовослужбовців у воєнних конфліктах, в заходах ЗНБО чи в АТО, виконанні бойових завдань на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) і в акваторії Азовського моря, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою:

на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони;

виконання бойових завдань на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), в акваторії Азовського моря;

участь у заходах з відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою

17000

в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту, заходів ЗНБО чи АТО

6500

2. Воєнний час (з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій до дати припинення стану війни чи воєнних дій)

Безпосередня участь військовослужбовців у бойових діях

18000

Безпосередня участь військовослужбовців у здійсненні спеціальних заходів (пошук диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань (озброєних осіб),

7000

попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності, забезпечення правопорядку на державному кордоні)

7000

__________

Примітка.

Перелік військових частин та/або їх підрозділів, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, щомісяця визначається розпорядчим документом органу військового управління (ОКП ОС чи штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань) із зазначенням періодів виконання завдань та доводиться до відома військових частин.

Додаток 2

до Порядку виплати винагороди

військовослужбовцям Збройних

Сил України та Державної спеціальної

служби транспорту за безпосередню

участь у воєнних конфліктах, в заходах

із забезпечення національної безпеки

і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації

чи в антитерористичній операції,

інших заходах в умовах особливого

періоду

(пункт 1 глави 2 розділу II)

РОЗМІР

збільшення винагороди за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи)

Найменування завдання

Розмір збільшення винагороди,  грн

1

2

Успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого органу військового управління:

бригадою

365400

полком, батальйонно-тактичною групою

243600

батальйоном, дивізіоном, прирівняними до них військовими частинами (підрозділами)

121800

ротою, батареєю, ескадрильєю, взводом, групою, прирівняними до них підрозділами

60900

__________

Примітка.

Збільшення винагороди на військову частину, підрозділ (групу) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання. Виплачується на військову частину.

Додаток 3

до Порядку виплати винагороди

військовослужбовцям Збройних

Сил України та Державної спеціальної

служби транспорту за безпосередню

участь у воєнних конфліктах, в заходах

із забезпечення національної безпеки

і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації

чи в антитерористичній операції,

інших заходах в умовах особливого

періоду

(пункт 1 глави 4 розділу II)

РОЗМІР

збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку

Знищення (захоплення)

Розмір збільшення винагороди,  грн

1

2

1. Корабля:

1 рангу

243600

2 рангу

182700

3 рангу

121800

4 рангу

97440

2. Бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу

121800

3. Реактивної системи залпового вогню

60900

4. Тактичного ракетного комплексу, військового літака

54810

5. Танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота

48720

6. Наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу

42630

7. Бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини

42630

8. Іншого літального апарата (об’єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного)

36540

9. Переносного зенітного ракетного комплексу

30450

10. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн

30450

11. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно

24360

12. Військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод

12180

__________

Примітка.

Збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку розподіляється за рішенням командира між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від їх особистого внеску.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.09.2020 — 2020 р., № 75, стор. 367, стаття 2430, код акта 100977/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 18.01.2021 № 12 "Про затвердження Змін до Порядку використання квартирного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 27.01.2021 № 26 "Про затвердження Зміни до Переліку основних штатних посад офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 11.02.2021 № 40 "Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 19.03.2021 № 72 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністра оборони України від 31 грудня 1993 року № 313". Міноборони України. 2021 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 18.03.2021 № 70 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 26.03.2021 № 80 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністра оборони України від 16 грудня 1994 року № 292". Міноборони України. 2021 рікк
 11. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінкам""ЗМІНИ до Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінкам". Міноборони України. 2021 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 22.03.2021 № 74 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками". Міноборони України. 2021 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 02.03.2021 № 54 "Про затвердження Змін до Інструкції з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту". Міноборони України. 2021 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 14.04.2021 № 98 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України з питань оплати праці". Міноборони України. 2021 рікк
 15. Наказ Міноборони України від 12.03.2021 № 58 "Про затвердження Змін до Переліку основних штатних посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 16.04.2021 № 101 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України". Міноборони України. 2021 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 06.05.2021 № 113 "Про затвердження Змін до Переліку основних штатних посад осіб офіцерського складу, відповідних їм військових звань та рівнів військової освіти в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України". Міноборони України. 2021 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 11.03.2021 № 57 "Про затвердження Змін до Переліку професійних назв робіт працівників Збройних Сил України". Міноборони України. 2021 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 05.05.2021 № 112 "Про затвердження Змін до Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду". Міноборони України. 2021 рікк
 20. Наказ Міноборони України від 14.05.2021 № 5 "Про внесення змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя»". Міноборони України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -