>>

Наказ Міноборони України від 24.10.2022 № 328 "Про затвердження Змін до Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України єдиної державної системи цивільного захисту". Міноборони України. 2022

Документ актуальний на 09.12.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2022  № 328

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 листопада 2022 р.

за № 1371/38707

Про затвердження Змін до Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до Законів України від 17 лютого 2022 року № 2081-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту», від 15 березня 2022 року № 2132-IХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану і у відбудовний період», статті 9 розділу II Кодексу цивільного захисту України, Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 626, та з метою організації планування діяльності функціональної підсистеми та здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 08 травня 2019 року № 220, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 546/33517, що додаються.

2.

Начальнику Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

О. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

С. Крук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України

24 жовтня 2022 року № 328

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 листопада 2022 р.

за № 1371/38707

ЗМІНИ

до Положення про функціональну підсистему запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих об’єктах і територіях Міністерства оборони України єдиної державної системи цивільного захисту

1. В абзаці десятому пункту 4 слова «у захисних спорудах» замінити словами « в об’єктах фонду захисних споруд».

2. Після пункту 4 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

«4-1. Додатковими завданнями функціональної підсистеми у відбудовний період є:

участь у виконанні заходів цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

участь у ліквідації наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження;

участь у виконанні заходів для відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

участь у визначенні населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій.».

3. Абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

«на регіональному рівні - командування видів Збройних Сил, окремих родів військ (сил), оперативних, повітряних та морського командувань, командування морської піхоти;».

4. Абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

«на регіональному рівні - оперативно-чергові зміни командних центрів командувань видів Збройних Сил, окремих родів військ (сил), оперативних, повітряних та морського командувань, командування морської піхоти, органу управління Держспецтрансслужби;».

5. Після пункту 10 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:

«10-1. Основні завдання сил цивільного захисту визначені Кодексом цивільного захисту України.».

6. Пункт 12 доповнити абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту:

«Підставою для тимчасового встановлення режиму підвищеної готовності функціональної підсистеми є загроза виникнення надзвичайної ситуації на військовому об’єкті.

Підставою для тимчасового встановлення режиму надзвичайної ситуації функціональної підсистеми є виникнення надзвичайної ситуації на військовому об’єкті.».

7. У пункті 13:

1) підпункт 1 доповнити абзацами дев’ятим та десятим такого змісту:

«забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами індивідуального захисту;

проведення зонування територій за наявністю об’єктів підвищеної небезпеки і небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів, ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними, а також інших небезпечних зон, визначених відповідно до державних будівельних норм.»;

2) абзац другий підпункту 2 викласти в такій редакції:

«здійснення оповіщення органів управління цивільного захисту, органів військового управління, органу управління Держспецтрансслужби, сил цивільного захисту функціональної підсистеми і сил реагування на надзвичайні ситуації функціональної підсистеми, а також цивільного населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії в можливій зоні надзвичайної ситуації, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;»;

3) абзац шостий підпункту 3 викласти в такій редакції:

«участь у проведенні евакуаційних заходів із зони надзвичайної ситуації, з районів збройних конфліктів (можливих бойових дій, які визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України на особливий період) у безпечні райони;»;

4) підпункт 3 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«планування, організація та проведення заходів евакуації із військових об’єктів і територій військових об’єктів;» У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати абзацами восьмим - десятим відповідно.

8. У пункті 17:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

«у Міністерстві оборони - план основних заходів цивільного захисту у системі Міністерства оборони України на рік;»;

2) абзац шостий викласти в такій редакції:

«на військових об’єктах та суб’єктах господарювання (крім об’єктів підвищеної небезпеки) за чисельності особового складу (персоналу) більше 50 осіб - плани реагування на надзвичайні ситуації За меншої чисельності особового складу (персоналу) - інструкції щодо дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.».

9. Пункт 22 викласти в такій редакції:

«22. Організацію виконання заходів цивільного захисту у функціональній підсистемі здійснюють:

у Міністерстві оборони - структурний підрозділ з питань цивільного захисту, який створюється відповідно до законодавства України та підпорядковується керівництву Міністерства оборони, відповідно до розподілу повноважень;

у Збройних Силах - структурний підрозділ, який визначається наказом Головнокомандувача Збройних Сил України (начальника Генерального штабу Збройних Сил України) та підпорядковується керівництву Збройних Сил, відповідно до розподілу повноважень;

в Адміністрації Держспецтрансслужби - структурний підрозділ (відповідальна посадова особа), який визначається відповідним наказом та підпорядковується керівництву Держспецтрансслужби, відповідно до розподілу повноважень;

на інших військових об’єктах - командування (штаби) органів військового управління, командири (начальники), підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) органами військового управління відповідно до законодавства України та їм підпорядковуються.».

10. Пункт 25 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Своєчасне інформування з питань цивільного захисту відповідних органів управління цивільного захисту за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, здійснюють керівники суб’єктів господарювання.».

11. Додаток до Положення викласти в новій редакції, що додається.

Начальник Управління

екологічної безпеки

та протимінної діяльності

полковник

Р. Берегуля


Додаток

до Положення про функціональну

підсистему запобігання надзвичайним

ситуаціям і ліквідації їх наслідків

у підпорядкованих організаціях,

на підвідомчих об’єктах і територіях

Міністерства оборони України

єдиної державної системи

цивільного захисту

ПЕРЕЛІК

суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

1. Державне підприємство «Львівський військовий лісокомбінат».

2. Державне підприємство «Черкаське військове лісництво».

3. Державне підприємство «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат».

4. Державне підприємство «Чернігівський військовий лісгосп».

5. Державне підприємство «Київський військовий деревообробний завод».

6. Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут».

7. Державне підприємство Міністерства оборони України «Київський механічний завод».

8. Державне підприємство «Ужгородське військове лісництво».

9. Державне господарське об’єднання «Концерн «Авіавоєнремонт».

10. Концерн «Військессетменеджмент».

11. Державне підприємство «Конверсенергопром».

12. Державне підприємство «Південь-Ольвія».

13. Державне підприємство «Альтернатива-ВС».

14. Державне підприємство «Кіровоградський обласний центр адаптації військовослужбовців».

15. Державне виробниче підприємство «Укрфільтр».

16. Державне підприємство «Укрконверсбуд».

17. Державне підприємство «Конверсенерго».

18. Державне підприємство «Конверс-Схід».

19. Державне підприємство «Укрспецконверсія».

20. Державне підприємство «Укрконверс».

21. Державне підприємство Міністерства оборони України «Білоцерківське управління військово-буді-вельних робіт».

22. 971 управління начальника робіт.

23. 70 управління начальника робіт.

24. 417 управління начальника робіт.

25. Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський проектний інститут».

26. Державне підприємство «Львівське будівельно-монтажне управління».

27. Державне підприємство Міністерства оборони України «Макарівський завод залізобетонних виробів».

28. Державне підприємство Міністерства оборони України «Мукачівська госпрозрахункова дільниця».

29. Державне підприємство Міністерства оборони України «Дніпррембудсервіс».

30. Установа «24 управління начальника робіт Міністерства оборони України»

31. Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівське будівельне управління».

32. Державне підприємство Міністерства оборони України «102 підприємство електричних мереж».

33. Державне підприємство Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління».

34. Державне підприємство Міністерства оборони України «Укроборонпостачальник».

35. Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківське управління механізації та будівництва».

36. Державне підприємство Міністерства оборони України «Монтажник-Львів».

37. Центральне спеціалізоване будівельне управління (госпрозрахункове).

38. Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківське управління начальника робіт».

39. Державне підприємство Міністерства оборони України «Укрвійськбуд».

40. Установа «28 управління начальника робіт».

41. Державне підприємство Міністерства оборони України «Південьвійськбуд».

42. 55 управління начальника робіт.

43. 643 управління начальника робіт.

44. Державне підприємство «Ліси оборони».

45. Державне підприємство Міністерства оборони України «Київське управління начальника робіт».

46. Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський завод збірних конструкцій».

47. Державне підприємство Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів».

48. Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківський завод залізобетонних виробів».

49. 209 управління начальника робіт.

50. Державне підприємство Міністерства оборони України «Кримвійськбуд».

51. 1 управління начальника робіт.

52. Державне господарське об’єднання Консорціум «Військово-будівельна індустрія».

53. Державне підприємство «Управління капітального будівництва та інвестицій».

54. 28 ремонтно-будівельна дільниця.

55. Державне підприємство «Канон».

56. Державне підприємство Міністерства оборони України «Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц».

57. Державне підприємство Міністерства оборони України «Подільськвибухпром».

58. Державне підприємство Міністерства оборони України «Київське управління механізації і будівництва».

59. Державне підприємство «Укрспецналадка».

60. Державне підприємство «Черкаське будівельно-монтажне управління».

61. Державне підприємство Міністерства оборони України «Західвійськбуд».

62. Концерн «Військторгсервіс».

63. Державне підприємство Міністерства оборони України «Воєнне видавництво України «Варта».

64. Державне підприємство «Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України «Армія України».

65. Державне підприємство «Київська військово-картографічна фабрика».

66. Державне підприємство Міністерства оборони України «Білоцерківський військовий торг».

67. Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральна військова туристська база «Кічкіне».

68. Державне підприємство «Готель «Козацький» Міністерства оборони України.

69. Сільськогосподарське підприємство «Земля і воля» Міністерства оборони України.

70. Державне підприємство Міністерства оборони України «Львівський комбінат побутового обслуговування».

71. Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральна військова туристська база «Севастополь».

72. Державне підприємство Міністерства оборони України «Кримське управління військової торгівлі».

73. Державне підприємство «Видавничо-поліграфічне підприємство Міністерства оборони України «Слава і Честь».

74. Військове сільськогосподарське підприємство «Липини».

75. Військовий радгосп «Азовський».

76. Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний військовий санаторій «Ялтинський».

77. Державне підприємство Міністерства оборони України «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення».

78. Державне підприємство Міністерства оборони України «Київська контора матеріально-технічного забезпечення».

79. Концерн «Техвоєнсервіс».

80. Державне підприємство Міністерства оборони України «Українська дорожньо-транспортна компанія «Воєнконверс-43».

81. Державне підприємство «Севастопольський ремонтний радіотехнічний завод «Контакт».

82. Державне підприємство «Державне Промислово-Виробниче Підприємство».

83. Державне підприємство «Одеський автомобільний ремонтний завод».

84. Державне підприємство Міністерства оборони України 703 металообробний завод котельного обладнання».

85. Державне підприємство Міністерства оборони України «Київський завод «Ремдизель».

86. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут радіосистем».

87. Державне підприємство Міністерства оборони України «Чернівецький металообробний завод».

88. Державне підприємство Міністерства оборони України «Севастопольський автомобільний ремонтний завод».

89. Державне підприємство Міністерства оборони України «Експертінформ».

90. Державне підприємство Міністерства оборони України «Аеропорт «Львів-2».

91. Державне підприємство «Центр правового аналізу і супроводження».

92. Державне підприємство «Інвестжитло».

93. Управління капітального будівництва Міністерства оборони України (м. Київ).

94. Західне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове).

95. Подільське управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове).

96. Південне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове).

97. Центральне територіальне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове).

98. Кримське управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове).

99. Східне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (госпрозрахункове).

100. Державне підприємство Міністерства оборони України «Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М.І. Пирогова».

101. Державне підприємство Міністерства оборони України «Укрвійськкурорт».

102 Державне підприємство Міністерства оборони України «Монтажник-Україна».

103. Державне підприємство «Держтранс».

104. Державне підприємство «Центр консалтингу та ділового співробітництва».

105. Державне підприємство Міністерства оборони України «Готель «Власта».


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.11.2022 — 2022 р., № 91, стор. 408, стаття 5690, код акта 114860/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Міноборони України:

 1. Наказ Міноборони України. Міноборони України. 2022 рікк
 2. Наказ Міноборони України від 04.02.2022 № 33 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 3. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України""ЗМІНИ до Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 4. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 34 "Про затвердження змін до Положення про військово-музичні установи Збройних Сил України та Положення про військово-музичні підрозділи Збройних Сил України". Міноборони України. 2022 рікк
 5. Наказ Міноборони України від 10.03.2022 № 85/1117/5 "Про тимчасові заходи з розміщення та тримання військовополонених". Міноборони України. 2022 рікк
 6. Наказ Міноборони України від 22.02.2022 № 73 "Про внесення змін до Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України". Міноборони України. 2022 рікк
 7. Наказ Міноборони України від 18.01.2022 № 17 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею". Міноборони України. 2022 рікк
 8. Наказ Міноборони України від 05.01.2022 № 2 "Про затвердження Інструкції з організації і проведення зборів із резервістами та військовозобов’язаними в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту". Міноборони України. 2022 рікк
 9. Наказ Міноборони України від 07.02.2022 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313". Міноборони України. 2022 рікк
 10. Наказ Міноборони України від 10.02.2022 № 50 "Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 червня 2012 року № 412/ДСК". Міноборони України. 2022 рікк
 11. Наказ Міноборони України від 28.03.2022 № 94 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Міноборони України. 2022 рікк
 12. Наказ Міноборони України від 01.04.2022 № 98 "Про внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам". Міноборони України. 2022 рікк
 13. Наказ Міноборони України від 31.03.2022 № 95 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування". Міноборони України. 2022 рікк
 14. Наказ Міноборони України від 09.04.2022 № 105 "Про внесення змін до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби". Міноборони України. 2022 рікк
 15. Наказ Міноборони України "ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу""ЗМІНИ до Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 16. Наказ Міноборони України від 06.04.2022 № 103 "Про затвердження змін до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу та Переліку військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу". Міноборони України. 2022 рікк
 17. Наказ Міноборони України від 07.04.2022 № 104/319 "Про затвердження Змін до Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 18. Наказ Міноборони України від 12.04.2022 № 107 "Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців". Міноборони України. 2022 рікк
 19. Наказ Міноборони України від 08.02.2022 № 36 "Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти системи Міністерства оборони України". Міноборони України. 2022 рікк
 20. Наказ Міноборони України "МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування""МЕМОРАНДУМ про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Словацької Республіки щодо надання підтримки Міністерством оборони України для офіцера зв’язку Збройних Сил Словацької Республіки в Багатонаціональній координаційній групі при Багатонаціональному об’єднаному координаційному комітеті з питань військового співробітництва та оборонного реформування". Міноборони України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -