>>

НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019

Документ актуальний на 02.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2019  № 289

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 серпня 2019 р.

за № 944/33915

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 358 від 31.05.2021}

Про внесення змін  до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України  від 24 березня 2011 року № 90

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), Указу Президента України від 19 листопада 2017 року № 381 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду», з метою забезпечення організації функціонування та посилення охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства екології та природних ресурсів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2011 року за № 446/19184 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду (Клід В.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 січня 2020 року.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів України

Заступник Міністра соціальної

політики України

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Виконавчий Віце-президент Конфедерації

роботодавців України

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Ю. Гелетій

М. Шамбір

Г.В. Осовий

О. Мірошниченко

Р.В. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

08 серпня 2019 року № 289

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 серпня 2019 р.

за № 944/33915

ЗМІНИ

до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90

У додатках до наказу:

у пункті 1 додатка 3:

позицію

«

Головний природознавець

17-18

»

виключити;

позицію

«

Керівники основних відділів

16-18

»

викласти у такій редакції:

«

Керівники основних структурних підрозділів

14-18

»;

позицію

«

Керівники інших підрозділів, начальник відділення природоохоронного науково-дослідного, начальник станції пожежної (природоохоронної)

8-11

»

викласти у такій редакції:

«

Керівники інших підрозділів

8-11

»;

у пункті 2 додатка 4:

позицію «Провідні фахівці: гід-перекладач, програміст, інженер з рекреаційного благоустрою, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу, інженер з природокористування, фахівець з екологічної освіти, фахівець з рекреації, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), зоотехнік, мисливствознавець та інші» після слова «програміст,» доповнити словами «адміністратор системи, документознавець,», після слів «фахівець з рекреації,» доповнити словом «екскурсовод,»;

позицію «Фахівці: програміст, інженер з рекреаційного благоустрою, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу, інженер з природокористування, фахівець з екологічної освіти, фахівець з рекреації, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), зоотехнік, мисливствознавець та інші» після слова «програміст,» доповнити словами «адміністратор системи, документознавець,», після слів «фахівець з рекреації,» доповнити словом «екскурсовод,»;

позицію «Дільничний інспектор з охорони природно-заповідного фонду» після слова «фонду» доповнити словами «, інспектор з кадрів»;

у позиції «Техніки: інспектор з охорони природно-заповідного фонду, пожежник (респіраторник) та інші» слово «пожежник» замінити словом «пожежний»;

у додатку 5:

у пункті 1 слова «робітник з благоустрою території» замінити словами «робітник з благоустрою», після слова «опалювач» доповнити словом «, озеленювач»;

у пункті 3 слово «спостерігач-пожежник» замінити словом «спостерігач-пожежний», після слова «столяр» доповнити словами «, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

Заступник директора

Департаменту екомережі

та природно-заповідного

фонду -

начальник відділу організації

діяльності та управління

установами

природно-заповідного фонду

С.Р. Матвєєв


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.09.2019 — 2019 р., № 70, стор. 392, стаття 2493, код акта 95935/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінприроди України:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 25.01.2018 № 28 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінприроди від 02 грудня 2015 року № 460". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -