Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 13.02.2013 № 51 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства водних ресурсів України". Мінприроди України. 2013

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2013  № 51

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2013 р.

за № 337/22869

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства водних ресурсів України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за особливі заслуги під час виконання службових обов'язків працівників Державного агентства водних ресурсів України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства водних ресурсів України, що додається.

2. Державному агентству водних ресурсів України (Сташук В.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по водному господарству від 19 вересня 2007 року № 186 "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного комітету України по водному господарству", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2007 року за № 1137/14404.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства водних ресурсів України Сташука В.А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Спільного

представницького органу профспілок

Заступник Голови Професійної спілки

працівників агропромислового комплексу України

Голова Комісії державних нагород та геральдики

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Ю.М.

Кулик

В.Г. Шведов

С. Льовочкін

О. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

13.02.2013  № 51

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2013 р.

за № 337/22869

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства водних ресурсів України

I. Загальні положення

1.1. Державне агентство водних ресурсів України має такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відзнаки):

Подяка Державного агентства водних ресурсів України (додатки 1, 2);

Грамота Державного агентства водних ресурсів України (додатки 3, 4);

Почесна грамота Державного агентства водних ресурсів України (додатки 5, 6);

нагрудний знак "За сумлінну працю в галузі водного господарства" (додатки 7, 8).

Особі, нагородженій нагрудним знаком "За сумлінну працю в галузі водного господарства" (далі - нагрудний знак), видається посвідчення за підписом Голови Державного агентства водних ресурсів України (додатки 9, 10).

1.2. Відзнаками відзначаються:

нагрудним знаком - працівники Державного агентства водних ресурсів України (далі -Держводагентство України);

Подякою, Грамотою, Почесною грамотою - працівники Держводагентства України, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держводагентства України.

Особи, зазначені в абзацах другому та третьому цього пункту, можуть відзначатися відзнаками також після виходу на пенсію.

1.3. Нагрудним знаком нагороджуються особи, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які мають стаж роботи в галузі водного господарства не менш як 20 років та вже були нагороджені Подякою Держводагентства України, Грамотою Держводагентства України, Почесною грамотою Держводагентства України. Повторно нагрудним знаком працівники не нагороджуються.

1.4. Почесною грамотою Держводагентства України нагороджуються особи, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які мають стаж роботи в галузі водного господарства не менш як 10 років та вже були нагороджені Подякою Держводагентства України, Грамотою Держводагентства України.

1.5. Грамотою Держводагентства України нагороджуються особи, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які мають стаж роботи в галузі водного господарства не менш як 5 років та вже були нагороджені Подякою Держводагентства України.

1.6. Подякою Держводагентства України нагороджуються особи, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які мають стаж роботи в галузі водного господарства не менш як 2 роки.

1.7. Встановити таку граничну кількість відзнак, якими можуть бути відзначені працівники протягом календарного року:

для нагрудного знака - 8 шт., для Почесної грамоти - 1000 шт., Грамоти - 700 шт., Подяки - 500 штук.

II. Порядок представлення до нагородження відзнаками

2.1. Висунення кандидатур для нагородження відзнаками Держводагентства України здійснюється відкрито, з обговоренням на зборах трудового колективу, де працює особа, яку представляють до нагородження, і оформлюється відповідним поданням.

2.2. Подання про нагородження вносять на ім’я Голови Держводагентства України заступники Голови Держводагентства України, керівники структурних підрозділів апарату Держводагентства України за погодженням із заступником Голови Держводагентства України відповідно до розподілу функціональних обов’язків, керівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держводагентства України.

2.3. У поданні зазначаються заслуги осіб, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

До подання додається нагородний лист (додаток 11).

2.4. Подання про нагородження відзнаками, які вносяться з нагоди державного, професійного свята, вносяться не пізніше ніж за місяць до відповідної дати.

2.5. Рішення про нагородження відзнаками приймається колегією Держводагентства України на підставі подання про нагородження.

2.6. Про нагородження відзнаками видається наказ Держводагентства України.

III. Порядок вручення відзнак

3.1. Відзнаки вручаються в урочистій обстановці Головою Держводагентства України або за його дорученням одним із заступників Голови Держводагентства України, членом колегії Держводагентства України.

Вручення відзнак доцільно приурочувати до загальнодержавних свят, ювілейних дат тощо.

3.2. Про вручення відзнаки складається протокол (додаток 12). Зберігання протоколів забезпечується відділом з управління персоналом апарату Держводагентства України.

3.3. Облік нагороджень відзнаками забезпечує відділ з управління персоналом апарату Держводагентства України.

3.4. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого кадрова служба Держводагентства України, підприємства, установи, організації, де працює нагороджений, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

IV. Порядок носіння і зберігання нагрудного знака

4.1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і за наявності державних нагород України, іноземних державних нагород розміщується нижче них.

4.2. У разі втрати відзнаки дублікат не видається.

В.о. начальника управління

роботи з персоналом

Т.А. Лєбєдєва


Додаток 1

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України


Додаток 2

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства водних ресурсів України - Подяки Державного агентства водних ресурсів України

Відомча заохочувальна відзнака Державного агентства водних ресурсів України - Подяка Державного агентства водних ресурсів України є бланком формату А4 світло-блакитного кольору.

У верхній частині бланка розташовано малий Державний Герб України.

Нижче розміщено напис "Державне агентство водних ресурсів України". Напис виконано чорним кольором.

Нижче розміщено напис "Подяка". Напис виконано синім кольором.

Обрамлює бланк стилізована рамка світло-коричневого кольору.

На бланку зазначаються дата та номер наказу про нагородження.


Додаток 3

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України


Додаток 4

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства водних ресурсів України - Грамоти Державного агентства водних ресурсів України

Відомча заохочувальна відзнака Державного агентства водних ресурсів України - Грамота Державного агентства водних ресурсів України є бланком формату А4 світло-блакитного кольору.

У верхній частині бланка розташовано малий Державний Герб України.

Нижче розміщено напис "Державне агентство водних ресурсів України". Напис виконано чорним кольором.

Нижче розміщено напис "Грамота". Напис виконано синім кольором. Нижче розміщено напис "нагороджується". Напис виконано чорним кольором.

Обрамлює бланк стилізована рамка синього та жовтого кольорів.

На бланку зазначаються дата та номер наказу про нагородження.


Додаток 5

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України


Додаток 6

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства водних ресурсів України - Почесної грамоти Державного агентства водних ресурсів України

Відомча заохочувальна відзнака Державного агентства водних ресурсів України - Почесна грамота Державного агентства водних ресурсів України є бланком формату А4 світло-блакитного кольору.

У верхній частині бланка розташовано малий Державний Герб України.

Нижче розміщено напис "Державне агентство водних ресурсів України". Напис виконано чорним кольором.

Нижче розміщено напис "Почесна грамота". Напис виконано синім кольором. Нижче розміщено напис "нагороджується". Напис виконано чорним кольором.

Обрамлює бланк стилізована рамка синього та жовтого кольорів.

Почесна грамота може вкладатися в папку.

На бланку зазначаються дата та номер наказу про нагородження.


Додаток 7

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України


Додаток 8

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України

ОПИС

відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства водних ресурсів України - нагрудного знака "За сумлінну працю в галузі водного господарства"

Відомча заохочувальна відзнака Державного агентства водних ресурсів України - нагрудний знак "За сумлінну працю в галузі водного господарства" виготовляється із жовтого металу і має форму прямого рівностороннього хреста, розбіжні сторони якого залито емаллю блакитного кольору, накладеного на зображення шестерні та восьми снопів пшениці. У верхній частині хреста розташовано малий Державний Герб України.

Пшениця символізує родючість землі, гарантування врожаїв, забезпечення продовольчої безпеки держави завдяки водним ресурсам.

Зображення шестерні символізує високотехнологічне обладнання, яке використовується у водогосподарській галузі.

У центрі хреста вміщено круглий медальйон з білої емалі, обрамлений вінком лаврового листя. У медальйоні вміщено зображення краплі води, під яким - поперечний розріз меліоративного каналу. Крапля води символізує водні ресурси України. Меліоративний канал зображений як носій водних ресурсів.

У медальйоні по колу розміщено напис "За сумлінну працю в галузі водного господарства".

Розмір нагрудного знака - 43 x 43 мм.

Усі зображення та написи рельєфні, пружки хреста - з жовтого металу.

На зворотному боці нагрудного знака є застібка для прикріплення до одягу.


Додаток 9

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України


Додаток 10

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України

ОПИС

посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Державного агентства водних ресурсів України - нагрудним знаком "За сумлінну працю в галузі водного господарства"

Титульний аркуш посвідчення виконано в темно-червоному кольорі. У правій частині розташовано малий Державний Герб України та нижче напис "Посвідчення" золотистого кольору.

Внутрішня частина виконана у світлих блакитно-сірих тонах.

У лівій частині виконано напис "Держводагентство", у центрі розміщено малюнок нагрудного знака "За сумлінну працю в галузі водного господарства".

У правій частині є напис "Державне агентство водних ресурсів України" та три лінії для написання прізвища, імені, по батькові особи, яка нагороджується.

У нижній частині виконано напис "Нагороджений нагрудним знаком "За сумлінну працю в галузі водного господарства"" із зазначенням дати та номера наказу. Нижче розміщено напис "Голова Агентства" з розрахованим місцем для підпису та номер нагрудного знака.


Додаток 11

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ

для представлення до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Державного агентства водних ресурсів України

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________

2. Посада і місце роботи ________________________________________________________

3. Число, місяць, рік і місце народження ___________________________________________

4. Освіта _____________________________________________________________________

                                                                            (які навчальні заклади закінчив і коли)

5. Учений ступінь, вчене звання, спеціальне звання _________________________________

6. Які має нагороди і дата нагородження __________________________________________

                                                                                                                   (зазначаються всі види нагород)

7. Загальний стаж роботи _______________________________________________________

Стаж роботи в галузі ___________________________________________________________

Стаж роботи в цьому колективі __________________________________________________

Стаж роботи на посаді _________________________________________________________

8. Характеристика із зазначенням конкретних заслуг ________________________________

_____________________________________________________________________________

Кандидатуру ____________________________________________________ рекомендовано

                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

зборами колективу ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

      (найменування структурного підрозділу органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації,

                                                                 дата обговорення, № протоколу)

Керівник ____________

                              (підпис)

М.П.

"___" ____________ 20__ року

Голова зборів колективу __________________

                                                                          (підпис)

"___" ____________ 20__ року


Додаток 12

до Положення про відомчі заохочувальні

відзнаки Державного агентства

водних ресурсів України

ПРОТОКОЛ

вручення відомчої заохочувальної відзнаки

________________________________________________________________

(назва відомчої заохочувальної відзнаки)

Державного агентства водних ресурсів України

Місце вручення ________________________________________________________________________________ _______

Дата вручення ________________________________________________________________________________ ________

Посадова особа ________________________________________________________________________________ _______

                                                                   (посада, прізвище та ініціали того, хто вручає)

________________________________________________________________________________ _____________________

вручено відзнаку ________________________________________________________________________________ ______

                                                                  (прізвище, ім’я та по батькові, посада нагородженого)

________________________________________________________________________________ _____________________

________________________________________________________________________________ _____________________,

нагородженому відповідно до наказу Державного агентства водних ресурсів України

від "____" _________ 20_____ №______.

________________

(посада)

______________

(підпис)

___________________

(прізвище та ініціали)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.03.2013 — 2013 р., № 20, стор. 43, стаття 688, код акта 66214/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -