Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 18.03.2013 № 99 "Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта". Мінприроди України. 2013

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2013  № 99

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 травня 2013 р.

за № 775/23307

Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля

та природних ресурсів

№ 474 від 14.07.2021}

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України, з метою упорядкування питань, пов’язаних з наданням у користування водних об’єктів на умовах оренди, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення паспорта водного об’єкта, що додається.

2. Державному агентству водних ресурсів України (Сташук В.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства водних ресурсів України Сташука В.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 18 вересня 2012 року № 5293-VI «Про аквакультуру», але не раніше дня офіційного опублікування.

Міністр

О.А. Проскуряков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства

водних ресурсів України

В. Сташук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

18.03.2013  № 99

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 травня 2013 р.

за № 775/23307

ПОРЯДОК

розроблення паспорта водного об’єкта

1.

Цей Порядок визначає механізм розроблення паспорта водного об’єкта.

2. Цей Порядок спрямовано на встановлення технічних параметрів водного об’єкта, гідрологічних характеристик річки (водотоку), регламентацію експлуатаційної діяльності на водосховищах, ставках, озерах та замкнених природних водоймах (далі - водний об’єкт) для забезпечення сталого використання (включаючи кількісне та якісне відновлення) усіх ресурсів, пов’язаних з існуванням водойми, надійності функціонування споруд і для підвищення ефективності їх використання.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

3. Замовником робіт із розроблення паспорта водного об’єкта є орган, що здійснює розпорядження земельною ділянкою під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України (далі - розпорядник земельної ділянки під водою).

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

4. Паспорт водного об’єкта розробляється за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, і складається із:

4.1. Короткої пояснювальної записки, де зазначаються:

назва водного об’єкта;

назва річки (водотоку) на якій (якому) розташований водний об’єкт, басейн річки;

місцезнаходження водного об’єкта;

місцезнаходження греблі (у разі наявності), відстань від гирла річки до греблі;

призначення водного об’єкта (водосховища, ставка) відповідно до проєкту будівництва;

тип водного об’єкта (русловий/нерусловий);

вид експлуатації (у каскаді / ізольовано, з можливістю / без можливості регулювання рівня води);

вид регулювання стоку (сезонний/річний/багаторічний);

наявність правил експлуатації водного об’єкта;

власник/балансоутримувач/користувач гідротехнічної споруди.

{Підпункт 4.1 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

4.2. Характеристик річки (водотоку):

назва річки (водотоку), на якій (якому) розташований водний об’єкт, басейн річки;

водозбірна площа, км-2 (у гирлі річки та в створі греблі);

гідрологічні показники стоку (у гирлі річки та в створі греблі):

модуль річного стоку, л/с з 1 км-2;

середній багаторічний обсяг стоку, тис. м-3 (за рік, в тому числі за період повені);

витрати води, м-3/с: середня багаторічна, середньомісячна мінімальна (95 % забезпеченості);

величина екологічних витрат води, м-3/с;

внутрішньорічний розподіл стоку (у роки із 50, 75, 95 % забезпеченості), тис. м-3 (у гирлі річки та у створі греблі).

Для неруслових водосховищ і ставків, а також озер та замкнених природних водойм у цьому підпункті зазначаються дані лише про приналежність до басейну річки та про водозбірну площу водного об’єкта.

{Підпункт 4.2 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

4.3. Характеристик водного об’єкта:

довжина, м;

максимальна та середня ширина, м;

найбільша та середня глибина, м;

площа водного дзеркала при нормальному підпірному рівні (далі - НПР), га (для озер і замкнених природних водойм - при природному рівні, га);

відсоток заростання водного об’єкта, %;

відмітка НПР, м Балтійської системи висот (далі - БС) (для озер і замкнених природних водойм - відмітка природного рівня, м БС);

відмітка максимального (форсованого) підпірного рівня (далі - ФПР), м БС (для озер і замкнених природних водойм не визначається);

відмітка рівня мертвого об’єму (далі - РМО), м БС (для озер і замкнених природних водойм не визначається);

об’єм при НПР, тис. м-3 (для озер і замкнених природних водойм - при природному рівні, тис. м-3);

об’єм при ФПР, тис. м-3 (для озер і замкнених природних водойм не визначається);

об’єм при РМО, тис. м-3 (для водних об’єктів без можливості регулювання не визначається);

корисний об’єм, тис. м-3;

об’єм екологічного попуску, тис. м-3 (визначається окремо для кожного водного об’єкта для діапазону від 0,3 до 0,5 м від НПР, для водних об’єктів без можливості регулювання не визначається);

основні хімічні та фізико-хімічні показники якості води, специфічні синтетичні та несинтетичні речовини;

втрати на випаровування та фільтрацію протягом року, тис. м-3.

{Підпункт 4.3 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

4.4. Характеристик греблі:

тип, конструкція;

матеріал;

конструктивні параметри: ширина по гребеню, м, довжина, м, максимальна висота, м;

закладання укосів: верхового, низового;

кріплення укосів: верхового, низового;

наявність та конструктивні параметри переїзду, розташованого на греблі.

4.5. Характеристик водоскидної споруди:

тип;

матеріал;

конструктивні параметри: вхідний оголовок, м, водопровідна частина, м, вихідний оголовок, м;

спосіб регулювання (затвори щитові / засувки);

{Абзац п'ятий підпункту 4.5 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

пропускна здатність водоскидної споруди, м-3/с.

4.6. Характеристик відвідного каналу:

тип;

матеріал;

довжина, м;

ширина по дну, м;

кріплення;

пропускна здатність водоскидної споруди, м-3/с.

4.7. Характеристик прибережної захисної смуги:

інформація про встановлення, залуження та заліснення;

розмір (ширина) смуги, м.

4.8. Графічних матеріалів:

ситуаційний план водного об’єкта, М 1:10000 - 1:50000;

план водного об’єкта, М 1:500 - 1:10000 (із зазначенням відміток дна у м БС, кадастрового номера земельної ділянки під водним об’єктом або координат кутових точок водного об’єкта (не менше 6) у системі координат WGS-84);

{Абзац третій підпункту 4.8 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

план гідротехнічної споруди;

{Абзац четвертий підпункту 4.8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

плани та розрізи всіх основних елементів гідротехнічної споруди (водопідвідних, водорегулюючих, водоскидних, водовідвідних);

{Абзац п'ятий підпункту 4.8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

поздовжній профіль по осі водного об’єкта;

поперечні перерізи у характерних місцях;

графіки залежності площі водного дзеркала та об’єму від відмітки рівня води: S=f(h), W= f(h), де S - площа водного дзеркала, W - об’єм, h - відмітка рівня води, f - функція.

5. Паспорт водного об’єкта погоджується з Держводагентством у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня його надходження.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

6. Паспорт водного об’єкта розробляється в чотирьох примірниках, які зберігаються по одному: в басейновому управлінні водних ресурсів, Держводагентстві, у розпорядника земельної ділянки під водою, а також надається користувачу.

Після закінчення строку оренди орендар повертає свій примірник паспорта водного об’єкта розпоряднику земельної ділянки під водою.

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

7. Паспорт водного об’єкта підлягає коригуванню кожні 15 років, а також у разі змін технічних параметрів водного об’єкта і гідротехнічних споруд.

{Абзац перший пункту 7 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 474 від 14.07.2021}

Коригування паспорта водного об’єкта здійснюється відповідно до Порядку його розроблення.

Заступник директора

Департаменту охорони

природних ресурсів

М.М. Мовчан


Додаток

до Порядку розроблення паспорта

водного об’єкта

ПОГОДЖЕНО:

Державне агентство

водних ресурсів України

___________ ________________

       (підпис)                         (П.І.Б.)

М.П.

«___» ____________ 20__ року

ПАСПОРТ

водного об’єкта

______________________________________________________

(тип водного об’єкта ( водосховище, ставок, озеро) та його назва)

Замовник

____________________

(посада)

____________

(підпис)

________________________

(прізвище, ініціали)

М.П.

Розробник

____________________

(посада)

____________

(підпис)

________________________

(прізвище, ініціали)

М.П.

1. Коротка пояснювальна записка

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Характеристики річки (водотоку)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Характеристики водного об’єкта

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. Характеристики греблі

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5. Характеристики водоскидної споруди

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. Характеристики відвідного каналу

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7. Характеристики прибережної захисної смуги

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Графічні матеріали


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.06.2013 — 2013 р., № 42, стор. 93, стаття 1517, код акта 67338/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінприроди України:

 1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 14 січня 2019 року № 6 за № 126/33097 КРИТЕРІЇ визначення уразливих та менш уразливих зон. Мінприроди України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2019 № 6 "Про затвердження Порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та Критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон". Мінприроди України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 14.01.2019 № 5 "Про затвердження Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 22.01.2019 № 36/65 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 04 листопада 2004 року № 428/155". Мінприроди України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 06.03.2019 № 100 "Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами". Мінприроди України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 14.01.2019 № 4 "Про затвердження Методики визначення масивів поверхневих та підземних вод". Мінприроди України. 2019 рікк
 7. носіння форменого одягу та знаків розрізнення працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України. Мінприроди України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 28.01.2019 № 41 "Про затвердження знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України". Мінприроди України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 75 "Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування". Мінприроди України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 27.05.2019 № 190 "Про встановлення Норм відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у сезон полювання 2019/2020 років". Мінприроди України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 17.05.2019 № 174 "Про внесення змін до Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення". Мінприроди України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 28.05.2019 № 193 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту". Мінприроди України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 04.07.2019 № 240 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 червня 2011 року № 185". Мінприроди України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 15.07.2019 № 256 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29 лютого 2012 року № 107 ". Мінприроди України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 26.06.2019 № 229 "Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр". Мінприроди України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 08.08.2019 № 289 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90". Мінприроди України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 16.02.2018 № 62 "Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541". Мінприроди України. 2018 рікк
 19. НАКАЗ від 19.12.2017 № 481 "Про внесення змін до Переліку видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)". Мінприроди України. 2018 рікк
 20. НАКАЗ від 23.01.2018 № 21 "Про затвердження форми подання інформації про виконання Плану заходів з розвитку та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем". Мінприроди України. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -