<<
>>

НАКАЗ від 01.02.2018 № 125 "Про затвердження форми звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд"та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2018

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2018  № 125

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2018 р.

за № 237/31689

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 336 від 16.06.2021}

Про затвердження форми звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд" та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою удосконалення форми звітності та приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд";

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд".

2. Структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити збір, контроль, обробку та подання інформації Міністерству соціальної політики, головним управлінням статистики в областях та місті Києві.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2012 року № 420 "Про затвердження форми звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та допомоги на догляд" та інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 липня 2012 року за № 1258/21570.

4.

Департаменту пенсійного та соціального страхування (Т. Матюх) забезпечити подання:

Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні та регіонах кожні півроку - у строк до 10 серпня та до 25 лютого;

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М. Шамбіра.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент

Конфедерації роботодавців України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

О.О. Шубін

Р. Іллічов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

01.02.2018 № 125

ЗВІТ

про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

01.02.2018 № 125

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2018 р.

за № 237/31689

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності ДСДіД “Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд"

I. Загальні положення

1. Форму звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд" (далі - Звіт) складають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення), крім м. Києва, рад, центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій.

2. Звіт подають:

до 15 липня станом на 01 липня та до 25 січня станом на 01 січня наростаючим підсумком - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення), крім м. Києва рад, центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій;

до 25 липня станом на 01 липня та до 05 лютого станом на 01 січня наростаючим підсумком - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій Міністерству соціальної політики України та головним управлінням статистики в областях та місті Києві;

до 10 серпня станом на 01 липня та до 25 лютого станом на 01 січня звітного періоду наростаючим підсумком - Міністерство соціальної політики України Державній службі статистики України.

II. Порядок складання звіту

1. Облік кількості одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд, а також облік сум цих видів допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення на підставі особових справ одержувачів державної соціальної допомоги або на підставі інформації бази даних одержувачів цього виду допомоги.

2. У графі 1 наводиться загальна кількість одержувачів, які станом на звітну дату перебувають на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення (яким призначено державну соціальну допомогу відповідного виду, включаючи осіб, які перебувають на повному державному утриманні).

3. У графі 2 наводиться кількість жінок із графи 1 (яким призначено державну соціальну допомогу відповідного виду, включаючи осіб, які перебувають на повному державному утриманні).

4. У графі 3 наводиться загальна сума місячної допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень.

5. У графі 4 наводиться загальна сума місячної допомоги, у тому числі основного розміру.

6. У графі 5 наводиться загальна сума місячної допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації.

7. У графі 6 наводиться середній розмір допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень (гр. 3: гр. 1).

8. У графі 7 наводиться середній розмір допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації (гр. 5: гр. 1).

9. У графі 8 наводиться загальна чисельність одержувачів державної допомоги, яким допомогу призначено з початку звітного періоду, включаючи осіб, які перебувають на повному державному утриманні. Особи, яким допомогу призначено у звітному періоді і які в цей самий звітний період змінили місце проживання, обліковуються за новим місцем проживання.

10. У графі 9 наводиться кількість жінок з графи 8.

11. У графі 10 наводиться загальна сума призначеної у звітному періоді місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень.

12. У графі 11 наводиться загальна сума призначеної у звітному періоді місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації.

13. У графі 12 наводиться середній розмір призначеної у звітному періоді місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації (гр. 11: гр. 8).

14. У рядку 01 наводиться інформація щодо всіх одержувачів державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю (сума рядків 02 - 08).

15. У рядку 02 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб з інвалідністю I групи.

16. У рядку 03 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня".

17. У рядку 04 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб з інвалідністю II групи.

18. У рядку 05 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб з інвалідністю III групи.

19. У рядку 06 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа священнослужителів, церковнослужителів, осіб, які протягом не менше десяти років до введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади в релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно із законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи.

20. У рядку 07 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

21. У рядку 08 наводиться інформація щодо всіх отримувачів державної соціальної допомоги з числа дітей померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (сума рядків 09 - 11).

22. У рядку 09 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з рядка 08 з однією непрацездатною особою.

23. У рядку 10 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з рядка 08 з двома непрацездатними особами.

24. У рядку 11 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з рядка 08 з трьома та більше непрацездатними особами.

25. У рядку 12 наводиться інформація щодо всіх одержувачів державної соціальної допомоги на догляд (рядки 13 + 19 + 20).

26. У рядку 13 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю I групи).

27. У рядку 14 наводиться інформація із рядка 13 щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком.

28. У рядку 15 наводиться інформація із рядка 13 щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за вислугу років.

29. У рядку 16 наводиться інформація із рядка 13 щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи).

30. У рядку 17 наводиться інформація із рядка 16 щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію по інвалідності II групи.

31. У рядку 18 наводиться інформація із рядка 16 щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію по інвалідності III групи.

32. У рядку 19 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа малозабезпечених осіб з інвалідністю, віднесених до підгрупи А I групи, яким призначено пенсію за віком, по інвалідності чи за вислугу років.

33. У рядку 20 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа малозабезпечених осіб з інвалідністю, віднесених до підгрупи Б I групи, яким призначено пенсію за віком, по інвалідності чи за вислугу років.

III. Загальні вимоги до заповнення звіту

1. У звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності показника ставиться риска. Усі дані заповнюються у відповідних одиницях виміру.

2. Звіт має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та особами, відповідальними за заповнення форми звітності, із зазначенням телефону, факсу та електронної пошти.

Заступник

директора Департаменту -

начальник відділу

Т. Матюх


Документи та файли

Сигнальний документ — f473603n70.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.03.2018 — 2018 р., № 24, стор. 536, стаття 861, код акта 89495/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 50 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 09.03.2022 № 117 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2022 № 101 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2022 році". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 11.03.2022 № 119 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 17.02.2022 № 96 "Про внесення змін до форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 05.03.2022 № 115 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2022 року № 73". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 03.02.2022 № 72 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 9. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2022 № 53/49 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 06.01.2022 № 4 "Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2020 року № 769". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 11.04.2022 № 129 "Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 27.04.2022 № 142 "Про внесення змін до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.04.2022 № 135 "Про затвердження форми акта про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово)". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 18.05.2022 № 152 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2016 року № 1610". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 19.04.2022 № 136 "Про затвердження Положення про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 25.05.2022 № 158 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальні вироби для занять спортом для окремих категорій громадян, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 150 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 11.05.2022 № 147 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 17.05.2022 № 151 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -