<<
>>

НАКАЗ від 01.02.2022 № 53/49 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022

Документ актуальний на 26.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2022  № 53/49

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 лютого 2022 р.

за № 153/37489

Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 04 листопада 2016 року № 1287/926 «Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів), отримані фізичними особами, які звернулись за призначенням державної допомоги», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2016 року за № 1558/29688.

3. Директорату адресної соціальної підтримки населення та розвитку соціального інспектування Міністерства соціальної політики України (Рязанова Н.Г.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної податкової служби України.

Міністр соціальної політики

України

М. Лазебна

Міністр фінансів України

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

В.о. Голови Державної податкової служби України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Генеральний Секретар Громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна асамблея людей

з інвалідністю України»

Голова Громадської організації

«Всеукраїнська організація

Союз осіб з інвалідністю України»

Голова виконавчого комітету

Всеукраїнської спілки громадських організацій

«Конфедерація громадських організацій

інвалідів України»

Голова

Національної соціальної сервісної служби України

О. Вискуб

Т. Баранцова

Т. Кірієнко

Л. Денісова

О. Шубін

Р. Іллічов

В. Назаренко

В.В. Назаренко

В.В. Карпенко

В. Машкін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України,

Міністерства фінансів України

01 лютого 2022 року № 53/49

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 лютого 2022 р.

за № 153/37489

ПОРЯДОК

надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення механізму отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) відомостей стосовно доходів (відсутності доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги відповідно до пункту 6 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 2000 року № 1192, пункту 49 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751, пункту 19 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250, та пункту 8-1 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189.

2. Цей Порядок регламентує обмін інформацією між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - органи соціального захисту населення) та ДПС, складання та подання органами соціального захисту населення запитів на отримання інформації з Державного реєстру про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

3. Суб’єктами інформаційного обміну є органи соціального захисту населення та ДПС.

Адміністраторами інформаційного обміну, що забезпечують та здійснюють технічне супроводження процедур подання запитів та отримання відповідей, є державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» та ДПС.

4. Під час здійснення інформаційної взаємодії між органами соціального захисту населення та ДПС із використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів перелік відомостей, структура та формат даних, що передаються та приймаються в рамках інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем визначаються та оформлюються договорами про інформаційну взаємодію, підготовленими відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357, Положення про електронну взаємодію електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606.

У разі здійснення інформаційної взаємодії з використанням систем, визначених абзацом другим пункту 1 розділу II цього Порядку, формат і структура запитів і відповідей на запити, форми журналів обліку запитів і відповідей на запити, регламент обміну інформацією, вимоги до захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для обміну інформацією визначаються відповідними спільними рішеннями Мінсоцполітики та ДПС, які оформляються окремими протоколами.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законі України «Про електронні довірчі послуги».

II. Регламент обміну інформацією між органами соціального захисту населення та ДПС

1. Інформаційна взаємодія між органами соціального захисту населення та ДПС здійснюється на центральному рівні засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів із використанням інформаційних систем Мінсоцполітики та ДПС.

У разі відсутності технічної можливості передання даних за допомогою засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, як це визначено абзацом першим цього пункту, інформаційна взаємодія може здійснюватися із використанням інших інформаційно-комунікаційних систем, на які збудовано комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

2. Суб’єкти інформаційного обміну забезпечують ведення електронних журналів обліку запитів і відповідей на запити.

3. Подання запитів і надання відповідей на запити проводиться з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні комунікації», «Про захист персональних даних».

4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, Мінсоцполітики та ДПС зобов’язані поінформувати про це один одного не пізніше ніж до завершення другого робочого дня після виникнення цих обставин.

III. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити

1. Порядок формування запиту

1. Органи соціального захисту населення формують запит із використанням інформаційних систем Мінсоцполітики та подають його до ДПС. Запит може стосуватись інформації щодо однієї або декількох фізичних осіб.

2. Запит містить такі відомості:

код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України органу соціального захисту населення, який подає запит;

найменування органу соціального захисту населення;

реєстраційний номер і дата (число, місяць, рік) подання запиту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті) фізичної особи;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

місце проживання фізичної особи (область, район області, населений пункт, тип вулиці, назва вулиці, номери будинку, корпусу (за наявності), квартири (за наявності);

період, за який запитується інформація;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті) та прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) відповідального співробітника, який сформував запит.

3. Запит може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про особу та визначаються спільно Мінсоцполітики та ДПС відповідно до пункту 4 розділу I цього Порядку.

2. Порядок надання відповідей на запити

1. ДПС надає відповідь на запит органу соціального захисту населення, що надіслав запит, у п’ятиденний строк з дня його отримання.

2. Відповідь на запит обов’язково має містити такі відомості:

реєстраційний номер запиту і дата (число, місяць, рік) відправлення відповіді;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті) фізичної особи;

результати опрацювання запиту.

Якщо фізичну особу ідентифіковано і в Державному реєстрі наявна інформація про її доходи за запитуваний період, у відповіді на запит зазначаються такі відомості:

сума нарахованого кожній окремій фізичній особі доходу у розрізі джерел та ознак доходу,

сума доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або провадження незалежної професійної діяльності, розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, а також группа платника єдиного податку, до якої належить фізична особа - підприємець, що обрала спрощену систему оподаткування;

період, за який надається інформація.

3. Відповідь на запит може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про особу та визначаються спільно Мінсоцполітики та ДПС відповідно до пункту 4 розділу I цього Порядку.

4. Інформація з Державного реєстру про доходи окремої фізичної особи не надається, якщо:

відомості про отримані доходи за вказаний період відсутні у Державному реєстрі;

реєстраційний номер облікової картки платника податків закрито або фізичну особу за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта знято з обліку у Державному реєстрі;

у запиті вказано недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків або за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта фізична особа не перебуває на обліку у Державному реєстрі;

реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності),

не відповідають інформації, яка наявна у Державному реєстрі;

не заповнені або некоректно заповнені поля;

неправильно вказано період, за який запитується інформація;

запит містить більше ніж один запис щодо однієї фізичної особи;

некоректно заповнені поля про відповідального співробітника, який сформував запит.

5. Суб’єкти інформаційного обміну перевіряють отримані запити/відповіді на запити на відповідність вимогам щодо їх наповнення інформацією, установленим пунктом 2 глави 1 / пунктом 2 глави 2 цього розділу, вимогам щодо формату і структури, які визначено договорами/протоколами інформаційної взаємодії відповідно до пункту 4 розділу I цього Порядку.

Запити і відповіді на запити, які за результатами перевірки, проведеної згідно з абзацом першим цього пункту, не відповідають визначеним вимогам, а також запити, подані повторно (після надання на них відповіді), вважаються неприйнятими та не опрацьовуються.

6. Про виявлені в запиті/відповіді на запит помилки суб’єкти інформаційного обміну протягом одного робочого дня інформують один одного за допомогою електронного повідомлення про неприйняття запиту/відповіді на запит із зазначенням причин.

У разі отримання повідомлення про неприйняття запиту/відповіді на запит до опрацювання суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані не пізніше ніж наступного робочого дня подати коректно сформовані запити/відповіді на запити замість раніше поданих.

IV. Захист інформації при інформаційному обміні

1. Під час обміну інформацією відповідно до цього Порядку суб’єкти інформаційного обміну проводять організаційно-технічні заходи для забезпечення захисту інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та згідно із законодавством у сфері захисту інформації.

2. Для захисту інформації при інформаційному обміні використовуються засоби захисту інформації, щодо яких існує сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації.

3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами інформаційного обміну виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Керівник експертної групи

з питань соціальної допомоги

Директорату адресної

соціальної підтримки

населеннята розвитку

соціального інспектування

Міністерства

соціальної політики України

Н. Рязанова

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи

Міністерства фінансів України

Ю. Конюшенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.02.2022 — 2022 р., № 14, стор. 303, стаття 805, код акта 109998/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 50 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 09.03.2022 № 117 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2022 № 101 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2022 році". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 11.03.2022 № 119 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 17.02.2022 № 96 "Про внесення змін до форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 05.03.2022 № 115 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2022 року № 73". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 03.02.2022 № 72 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 9. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 06.01.2022 № 4 "Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2020 року № 769". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 11.04.2022 № 129 "Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 27.04.2022 № 142 "Про внесення змін до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 18.04.2022 № 135 "Про затвердження форми акта про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово)". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.05.2022 № 152 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2016 року № 1610". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 19.04.2022 № 136 "Про затвердження Положення про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 25.05.2022 № 158 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальні вироби для занять спортом для окремих категорій громадян, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 17.05.2022 № 150 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 11.05.2022 № 147 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 151 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 03.05.2022 № 145 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -