<<
>>

НАКАЗ від 02.06.2020 № 358 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"за рахунок бюджетних коштів". Мінсоцполітики України. 2020

Документ актуальний на 06.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.06.2020  № 358

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 червня 2020 р.

за № 517/34800

Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" за рахунок бюджетних коштів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 227 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (зі змінами), з метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей у державному підприємстві "Український дитячий центр "Молода гвардія" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" за рахунок бюджетних коштів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 27 червня 2018 року № 938 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" і державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" за рахунок бюджетних коштів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 липня 2018 року за № 841/32293.

3. Департаменту реалізації державної соціальної політики (Дейнега О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

Міністр

М.

Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

С. Марченко

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

02 червня 2020 року № 358

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 червня 2020 р.

за № 517/34800

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія" за рахунок бюджетних коштів

I. Загальні положення

1. Державне підприємство "Український дитячий центр "Молода гвардія" (далі - ДП "УДЦ "Молода гвардія") є дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, в якому діти, направлені на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, всеукраїнських фестивалях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних адміністративно-територіальних одиниць України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

3. У ДП "УДЦ "Молода гвардія" організовуються оздоровчі тематичні зміни.

4. До ДП "УДЦ "Молода гвардія" направляються діти віком від 7 до 18 років.

5. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсоцполітики на організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дітей - учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд; дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села (далі - діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки).

6. Путівки до ДП "УДЦ "Молода гвардія", придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або із частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка вноситься батьками (особами, які їх замінюють) або проводиться з інших джерел, не заборонених законодавством, за попередньо визначеним Мінсоцполітики розподілом.

II. Розподіл путівок до ДП "УДЦ "Молода гвардія"

1. Мінсоцполітики затверджує розподіл путівок до ДП "УДЦ "Молода гвардія" у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно відношенню чисельності дітей віком від 7 до 18 років у відповідному регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та укладає договори про направлення дітей на оздоровлення та відпочинок зі структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи).

2. Розподіл між структурними підрозділами путівок до ДП "УДЦ "Молода гвардія" на відповідну оздоровчу тематичну зміну затверджується наказом Мінсоцполітики.

Структурні підрозділи відповідно до зазначеного наказу проводять розподіл путівок у розрізі районів, міст обласного значення та рад об'єднаних територіальних громад пропорційно відношенню чисельності в них дітей віком від 7 до 18 років до загальної чисельності таких дітей у відповідному регіоні з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та черговості взяття їх на облік для отримання путівки в межах належності до однієї пільгової категорії.

3. Структурні підрозділи направляють дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до ДП "УДЦ "Молода гвардія" відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина може бути забезпечена путівкою до зазначеного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що пільгова путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевого бюджету.

4. Керівники структурних підрозділів, а також відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, своїм розпорядчим документом призначають працівника (далі - відповідальний фахівець), на якого покладаються обов'язки щодо відбору та направлення дітей до ДП "УДЦ "Молода гвардія" відповідно до вимог цього Положення.

5. Керівники відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечують формування бази даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, і керуються цими даними при розподілі виділених путівок. Робота щодо формування бази даних таких дітей триває протягом оздоровчого сезону.

Підбір та направлення дітей на оздоровлення та відпочинок проводиться на підставі заяв, отриманих від батьків дітей (осіб, які їх замінюють).

Батьки дитини (особи, які їх замінюють) особисто подають у письмовій формі згоду на обробку персональних даних дитини, згоду на внесення персональних даних дитини в базу даних ДП "УДЦ "Молода гвардія", згоду на збір відповідної суми коштів для забезпечення проїзду та супроводу дитини до дитячого закладу та у зворотному напрямку у разі необхідності.

Після затвердження керівниками структурних підрозділів списків дітей відповідні підрозділи районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування проводять збори батьків (осіб, які їх замінюють) і дітей з питань організації проїзду та перебування дітей у ДП "УДЦ "Молода гвардія".

6. Структурні підрозділи здійснюють контроль цільового використання путівок в установленому законодавством порядку.

III. Порядок надання путівок для оздоровлення та відпочинку в ДП "УДЦ "Молода гвардія"

1. Уповноважені працівники структурних підрозділів згідно із затвердженим планом-графіком оздоровчих тематичних змін на календарний рік отримують у Мінсоцполітики путівки до ДП "УДЦ "Молода гвардія" за дорученням.

2. Структурні підрозділи надають путівки:

1) безоплатні:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

дітям, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї;

дітям, взятим на облік службами у справах дітей як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах;

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітям журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків;

дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;

дітям із багатодітних сімей;

2) із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

3) із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

дітям - учасникам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

4) із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

відмінникам навчання;

лідерам дитячих громадських організацій;

дітям - учасникам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

3. Структурні підрозділи у першочерговому порядку направляють на оздоровлення дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків; дітей з інвалідністю; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах.

4. Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та мають право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою у розмірі 20 чи 30 відсотків вартості, за відсутності відповідної путівки можуть отримати путівку з більшою частковою оплатою вартості, яку може запропонувати структурний підрозділ, за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють).

У разі належності дитини до двох або більше пільгових категорій структурний підрозділ пропонує отримати путівку з найменшою частковою оплатою вартості.

5. У разі відмови від запропонованої дитині путівки батьками (особами, які їх замінюють) подається відповідна заява у письмовій формі відповідальному фахівцю.

6. Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мають право на отримання путівки за зареєстрованим місцем проживання. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, можуть отримати путівку за місцем фактичного проживання.

7. Відповідні підрозділи районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування проводять відбір дітей відповідно до пункту 5 розділу II цього Положення з урахуванням першочерговості категорій дітей, яких направлятимуть до ДП "УДЦ "Молода гвардія", за 5 днів до заїзду на зміну складають списки таких дітей за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, формують на кожну дитину пакет документів, зазначених у пунктах 2 - 5 розділу IV цього Положення (далі - документи), та вносять до структурних підрозділів, яким вони підзвітні, пропозиції щодо безоплатних путівок і путівок із частковою оплатою вартості для їх затвердження.

Документи мають зберігатися у структурних підрозділах протягом 3 років.

8. Різниця вартості путівок із частковою оплатою за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, сплачується до початку оздоровчої зміни шляхом перерахування коштів на небюджетний рахунок структурних підрозділів, які перераховують отримані кошти протягом 5 робочих днів на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Державної казначейської служби України, для подальшого проведення розрахунків із ДП "УДЦ "Молода гвардія".

Мінсоцполітики перераховує вищезазначені кошти на рахунок ДП "УДЦ "Молода гвардія" на підставі акта приймання-передавання наданих послуг.

9. Структурні підрозділи розглядають пропозиції щодо направлення дітей до ДП "УДЦ "Молода гвардія", формують і відповідним розпорядчим документом затверджують на кожну тематичну зміну списки дітей, яких направляють до ДП "УДЦ "Молода гвардія" від відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Інформація про надання пільгових путівок оприлюднюється протягом 3 днів після затвердження списків дітей, які направляються до ДП "УДЦ "Молода гвардія", на офіційних веб-сайтах обласних державних адміністрацій.

10. Бланки путівок заповнюються уповноваженими працівниками структурних підрозділів та засвідчуються підписом керівника структурного підрозділу і печаткою (за наявності).

11. Оформлені належним чином путівки передаються особі, визначеній відповідальною за супровід групи дітей (далі - старший супроводжувач) розпорядчим документом структурного підрозділу.

12. Безпосередньо дітям, їхнім батькам (особам, які їх замінюють) путівки не видаються.

13. У разі неможливості використання путівки на оздоровчу тематичну зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) структурні підрозділи в 5-денний строк у письмовій формі інформують про це Мінсоцполітики із зазначенням причин, номера путівки та повертають невикористану путівку (разом із накладними).

Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Мінсоцполітики.

14. Путівка, оформлена з порушенням вимог цього Положення, вважається виданою не за призначенням.

15. Передавати путівки з однієї адміністративно-територіальної одиниці до іншої без видання відповідного наказу Мінсоцполітики забороняється. Перерозподіл не використаних структурним підрозділом путівок та ліжко-днів проводиться Мінсоцполітики з урахуванням потреб регіонів.

IV. Документи, необхідні для отримання путівки до ДП "УДЦ "Молода гвардія"

1. Необхідні для отримання путівки документи батьки (особи, які їх замінюють) подають до відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад та органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, відповідно до пункту 6 розділу III цього Положення.

Копії документів мають бути завірені в установленому законодавством порядку або подаватись із пред'явленням оригіналів.

2. Для отримання безоплатних путівок подаються такі документи:

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

копія документа, що посвідчує особу;

копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань); дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3) для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

копія свідоцтва про народження дитини, батька / матір якої внесено до списку осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 "Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв'язку з втратою годувальника";

4) для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям:

копія документа, що посвідчує особу;

копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, яка дійсна на період заїзду дитини до ДП "УДЦ "Молода гвардія";

5) для дітей із багатодітних сімей:

копія документа, що посвідчує особу;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї або довідка про склад сім'ї;

6) для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї:

копія документа, що посвідчує особу;

довідка про склад сім'ї;

копія розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї.

3. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту":

копія документа, що посвідчує особу;

копія посвідчення учасника бойових дій батька / матері;

2) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

копія документа, що посвідчує особу;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

3) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія документа, що посвідчує особу;

медична довідка на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за формою № 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

4. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

копія документа, що посвідчує особу;

копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

2) для дітей - учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, у якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського рівнів (1 - 3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році;

3) для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського рівнів (1 - 3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році.

5. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для відмінників навчання:

копія документа, що посвідчує особу;

копія табеля за останній навчальний рік;

2) для лідерів дитячих громадських організацій:

копія документа, що посвідчує особу;

клопотання керівного органу громадської організації;

3) для дітей - учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможців обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, у якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного, міського, районного рівнів (1 - 3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році;

4) для талановитих та обдарованих дітей - переможців обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного, міського, районного рівнів (1 - 3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році.

6. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд в установленому законодавством порядку, отримати медичну довідку на дитину, яка від'їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, за формою № 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

Для проведення в ДП "УДЦ "Молода гвардія" необхідних діагностичних та лікувальних процедур у разі захворювання дитини подається письмова заява батьків дитини (осіб, які їх замінюють).

V. Формування, перевезення та приймання груп дітей, направлених до ДП "УДЦ "Молода гвардія"

1. Перевезення дітей до/із ДП "УДЦ "Молода гвардія" проводиться організованими групами. Можливим є також перевезення дітей окремо у супроводі їхніх батьків (осіб, які їх замінюють).

З метою забезпечення формування і відправлення груп дітей керівники структурних підрозділів своїми розпорядчими документами про відправлення дітей до ДП "УДЦ "Молода гвардія" призначають відповідальних осіб, які забезпечують організацію перевезення дітей до закладу та у зворотному напрямку, із розрахунку один дорослий на 15 дітей. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми.

Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за їхнє життя і здоров'я з моменту передання їм дітей протягом усього періоду перебування в дорозі (туди і назад) до моменту оформлення їх працівниками ДП "УДЦ "Молода гвардія" у день заїзду, а також при від'їзді з моменту передання їм дітей працівниками ДП "УДЦ "Молода гвардія" до моменту передання дітей батькам (особам, які їх замінюють).

2. Після затвердження керівниками структурних підрозділів списків дітей, які направляються на оздоровлення до ДП "УДЦ "Молода гвардія", відповідні підрозділи районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування проводять збори батьків (осіб, які їх замінюють) і дітей з питань організації перевезення та перебування дітей у ДП "УДЦ "Молода гвардія".

Структурні підрозділи та (або) старший супроводжувач проводять інструктаж із дітьми та особами, які їх супроводжують, перед від'їздом.

3. Діти, направлені до ДП "УДЦ "Молода гвардія", повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття (із жовтня по квітень - тепле взуття, що не пропускає вологу), спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше ніж три пари), предмети особистої гігієни (зубну щітку, зубну пасту, мило, гребінець).

4. Проїзд груп дітей та супроводжувачів проводиться за кошти батьків (осіб, які їх замінюють) і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Батьки (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на збір відповідної суми коштів для забезпечення проїзду та супроводу дітей до ДП "УДЦ "Молода гвардія" та у зворотному напрямку.

5. ДП "УДЦ "Молода гвардія" приймає дітей у строки, зазначені в путівці.

6. Структурні підрозділи за 3 дні до приїзду дітей у письмовій формі повідомляють адміністрацію ДП "УДЦ "Молода гвардія" про кількість дітей, дату і час прибуття, транспорт, яким вони прибувають, та подають аналогічну інформацію за 3 дні до від'їзду дітей з ДП "УДЦ "Молода гвардія".

ДП "УДЦ "Молода гвардія" забезпечує зустріч і перевезення груп дітей від залізничного вокзалу, аеропорту, автовокзалу до ДП "УДЦ "Молода гвардія" під час прибуття та від'їзду дітей. Приймання дітей проводиться безпосередньо в ДП "УДЦ "Молода гвардія".

7. Після прибуття до ДП "УДЦ "Молода гвардія" старший супроводжувач повинен надати особам, призначеним відповідно до наказів ДП "УДЦ "Молода гвардія", відповідальними за приймання та відправлення дітей, три примірники затверджених списків дітей і належним чином оформлені путівки, копії документів, що посвідчують особу дитини, медичні довідки і письмову згоду батьків (осіб, які їх замінюють), згідно з пунктом 6 розділу IV цього Положення.

8. ДП "УДЦ "Молода гвардія" забезпечує проживання супроводжувачів на базі ДП "УДЦ "Молода гвардія". Супроводжувачі груп дітей повинні прибути до ДП "УДЦ "Молода гвардія" не пізніше ніж за добу до від'їзду дітей і зареєструватись у відповідальних за приймання та відправлення дітей осіб.

9. ДП "УДЦ "Молода гвардія" після заїзду дітей у 5-денний строк повідомляє Мінсоцполітики про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

10. У разі встановлення під час приймання у дитини на відпочинок факту видачі путівки не за призначенням (дитина направлена до ДП "УДЦ "Молода гвардія" без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Положенні віку) така дитина до ДП "УДЦ "Молода гвардія" не приймається і відбуває до місця проживання із супроводжувачем. Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що особою, відповідальною за приймання та відправлення дітей до ДП "УДЦ "Молода гвардія", та старшим супроводжувачем складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється до Мінсоцполітики.

Рішення про подальше використання такої путівки приймає Мінсоцполітики.

11. У разі захворювання дитини ДП "УДЦ "Молода гвардія" обов'язково забезпечує її медичним обслуговуванням і харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від'їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх замінюють) та структурними підрозділами.

VI. Проведення оздоровчих тематичних змін у ДП "УДЦ "Молода гвардія"

1. Розподіл путівок на оздоровлення і тематика змін затверджуються наказом Мінсоцполітики.

2. На кожну оздоровчу тематичну зміну ДП "УДЦ "Молода гвардія" розробляє і подає на погодження до відповідного структурного підрозділу Мінсоцполітики положення про проведення тематичної зміни, у якому зазначає її мету, завдання, строки, фінансове забезпечення, а також перелік організацій, що беруть участь в організації та проведенні заходів.

3. До проведення оздоровчої тематичної зміни можуть залучатися діячі мистецтв, спортсмени, інші почесні гості (за їхньою згодою).

Проживання, харчування, транспортне обслуговування зазначених осіб забезпечується за їхній власний рахунок.

VII. Звітність про використання путівок і контроль дотримання вимог цього Положення

1. Керівники структурних підрозділів протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої тематичної зміни подають Мінсоцполітики звіт про використання путівок до ДП "УДЦ "Молода гвардія" за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

2. За результатами бюджетного року структурні підрозділи у строк до 15 січня наступного за звітним року подають Мінсоцполітики річний звіт про використання путівок до ДП "УДЦ "Молода гвардія" за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

3. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням чинного законодавства структурні підрозділи у місячний строк із дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки або часткової вартості путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики.

4. Контроль використання бюджетних коштів, передбачених Мінсоцполітики на придбання путівок до ДП "УДЦ "Молода гвардія", та використання путівок здійснюється в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту

реалізації державної

соціальної політики

О. Дейнега


Додаток 1

до Положення про порядок

направлення дітей на оздоровлення

та відпочинок до державного

підприємства "Український дитячий

центр "Молода гвардія" за рахунок

бюджетних коштів

(пункт 7 розділу III)

СПИСОК

дітей, які направляються до ДП "УДЦ "Молода гвардія"

на ________ зміну

з ____________ до _____________ 20__ року

______________________________________________

(район, район у місті Києві, місто, область)

Номер путівки

Вид путівки

П.І.Б. дитини

Дата народження

Найменування закладу освіти, клас / курс

Місце проживання (перебування), телефон

П.І.Б. батьків (або осіб, які їх замінюють)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови

______________________________

(районної, районної у місті Києві державної

адміністрації, об'єднаної територіальної

громади або органу місцевого

самоврядування)

_______________

(підпис)

___________________

(П.І.Б.)

М.П.

 

 


Додаток 2

до Положення про порядок

направлення дітей на оздоровлення

та відпочинок до державного

підприємства "Український дитячий

центр "Молода гвардія" за рахунок

бюджетних коштів

(пункт 1 розділу VII)

ЗВІТ

про використання путівок до ДП "УДЦ "Молода гвардія"

__________________________________________________________________

(район, район у місті Києві, місто, область)

на ________ зміну з ____________ по ____________ 20__ року

Інформація про використання путівок

Усього путівок

У тому числі

безоплатні

з частковою оплатою за рахунок батьків (або осіб, які їх замінюють) чи з інших джерел, не заборонених законодавством

20 %

30 %

50 %

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

1

Одержано путівок за звітний період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Видано путівок за звітний період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Повернуто бланків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Із загальної кількості путівок видано:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, у тому числі дітям журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям, взятим на облік службами у справах дітей як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям із багатодітних сімей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям із малозабезпечених сімей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям, які перебувають на диспансерному обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінникам навчання; лідерам дитячих громадських організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітям - учасникам дитячих творчих колективів і спортивних команд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

______________

(підпис)

__________________

(П.І.Б. )

Головний бухгалтер

______________

(підпис)

___________________

(П.І.Б. )

М.П.

 

 


Додаток 3

до Положення про порядок

направлення дітей на оздоровлення

та відпочинок до державного

підприємства "Український дитячий

центр "Молода гвардія" за рахунок

бюджетних коштів

(пункт 2 розділу VII)

РІЧНИЙ ЗВІТ

про використання путівок до ДП "УДЦ "Молода гвардія"


Документи та файли

Сигнальний документ — f496208n186.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.06.2020 — 2020 р., № 49, стор. 41, стаття 1551, код акта 99525/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.01.2021 № 13 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 15.03.2021 № 131 "Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2021 № 147 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 07.05.2021 № 242 "Про внесення змін до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 29.03.2021 № 153 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 02.04.2021 № 166 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 26.03.2021 № 151 "Про затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилася без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -