<<
>>

НАКАЗ від 02.12.2019 № 1696 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 05 березня 2012 року № 122". Мінсоцполітики України. 2019

Документ актуальний на 18.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2019  № 1696

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 січня 2020 р.

за № 106/34389

Про внесення змін до наказу  Міністерства соціальної політики України  від 05 березня 2012 року № 122

Відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою методичного забезпечення та підвищення якості роботи служб у справах дітей з питань усиновлення НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 05 березня 2012 року № 122 «Про затвердження форм документів з питань усиновлення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за № 441/20754, такі зміни:

після пункту 1 доповнити наказ новими пунктами 2-4 такого змісту:

«2. Затвердити довідку про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що додається.

3. Затвердити довідку про вжиття всіх вичерпних заходів щодо влаштування дитини в сім’ю громадян України, що додається.

4. Затвердити Вимоги до оформлення висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини, що додаються».

У зв’язку з цим пункти 2-7 вважати відповідно пунктами 5-10.

2. Департаменту забезпечення прав дітей та оздоровлення (Колбаса Р.С.) забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коваля О.П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ю. Соколовська

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Л. Денісова

В. Петров


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

02 грудня 2019 року № 1696

ДОВІДКА

про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

02 грудня 2019 року № 1696

ДОВІДКА

про вжиття всіх вичерпних заходів щодо влаштування дитини в сім’ю громадян України


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

02 грудня 2019 року № 1696

ВИМОГИ

до оформлення висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини

Висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини має містити таку інформацію:

1. Дата і мета звернення заявників до служби у справах дітей.

2. Прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце проживання (країна проживання), інформація про працевлаштування осіб, які бажають усиновити дитину.

3. Відомості про проходження підготовки з питань виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з посиланням на документ, що засвідчує таку підготовку, та рекомендації щодо усиновлення (вік, стать, кількість дітей, стан їхнього здоров’я).

4. Відомості про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі, наявність висновку про можливість бути усиновлювачами.

5. Відомості про перебування у шлюбі, наявність або відсутність судимості, стан здоров’я кожного із заявників, матеріальне та фінансове забезпечення сім’ї.

6. Мотиви усиновлення, наявність власних (усиновлених) дітей, позиція щодо їх виховання (у разі наявності усиновлених дітей зазначається інформація щодо стану їхнього здоров’я, розвитку, адаптації в сім’ї, результатів здійснення нагляду за дотриманням їхніх прав).

7. Умови проживання сім’ї, наявність чи можливість створення для усиновленої дитини окремої кімнати чи місця для відпочинку (у разі проживання власних дітей або інших членів сім’ї спільно із заявниками зазначається їхнє ставлення до усиновлення).

8. Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання (перебування) дитини, яку бажають усиновити.

9. Правові підстави для усиновлення дитини.

10. Обставини знайомства кандидатів в усиновлювачі з дитиною та встановлення з нею контакту.

11. Відомості про наявність у дитини, яку усиновлюють, рідних братів, сестер. Згода органу опіки та піклування на роз’єднання у разі перебування таких братів (сестер) на обліку для можливого усиновлення.

12. Наявність необхідних згод на усиновлення дитини (згоди батьків, самої дитини, опікуна (піклувальника), закладу охорони здоров’я або навчального закладу, де перебуває дитина).

13. Обізнаність із правами та обов’язками усиновлювачів, правовими наслідками усиновлення.

14. Відомості про вжиття всіх вичерпних заходів щодо влаштування дитини в сім’ю громадян України в разі її усиновлення іноземцями.

15. Інформація про оздоровлення дитини за кордоном у сім’ях іноземців.

16. Заключний висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини.


Документи та файли

Сигнальний документ — f492822n43.doc
Сигнальний документ — f492822n44.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.02.2020 — 2020 р., № 12, стор. 217, стаття 506, код акта 97936/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.04.2020 № 269 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 01.06.2020 № 355 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2020 році". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 02.06.2020 № 359 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек"за рахунок бюджетних коштів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 02.06.2020 № 358 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"за рахунок бюджетних коштів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -