<<
>>

НАКАЗ від 04.06.2020 № 366 "Про затвердження Змін до Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад". Мінсоцполітики України. 2020

Документ актуальний на 06.08.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2020  № 366

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 липня 2020 р.

за № 619/34902

Про затвердження Змін до Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад

Відповідно до пункту 6 Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 622 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 10 травня 2017 року № 750, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 766/30634 (зі змінами), що додаються.

2. Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення (Кудін В.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Музиченка В.В.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

В.о.

Голови Національного агентства України

з питань державної служби

Генеральний Секретар Громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

Голова правління Пенсійного фонду України

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

В. Купрій

В. Назаренко

Є. Капінус

Г.В. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

04 червня 2020 року № 366

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 липня 2020 р.

за № 619/34902

ЗМІНИ

до Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад

1. У пункті 7:

в абзацах першому і третьому слова «групою оплати праці» замінити словами «категорією, підкатегорією»;

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій-четвертий вважати відповідно абзацами другим-третім;

2. Додатки 1-4 до Порядку викласти в такій редакції:

"Додаток 1

до Порядку видачі довідок

про заробітну плату для призначення

пенсій окремим категоріям осіб у разі

ліквідації державних органів, у яких

особи працювали, а також

перейменування (відсутності)

їхніх посад

(пункт 4)

ПЕРЕЛІК

посад та постанов Кабінету Міністрів України, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників державних органів

№ з/п

Посади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 35, № 39

Посади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року № 2288

Посади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління, до яких прирівнюються посади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268

Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292

Посади працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (групи оплати праці)

Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови КМУ від 15 січня 2020 року № 16), категорія (підкатегорія)

1

2

3

4

5

6

7

І. Міністерства

1

Перший заступник Міністра

Державний секретар

Перший заступник Міністра (постанова КМУ від 30 червня 2005 року № 510)

Керівник державного органу

(група оплати праці - 1)

Керівник державного органу

(група оплати праці - 1)

Керівник державного органу

(категорія - А  підкатегорія - А1)

2

Заступник Міністра

Перший заступник державного секретаря, заступник державного секретаря

Заступник Міністра (постанова КМУ від 30 червня 2005 року № 510)

Керівник державного органу

(група оплати праці - 1)

Керівник державного органу

(група оплати праці - 1)

Керівник державного органу

(категорія - А  підкатегорія - А1)

3

Заступник Міністра - керівник апарату (постанова КМУ від 30 червня 2005 року № 510)

Керівник державного органу

(група оплати праці - 1)

Керівник державного органу

(група оплати праці - 1)

Керівник державного органу

(категорія - А  підкатегорія - А1)

4

Директор департаменту

Керівник департаменту (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту (категорія - Б  підкатегорія - Б1)

5

Начальник Головного управління

Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами

Начальник Головного управління

Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами

Начальник самостійного управління

Начальник самостійного управління, самостійного відділу, завідувач самостійного сектору

Керівник самостійного управління керівник самостійного відділу, завідувач самостійного сектору (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління керівник самостійного відділу, завідувач самостійного сектору (група оплати праці - 4)

Керівник головного управління, служби,

керівник самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору

(категорія - Б

підкатегорія - Б1)

6

Заступник керівника департаменту, головного управління, служби; заступник керівника самостійного управління, служби; заступник керівника самостійного відділу, служби (група оплати праці - 5)

Заступник керівника департаменту головного управління, служби; заступник керівника самостійного управління, служби; заступник керівника самостійного відділу, служби (група оплати праці - 5)

Заступник керівника департаменту, головного управління, служби,

заступник керівника самостійного управління, служби;

заступник керівника самостійного відділу, служби (категорія - Б

підкатегорія - Б2)

7

Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівника

Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівника

Начальник відділу в складі самостійного управління, завідувач сектору в складі самостійного відділу, помічник Міністра

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління), завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління та відділу, помічник (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління та відділу, помічник (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління;

заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління;

завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу

(категорія - Б

підкатегорія - Б3)

8

Економічний радник, головний спеціаліст, консультант

Радник, головний спеціаліст, консультант

Головний спеціаліст, консультант, радник керівника

Головний спеціаліст, радник (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст, радник (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу

(категорія - В

підкатегорія - В1 )

9

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу

(категорія - В

підкатегорія - В2)

10

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу

(категорія - В

підкатегорія - В3)

11

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу

(категорія - В

підкатегорія - В3)

12

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

Спеціаліст (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу

(категорія - В

підкатегорія - В3)

II. Державні комітети, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, урядові органи державного управління

1

Голова державного комітету,

Голова комітету, керівники: головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу державної виконавчої влади

Керівник іншого центрального органу виконавчої влади,

Керівник урядового органу державного управління

Керівник іншого Центрального органу виконавчої влади,

Керівник урядового органу державного управління

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 1), крім державних колегіальних органів

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 1), крім державних колегіальних органів

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

(категорія - А

підкатегорія - А1)

2

Перший заступник Голови державного комітету,

Перший заступник: голови комітету, керівника: головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу державної виконавчої влади

Перший заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади, Перший заступник керівника урядового органу державного управління

Перший заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади, Перший заступник керівника урядового органу державного управління

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 2), крім державних колегіальних органів

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 2), крім державних колегіальних органів

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - А

підкатегорія - А2)

3

Заступник Голови державного комітету, Заступник: голови комітету, керівника: головного управління, іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу державної виконавчої влади

Заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади, Заступник керівника урядового органу державного управління

Заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади, Заступник керівника урядового органу державного управління

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 3), крім державних колегіальних органів

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 3), крім державних колегіальних органів

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - А  підкатегорія - А2)

4

Директор департаменту

Керівник департаменту державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

(категорія - Б  підкатегорія - Б1)

5

Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами

Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами

Начальник самостійного управління, самостійного відділу

Начальник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

Начальник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

Начальник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - Б  підкатегорія - Б1)

6

Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівника

Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу, помічник керівника

Начальник відділу в складі самостійного управління, завідувач сектору в складі самостійного відділу, помічник керівника

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

(категорія - Б  підкатегорія - Б3)

7

Економічний радник, головний спеціаліст, консультант

Економічний радник, головний спеціаліст, консультант

Головний спеціаліст, консультант, радник керівника

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 7) радник (не держслужба, постанова КМУ від 05 травня 2016 року № 323)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 7) радник (не держслужба, постанова КМУ від 05 травня 2016 року № 323)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В  підкатегорія - В1)

8

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

(категорія - В  підкатегорія - В2)

9

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В  підкатегорія - В3)

10

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В  підкатегорія - В3)

11

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В  підкатегорія - В3)

III. Міністерства та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим

1

Міністр, керівник відомства

Міністр, голова республіканського комітету

Міністр, голова республіканського комітету

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)

Керівник департаменту, головного управління, служби юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - Б

підкатегорія - Б1)

2

Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Голова комітету, керівник іншого республіканського органу виконавчої влади

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 1)

Керівник департаменту, головного управління, служби юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - Б  підкатегорія - Б1)

3

Перший заступник Міністра, голови республіканського комітету

Перший заступник Міністра, голови республіканського комітету

Перший заступник Міністра, голови республіканського комітету

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)

Керівник департаменту, головного управління, служби юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - Б

підкатегорія - Б1)

4

Перший заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Перший заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Перший заступник голови комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 2)

Керівник департаменту, головного управління, служби юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - Б

підкатегорія - Б1)

5

Заступник міністра, голови республіканського комітету

Заступник міністра, голови республіканського комітету

Заступник міністра, голови республіканського комітету

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)

Керівник департаменту, головного управління, служби юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - Б

підкатегорія - Б1)

6

Заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади, управління державного казначейства

Заступник голови Комітету, керівника іншого республіканського органу виконавчої влади

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 3)

Керівник департаменту, головного управління, служби юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - Б

підкатегорія - Б1)

7

Начальник управління: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник управління: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник самостійного управління: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - Б

підкатегорія - Б1)

8

Начальник самостійного відділу: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник самостійного відділу: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник самостійного відділу: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - Б

підкатегорія - Б1)

9

Начальник відділу в складі управління: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник відділу в складі управління: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник відділу в складі самостійного управління: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - Б

підкатегорія - Б3)

10

Начальник підвідділу в складі самостійного відділу: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Начальник підвідділу в складі самостійного відділу: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Завідувач сектору в складі самостійного відділу: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Завідувач сектору у складі департамент, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - Б

підкатегорія - Б3)

11

Головний спеціаліст: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Головний спеціаліст: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Головний спеціаліст: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - В

підкатегорія - В1)

12

Провідний спеціаліст: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Провідний спеціаліст: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Провідний спеціаліст: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - В

підкатегорія - В2)

13

Спеціаліст I категорії: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст I категорії: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст I категорії: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - В

підкатегорія - В3)

14

Спеціаліст II категорії: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст II категорії: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст II категорії: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - В

підкатегорія - В3)

15

Спеціаліст: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст: міністерства, республіканського комітету; комітету, іншого республіканського органу виконавчої влади

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя

(категорія - В

підкатегорія - В3)

IV. Обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації

1

Представник Президента України: глава місцевої державної адміністрації; поза групою, м. Київ 1;

2, м. Севастополь

Голова державної адміністрації: поза групою, м. Київ 1;

2, м. Севастополь

Голова державної адміністрації: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь (постанова КМУ від 30 червня 2005 року № 512)

Керівник апарату місцевої державної адміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник апарату місцевої державної адміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник апарату місцевої держадміністрації юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія  -Б1)

2

Перший заступник глави місцевої державної адміністрації: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Перший заступник голови місцевої адміністрації: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Перший заступник голови місцевої адміністрації: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь (постанова КМУ від 30 червня 2005 року № 512)

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 5)

заступник керівника апарату місцевої держадміністрації юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя група оплати праці - 5)

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія  -Б2)

3

Заступник глави місцевої державної адміністрації: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Заступник голови місцевої державної адміністрації: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Заступник голови місцевої державної адміністрації: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь (постанова КМУ від 30 червня 2005 року № 512)

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 5)

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 5)

Заступник керівник апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія  -Б2)

4

Секретар місцевої державної адміністрації: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Керівник апарату державної адміністрації: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Керівник апарату державної адміністрації: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Керівник апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію однієї

або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія  -Б1)

5

Завідувач відділу: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Начальник відділу (крім господарського відділу та відділу бухгалтерського обліку): поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Начальник відділу: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія  -Б1)

6

Начальник господарського відділу та відділу бухгалтерського обліку: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Начальник відділу: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу,

юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія - Б3)

7

Помічник Представника Президента України: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Помічник голови державної адміністрації: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Помічник голови держадміністрації, радник, консультант: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Патронатна служба, крім консультанта

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу,

юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія - Б3)

8

Головний спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Головний спеціаліст - помічник заступника голови: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Головний спеціаліст - помічник заступника голови поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В1)

9

Провідний спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В2)

10

Спеціаліст I категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст I категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст I категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В3)

11

Спеціаліст II категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст II категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст II категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В3)

12

Спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В3)

V. Обласні, Київська і Севастопольська міські ради

1

Голова обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів, голова міської Ради міст обласного підпорядкування (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Голова ради

Голова ради, Київський, Севастопольський міський голова

Керівник апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 4)

Керівник апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - Б підкатегорія - Б1)

2

Заступник голови обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів, заступник голови міської Ради міст обласного підпорядкування (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Заступник голови ради

Заступник голови ради

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 5)

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - Б підкатегорія - Б2)

3

Керівник секрітаріату обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Голова постійної комісії з питань бюджету

Голова постійної комісії з питань бюджету

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - Б підкатегорія - Б1)

4

Заступник керівника секрітаріату, керівника управління, самостійного відділу обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Керуючий справами

Керуючий справами

Заступник керівника самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 5)

Заступник керівника самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - Б підкатегорія - Б2)

5

Керівник відділу (підвідділу) та його заступник у складі управління, самостійного відділу, апарату виконкому обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів, керуючий справами виконкому цих Рад (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Завідувач відділу та його заступник

Начальник відділу та його заступник

Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 6)

Керівник відділу та його заступник у складі департамент, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - Б підкатегорія - Б3)

6

Помічник голови обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів, Радник, консультант, управління, самостійного відділу обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів, інші прирівняні до них посади (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Помічник голови (заступника голови) ради, радник (консультант), консультант, головний бухгалтер, головний спеціаліст

Помічник голови ради, помічник заступника голови, радник, консультант, головний спеціаліст,

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - В підкатегорія - В1)

7

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - В підкатегорія - В2)

8

Спеціаліст

Спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - В підкатегорія - В3)

VI. Департаменти, управління, самостійні відділи та інші служби обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій

1

 

Директор департаменту

Керівник департаменту, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія  -Б1)

2

Начальник управління, самостійного відділу: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Керівники самостійних: управління, відділу, іншого структурного підрозділу: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Керівник самостійного управління, відділу, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія  -Б1)

3

Начальник відділу в складі управління: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Начальник відділу в складі управління: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Начальник відділу у складі головного управління, самостійного управління, управління, іншого структурного підрозділу, які є юридичними особами: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія - Б3)

4

Начальник підвідділу в складі самостійного відділу: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Начальник підвідділу в складі самостійного відділу: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Завідувач самостійного сектору: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія - Б1)

5

Головний спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Головний спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Головний спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В1)

6

Провідний спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В2)

7

Спеціаліст I категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст I категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст I категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В3)

8

Спеціаліст II категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст II категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст II категорії: поза групою, м. Київ; 1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В3)

9

Спеціаліст: поза групою, м. Київ;

1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст: поза групою, м. Київ;

1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст: поза групою, м. Київ;

1;

2, м. Севастополь

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В3)

VII. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в містах

1

Старший судовий виконавець: міські суди I  групи міст міські суди II групи міст міські суди III групи міст

Старший державний виконавець:

1

2

3

Старший державний виконавець:

I

II

III

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В2)

2

Судовий виконавець: міські суди I  групи міст міські суди II групи міст міські суди III групи міст

Державний виконавець:

1

2

3

Державний виконавець:

I

II

III

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

VIII. Районні, районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації

1

Представник Президента України - глава місцевої державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Голова державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Голова державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Керівник апарату місцевої держадміністрації, державного органу юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник апарату місцевої держадміністрації, державного органу юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б1)

2

Перший заступник глави місцевої державної Адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Перший заступник голови державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Перший заступник голови державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б2)

3

Заступник глави місцевої державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Заступник голови державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Заступник голови державної адміністрації: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б2)

4

Завідувач відділу: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Начальник відділу: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Начальник відділу: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Начальник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Начальник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Начальник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б3)

5

Головний спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Головний спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Головний спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В1)

6

Провідний спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Провідний спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Провідний спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В2)

7

Спеціаліст I категорії: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст I категорії: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст I категорії: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

8

Спеціаліст II категорії: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст II категорії: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст II категорії: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

9

Спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

ІX. Управління, самостійні відділи та інші служби районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, територіальні органи центральних органів виконавчої влади та їх урядових органів державного управління в районах, районах у містах Києві та Севастополі

1

Начальник управління, самостійного відділу, головний архітектор: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу державної адміністрації, відділення, головний Архітектор: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Керівник управління, відділу, іншого структурного підрозділу державної адміністрації, відділення, головний Архітектор: район у м. Києві; район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4), керівник самостійного відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4), керівник самостійного відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б1)

2

Начальник відділу, Управління: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Начальник відділу в складі управління, відділення: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Начальник відділу: район у м. Києві; район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б3)

3

Головний спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Головний спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Головний спеціаліст: район у м. Києві; район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В1)

4

Провідний спеціаліст, старший судовий виконавець: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Провідний спеціаліст, старший державний виконавець: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Провідний спеціаліст, старший державний Виконавець: район у м. Києві; район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В2)

5

Спеціаліст I категорії, судовий виконавець: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст I категорії, державний виконавець: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст I категорії, державний виконавець: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

6

Спеціаліст II категорії: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст II категорії: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст II категорії: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

7

Спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст: район у м. Києві; район у м. Севастополі

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

8

Старший судовий виконавець: районні суди м. Києва; районні суди м. Севастополя, обласних центрів та інших міст з районним поділом; районні суди інших районів

Старший державний виконавець: райони в м. Києві; райони, райони в м. Севастополі; райони, райони в м. Севастополі

Старший державний виконавець: район в м. Києві; район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи; район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В2)

9

Судовий виконавець: районні суди м. Києва; районні суди м. Севастополя, обласних центрів та інших міст з районним поділом; районні суди інших районів

Державний виконавець: райони в м. Києві; райони,

райони в м. Севастополі; райони, райони в м. Севастополі

Державний виконавець: район в м. Києві; район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи; район, район у місті, міжрайонні (об’єднані) підрозділи

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

X. Апарат міських (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів

1

Голова Ради: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Міський голова: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Міський голова: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Керівник апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б1)

2

Перший заступник голови Виконкому: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Перший заступник міського голови: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Перший заступник міського голови:

у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)*

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б2)

3

Заступник голови Ради, заступник голови виконкому, керуючий справами (секретар виконкому):

у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;

поза групою;

I група;

II група;

III група;

у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету:

у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;

поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б2)

4

Завідуючий відділом та його заступник: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

у містах,

не віднесених до груп за оплатою праці

Завідувач відділу та його заступник: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб;

до 15 тис. осіб

Начальник відділу та його заступник: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб;

до 15 тис. осіб

Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б3)

5

Помічник голови: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб Начальник сектору: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Помічник голови ради: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб Завідувач сектору: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В1) Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В1)

6

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В1)

7

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В2)

8

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

9

Спеціаліст II категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Спеціаліст II категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Спеціаліст II категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

10

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група;

II група;

III група;

у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група;

понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

* Відповідно до примітки 4 до Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102), посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

XI. Самостійні управління, відділи виконавчих органів міських (крім міст Києва і Севастополя) рад

1

Начальник самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Начальник самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Начальник самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б1)

2

Заступник начальника самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Заступник начальника самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Заступник начальника самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Заступник керівника самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

Заступник керівника самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б2)

3

Начальник відділу та його заступник в складі управління: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;

поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці. Начальник підвідділу в складі самостійного відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці.

Начальник відділу та його заступник в складі управління: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;

поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці. Начальник підвідділу в складі відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці.

Начальник відділу та його заступник в складі управління: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;

поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці. Завідувач сектору, головний бухгалтер: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці.

Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б3)

4

Начальник сектору: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Завідувач сектору: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Завідувач сектору, головний бухгалтер: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;

поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б3)

5

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В1)

6

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В2)

7

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

8

Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

9

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою;

I група;

II група;

III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

XII. Апарат районних, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів

1

Голова Ради

Голова Ради

Голова Ради

Керівник апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б1)

2

Перший заступник голови виконкому,

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)*

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б2)

3

Заступник голови ради, заступник голови виконкому,

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б2)

4

Керуючий справами (секретар виконкому)

Керуючий справами (секретар) виконкому

Керуючий справами (секретар) виконкому

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б1)

5

Завідувач відділом та його заступник

Завідувач відділу та його заступник

Завідувач відділу та його заступник

Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б3)

6

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В1)

7

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В2)

8

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

9

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

10

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

* Відповідно до примітки 4 до Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102), посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

XIII. Самостійні управління, відділи виконавчих органів районних, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад

1

Начальник самостійного управління, відділу

Начальник самостійного управління, відділу

Начальник самостійного управління, відділу

Керівник самостійного управління, відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4),

Керівник самостійного управління, відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б1)

2

Заступник начальника самостійного управління, відділу

Заступник начальника самостійного управління, відділу

Заступник начальника самостійного управління, відділу

Заступник керівника самостійного управління, відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

Заступник керівника самостійного управління, відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б2)

3

Начальник відділу та його заступник у складі управління, начальник підвідділу

Начальник відділу та його заступник у складі управління, начальник підвідділу

Начальник відділу та його заступник у складі управління, завідувач сектору

Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б3)

4

Завідувач сектору

Завідувач сектору

Завідувач сектору

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б3)

5

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В1)

6

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В2)

7

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

8

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

9

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

XIV. Апарат сільських, селищних рад та їх виконавчих органів

1

Селищний, сільський голова

Сільський, селищний голова у селах, селищах

Сільський, селищний голова у селах, селищах

Керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б1)

2

Заступник голови селищних і сільських Рад народних депутатів (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів у селах, селищах

Заступник з питань діяльності виконавчих органів, у селах, селищах

Заступник керівника самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

Заступник керівника самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б2)

3

Секретар ради, керуючий справами, секретар виконавчого комітету у селах, селищах

Секретар ради, керуючий справами (секретар), секретар виконавчого комітету

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б3)

4

Радник, консультант

Радник (група оплати праці - 7)

(категорія - В підкатегорія - В1)

5

Спеціаліст селищної і сільської Ради

Спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст у селах, селищах

Спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст у селах, селищах

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

Додаток 2

до Порядку видачі довідок

про заробітну плату

для призначення пенсій окремим

категоріям осіб у разі ліквідації

державних органів, у яких особи

працювали, а також перейменування

(відсутності) їхніх посад

(пункт 4)

ПЕРЕЛІК

посад та нормативно-правових актів, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників установ та організацій до набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII

№ з/п

Посади працівників центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 року № 55

Посади працівників республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 квітня 2006 року № 104, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 424/12298

Посади працівників центрів по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 квітня 2006 року № 149, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 травня 2006 року за № 554/12428

Посади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління, до яких прирівнюються посади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268

Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292

Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15

Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови КМУ від 15 січня 2020 року № 16), (категорії посад, підкатегорії посад)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ та організацій

1

Директор центру Автономної Республіки Крим, директор обласного, Київського та Севастопольського міських центрів, заступник директора

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б, підкатегорія - Б1)

2

Керівник навчально-методичного та навчально-організаційного відділу, начальник навчально-методичного та навчально-організаційного відділу обласного, Київського та Севастопольського міських центрів

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б, підкатегорія - Б3)

II. Республіканські (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1

Директор, начальник відділу, завідувач сектору, головний бухгалтер

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б, підкатегорія - Б1)

2

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В, підкатегорія - В1)

3

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В, підкатегорія - В2)

4

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В, підкатегорія - В3

5

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В, підкатегорія - В3

6

Спеціаліст

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В, підкатегорія - В3

III. Районні, районні у містах Києві та Севастополі центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1

Директор

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 3)

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 3)

Керівник самостійного управління, служби юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б, підкатегорія - Б1)

2

Начальник відділу

Начальник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Начальник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Начальник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б, підкатегорія - Б3)

3

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В1)

4

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В2)

5

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В3)

IV. Міські (крім міст Києва та Севастополя) центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; районні у містах (крім міст Києва та Севастополя) центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; сільські та селищні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1

Директор

Начальник самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Керівник самостійного управління, відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, служби керівник самостійного відділу, служби юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б, підкатегорія - Б1)

2

Начальник відділу

Начальник відділу в складі управління: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб;

поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Начальник відділу у складі самостійного управління, відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Начальник відділу у складі самостійного управління, відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Начальник відділу у складі самостійного управління, відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (категорія - Б, підкатегорія - Б3)

3

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В1)

4

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В2)

5

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В3)

6

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст II категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9) Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В3)

7

Спеціаліст

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В3)

V. Центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

1

Начальник центру

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, служби категорія - Б, підкатегорія - Б1

2

Начальник відділу, Завідувач сектору

Начальник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Начальник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Начальник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б, підкатегорія - Б3)

3

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В1)

4

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В2)

5

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В3)

6

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В3)

7

Спеціаліст

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В, підкатегорія - В3)

Додаток 3

до Порядку видачі довідок

про заробітну плату для призначення

пенсій окремим категоріям осіб у разі

ліквідації державних органів, у яких

особи працювали, а також

перейменування (відсутності)

їхніх посад

(пункт 4)

ПЕРЕЛІК

посад та постанов Кабінету Міністрів України, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників державних органів, посади яких після набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII не належать до посад державної служби

№ з/п

Посади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління, які відносяться до посад, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року № 2288

Посади керівних працівників та спеціалістів органів державного управління, які відносяться (прирівнюються) до посад, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268

Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів, які відносяться до посад, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 292

Групи оплати праці керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами)

Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови КМУ від 15 січня 2020 року № 16), категорія, підкатегорія

1

2

3

4

5

6

I. Рахункова палата України

1

Голова Рахункової палати, Перший заступник Голови Рахункової палати, Заступник Голови Рахункової палати, члени Рахункової палати

Голова Рахункової палати, Перший заступник Голови Рахункової палати, Заступник Голови Рахункової палати, інші члени Рахункової палати

Керівник державного органу

Керівник державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України Група оплати праці - 1

Керівник державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - А підкатегорія - А1)

II. Національний інститут стратегічних досліджень

1

Директор інституту

Директор

Керівник державного органу

Керівник державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 1)

Керівник державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - А підкатегорія - А1)

2

Перший заступник директора - керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України

Перший заступник керівника державного органу

Перший заступник керівника державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України Група оплати праці - 2

Перший заступник керівника державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України категорія - А підкатегорія - А2

3

Заступник Директора

Заступник Директора

Заступник керівника державного органу

Заступник керівника державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України Група оплати праці - 3

Заступник керівника державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України категорія - А підкатегорія - А2

4

Завідувач самостійного відділу

Керівник Центру досліджень проблем Російської Федерації, завідувач самостійного відділу

Керівник департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби

Керівник департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту, головного управління, служби

керівник самостійного управління, служби

керівник самостійного відділу, служби державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - Б підкатегорія - Б1)

5

Заступник Директора - керівник центру, заступник Директора - завідувач відділу

Заступник керівника Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України

Заступник керівника департаменту, служби, заступник керівника самостійного управління, служби, заступник керівника самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору

Заступник керівника департаменту, служби, заступник керівника самостійного управління, служби, заступник керівника самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 5)

Заступник керівника департаменту, служби, заступник керівника самостійного управління, служби, заступник керівника самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - Б підкатегорія - Б2)

6

Завідувач сектору, радник директора

Завідувач сектору, радник директора

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 6

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - Б підкатегорія - Б3)

7

Головний консультант, головний спеціаліст, вчений секретар

Головний консультант, головний спеціаліст, вчений секретар

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 7)

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В1)

8

Провідний спеціаліст, старший консультант

Провідний спеціаліст, старший консультант

Провідний спеціаліст державного органу

Провідний спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В2)

9

Консультант

Консультант

Спеціаліст державного органу

Спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В3)

10

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст державного органу

Спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В3)

11

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст державного органу

Спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В3)

12

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В3)

III. Національна академія державного управління при Президентові України

1. Національна академія (вся територія України)

1

Ректор, президент Академії (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Президент

Керівник державного органу

Керівник державного органу (група оплати праці - 1)

Керівник державного органу (категорія - А підкатегорія - А1)

2

Перший проректор, проректор, перший віце-президент (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Перший віце-президент

Перший заступник керівника державного органу

Перший заступник керівника державного органу (група оплати праці - 2)

Перший заступник керівника державного органу (категорія - А підкатегорія - А2)

3

Віце-президент Академії, заступник віце-президента Академії (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Віце-президент

Заступник керівника державного органу

Заступник керівника державного органу (група оплати праці - 3)

Заступник керівника державного органу (категорія - А підкатегорія - А2)

4

Декан факультету Академії, керівник самостійного (основного) підрозділу, вчений секретар (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Заступник директора Інституту, начальник самостійного управління, начальник самостійного відділу, декан факультету, завідувач самостійного сектору, вчений секретар

Керівник департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби

Керівник департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби (категорія - Б підкатегорія - Б1)

5

Заступник керівника самостійного (основного) підрозділу (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Начальник відділу в складі самостійного управління, у складі Інституту

Заступник керівника департаменту, служби, заступник керівника самостійного управління, служби, заступник керівника самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору

Заступник керівника департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби (група оплати праці - 5)

Заступник керівника департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби (категорія - Б підкатегорія - Б2)

6

Керівник підрозділу у складі самостійного (основного) підрозділу Академії (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу (група оплати праці - 6)

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу (категорія - Б підкатегорія - Б3)

7

Радник президента, помічник ректора, помічник президента (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Головний спеціаліст, радник президента, помічник президента

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу (група оплати праці - 7)

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу (категорія - В підкатегорія - В1)

8

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу

Провідний спеціаліст державного органу (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу (категорія - В підкатегорія  -В2_

9

Спеціаліст І категорії

спеціаліст державного органу

Спеціаліст державного органу (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу (категорія - В підкатегорія - В3)

10

Спеціаліст ІІ категорії

спеціаліст державного органу

Спеціаліст державного органу (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу (категорія - В підкатегорія - В3)

11

Спеціаліст

спеціаліст державного органу

Спеціаліст державного органу (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу (категорія - В підкатегорія - В3)

2. Регіональні інститути

1

Директор філіалу, директор Інституту підвищення кваліфікації кадрів, директор науково-дослідного інституту, проректор - директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, проректор - директор регіонального Інституту, директор інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, керівник самостійного (основного) підрозділу, декан факультету, вчений секретар (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Начальник самостійного управління, начальник самостійного відділу, декан факультету, завідувач самостійного сектору, вчений секретар

Керівник департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби

Керівник департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей) (категорія - Б підкатегорія - Б1)

2

Заступник директора регіонального інституту, заступник директора філіалу, заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів,

заступник директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, заступник директора науково-дослідного інституту, заступник керівника самостійного (основного) підрозділу, заступник проректора (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Заступник директора Інституту

Заступник директора Інституту, заступник керівника департаменту, служби, заступник керівника самостійного управління, служби, 

заступник керівника самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору

Заступник керівника департаменту, служби, заступник керівника самостійного управління, служби, заступник керівника самостійного відділу, служби,

завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 5)

Заступник керівника департаменту, служби, заступник керівника самостійного управління, служби, заступник керівника самостійного відділу, служби,

завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - Б підкатегорія - Б2)

3

Керівник підрозділу у складі самостійного (основного) підрозділу регіонального інституту (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Начальник відділу в складі самостійного управління, завідувач сектору в складі самостійного управління, самостійного відділу

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 6)

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - Б підкатегорія - Б3)

4

Радник директора філіалу, радник проректора - директора, радник ректора, головний юрисконсульт (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Головний спеціаліст

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 7)

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - В підкатегорія - В1)

5

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - В підкатегорія - В2)

6

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст державного органу

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - В підкатегорія - В3)

7

Спеціаліст IІ категорії

Спеціаліст державного органу

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - В підкатегорія - В3)

8

Спеціаліст, який виконує організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції (постанова КМУ від 31 серпня 1995 року № 700)

Спеціаліст

Спеціаліст державного органу

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (категорія - В підкатегорія - В3)

IV. Інститут законодавства Верховної Ради України

1

Директор Інституту  (розпорядження КМУ від 23 листопада 1999 року № 1278-р)

Директор (постанова КМУ від 14 серпня 2013 року № 703)

Керівник державного органу

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 1)

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - А підкатегорія - А1)

2

Перший заступник (постанова КМУ від 14 серпня 2013 року № 703)

Перший заступник керівника державного органу

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 2

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - А підкатегорія - А2)

3

Заступник директора Інституту (розпорядження КМУ від 23 листопада 1999 року № 1278-р)

Заступник директора (постанова КМУ від 14 серпня 2013 року № 703)

Заступник керівника державного органу

Заступник керівника державного органу юрисдикція яких поширюється на всю територію України (група оплати праці - 3)

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - А підкатегорія - А2)

4

Завідуючий відділом (розпорядження КМУ від 23 листопада 1999 року № 1278-р)

Завідуючий відділом (постанова КМУ від 14 серпня 2013 року № 703)

Керівник департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби

Керівник департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту, служби, керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - Б підкатегорія - Б1)

5

Заступник керівника департаменту, служби, заступник керівника самостійного управління, служби, заступник керівника самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору

Заступник керівника департаменту, служби, заступник керівника самостійного управління, служби, заступник керівника самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 5)

Заступник керівника департаменту, служби, заступник керівника самостійного управління, служби, заступник керівника самостійного відділу, служби, завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України (категорія  -Б підкатегорія - Б2)

6

Завідуючий сектором, завідуючий сектором - головний бухгалтер (розпорядження КМУ від 23 листопада 1999 року № 1278-р)

Завідуючий сектором, завідуючий сектором - головний бухгалтер (постанова КМУ від 14 серпня 2013 року № 703)

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 6)

Керівник управління у складі департаменту, служби, заступник керівника управління у складі департаменту, служби, керівник відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, заступник керівника відділу у складі департаменту, служби, самостійного управління, завідувач сектору у складі департаменту, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - Б підкатегорія - Б3)

7

Головний консультант, старший консультант, вчений секретар (розпорядження КМУ від 23 листопада 1999 року № 1278-р)

Головний консультант, старший консультант, вчений секретар (постанова КМУ від 14 серпня 2013 року № 703)

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 7)

Державний експерт, головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В1)

8

Консультант, референт (розпорядження КМУ від 23 листопада 1999 року № 1278-р)

Консультант, референт (постанова КМУ від 14 серпня 2013 року № 703)

Провідний спеціаліст державного органу

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В2)

9

Спеціаліст (розпорядження КМУ від 23 листопада 1999 року № 1278-р)

Спеціаліст (постанова КМУ від 14 серпня 2013 року № 703)

Спеціаліст державного органу

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В3)

V. Державна служба зайнятості

1

Керівник іншого центрального органу виконавчої влади

Керівник урядового органу державного управління

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 1)

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 1)

Керівник державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - А підкатегорія - А1)

2

Перший заступник керівника урядового органу державного управління

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 2) Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 2)

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 2)

Перший заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - А підкатегорія - А2)

3

Заступник керівника іншого центрального органу виконавчої влади

Заступник керівника урядового органу державного управління

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 3)

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 3)

Заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - А підкатегорія - А2)

4

Начальник самостійного управління, самостійного відділу

Начальник управління, начальник самостійного відділу, начальник відділу у складі управління

Керівник департаменту, самостійного управління, самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту, самостійного управління, самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 4)

Керівник департаменту, самостійного управління, самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - Б підкатегорія - Б1)

5

Головний спеціаліст, консультант, радник

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В1)

6

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В2)

7

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В3)

8

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В3)

9

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (категорія - В підкатегорія - В3)

VI. Центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості

1

Начальник управління, відділу

Начальник управління, відділу

Керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, служби, керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя) (категорія - Б підкатегорія - Б1)

2

Начальник відділу у складі управління, завідувач самостійного сектору

Начальник відділу у складі управління, завідувач самостійного сектору

Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби; керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 6)

Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби; керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - Б підкатегорія - Б3)

3

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В1)

4

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В2)

5

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В3)

6

Спеціаліст ІI категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В3)

7

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя (категорія - В підкатегорія - В3)

VII. Міські центри зайнятості

1

Начальник управління, відділу

Начальник управління, відділу

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б1)

2

Начальник відділу у складі управління, завідувач самостійного сектору

Начальник відділу у складі управління, завідувач самостійного сектору

Керівник відділу у складі головного управління, служби, самостійного управління; Завідувач сектору у складі головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі головного управління, служби, самостійного управління; Завідувач сектору у складі головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

Керівник відділу у складі головного управління, служби, самостійного управління; Завідувач сектору у складі головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б3)

3

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В1)

4

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст, адміністратор

Провідний спеціаліст держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В2)

5

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

6

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

7

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

VIII. Районні та районні у містах центри зайнятості

1

Начальник відділу, державний реєстратор

Начальник відділу, державний реєстратор

Група оплати праці - 4 (орган, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення)

категорія - Б підкатегорія - Б1

(орган, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення)

2

Завідувач сектору

Завідувач сектору

Завідувач самостійного сектору держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 6)

Завідувач самостійного сектору держаного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 6)

Завідувач самостійного сектору державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - Б підкатегорія - Б3)

3

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 7)

Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення) (орган, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В1)

4

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст, адміністратор

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 8)

Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення) (орган, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В2)

5

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення) (орган, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

6

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення) (орган, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

7

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, району в місті, міста районного значення (група оплати праці - 9)

Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення) (орган, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення (категорія - В підкатегорія - В3)

Додаток 4

до Порядку видачі довідок

про заробітну плату для призначення

пенсій окремим категоріям осіб у разі

ліквідації державних органів, у яких

особи працювали, а також

перейменування (відсутності)

їхніх посад

(пункт 4)

ПЕРЕЛІК

посад та постанов Кабінету Міністрів України та постанов правління Національного банку України, відповідно до яких посадові оклади працівників Національного банку України віднесені до категорій посад державної служби та які мають стаж 20 років на посадах, віднесених до посад державної служби, посади яких після набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII не належать до посад державної служби

№ з/п

Посади державних службовців Національного банку України, які відносяться до посад, зазначених у постанові Правління Національного банку України від 30 червня 1999 року № 317

Посади службовців Національного банку, що прирівняні до посад державних службовців Кабінету Міністрів України, зазначені у переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28 січня 2000 року № 166

Посади державної служби в Національному банку України, зазначені у постанові Правління Національного банку України від 14 січня 2014 року № 8

Групи оплати праці керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами)

Посади керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови КМУ від 15 січня 2020 року № 16), категорія, підкатегорія

1

2

3

4

5

6

I. Центральний апарат

1

Голова Національного банку України

Група оплати праці - 1

категорія - А підкатегорія -А1

2

Перший заступник Голови Правління Національного банку України, Перший заступник Голови Національного банку України

Перший заступник Голови Правління, Перший заступник Голови

Перший заступник Голови Національного банку України

Група оплати праці - 2

категорія - А підкатегорія - А2

3

Заступник Голови Правління Національного банку України, Заступник Голови Національного банку України

Заступник Голови Правління, заступник Голови

Заступник Голови Національного банку України

Група оплати праці - 3

категорія - А підкатегорія - А2

4

Директор департаменту, начальник самостійного управління Постійний представник Національного банку у Верховній Раді України

Директори департаментів і начальники самостійних управлінь Постійний представник Національного банку у Верховній Раді України

Головний бухгалтер - директор департаменту, директор генерального департаменту, директор департаменту, керівник Апарату Голови Національного банку України, керівник Апарату Ради Національного банку України, керівник Групи радників Голови Національного банку України, керівник Прес-служби Національного банку України, керівник Секретаріату Правління Національного банку України, керівник служби, начальник управління (самостійного), керівник центру Апарату Ради Національного банку України, начальник центру Постійний представник Національного банку України у Верховній Раді України

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

5

Заступники директорів департаментів, заступники начальників самостійних управлінь

Заступники директорів департаментів, заступники начальників самостійних управлінь

Перший заступник директора генерального департаменту, Перший заступник директора департаменту (самостійного), Перший заступник директора департаменту, Перший заступник керівника Секретаріату Правління Національного банку України, заступник директора генерального департаменту, заступник директора департаменту (самостійного), заступник директора департаменту, заступник керівника Апарату Голови Національного банку України, заступник керівника Апарату Ради Національного банку України, заступник керівника Прес-служби Національного банку України, заступник керівника Секретаріату Правління Національного банку України, заступник керівника служби, заступник начальника управління (самостійного)

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

6

Начальники управлінь у складі департаментів та їх заступники, начальники відділів та їх заступники, завідуючі секторами

Начальники управлінь у складі департаментів та їх заступників, начальники відділів та їх заступники, завідуючі секторами

Начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу, заступник начальника відділу, заступник керівника центру Апарату Ради Національного банку України, завідувач сектору, помічник першого заступника Голови Національного банку України

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

7

Радники, помічники Голови Національного банку України

Радники і помічники Голови Національного банку України

Радник Голови Національного банку України,

Перший помічник Голови Національного банку України, помічник Голови Національного банку України, помічник, помічник Постійного представника Національного банку України у Верховній Раді України, радник, радник Постійного представника Національного банку України у Верховній Раді України, помічник заступника Голови Національного банку України, радник першого заступника Голови Національного банку України, радник заступника Голови Національного банку України

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

8

Головні економісти (спеціалісти, інженери)

Головні економісти (спеціалісти, інженери)

Головний спеціаліст (аудитор, економіст, експерт, інженер, консультант, програміст, референт, юрисконсульт)

Група оплати праці - 7

категорія - В підкатегорія - В1

9

Провідні економісти, економісти 1 та 2 категорій і економісти (спеціалісти, інженери)

Провідні економісти, економісти 1 і 2 категорій і економісти (спеціалісти, інженери)

Провідний спеціаліст (аудитор, економіст, експерт, інженер, програміст, референт, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

категорія - В підкатегорія - В2

10

Інкасатори

Інкасатори

Консультант, спеціаліст 1 категорії (аудитор, економіст, експерт, інженер, програміст, референт, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (аудитор, економіст, експерт, інженер, програміст, референт, юрисконсульт), спеціаліст (аудитор, економіст, експерт, інженер, програміст, референт, юрисконсульт)

Група оплати праці - 9

категорія - В підкатегорія - В3

II. Дирекція із забезпечення проведення навчання персоналу та організації інформаційно-бібліотечного обслуговування

1

Директор

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

2

Заступник директора

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

III. Редакція періодичних видань Національного банку України

1

Завідувач редакції - головний редактор

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

2

Заступник завідувача редакції - головного редактора

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

3

Начальник відділу, заступник начальника відділу, завідувач сектору

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

4

Головний спеціаліст

Група оплати праці - 7

категорія - В підкатегорія - В1

5

Провідний спеціаліст

Група оплати праці - 8

категорія - В підкатегорія - В2

6

Спеціаліст 1 категорії, спеціаліст 2 категорії, спеціаліст

Група оплати праці - 9

категорія - В підкатегорія - В3

IV. Центр наукових досліджень

1

Директор

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

2

Заступник директора

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

3

Начальник відділу Заступник начальника відділу Завідувач сектору

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

4

Головний спеціаліст (економіст)

Група оплати праці - 7

категорія - В підкатегорія - В1

5

Провідний спеціаліст (економіст)

Група оплати праці - 8

категорія - В підкатегорія - В2

6

Спеціаліст 1 категорії (економіст), спеціаліст 2 категорії (економіст), спеціаліст (економіст)

Група оплати праці - 9

категорія - В підкатегорія - В3

V. Банкнотно-монетний двір

1

Генеральний директор

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

2

Директор Банкнотної фабрики

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

3

Директор Монетного двору

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

4

Перший заступник генерального директора

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

5

Заступник генерального директора

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

6

Заступник директора Банкнотної фабрики

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

7

Заступник директора Монетного двору

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

8

Головний інженер

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

VI. Державна скарбниця України

1

Директор

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

2

Заступник директора

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

3

Головний бухгалтер - начальник відділу Заступник головного бухгалтера Начальник відділу Заступник начальника відділу Завідувач сектору Завідувач господарства Завідувач сховища

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

4

Головний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 7

категорія - В підкатегорія - В1

5

Провідний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

категорія - В підкатегорія - В2

6

Спеціаліст 1 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт) Спеціаліст 2 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт) Спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт) Інкасатор

Група оплати праці - 9

категорія - В підкатегорія - В3

VII. Головне управління господарського забезпечення

1

Начальник головного управління

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

2

Перший заступник начальника головного управління Заступник начальника головного управління

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

3

Головний бухгалтер - начальник управління

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

4

Начальник управління

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

5

Заступник головного бухгалтера

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

6

Заступник начальника управління

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

7

Начальник відділу

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

8

Заступник начальника відділу

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

9

Завідувач сектору Завідувач господарства Завідувач складу

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

10

Головний спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт)

Група оплати праці - 7

категорія - В підкатегорія - В1

11

Провідний спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

категорія - В підкатегорія - В2

12

Спеціаліст 1 категорії (економіст, інженер, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (економіст, інженер, юрисконсульт), спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт)

Група оплати праці - 9

категорія - В підкатегорія - В3

VIII. Операційне управління

1

Начальник управління

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

2

Головний бухгалтер

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

3

Заступник начальника управління

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

4

Заступник головного бухгалтера

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

5

Начальник відділу Заступник начальника відділу

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

6

Завідувач сектору Завідувач сховища Завідувач каси Завідувач комори цінностей

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

7

Головний спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт), старший касир, старший касир-експерт

Група оплати праці - 7

категорія - В підкатегорія - В1

8

Провідний спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

категорія - В підкатегорія - В2

9

Спеціаліст 1 категорії (економіст, інженер, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (економіст, інженер, юрисконсульт), спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт), Касир Касир-експерт Контролер Контролер-касир Інкасатор

Група оплати праці - 9

категорія - В підкатегорія - В3

IX. Фабрика банкнотного паперу

1

Директор

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

2

Заступник директора

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

X. Центральна розрахункова палата

1

Начальник

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

2

Заступник начальника

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

3

Головний бухгалтер

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

4

Заступник головного бухгалтера Начальник відділу Заступник начальника відділу Завідувач сектору Завідувач господарства Завідувач складу

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

5

Головний спеціаліст (економіст, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 7

категорія - В підкатегорія - В1

6

Провідний спеціаліст (економіст, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

категорія - В підкатегорія - В2

7

Спеціаліст 1 категорії (економіст, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (економіст, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст (економіст, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 9

категорія - В підкатегорія - В3

XI. Центральне сховище

1

Директор

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

2

Заступник директора

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

3

Головний бухгалтер - начальник відділу Заступник головного бухгалтера Начальник управління Заступник начальника управління Начальник відділу Заступник начальника відділу Завідувач сектору Завідувач сховища Завідувач каси Начальник групи інкасаторів Завідувач господарства Завідувач складу

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

4

Головний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт) Старший касир Старший касир-експерт Старший контролер Старший контролер-касир

Група оплати праці - 7

категорія - В підкатегорія - В1

5

Провідний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

категорія - В підкатегорія - В2

6

Спеціаліст 1 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт) Касир Касир-експерт Контролер Контролер-касир Інкасатор

Група оплати праці - 9

категорія - В підкатегорія - В3

XII. Територіальне управління

1

Перший керівник

Керівник

Начальник територіального управління, головний бухгалтер - начальник управління,

начальник управління, начальник центру

Група оплати праці - 4

категорія - Б підкатегорія - Б1

2

Заступник першого керівника, головний бухгалтер

Заступник керівника, головний бухгалтер

Перший заступник начальника територіального управління, заступник начальника територіального управління, заступник начальника управління

Група оплати праці - 5

категорія - Б підкатегорія - Б2

3

Начальник відділу та його заступник, завідуючий сектором

Начальник відділу, його заступник, завідуючий сектором

Головний бухгалтер - начальник відділу, начальник відділу, заступник головного бухгалтера, заступник начальника центру, заступник начальника відділу, завідувач сектору Завідувач сховища Завідувач каси Завідувач господарства Завідувач складу

Група оплати праці - 6

категорія - Б підкатегорія - Б3

4

Головний економіст (спеціаліст, інженер)

Головний економіст (спеціаліст, інженер)

Головний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт), Старший касир Старший касир-експерт Старший контролер Старший контролер-касир Радник, помічник, консультант

Група оплати праці - 7

категорія - В підкатегорія - В1

5

Провідний економіст (спеціаліст, інженер)

Провідний економіст (спеціаліст, інженер)

Провідний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

категорія - В підкатегорія - В2

6

Економіст 1 та 2 категорії і економіст (спеціаліст, інженер)

Економіст 1 і 2 категорії і економіст (спеціаліст, інженер)

Спеціаліст 1 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 9

категорія - В підкатегорія - В3

7

Касир Касир-експерт Контролер Контролер-касир Інкасатор

Група оплати праці - 9

категорія - В підкатегорія - В3

".

Генеральний директор

Директорату розвитку

соціального страхування

та пенсійного забезпечення

Міністерства соціальної

політики України

В. Кудін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.07.2020 — 2020 р., № 57, стор. 146, стаття 1817, код акта 99939/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -