<<
>>

НАКАЗ від 10.04.2018 № 488 "Про утворення при Міністерстві соціальної політики України Комісії з питань віднесення реклами до соціальної". Мінсоцполітики України. 2018

Документ актуальний на 16.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2018  № 488

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 

11 квітня 2018 р.

за № 436/31888

Про утворення при Міністерстві соціальної політики України Комісії з питань віднесення реклами до соціальної

Відповідно до підпункту 109-1 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),  НАКАЗУЮ:

1. Утворити при Міністерстві соціальної політики України Комісію з питань віднесення реклами до соціальної.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань віднесення реклами до соціальної, що додається.

3. Управлінню інтегрованих соціальних послуг (Пінчук І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

10.04.2018  № 488

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 

11 квітня 2018 р.

за № 436/31888

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань віднесення реклами до соціальної

1. Це Положення визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з питань віднесення реклами до соціальної (далі - Комісія), а також права та обов'язки її членів.

2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Мінсоцполітики, що забезпечує розгляд звернень рекламодавців щодо віднесення реклами до соціальної.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики та цим Положенням.

4. До складу Комісії входять голова Комісії, що є державним секретарем Мінсоцполітики, його заступник, секретар та не менше п'яти членів Комісії, що є посадовими особами Мінсоцполітики.

5. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

6. Члени Комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії;

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії.

7. Члени Комісії зобов'язані:

особисто брати участь у роботі Комісії;

не розголошувати відомості, що стали їм відомі у зв'язку з участю у роботі Комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови Комісії;

обов'язково брати участь у голосуванні.

8. Неналежне виконання членом Комісії своїх обов'язків є підставою для виключення його зі складу Комісії.

9. У разі неналежного виконання членом Комісії своїх обов'язків Комісія шляхом направлення відповідного протоколу засідання або витягу з нього повідомляє Міністра соціальної політики України про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена Комісії.

10. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж раз на місяць. Рішення про проведення засідань приймає голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

11. Засідання Комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин її складу.

12. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

13. Під час проведення засідання Комісії секретар Комісії веде протокол, який повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, інформацію щодо питань, що розглядались у ході засідання, та пропозиції щодо віднесення (невіднесення) реклами до соціальної.

Протокол підписується секретарем та членами комісії, що брали участь у засіданні, і затверджується головою Комісії або його заступником.

14. На підставі пропозицій щодо віднесення (невіднесення) реклами до соціальної складається відповідний висновок, який затверджується наказом Мінсоцполітики.

15. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії, підготовку матеріалів для розгляду Комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання Комісії проекту висновку про віднесення (невіднесення) реклами до соціальної здійснює Управління інтегрованих соціальних послуг.

Начальник Управління 

інтегрованих соціальних послуг

І.М. Пінчук


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 13.04.2018 — № 71
 • Офіційний вісник України від 02.05.2018 — 2018 р., № 34, стор. 66, стаття 1209, код акта 89945/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 27.04.2020 № 269 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 01.06.2020 № 355 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2020 році". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 02.06.2020 № 359 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек"за рахунок бюджетних коштів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 02.06.2020 № 358 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"за рахунок бюджетних коштів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 10.06.2020 № 393 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 15 червня 2015 року № 613". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 11.06.2020 № 403 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25 серпня 2009 року № 322". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 16.06.2020 № 419 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 02.07.2020 № 456 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 02.07.2020 № 455 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 23.06.2020 № 429 "Про затвердження Класифікатора соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 04.06.2020 № 366 "Про затвердження Змін до Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -