<<
>>

НАКАЗ від 10.06.2019 № 908 "Про затвердження Змін до Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад". Мінсоцполітики України. 2019

Документ актуальний на 23.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2019  № 908


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 736/33707

Про затвердження Змін до Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад

Відповідно до пункту 6 Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 622 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 10 травня 2017 року № 750, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за № 766/30634 (зі змінами), що додаються.

2. Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення (В. Кудін) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М.

Шамбіра.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови правління Пенсійного
фонду України

Голова Національного банку України

Голова Національного агентства України
з питань державної служби

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Виконавчий Віце-президент Конфедерації
роботодавців України
І. Ковпашко

Я. Смолій


К. ВащенкоР. Іллічов


Г.В. Осовий


О. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
10 червня 2019 року № 908


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 736/33707

ЗМІНИ
до Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад

1. У пункті 3:

1) абзац другий доповнити словами «(крім Національного банку України)»;

2) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Національний банк України - особам, у яких останнє місце роботи на посаді державної служби було в установах, філіях та представництвах Національного банку України;».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. Підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:

«1) посадовий оклад і надбавка за ранг - в розмірах, чинних на день звернення за призначенням пенсії працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи та займаною посадою на державній службі, до яких прирівнюються посади працівників ліквідованих державних органів, згідно з переліками:

посад і постанов Кабінету Міністрів України, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників державних органів, що наведені в додатку 1 до цього Порядку;

посад і нормативно-правових актів, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників установ та організацій до набрання чинності Законом № 889, що наведені в додатку 2 до цього Порядку;

посад і постанов Кабінету Міністрів України, відповідно до яких затверджувалися посадові оклади працівників державних органів, посади яких у зв’язку з набранням чинності Законом № 889 не належать до посад державної служби, що наведені в додатку 3 до цього Порядку;

посад і постанов Кабінету Міністрів України та постанов правління Національного банку України, відповідно до яких посадові оклади працівників Національного банку України, які мають стаж 20 років на посадах, віднесених до посад державної служби, посади яких після набрання чинності Законом № 889 не належать до посад державної служби, віднесені до категорій посад державної служби, що наведені в додатку 4 до цього Порядку;».

3. У пункті 6 слова «абзацами другим, третім» замінити словами «абзацами другим - четвертим».

4. У додатку 1:

1) доповнити додаток після розділу V новим розділом V-1 такого змісту:

«

V-1. Обласні, Київська і Севастопольська міські ради

1

Голова обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів, голова міської Ради міст обласного підпорядкування (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Голова ради

Голова ради, Київський, Севастопольський міський голова


Керівник апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 4)

2

Заступник голови обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів, заступник голови міської Ради міст обласного підпорядкування (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Заступник голови ради

Заступник голови ради


Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 5)

3

Керівник секрітаріату обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Голова постійної комісії з питань бюджету

Голова постійної комісії з питань бюджету


Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 4)

4

Заступник керівника секрітаріату, керівника управління, самостійного відділу обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Керуючий справами

Керуючий справами


Заступник керівника самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 5)

5

Керівник відділу (підвідділу) та його заступник у складі управління, самостійного відділу, апарату виконкому обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів, керуючий справами виконкому цих Рад (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Завідувач відділу та його заступник

Начальник відділу та його заступник


Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 6)

6

Помічник голови обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів, Радник, консультант, управління, самостійного відділу обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів, інші прирівняні до них посади (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Помічник голови (заступника голови) ради, радник (консультант), консультант, головний бухгалтер, головний спеціаліст

Помічник голови ради, помічник заступника голови, радник, консультант головний спеціаліст


Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 7)

7


Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст


Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 8)

8

Спеціаліст

Спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей (група оплати праці - 9)

»

2) Розділи X-XIII викласти в такій редакції:

«

X. Апарат міських (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів

1

Голова Ради: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Міський голова: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Міський голова: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб


Керівник апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

2

Перший заступник голови Виконкому: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Перший заступник міського голови: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Перший заступник міського голови: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб


Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)*

3

Заступник голови Ради, заступник голови виконкому, керуючий справами (секретар виконкому): у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб


Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

4

Завідуючий відділом та його заступник: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Завідувач відділу та його заступник: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Начальник відділу та його заступник: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб


Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

5


Помічник голови: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб Начальник сектору: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Помічник голови ради: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб Завідувач сектору: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб


Помічник (група оплати праці - 7)

6

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб


Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

7

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб


Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

8

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

9

Спеціаліст II категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Спеціаліст II категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Спеціаліст II категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

10

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, не віднесених до груп за оплатою праці

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; понад 15 тис. осіб; до 15 тис. осіб


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

__________
* Відповідно до примітки 4 до Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102), посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

ХI. Самостійні управління, відділи виконавчих органів міських (крім міст Києва і Севастополя) рад

1

Начальник самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Начальник самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Начальник самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці


Керівник самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

2

Заступник начальника самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Заступник начальника самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Заступник начальника самостійного управління, відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці


Заступник керівника самостійного управління, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

3

Начальник відділу та його заступник в складі управління: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці. Начальник підвідділу в складі самостійного відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Начальник відділу та його заступник в складі управління: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці. Начальник підвідділу в складі відділу: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Начальник відділу та його заступник в складі управління: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці. Завідувач сектору, головний бухгалтер: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці


Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

4

Начальник сектору: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Завідувач сектору: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Завідувач сектору, головний бухгалтер: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці


Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

5

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Головний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці


Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

6

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Провідний спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці


Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

7

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст I категорії: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

8

Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст II категорії у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

9

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці

Спеціаліст: у містах з чисельністю населення понад 1 млн осіб; поза групою; I група; II група; III група; у містах, що не належать до груп за оплатою праці


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

XII. Апарат районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих органів

1

Голова Ради

Голова ради

Голова ради


Керівник апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

2

Перший заступник голови виконкому
Перший заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)*

3

Заступник голови ради, заступник голови виконкому

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу


Заступник керівника апарату місцевої держадміністрації, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

4

Керуючий справами (секретар виконкому)

Керуючий справами (секретар) виконкому

Керуючий справами (секретар) виконкому


Керівник самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

5

Завідувач відділом та його заступник

Завідувач відділу та його заступник

Завідувач відділу та його заступник


Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

6

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст


Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

7

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст


Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

8

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

9

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

10

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

__________
* Відповідно до примітки 4 до Схеми посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році (у коефіцієнтах), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102), посадові оклади перших заступників керівників самостійних структурних підрозділів (група 4) установлюються на 3 відсотки нижче від посадового окладу керівника відповідного самостійного структурного підрозділу, передбаченого цією схемою.

XIII. Самостійні управління, відділи виконавчих органів районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад

1

Начальник самостійного управління, відділу

Начальник самостійного управління, відділу

Начальник самостійного управління, відділу


Керівник самостійного управління, відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

2

Заступник начальника самостійного управління, відділу

Заступник начальника самостійного управління, відділу

Заступник начальника самостійного управління, відділу


Заступник керівника самостійного управління, відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

3

Начальник відділу та його заступник у складі управління, начальник підвідділу

Начальник відділу та його заступник у складі управління, начальник підвідділу

Начальник відділу та його заступник у складі управління, завідувач сектору


Керівник відділу та його заступник у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

4

Завідувач сектору

Завідувач сектору

Завідувач сектору


Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

5

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст


Головний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 7)

6

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст

Провідний спеціаліст


Провідний спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 8)

7

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії

Спеціаліст I категорії


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

8

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії

Спеціаліст II категорії


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

9

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

»;

3) доповнити додаток новим розділом XIV такого змісту:

«

XIV. Апарат сільських, селищних рад, та їх виконавчих органів

1

Селищний, сільський голова

Сільський, селищний голова у селах, селищах

Сільський, селищний голова у селах, селищах


Керівник самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 4)

2

Заступник голови селищних і сільських Рад народних депутатів (постанова КМУ від 18 квітня 1994 року № 239)

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів у селах, селищах

Заступник з питань діяльності виконавчих органів, у селах, селищах


Заступник керівника самостійного відділу, служби державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 5)

3


Секретар ради, керуючий справами, секретар виконавчого комітету у селах, селищах

Секретар ради, керуючий справами (секретар), секретар виконавчого комітету


Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 6)

4

Радник, консультант
Радник (група оплати праці - 7)

5

Спеціаліст селищної і сільської Ради

Спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст у селах, селищах

Спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст у селах, селищах


Спеціаліст державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення (група оплати праці - 9)

».

5. Розділ I «Рахункова палата України» додатку 3 викласти у такій редакції:

«

I. Рахункова палата України

1

Голова Рахункової палати, Перший заступник Голови Рахункової палати, Заступник Голови Рахункової палати, члени Рахункової палати

Голова Рахункової палати, Перший заступник Голови Рахункової палати, Заступник Голови Рахункової палати, інші члени Рахункової палати

Керівник державного органу

Група оплати праці - 1

».

6. Доповнити Порядок новим додатком 4 такого змісту:


«Додаток 4
до Порядку видачі довідок
про заробітну плату для призначення
пенсій окремим категоріям осіб у разі
ліквідації державних органів,
у яких особи працювали,
а також перейменування (відсутності)
їхніх посад
(підпункт 1 пункту 4)

ПЕРЕЛІК
посад та постанов Кабінету Міністрів України та постанов правління Національного банку України, відповідно до яких посадові оклади працівників Національного банку України віднесені до категорій посад державної служби та які мають стаж 20 років на посадах, віднесених до посад державної служби, посади яких після набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII не належать до посад державної служби

№ з/п

Посади державних службовців Національного банку України, які відносяться до посад, зазначених у постанові Правління Національного банку України від 30 червня 1999 року № 317

Посади службовців Національного банку, що прирівняні до посад державних службовців Кабінету Міністрів України, зазначені у переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28 січня 2000 року № 166

Посади державної служби в Національному банку України, зазначені у постанові Правління Національного банку України від 14 січня 2014 року № 8

Групи оплати праці керівних працівників та спеціалістів державних органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами)

1

2

3

4

5

I. Центральний апарат

1Голова Національного банку України

Група оплати праці - 1

2

Перший заступник Голови Правління Національного банку України, Перший заступник Голови Національного банку України

Перший заступник Голови Правління, Перший заступник Голови

Перший заступник Голови Національного банку України

Група оплати праці - 2

3

Заступник Голови Правління Національного банку України, Заступник Голови Національного банку України

Заступник Голови Правління, заступник Голови

Заступник Голови Національного банку України

Група оплати праці - 3

4

Директор департаменту, начальник самостійного управління Постійний представник Національного банку у Верховній Раді України

Директори департаментів і начальники самостійних управлінь Постійний представник Національного банку у Верховній Раді України

Головний бухгалтер - директор департаменту, директор генерального департаменту, директор департаменту, керівник Апарату Голови Національного банку України, керівник Апарату Ради Національного банку України, керівник Групи радників Голови Національного банку України, керівник Прес-служби Національного банку України, керівник Секретаріату Правління Національного банку України, керівник служби, начальник управління (самостійного), керівник центру Апарату Ради Національного банку України, начальник центру Постійний представник Національного банку України у Верховній Раді України

Група оплати праці - 4

5

Заступники директорів департаментів, заступники начальників самостійних управлінь

Заступники директорів департаментів, заступники начальників самостійних управлінь

Перший заступник директора генерального департаменту, Перший заступник директора департаменту (самостійного), Перший заступник директора департаменту, Перший заступник керівника Секретаріату Правління Національного банку України, заступник директора генерального департаменту, заступник директора департаменту (самостійного), заступник директора департаменту, заступник керівника Апарату Голови Національного банку України, заступник керівника Апарату Ради Національного банку України, заступник керівника Прес-служби Національного банку України, заступник керівника Секретаріату Правління Національного банку України, заступник керівника служби, заступник начальника управління (самостійного)

Група оплати праці - 5

6

Начальники управлінь у складі департаментів та їх заступники, начальники відділів та їх заступники, завідуючі секторами

Начальники управлінь у складі департаментів та їх заступників, начальники відділів та їх заступники, завідуючі секторами

Начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу, заступник начальника відділу, заступник керівника центру Апарату Ради Національного банку України, завідувач сектору, помічник першого заступника Голови Національного банку України

Група оплати праці - 6

7

Радники, помічники Голови Національного банку України

Радники і помічники Голови Національного банку України

Радник Голови Національного банку України, Перший помічник Голови Національного банку України, помічник Голови Національного банку України, помічник, помічник Постійного представника Національного банку України у Верховній Раді України, радник, радник Постійного представника Національного банку України у Верховній Раді України, помічник заступника Голови Національного банку України, радник першого заступника Голови Національного банку України, радник заступника Голови Національного банку України

Група оплати праці - 6

8

Головні економісти (спеціалісти, інженери)

Головні економісти (спеціалісти, інженери)

Головний спеціаліст (аудитор, економіст, експерт, інженер, консультант, програміст, референт, юрисконсульт)

Група оплати праці - 7

9

Провідні економісти, економісти 1 та 2 категорій і економісти (спеціалісти, інженери)

Провідні економісти, економісти 1 і 2 категорій і економісти (спеціалісти, інженери)

Провідний спеціаліст (аудитор, економіст, експерт, інженер, програміст, референт, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

10

Інкасатори

Інкасатори

Консультант, спеціаліст 1 категорії (аудитор, економіст, експерт, інженер, програміст, референт, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (аудитор, економіст, експерт, інженер, програміст, референт, юрисконсульт), спеціаліст (аудитор, економіст, експерт, інженер, програміст, референт, юрисконсульт)

Група оплати праці - 9

II. Дирекція із забезпечення проведення навчання персоналу та організації інформаційно-бібліотечного обслуговування

1Директор

Група оплати праці - 4

2Заступник директора

Група оплати праці - 5

III. Редакція періодичних видань Національного банку України

1Завідувач редакції - головний редактор

Група оплати праці - 4

2Заступник завідувача редакції - головного редактора

Група оплати праці - 5

3Начальник відділу, заступник начальника відділу, завідувач сектору

Група оплати праці - 6

4Головний спеціаліст

Група оплати праці - 7

5Провідний спеціаліст

Група оплати праці - 8

6Спеціаліст 1 категорії, спеціаліст 2 категорії, спеціаліст

Група оплати праці - 9

IV. Центр наукових досліджень

1Директор

Група оплати праці - 4

2Заступник директора

Група оплати праці - 5

3Начальник відділу Заступник начальника відділу Завідувач сектору

Група оплати праці - 6

4Головний спеціаліст (економіст)

Група оплати праці - 7

5Провідний спеціаліст (економіст)

Група оплати праці - 8

6Спеціаліст 1 категорії (економіст), спеціаліст 2 категорії (економіст), спеціаліст (економіст)

Група оплати праці - 9

V. Банкнотно-монетний двір

1Генеральний директор

Група оплати праці - 4

2Директор Банкнотної фабрики

Група оплати праці - 4

3Директор Монетного двору

Група оплати праці - 4

4Перший заступник генерального директора

Група оплати праці - 5

5Заступник генерального директора

Група оплати праці - 5

6Заступник директора Банкнотної фабрики

Група оплати праці - 5

7Заступник директора Монетного двору

Група оплати праці - 5

8Головний інженер

Група оплати праці - 6

VI. Державна скарбниця України

1Директор

Група оплати праці - 4

2Заступник директора

Група оплати праці - 5

3Головний бухгалтер - начальник відділу Заступник головного бухгалтера Начальник відділу Заступник начальника відділу Завідувач сектору Завідувач господарства Завідувач сховища

Група оплати праці - 6

4Головний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 7

5Провідний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

6Спеціаліст 1 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт) Спеціаліст 2 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт) Спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт) Інкасатор

Група оплати праці - 9

VII. Головне управління господарського забезпечення

1Начальник головного управління

Група оплати праці - 4

2Перший заступник начальника головного управління Заступник начальника головного управління

Група оплати праці - 5

3Головний бухгалтер - начальник управління

Група оплати праці - 4

4Начальник управління

Група оплати праці - 4

5Заступник головного бухгалтера

Група оплати праці - 5

6Заступник начальника управління

Група оплати праці - 5

7Начальник відділу

Група оплати праці - 6

8Заступник начальника відділу

Група оплати праці - 6

9Завідувач сектору Завідувач господарства Завідувач складу

Група оплати праці - 6

10Головний спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт)

Група оплати праці - 7

11Провідний спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

12Спеціаліст 1 категорії (економіст, інженер, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (економіст, інженер, юрисконсульт), спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт)

Група оплати праці - 9

VIII. Операційне управління

1Начальник управління

Група оплати праці - 4

2Головний бухгалтер

Група оплати праці - 4

3Заступник начальника управління

Група оплати праці - 5

4Заступник головного бухгалтера

Група оплати праці - 5

5Начальник відділу Заступник начальника відділу

Група оплати праці - 6

6Завідувач сектору Завідувач сховища Завідувач каси Завідувач комори цінностей

Група оплати праці - 6

7Головний спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт), старший касир, старший касир-експерт

Група оплати праці - 7

8Провідний спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

9Спеціаліст 1 категорії (економіст, інженер, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (економіст, інженер, юрисконсульт), спеціаліст (економіст, інженер, юрисконсульт), Касир Касир-експерт Контролер Контролер-касир Інкасатор

Група оплати праці - 9

IX. Фабрика банкнотного паперу

1Директор

Група оплати праці - 4

2Заступник директора

Група оплати праці - 5

X. Центральна розрахункова палата

1Начальник

Група оплати праці - 4

2Заступник начальника

Група оплати праці - 5

3Головний бухгалтер

Група оплати праці - 5

4Заступник головного бухгалтера Начальник відділу Заступник начальника відділу Завідувач сектору Завідувач господарства Завідувач складу

Група оплати праці - 6

5Головний спеціаліст (економіст, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 7

6Провідний спеціаліст (економіст, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

7Спеціаліст 1 категорії (економіст, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (економіст, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст (економіст, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 9

XI. Центральне сховище

1Директор

Група оплати праці - 4

2Заступник директора

Група оплати праці - 5

3Головний бухгалтер - начальник відділу Заступник головного бухгалтера Начальник управління Заступник начальника управління Начальник відділу Заступник начальника відділу Завідувач сектору Завідувач сховища Завідувач каси Начальник групи інкасаторів Завідувач господарства Завідувач складу

Група оплати праці - 6

4Головний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт) Старший касир Старший касир-експерт Старший контролер Старший контролер-касир

Група оплати праці - 7

5Провідний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

6Спеціаліст 1 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт) Касир Касир-експерт Контролер Контролер-касир Інкасатор

Група оплати праці - 9

XII. Територіальне управління

1

Перший керівник

Керівник

Начальник територіального управління, головний бухгалтер - начальник управління, начальник управління, начальник центру

Група оплати праці - 4

2

Заступник першого керівника, головний бухгалтер

Заступник керівника, головний бухгалтер

Перший заступник начальника територіального управління, заступник начальника територіального управління, заступник начальника управління

Група оплати праці - 5

3

Начальник відділу та його заступник, завідуючий сектором

Начальник відділу, його заступник, завідуючий сектором

Головний бухгалтер - начальник відділу, начальник відділу, заступник головного бухгалтера, заступник начальника центру, заступник начальника відділу, завідувач сектору Завідувач сховища Завідувач каси Завідувач господарства Завідувач складу

Група оплати праці - 6

4

Головний економіст (спеціаліст, інженер)

Головний економіст (спеціаліст, інженер)

Головний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт), Старший касир Старший касир-експерт Старший контролер Старший контролер-касир Радник, помічник, консультант

Група оплати праці - 7

5

Провідний економіст (спеціаліст, інженер)

Провідний економіст (спеціаліст, інженер)

Провідний спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 8

6

Економіст 1 та 2 категорії і економіст (спеціаліст, інженер)

Економіст 1 і 2 категорії і економіст (спеціаліст, інженер)

Спеціаліст 1 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст 2 категорії (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт), спеціаліст (економіст, експерт, інженер, програміст, юрисконсульт)

Група оплати праці - 9

7Касир Касир-експерт Контролер Контролер-касир Інкасатор

Група оплати праці - 9

».

Генеральний директор
Директорату розвитку
соціального страхування
та пенсійного забезпечення
В. Кудін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.08.2019 — 2019 р., № 66, стор. 230, стаття 2318, код акта 95669/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 15.02.2019 № 214 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2019 № 213 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 25.01.2019 № 102 "Про внесення зміни до пункту 1 форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 11.01.2019 № 35 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 29.01.2019 № 113 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 22.01.2019 № 78 "Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2019 № 77 "Про затвердження форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 31.01.2019 № 127 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2019 рік". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 28.02.2019 № 299 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.03.2019 № 440 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.03.2019 № 425 "Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 21.03.2019 № 416 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -