Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 10.09.2021 № 498 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 10 червня 2019 року № 912". Мінсоцполітики України. 2021

Документ актуальний на 10.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2021  № 498

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2021 р.

за № 1261/36883

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 10 червня 2019 року № 912

Відповідно до абзацу шостого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Преамбулу наказу Міністерства соціальної політики України від 10 червня 2019 року № 912 «Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2019 року за № 671/33642, викласти в такій редакції:

«Відповідно до абзацу шостого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (зі змінами) та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),».

2. Затвердити Зміни до Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 10 червня 2019 року № 912, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 2019 року за № 671/33642, що додаються.

3.

Директорату адресної соціальної підтримки населення та розвитку соціального інспектування (Кольчик О.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Котика Є.Д.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Голова Громадської спілки

«Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля»

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Президент громадської оргації

«Український національний

Фонд допомоги інвалідам Чорнобиля»

С. Марченко

І. Дерда

Л. Денісова

З.Ф. Багрова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

10 вересня 2021 року № 498

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2021 р.

за № 1261/36883

ЗМІНИ

до Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою

1. У пункті 2 слова «Фонд соціального захисту інвалідів» замінити словами «Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю».

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Розподіл бюджетних коштів між громадськими об’єднаннями проводиться Фондом за погодженням із Мінсоцполітики у межах бюджетних призначень, визначених абзацом шостим пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» (зі змінами), на підставі рішення утвореної Фондом робочої групи за участю представників громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, представників засобів масової інформації та журналістів (далі - робоча група Фонду) з урахуванням звернень до них постраждалих громадян щодо необхідності відшкодування витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою (далі - відшкодування витрат на лікування). Розгляд документів робочою групою Фонду та відшкодування витрат на лікування проводиться у хронологічному порядку відповідно до черговості отримання Фондом від громадських об’єднань заяв постраждалих громадян (законних представників чи уповноважених ними осіб), батьків (законних представників чи уповноважених ними осіб) дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - потерпілі діти), разом із документами, зазначеними в пункті 4 цього Порядку. Склад і повноваження робочої групи Фонду затверджує Фонд.».

3. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Постраждалий громадянин особисто або через законного представника чи уповноважену особу, батьки (законний представник чи уповноважена ними особа) потерпілої дитини подають громадським об’єднанням або їхнім місцевим (обласним) осередкам заяву для відшкодування витрат на лікування, до якої додаються:».

4. В абзаці другому пункту 5 після слів «робочою групою» доповнити словом «Фонду».

5. У пункті 6:

в абзаці першому після слів «робочої групи» доповнити словом «Фонду»;

доповнити абзацом такого змісту:

«Відшкодування за прийнятими у 2019 році рішеннями робочої групи Фонду проводиться в першочерговому порядку.».

6. У пункті 8 після слів «робочої групи» доповнити словом «Фонду».

Керівник

експертної групи з питань

соціального захисту окремих

категорій населення

Директорату адресної

соціальної підтримки

населення та розвитку

соціального інспектування

О. Кольчик


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.10.2021 — 2021 р., № 78, стор. 287, стаття 4962, код акта 107471/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.01.2021 № 13 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 15.03.2021 № 131 "Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2021 № 147 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 07.05.2021 № 242 "Про внесення змін до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 29.03.2021 № 153 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 02.04.2021 № 166 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 26.03.2021 № 151 "Про затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилася без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -