Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 10.09.2021 № 506 "Про затвердження Порядку обміну інформацією з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та Централізованого банку даних з проблем інвалідності". Мінсоцполітики України. 2021

Документ актуальний на 20.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2021  № 506

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 листопада 2021 р.

за № 1426/37048

Про затвердження Порядку обміну інформацією з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та Централізованого банку даних з проблем інвалідності

Відповідно до частин першої та третьої статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії Міністерства соціальної політики України та Пенсійного фонду України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та Централізованого банку даних з проблем інвалідності, що додається.

2. Директорату соціального захисту прав осіб з інвалідністю (Полякова О.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Бушкова В.Г.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

10 вересня 2021 року № 26-1,

Наказ Міністерства соціальної

політики України

10 вересня 2021 року № 506

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 листопада 2021 р.

за № 1426/37048

ПОРЯДОК

обміну інформацією з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та Централізованого банку даних з проблем інвалідності

I.

Загальні положення

1. Цим Порядком визначено механізм обміну інформацією між Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України (далі - суб'єкти) відомостями про осіб з інвалідністю, що містяться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування і Централізованому банку даних з проблем інвалідності (далі - інформаційний обмін).

Цей Порядок розроблено відповідно до частин першої та третьої статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", статті 41 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", пункту 10 Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 121 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1205), постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 681 "Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення".

2. Інформаційний обмін здійснюється на центральному рівні в електронній формі шляхом:

щомісячного (не пізніше ніж до 28 числа місяця, наступного за звітним) надання Пенсійним фондом України інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю страхувальниками, в яких кількість працюючих перевищує 8 осіб, Міністерству соціальної політики України для внесення до Централізованого банку даних з проблем інвалідності;

надання відповідей на запити Міністерства соціальної політики України або запити Пенсійного фонду України (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження запиту) про осіб з інвалідністю (щодо працевлаштування та встановлення групи інвалідності);

щоденного передання Міністерством соціальної політики України до Пенсійного фонду України інформації, що міститься у Централізованому банку даних з проблем інвалідності, про осіб, яким установлено інвалідність або змінено дані щодо інвалідності.

3. Під час інформаційного обміну використовуються інформаційні ресурси відповідних суб'єктів.

II. Вимоги до організації інформаційного обміну

1. Суб'єкти шляхом прийняття спільних рішень, які оформляються окремим протоколом або договорами про інформаційну взаємодію, з урахуванням вимог цього Порядку визначають:

підрозділи суб'єктів та державні підприємства, які належать до сфери управління суб'єктів, що здійснюють організацію, забезпечення та здійснення технічного супроводу автоматизованого обміну інформацією;

структуру та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - інформаційні системи);

механізм і канали інформаційного обміну, процедури взаємодії інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів обміну.

2. Інформаційний обмін здійснюється з дотриманням вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", інших нормативно-правових актів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

У разі відсутності технічної можливості передання даних із використанням каналів зв'язку системи, визначеної в абзаці першому цього пункту, інформаційна взаємодія суб'єктів може здійснюватися через інші інформаційно-телекомунікаційні системи із застосуванням відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

3. Про виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб'єкти зобов'язані поінформувати один одного не пізніше ніж через два робочі дні після виникнення таких обставин.

III. Захист інформації під час інформаційного обміну

1. При інформаційному обміні відповідно до цього Порядку суб'єкти реалізують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

2. Для захисту інформації під час її передавання відповідно до цього Порядку застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, щодо яких видано сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері захисту інформації. Криптографічний захист інформації забезпечується шифруванням із застосування відкритого ключа відповідальної особи суб'єкта - отримувача даних, а цілісність даних - накладенням кваліфікованого електронного підпису або печатки суб'єкта - відправника даних.

3. Інформація, що передається, обробляється згідно з вимогами законодавства про захист персональних даних, використовується суб'єктами виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, визначених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Генеральний директор

Директорату

соціального захисту

прав осіб з інвалідністю

Міністерства соціальної

політики України

О. Полякова

В.о. директора Департаменту

з питань цифрового розвитку,

цифрових трансформацій

і цифровізації

Пенсійного фонду України

В. Спис

Директор Департаменту

технологічної модернізації

соціальної сфери

Міністерства соціальної

політики України

О. Калінін


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.11.2021 — 2021 р., № 88, стор. 683, стаття 5730, код акта 108231/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.01.2021 № 13 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 15.03.2021 № 131 "Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2021 № 147 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 07.05.2021 № 242 "Про внесення змін до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 29.03.2021 № 153 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 02.04.2021 № 166 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 26.03.2021 № 151 "Про затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилася без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -