<<
>>

НАКАЗ від 11.01.2019 № 35 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»". Мінсоцполітики України. 2019

Документ актуальний на 12.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2019  № 35

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 лютого 2019 р.

за № 130/33101

Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

Відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», що додається.

2. Дозволити до 01 січня 2020 року використовувати для видачі особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», раніше виготовлені бланки посвідчень за зразком, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 року № 612 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2007 року за № 1349/14616 (зі змінами).

3.

Установити, що посвідчення, видані до набрання чинності цим наказом, та посвідчення, видані згідно із пунктом 2 цього наказу, дійсні до закінчення їх терміну дії або до заміни їх в установленому порядку на нові.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 16 листопада 2007 року № 612 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2007 року за № 1349/14616 (зі змінами).

5. Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення (В. Музиченко) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Попову.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра охорони здоров’я України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова виконавчого комітету Всеукраїнської

спілки громадських організацій «Конфедерація

громадських організацій інвалідів України»

Виконавчий Віце-президент Конфедерації

роботодавців України

Перший заступник Голови Спільного

представницького органу об’єднань

профспілок

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Виконавчий директор громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

П. Ковтонюк

Л. Денісова

В.В. Карпенко

О. Мірошниченко

О.О. Шубін

Р. Іллічов

Н. Скрипка


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

11 січня 2019 року № 35

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

06 лютого 2019 р.

за № 130/33101

ПОРЯДОК

оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

2. Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (далі - посвідчення), є документом, що підтверджує призначення державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства та дитині з інвалідністю відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (далі - державна соціальна допомога).

II. Оформлення і видача посвідчення

1. Посвідчення оформлюються та видаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за місцем перебування особи на обліку як одержувача державної соціальної допомоги.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади орган соціального захисту населення передає посвідчення посадовим особам уповноважених підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчих органів рад об’єднаних територіальних громад (за наявності таких осіб) для їх видачі одержувачам державної соціальної допомоги.

2. Посвідчення оформлюється на ім’я особи з інвалідністю з дитинства, дитини з інвалідністю, особи, яка не має права на пенсію, особи з інвалідністю, якій призначено державну соціальну допомогу.

3. На сторінці 1 посвідчення зазначаються відомості про дитину з інвалідністю, особу з інвалідністю з дитинства, особу, яка не має права на пенсію, особу з інвалідністю.

Якщо державна соціальна допомога призначається особам, які мають інвалідність, пов’язану з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату, зазначаються причина та група інвалідності (наприклад: «особа з інвалідністю з дитинства підгрупи АІ групи по зору»).

Якщо державна соціальна допомога призначена на дитину з інвалідністю чи особу з інвалідністю з дитинства, особу, яка не має права на пенсію, особу з інвалідністю, визнану недієздатною, в посвідченні також зазначаються прізвище, ім’я, по батькові її законного представника (опікуна) (сторінка 2 посвідчення).

Вид державної соціальної допомоги, її розмір і термін призначення зазначаються на сторінках 3, 4 посвідчення.

4. Посвідчення видається безкоштовно особисто одержувачу державної соціальної допомоги (особі з інвалідністю з дитинства, особі, яка не має права на пенсію, особі з інвалідністю).

Якщо державна соціальна допомога призначена на дитину з інвалідністю чи особу з інвалідністю з дитинства, особу, яка не має права на пенсію, особу з інвалідністю, визнану недієздатною, посвідчення видається законному представнику (опікуну) такої особи або іншій особі, яка представляє інтереси недієздатної особи, на підставі нотаріально засвідченої довіреності у разі пред’явлення паспорта та відповідних документів, що підтверджують особу одержувача.

У разі коли особа за станом здоров’я, за її письмовою заявою, не може прибути до органу соціального захисту населення для отримання посвідчення, видача посвідчення проводиться з доставкою за її місцем проживання та покладається на орган соціального захисту населення, в якому особа перебуває на обліку як одержувач державної соціальної допомоги, в межах адміністративно-територіальної одиниці.

Посвідчення оформлюється та видається у день звернення за його отриманням, але не пізніше 15 робочих днів після призначення державної соціальної допомоги.

5. Орган соціального захисту населення видає посвідчення під підпис особи, яка його отримала, у журналі обліку посвідчень за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Передавання органом соціального захисту населення оформлених посвідчень посадовим особам уповноважених підрозділів з питань соціального захисту населення виконавчих органів рад об’єднаних територіальних громад супроводжується реєстром передавання посвідчень (далі - Реєстр) згідно з додатком 2 до цього Порядку. Реєстр складається у двох примірниках, один примірник якого зберігається в органі соціального захисту населення, що передав посвідчення, другий - в уповноваженому підрозділі з питань соціального захисту населення виконавчих органів рад об’єднаних територіальних громад, що отримав посвідчення для його видачі одержувачу державної соціальної допомоги.

III. Облік і зберігання посвідчення

1. Бланки посвідчень (зразок та опис наведено в додатках 3, 4 до цього Порядку) виготовляються на підставі замовлення Міністерства соціальної політики України.

2. Для організації приймання-передавання бланків посвідчень Міністерством соціальної політики України структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій відповідним органам соціального захисту населення згідно з наказами керівників призначаються особи, відповідальні за приймання-передавання посвідчень (далі - відповідальні особи).

3. Після отримання бланків посвідчень та підписання акта приймання-передавання, за формою згідно з додатком 5 цього Порядку, у Міністерстві соціальної політики України відповідальні особи структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій передають їх відповідним органам соціального захисту населення за актом приймання-передавання.

4. Бланки посвідчень до їх видачі в установленому порядку зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.

IV. Порядок анулювання, знищення та оформлення втрати посвідчення

1. Підставами для анулювання посвідчення є:

помилки запису;

смерть одержувача державної соціальної допомоги;

недостовірні відомості в документах, на підставі яких призначено державну соціальну допомогу;

інші випадки, передбачені чинним законодавством.

2. Посвідчення, що стало непридатним для користування, підлягає знищенню.

Знищення проводиться комісіями, які утворюються відповідно до наказів керівників органів соціального захисту населення.

До складу такої комісії має входити не менше ніж три особи. Головою комісії є керівник органу соціального захисту населення.

Про знищення посвідчень складається відповідний акт, який підписують усі члени комісії.

3. Якщо посвідчення стало непридатним для користування або втрачено, за заявою одержувача державної соціальної допомоги видається дублікат посвідчення, про що робиться відмітка в особовій справі.

4. Якщо змінюються відомості про одержувача державної соціальної допомоги, видається нове посвідчення, про що робиться відповідний запис в особовій справі.

При заміні посвідчення одержувач державної соціальної допомоги повертає органу соціального захисту населення, за наявності, попередньо видане посвідчення, яке знищується відповідним органом соціального захисту населення.

Генеральний директор

Директорату сім’ї

та соціальної підтримки

населення

В. Музиченко


Додаток 1

до Порядку оформлення, видачі,

обліку та зберігання посвідчень

для осіб, які одержують державну

соціальну допомогу відповідно

до Законів України «Про державну

соціальну допомогу особам

з інвалідністю з дитинства та дітям

з інвалідністю» та «Про державну

соціальну допомогу особам,

які не мають права на пенсію,

та особам з інвалідністю»

(пункт 5 розділу II)

ЖУРНАЛ

обліку посвідчень

Додаток 2

до Порядку оформлення, видачі,

обліку та зберігання посвідчень

для осіб, які одержують державну

соціальну допомогу відповідно

до Законів України «Про державну

соціальну допомогу особам

з інвалідністю з дитинства та дітям

з інвалідністю» та «Про державну

соціальну допомогу особам,

які не мають права на пенсію,

та особам з інвалідністю»

(пункт 5 розділу II)

РЕЄСТР

передавання оформлених посвідчень

Додаток 3

до Порядку оформлення, видачі,

обліку та зберігання посвідчень

для осіб, які одержують державну

соціальну допомогу відповідно

до Законів України «Про державну

соціальну допомогу особам

з інвалідністю з дитинства та дітям

з інвалідністю» та «Про державну

соціальну допомогу особам,

які не мають права на пенсію,

та особам з інвалідністю»

(пункт 1 розділу III)

ЗРАЗОК БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ

особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»


Додаток 4

до Порядку оформлення, видачі,

обліку та зберігання посвідчень

для осіб, які одержують державну

соціальну допомогу відповідно

до Законів України «Про державну

соціальну допомогу особам

з інвалідністю з дитинства та дітям

з інвалідністю» та «Про державну

соціальну допомогу особам,

які не мають права на пенсію,

та особам з інвалідністю»

(пункт 1 розділу III)

ОПИС БЛАНКА ПОСВІДЧЕННЯ

особи, яка одержує державну соціальну допомогу  відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу  особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»  та «Про державну соціальну допомогу особам,  які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»

Бланк посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», має форму книжечки розміром 134 × 100 міліметрів (у розгорнутому вигляді) у м’якій обкладинці темно-червоного кольору.

На лицьовому боці обкладинки бланка посвідчення розміщено написи, виконані тисненням фольгою золотого кольору:

у верхній частині посередині - «УКРАЇНА»;

нижче посередині - «ПОСВІДЧЕННЯ».

Обкладинка скріплюється із внутрішніми аркушами вкладки двома скобами.

Вкладка складається із 6 сторінок, виготовлених із захищеного паперу, на який нанесено дві захисні сітки (зеленого та синього кольорів). Текст на ній надруковано чорною фарбою.

Способи захисту:

застосування мікрошрифту;

зазначення на першій сторінці під словом «ПОСВІДЧЕННЯ» серії (три великі літери) та номера (шість цифр).


Додаток 5

до Порядку оформлення, видачі,

обліку та зберігання посвідчень

для осіб, які одержують державну

соціальну допомогу відповідно

до Законів України «Про державну

соціальну допомогу особам

з інвалідністю з дитинства та дітям

з інвалідністю» та «Про державну

соціальну допомогу особам,

які не мають права на пенсію,

та особам з інвалідністю»

(пункт 3 розділу III)

АКТ

приймання-передавання бланків посвідчень


Документи та файли

Сигнальний документ — f482147n81.doc
Сигнальний документ — f482147n82.doc
Сигнальний документ — f482147n83.doc
Сигнальний документ — f482147n84.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.03.2019 — 2019 р., № 17, стор. 126, стаття 600, код акта 93507/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 27.04.2020 № 269 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2019 № 214 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 15.02.2019 № 213 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 25.01.2019 № 102 "Про внесення зміни до пункту 1 форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 29.01.2019 № 113 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 22.01.2019 № 78 "Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2019 № 77 "Про затвердження форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 31.01.2019 № 127 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2019 рік". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 28.02.2019 № 299 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.03.2019 № 440 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.03.2019 № 425 "Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 21.03.2019 № 416 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -