<<
>>

НАКАЗ від 15.03.2021 № 131 "Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності". Мінсоцполітики України. 2021

Документ актуальний на 27.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2021  № 131

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 квітня 2021 р.

за № 550/36172

Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності

Відповідно до пунктів 3 та 4 Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 430, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову програму навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, що додається.

2. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Міністр охорони здоров’я України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Уповноважений Президента України

з прав людей з інвалідністю

В.о.

Виконавчого директора Асоціації міст України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віцепрезидент

Конфедерації роботодавців України

Перший заступник

Голови Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Голова виконавчого комітету

Всеукраїнської спілки громадських організацій

«Конфедерація громадських організацій

інвалідів України»

С. Шкарлет

М. Степанов

О. Вискуб

Л. Денісова

Т. Баранцова

В.М. Сушкевич

В.В. Сидоренко

Р. Іллічов

О. Мірошниченко

О.О. Шубін

В.В. Карпенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

15 березня 2021 року № 131

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 квітня 2021 р.

за № 550/36172

ТИПОВА ПРОГРАМА

навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності

I. Загальні положення

1. Типова програма навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності (далі - Типова програма), розроблена з метою теоретичної і практичної підготовки (ознайомлення з основними принципами та базовими методами; формування та розвиток необхідних навичок) фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» без здійснення підприємницької діяльності (далі - фізична особа).

2. Терміни у Типовій програмі вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про соціальні послуги», «Про психіатричну допомогу», «Про екстрену медичну допомогу», інших нормативно-правових актах.

3. Завданнями Типової програми є:

сприяння засвоєнню базових знань, необхідних для забезпечення надання соціальних послуг в умовах, пристосованих до потреб окремих категорій осіб;

формування та розвиток основних практичних навичок з догляду за окремими категоріями осіб, з організації розв’язання їхніх фізичних, психологічних, духовних і соціальних проблем;

формування та розвиток навичок безконфліктного спілкування, уважного поводження та ефективної комунікації з особами при змінах їхнього психічного стану, пов’язаних зі старінням, захворюванням тощо;

запобігання емоційному вигоранню та його профілактика.

4. Навчання за Типовою програмою проводиться республіканським Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами соціальних служб, громадськими об’єднаннями, міжнародними неурядовими організаціями, благодійними, релігійними організаціями, установами та організаціями, що мають досвід роботи з відповідними вразливими групами населення (далі - організації, що проводять навчання фізичних осіб).

II. Методологічні засади

1. Типову програму спрямовано на навчання фізичних осіб основ догляду за особами окремих категорій, зокрема за:

особами з інвалідністю (в тому числі з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату);

особами похилого віку (в тому числі з частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, хворими на деменцію);

особами з невиліковними хворобами, з хворобами, що потребують тривалого лікування;

особами, які страждають на інтелектуальні та психічні розлади.

2. Типовою програмою передбачено теоретичну і практичну підготовку та складання іспиту.

3. Типова програма складається з двох курсів - базового і повторного.

На базовий курс передбачено 15 академічних годин (7 год. 30 хв. - теоретична підготовка, 5 год. 30 хв. - практична підготовка, 2 - іспит).

На повторний курс передбачено 8 академічних годин (3 год. 30 хв. - теоретична підготовка, 3 год. - практична підготовка, 1 год. 30 хв. - іспит).

4. Організації, що проводять навчання фізичних осіб, можуть організовувати навчальний процес і складання іспиту із використанням технологій дистанційного навчання (у тому числі в онлайн-режимі) та застосуванням відповідного програмного забезпечення.

5. В реалізації Типової програми потрібно керуватися такими принципами:

конфіденційність і захист персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

дотримання прав і свобод людини;

недопущення дискримінації (дотримання права фізичної особи на навчання незалежно від статі, віку, віросповідання, національності, соціального статусу тощо);

компетентність та професіоналізм (проведення навчання фахівцями з високим рівнем професійної підготовки та компетентностей, застосування ними під час навчання інтерактивних методів і творчих підходів);

комплексність (поєднання різних форм і методів роботи з урахуванням віку, статі, індивідуальних особливостей фізичних осіб).

III. Проходження Типової програми

1. Типова програма передбачає застосування різних форм, методів і прийомів активного навчання фізичних осіб з метою якісного засвоєння ними необхідних знань та набуття навичок, користування цими знаннями при наданні соціальних послуг.

2. Надавати послуги з догляду без проходження навчання, але склавши в організації, яка здійснює навчання фізичних осіб, іспит з основ догляду, може:

непрацююча фізична особа, яка не менше ніж протягом трьох місяців до дати звернення із заявою, передбаченою пунктом 6 Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 430, постійно надавала соціальні послуги особам, які потребують догляду (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), і якій призначалася щомісячна компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

фізична особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу (яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду) та отримує щомісячну грошову допомогу на догляд за нею;

фізична особа, яка є одним з непрацюючих батьків, усиновлювачів, опікуном, піклувальником, одинокою матір’ю (одиноким батьком) незалежно від факту роботи, навчання, служби та фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років і якій призначено надбавку на догляд за дітьми з інвалідністю.

IV. Базовий та повторний курси навчання фізичних осіб

1. Базовий курс навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, проводиться згідно з додатком 1 до Типової програми.

2. Повторний курс навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, проводиться згідно з додатком 2.

3. На теоретичних та практичних заняттях у межах передбачених Типовою програмою курсів можуть використовуватись навчальні відео, зазначені в пункті 2 додатка 3.

4. При ухваленні рішення щодо форми участі фізичної особи у навчанні організація, що проводить навчання фізичних осіб, оцінює готовність фізичної особи до надання послуг з догляду, усвідомленість її рішення щодо надання таких послуг, а також підготовленість до виконання відповідних дій і заходів.

5. Тестування проводиться в електронній або паперовій формі (за рішенням організації, що проводить навчання фізичних осіб).

Тест розробляється з урахуванням основних тем базового курсу та рекомендованих інформаційних джерел, зазначених у пункті 1 додатка 3.

6. Тестове завдання готується за такими основними темами:

1) базові принципи надання соціальних послуг:

дотримання прав особи, якій надаються послуги, недопущення будь-яких видів катування та поводження, що можуть принижувати її гідність;

повага до честі та гідності особи;

пристосування побутових умов до потреб осіб окремих категорій, яким надаються послуги;

2) особливості надання паліативної допомоги:

основні завдання, складові та принципи паліативної допомоги;

особливості надання паліативної допомоги дорослим;

організація забезпечення протибольової терапії;

3) особливості догляду:

фізіологічні, психологічні, соціальні особливості та потреби осіб окремих категорій;

етика спілкування;

особливості спілкування та поводження з особами при змінах їхнього психічного стану, пов’язаних зі старінням, захворюванням тощо;

особливості догляду за особами, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

профілактика та лікування пролежнів;

4) надання домедичної допомоги:

основні правила надання домедичної допомоги при невідкладних станах;

порядок дій при застосуванні невідкладних організаційних заходів, спрямованих на збереження життя особи, якій надаються соціальні послуги, при невідкладних станах;

5) взаємодія з іншими фахівцями та службами:

отримання інформації з питань соціального захисту населення;

отримання безоплатної правової допомоги;

оформлення документів, проведення платежів.

7. Після проходження навчання та/або складення іспиту в організації, що проводить навчання фізичних осіб, фізичні особи отримують довідку відповідно до законодавства.

8. Фізична особа, яка пройшла навчання, але не надавала послуги з догляду протягом трьох років з дати його завершення, перед початком надання послуг повинна пройти повторне навчання або скласти іспит відповідно до вимог Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 430.

Генеральний директор

Директорату

розвитку соціальних послуг

та захисту прав дітей

Р. Колбаса


Додаток 1

до Типової програми навчання

фізичних осіб, які надають

соціальні послуги з догляду

без здійснення підприємницької діяльності

(пункт 1 розділу IV)

БАЗОВИЙ КУРС

навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності

Тема лекції

Зміст

Основні поняття

Основні навички

Лекція 1

Вступ до курсу.

Зміст соціальної послуги догляду вдома (1 година)

Мета і завдання курсу

Базові принципи надання соціальних послуг

Соціальні послуги;

соціальна послуга догляду вдома;

пристосування побутових умов;

права людини;

заборона катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання;

приватність та персональні дані;

дискримінація;

конфлікт інтересів тощо

Оцінювання можливості виконання особою, яка потребує догляду, елементарних та складних дій

Пристосування побутових умов до потреб особи, яка потребує догляду

Критичне оцінювання свого внеску у реалізацію прав людини і дотримання поважного ставлення до її честі та гідності

Виявлення ознак дискримінації та застосування механізму її недопущення

Нерозголошення персональних даних

Практичне заняття (30 хвилин)

Лекція 2

Особливості надання паліативної допомоги (1 година)

Основні завдання, складові та принципи паліативної допомоги

Особливості надання паліативної допомоги

Організація забезпечення протибольової терапії

Паліативна допомога;

захворювання, що обмежує та загрожує життю;

больовий синдром;

знеболення тощо

Дотримання принципів надання паліативної допомоги

Врахування побажань особи, яка потребує догляду, задля покращення якості її життя та життя членів її сімї

Проведення раннього виявлення, організація ретельної оцінки та лікування болю, супутніх симптомів і ускладнень

Практичне заняття (30 хвилин)

Лекція 3

Особливості догляду (2 години)

Фізіологічні, психологічні, соціальні особливості та потреби окремих категорій осіб

Етика спілкування

Особливості спілкування та поводження з особами, які потребують догляду, при зміні їхнього психічного стану, повязаного зі старінням, захворюванням тощо

Особливості догляду за особами, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися

Профілактика та лікування пролежнів

Догляд за хворим;

просторове орієнтування;

навичка самообслуговування;

вербальне та невербальне спілкування;

фізичний супровід

Застосування на практиці отриманих теоретичних знань стосовно особливостей догляду за окремими категоріями осіб

Створення безпечного та комфортного простору у житловому приміщенні

Застосування навичок вербального та невербального спілкування з особою, яка потребує догляду

Застосування навичок спілкування та поводження з особою, яка потребує догляду, при змінах її психічного стану, повязаного зі старінням, захворюванням тощо

Надання допомоги в самообслуговуванні (умивання, обтирання, обмивання, вдягання/роздягання, замінювання натільної та постільної білизни, підгузків, користування туалетом, прийом їжі)

Проведення заходів із профілактики та лікування пролежнів (комплексна профілактика, догляд за шкірою у разі наявності пролежнів)

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчування (нагляд за санітарним станом приліжкого столика, холодильника, асортиментом і терміном зберігання харчових продуктів)

Надання допомоги у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичок користування ними

Надання допомоги під час просторового орієнтування

Здійснення фізичного супроводу осіб, які потребують догляду, від місця проживання до місця призначення:

вибір оптимального способу пересування особи, яка потребує догляду, та погодження його з нею;

планування та вибір оптимального та доступного маршруту;

надання інформації про особливості маршруту, перешкоди на маршруті та план подальших дій;

надання допомоги у вивченні маршруту, яким особа, яка потребує догляду, буде пересуватися самостійно

Надання допомоги особі, яка потребує догляду, у користуванні засобами звязку та інформаційними-комунікаційними технологіями

Практичне заняття (1 година 30 хвилин)

Лекція 4

Надання домедичної допомоги

(1 година 30 хвилин)

Основні правила надання домедичної допомоги при невідкладних станах

Порядок дій при проведенні невідкладних організаційних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя особи, яка страждає на психічні розлади, при невідкладному стані

Домедична допомога;

невідкладний стан людини;

опік;

раптова зупинка серця;

серцевий напад;

черепно-мозкова травма;

порушення прохідності дихальних шляхів;

судоми;

втрата свідомості;

гостре психомоторне збудження;

епілептичний статус;

суїцидальна поведінка тощо

Дотримання у разі необхідності основних правил надання домедичної допомоги при невідкладних станах (раптова зупинка серця, серцевий напад, травма голови (черепно-мозкова травма), підозра на інсульт, перелом кісток кінцівок, порушення прохідності дихальних шляхів (обтурація стороннім тілом), опіки, травми та пошкодження очей, судоми (епілепсія) тощо), зокрема:

переконатися у відсутності небезпеки;

провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, дихання;

викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, пояснити диспетчеру причину виклику;

підтримати постраждалого психологічно;

забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

при погіршенні стану постраждалого зателефонувати до диспетчера екстреної (швидкої) медичної допомоги, дотримуватись його рекомендацій

Практичне заняття (1 година 30 хвилин)

Лекція 5

Взаємодія з іншими фахівцями та службами

(1 година)

Надання інформації з питань соціального захисту населення

Отримання безоплатної правової допомоги

Допомога в оформленні документів, проведенні платежів

Комунікація;

безоплатна правова допомога

Надання допомоги при спілкуванні особи, яка потребує догляду, з членами її родини, друзями та знайомими

Розвиток соціальних контактів і співпраця з іншими людьми та фахівцями

Організація надання медичної допомоги (виклик лікаря загальної практики - сімейного лікаря, допомога у відвідуванні особою, яка потребує догляду, закладів охорони здоровя тощо);

Надання допомоги у забезпеченні технічними засобами реабілітації

Організація консультацій психолога, зустрічі зі священнослужителем

Надання допомоги в переданні показань квартирних засобів обліку з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення і теплової енергії та оплаті цих послуг

Надання допомоги в оформленні документів, заповненні бланків, довідок, повідомлень, заяв тощо

Надання допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги

Практичне заняття (30 хвилин)

Лекція 6

Управління стресом та запобігання вигоранню

(1 година)

Синдром емоційного вигорання

Профілактика синдрому емоційного вигорання

Способи подолання синдрому емоційного вигорання

Стрес;

синдром вигорання

Правильна організація процесу догляду

Ефективний розподіл часу та навантаження

Визначення пріоритетності завдань

Розроблення системи оцінювання ефективності виконуваної роботи

Розроблення системи нематеріальних заохочень

Забезпечення психологічного комфорту для особи, яка потребує догляду, при спілкуванні з нею та в її спілкуванні з іншими людьми

Практичне заняття (1 година)


Додаток 2

до Типової програми навчання

фізичних осіб, які надають

соціальні послуги з догляду

без здійснення підприємницької діяльності

(пункт 2 розділу IV)

ПОВТОРНИЙ КУРС

навчання фізичних осіб, які соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності

Тема лекції

Зміст

Основні поняття

Основні навички

Лекція 1

Зміст соціальної послуги догляду вдома (20 хвилин)

Базові принципи надання соціальних послуг

Соціальна послуга догляду вдома;

пристосування побутових умов;

права людини;

заборона катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання;

приватність та персональні дані;

дискримінація;

конфлікт інтересів тощо

Оцінювання можливості виконання особою, яка потребує догляду, елементарних та складних дій

Пристосування побутових умов до потреб особи, яка потребує догляду

Критичне оцінювання свого внеску у реалізацію прав людини і дотримання поважного ставлення до її честі та гідності

Виявлення ознак дискримінації та застосування механізму її недопущення

Нерозголошення персональних даних

Практичне заняття (20 хвилин)

Лекція 2

Особливості надання паліативної допомоги

(20 хвилин)

Особливості надання паліативної допомоги

Організація забезпечення протибольової терапії

Паліативна допомога;

захворювання, що обмежує та загрожує життю;

больовий синдром;

знеболення тощо

Дотримання принципів надання паліативної допомоги

Врахування побажань особи, яка потребує догляду, задля покращення якості її життя та життя членів її сімї

Проведення раннього виявлення, організація ретельної оцінки та лікування болю, супутніх симптомів і ускладнень

Практичне заняття (20 хвилин)

Лекція 3

Особливості догляду

(1 година)

Етика спілкування

Особливості спілкування та поводження з особами, які потребують догляду, при зміні їхнього психічного стану, повязаного зі старінням, захворюванням тощо

Особливості догляду за особами, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися

Профілактика та лікування пролежнів

Догляд за хворим;

просторове орієнтування;

навичка самообслуговування;

вербальне та невербальне спілкування;

фізичний супровід

Застосування на практиці отриманих теоретичних знань стосовно особливостей догляду за окремими категоріями осіб

Створення безпечного та комфортного простору у житловому приміщенні

Застосування навичок вербального та невербального спілкування з особою, яка потребує догляду

Застосування навичок спілкування та поводження з особою, яка потребує догляду, при змінах її психічного стану, повязаного зі старінням, захворюванням тощо

Надання допомоги в самообслуговуванні (умивання, обтирання, обмивання, вдягання/роздягання, замінювання натільної та постільної білизни, підгузків, користування туалетом, прийом їжі)

Проведення заходів із профілактики та лікування пролежнів (комплексна профілактика, догляд за шкірою у разі наявності пролежнів)

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчування (нагляд за санітарним станом приліжкого столика, холодильника, асортиментом і терміном зберігання харчових продуктів)

Надання допомоги у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними

Надання допомоги під час просторового орієнтування

Здійснення фізичного супроводу особи, яка потребує догляду, від місця проживання до місця призначення

Надання допомоги особі, яка потребує догляду, у користуванні засобами звязку та інформаційними-комунікаційними технологіями

Практичне заняття (1 година)

Лекція 4

Надання домедичної допомоги

(1 година)

Основні правила надання домедичної допомоги при невідкладних станах

Порядок дій при проведенні невідкладних організаційних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя особи, яка страждає на психічні розлади, при невідкладному стані

Домедична допомога;

невідкладний стан людини

Дотримання у разі необхідності основних правил надання домедичної допомоги при невідкладних станах (раптова зупинка серця, серцевий напад, травма голови (черепно-мозкова травма), підозра на інсульт, перелом кісток кінцівок, порушення прохідності дихальних шляхів (обтурація стороннім тілом), опіки, травми та пошкодження очей, судоми (епілепсія) тощо), зокрема:

переконатися у відсутності небезпеки;

провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості, дихання;

викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, пояснити диспетчеру причину виклику;

підтримати постраждалого психологічно;

забезпечити постійний нагляд за постраждалим до прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;

при погіршенні стану постраждалого зателефонувати до диспетчера екстреної (швидкої) медичної допомоги, дотримуватись його рекомендацій

Практичне заняття (1 година)

Лекція 5

Взаємодія з іншими фахівцями та службами

(20 хвилин)

Надання інформації з питань соціального захисту населення

Отримання безоплатної правової допомоги

Допомога в оформленні документів, проведенні платежів

Комунікація;

безоплатна правова допомога

Надання допомоги при спілкуванні особи, яка потребує догляду, з членами її родини, друзями та знайомими

Розвиток соціальних контактів і співпраця з іншими людьми та фахівцями

Організація надання медичної допомоги (виклик лікаря загальної практики - сімейного лікаря, допомога у відвідуванні особою, яка потребує догляду, закладів охорони здоровя тощо)

Надання допомоги у забезпеченні технічними засобами реабілітації

Організація консультацій психолога, зустрічі зі священнослужителем

Надання допомоги в переданні показань квартирних засобів обліку з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення і теплової енергії та оплаті цих послуг

Надання допомоги в оформленні документів, заповненні бланків, довідок, повідомлень, заяв тощо

Надання допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги

Лекція 6

Управління стресом та запобігання вигоранню

(30 хвилин)

Синдром емоційного вигорання

Профілактика синдрому емоційного вигорання

Способи подолання синдрому емоційного вигорання

Стрес;

синдром вигорання

Правильна організація процесу догляду

Ефективний розподіл часу та навантаження

Визначення пріоритетності завдань

Розроблення системи оцінювання ефективності виконуваної роботи

Розроблення системи нематеріальних заохочень

Забезпечення психологічного комфорту для особи, яка потребує догляду, при спілкуванні з нею та в її спілкуванні з іншими людьми

Практичне заняття (20 хвилин)


Додаток 3

до Типової програми навчання

фізичних осіб, які надають

соціальні послуги з догляду

без здійснення підприємницької діяльності

(пункти 3, 5 розділу IV)

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

1. Перелік нормативно-правових актів:

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

Конвенція про права осіб з інвалідністю;

Конвенція про права дитини;

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання;

Європейська соціальна хартія (переглянута);

Європейська декларація з охорони психічного здоров’я;

Принципи ООН стосовно людей похилого віку;

Сімейний кодекс України;

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

Закон України «Про соціальні послуги»;

Закон України «Про психіатричну допомогу»;

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про екстрену медичну допомогу»;

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в України»;

Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»;

постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 430 «Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності»;

наказ Міністерства соціальної політики України від 13 листопада 2013 року № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1990/24522;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04 червня 2020 року № 1308 «Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 липня 2020 року за № 609/34892;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 червня 2014 року № 398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 липня 2014 року за № 750/25527;

наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 348/31800;

інше.

2. Навчальні відео:

1) «Догляд за лежачими хворими»-1;

2) «Пролежні. Профілактика та лікування»-2;

3) «Догляд за особами похилого віку, у тому числі хворими на деменцію»-3;

4) «Як спілкуватися з людиною, хворою на деменцію, яка загубилася на вулиці»-4 (для працівників Національної поліції);

5) «Для школярів про деменцію»-5 тощо.

__________

-1 https://www.youtube.com/channel/UCvgKHU2rbmIQSerDT1slaVQ

https://www.youtube.com/watch?v=ktblBcJLGNs&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=qmCdNGooNeA&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=OeEwCYPqO1g&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=wX0dmiMu9J8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=Axb39joFQcA&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=4hB7puaOcls&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=TeQOFIiX000&feature=emb_logo

-2 https://www.youtube.com/watch?v=gBbOkegN6Rs&feature=emb_logo

-3 https://www.facebook.com/432691763555187/videos/2681181795432761

https://www.facebook.com/432691763555187/videos/709888856576614

https://www.facebook.com/432691763555187/videos/1266884020355520

https://www.facebook.com/432691763555187/videos/3590509277655604

https://www.facebook.com/432691763555187/videos/371442117367979

https://www.facebook.com/432691763555187/videos/1036456983434018

https://www.facebook.com/432691763555187/videos/714791085788048

https://www.facebook.com/432691763555187/videos/850347895720106

https://www.facebook.com/432691763555187/videos/3066629640230821

-4 https://www.facebook.com/432691763555187/videos/1192349561097829

-5 https://www.facebook.com/432691763555187/videos/921781811636262


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.05.2021 — 2021 р., № 35, стор. 327, стаття 2125, код акта 104584/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 50 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 09.03.2022 № 117 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2022 № 101 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2022 році". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 11.03.2022 № 119 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 17.02.2022 № 96 "Про внесення змін до форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 05.03.2022 № 115 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2022 року № 73". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 03.02.2022 № 72 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 9. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2022 № 53/49 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 06.01.2022 № 4 "Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2020 року № 769". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 11.04.2022 № 129 "Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 27.04.2022 № 142 "Про внесення змін до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.04.2022 № 135 "Про затвердження форми акта про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово)". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 18.05.2022 № 152 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2016 року № 1610". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 19.04.2022 № 136 "Про затвердження Положення про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 25.05.2022 № 158 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальні вироби для занять спортом для окремих категорій громадян, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 17.05.2022 № 150 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 11.05.2022 № 147 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 17.05.2022 № 151 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -