<<
>>

НАКАЗ від 15.06.2020 № 417 "Про затвердження Змін до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ". Мінсоцполітики України. 2020

Документ актуальний на 25.08.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.06.2020  № 417

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 липня 2020 р.

за № 699/34982

Про затвердження Змін до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

Відповідно до пункту 32 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905, підпункту 65 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, з метою удосконалення Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 17 листопада 2011 року № 445, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2011 року за № 1406/20144, що додаються.

2. Департаменту реалізації державної соціальної політики (Дейнега О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

Міністр

М.

Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної

Ради України з прав людини

Л. Денісова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

15 червня 2020 року № 417

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 липня 2020 р.

за № 699/34982

ЗМІНИ

до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ

1. В абзаці другому пункту 4 слова "та надає письмову згоду на обробку персональних даних" виключити.

2. Пункт 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Для належного формування особової справи та її подальшого архівного зберігання до справи додається картонна папка для паперів на зав'язках.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

3. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Для зручності користування та належного зберігання установлено відповідні для визначених країн кольори папок, у яких подаються справи: Ізраїль, Канада - білий; Республіка Аргентина, Перу, Мексика - синій; Італія - зелений; Сполучені Штати Америки - червоний; Франція - жовтий; інші країни - фіолетовий.".

4. У пункті 8:

слово та цифри "у пунктах 7, 8" замінити словами та цифрами "у цьому пункті та пунктах 6, 7";

після слів "без розгляду" доповнити словами та цифрою "разом із повідомленням за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.".

5. У пункті 9:

слово та цифри "пунктами 7, 8" замінити словом і цифрами "пунктами 6 - 8";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Того ж дня справа формується, прошнуровується і нумерується працівником Міністерства, визначеним відповідно до посадових інструкцій, і скріплюється печаткою та завіряється підписом уповноваженої посадової особи Міністерства.".

6. У пункті 10:

в абзаці першому слово та цифру "додаток 4" замінити словом і цифрою "додаток 6";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі відмови у взятті на облік заявнику разом із відповіддю у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови повертаються всі документи справи, крім заяви, фотокопій довіреності на вчинення представницьких дій та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу представника.".

7. Доповнити Порядок додатком 2 такого змісту:

"Додаток 2

до Порядку та умов прийому

громадян України, які проживають

за межами України, та іноземців,

які бажають усиновити дитину

в Україні, для подання ними справ

(пункт 8)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про відмову у реєстрації справ громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні".

У зв'язку з цим додаток до Порядку вважати додатком 1.

У тексті Порядку посилання на додаток замінити посиланням на додаток 1.

Директор Департаменту

реалізації державної

соціальної політики

О. Дейнега


Документи та файли

Сигнальний документ — f497615n39.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.08.2020 — 2020 р., № 61, стор. 106, стаття 1992, код акта 100225/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 27.04.2020 № 269 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 01.06.2020 № 355 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2020 році". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 02.06.2020 № 359 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек"за рахунок бюджетних коштів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 02.06.2020 № 358 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"за рахунок бюджетних коштів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 10.06.2020 № 393 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 15 червня 2015 року № 613". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 11.06.2020 № 403 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25 серпня 2009 року № 322". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 16.06.2020 № 419 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 02.07.2020 № 456 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 02.07.2020 № 455 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 23.06.2020 № 429 "Про затвердження Класифікатора соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 04.06.2020 № 366 "Про затвердження Змін до Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -