<<
>>

НАКАЗ від 16.06.2020 № 419 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2020

Документ актуальний на 16.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2020  № 419

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 липня 2020 р.

за № 611/34894

Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг

Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону України «Про соціальні послуги» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, що додається.

2. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Міністр фінансів України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова правління Пенсійного фонду України

Директор Державного центру зайнятості

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

Перший заступник

Голови Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віцепрезидент

Конфедерації роботодавців України

Генеральний Секретар Громадської спілки

«Всеукраїнське громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей з інвалідністю України»

Голова Громадської організації

«Всеукраїнська організація

Союз осіб з інвалідністю України»

Виконавчий директор

Всеукраїнської громадської організації

«Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю

внаслідок інтелектуальних порушень»

О.

Вискуб

С. Марченко

Л. Денісова

Є. Капінус

О. Макогон

О. Дума

О.О. Шубін

Р. Іллічов

О. Мірошниченко

В. Назаренко

В.В. Назаренко

Ю.М. Клепець


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

16 червня 2020 року № 419

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 липня 2020 р.

за № 611/34894

МЕТОДИКА

обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг

1. Цією Методикою встановлено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначення права особи на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів; з установленням диференційованої плати; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про соціальні послуги».

2. До складу сім’ї отримувача соціальних послуг належать особи, які спільно з ним проживають, поєднані з ним спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки і поєднані на підставі шлюбу/ кровного споріднення / усиновлення або на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства.

До складу сім’ї отримувача соціальних послуг не враховуються особи, які перебувають на повному державному утриманні; діти, щодо яких отримувач соціальних послуг був позбавлений батьківських прав; особи, правовий статус яких визначено законами України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», «Про боротьбу з тероризмом», і непрацездатні особи.

3. При обчисленні сукупного доходу сім’ї враховуються доходи у грошовій формі, а також в іноземній валюті, отримані з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.

4. До сукупного доходу сім’ї входять:

1) нарахована заробітна плата (суддівська винагорода; грошове забезпечення; інші виплати, отримані відповідно до трудового договору), отримана як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;

2) гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими договорами;

3) пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державна соціальна допомога на догляд;

4) доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів, приватних виконавців. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних Державної податкової служби України, її територіальних органів. За відсутності цих даних доходи фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначаються на підставі даних книги обліку доходів і витрат за встановленою формою;

5) доходи від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів (роялті);

6) допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

7) доходи від здавання нерухомого та / або рухомого майна у найм або в оренду (на підставі довідок Державної податкової служби України, її територіальних органів);

8) суми щомісячних страхових виплат, що виплачуються потерпілим на виробництві та особам, які мають на це право, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

9) суми, які виплачувалися за час вимушеного прогулу, та суми за час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника;

10) допомога по тимчасовій непрацездатності, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей одиноким матерям, частина державної допомоги при народженні дитини, яка виплачується щомісяця;

11) доходи від продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна;

12) дивіденди, доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав;

13) грошові активи (кошти, розміщені на депозитних рахунках (незалежно від дати їх відкриття);

14) доходи від розміщення депозитів;

15) виграші (призи) у лотерею чи інші розіграші; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях; виграші в інших азартних іграх, не заборонених законодавством;

16) спадщина;

17) стипендія (крім соціальної);

18) інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

5. Особливостями врахування окремих видів доходів є:

1) доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються в грошову одиницю, що діє в Україні, за курсом Національного банку України на дату їх отримання, у разі затримки у виплаті доходу - на дату звернення за отриманням соціальних послуг;

2) середньомісячний сукупний дохід члена сім’ї, який має фермерське господарство, зараховується як визначений на підставі даних Державної податкової служби України, її територіальних органів обсяг доходів за попередній календарний рік, поділений на 12, з урахуванням індексу інфляції;

3) розмір середньомісячного сукупного доходу члена сім’ї, зайнятого на сезонних роботах, відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 278, обчислюється як обсяг доходів за попередній повний сезон, поділений на 12, з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки;

4) для громадян, яким призначено пенсію вперше або які звільнились з роботи в період, за який враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії, у сукупному доході на розсуд пенсіонера ураховується дохід за цей період, визначений у загальному порядку, або розмір призначеної щомісячної пенсії;

5) грошові доходи, визначені пунктом 4 цієї Методики, ураховуються у тому місяці, за який їх нараховано;

6) суми пенсій та допомоги за рішенням суду враховуються в тому місяці, у якому їх фактично виплачено;

7) доходи осіб, які працюють за трудовим договором у фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, ураховуються за даними фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які виплачують доходи;

8) одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності враховується в сукупному доході як середньомісячна величина за період, на який надається допомога по безробіттю, визначена шляхом ділення загальної суми виплати на кількість місяців, за які її одержано;

9) доходи, нараховані з періодичністю за квартал, півріччя, рік, ураховуються у сукупному доході як середньомісячна величина за відповідний попередній період, визначена шляхом ділення загальної суми доходу на кількість місяців, за які її нараховано;

10) розмір середньомісячного доходу фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, на підставі даних книги обліку доходів і витрат за встановленою формою, обчислюється виходячи з чистого доходу за попередні шість місяців, поділеного на 6;

11) для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

однієї мінімальної заробітної плати - для платників єдиного податку першої групи;

двох мінімальних заробітних плат - для платників єдиного податку другої групи;

трьох мінімальних заробітних плат - для платників єдиного податку третьої групи.

При цьому для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку першої - третьої груп, не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою та дохід від провадження підприємницької діяльності;

12) у разі відсутності офіційних даних про дохід працездатного члена сім’ї отримувача, відсутності у нього офіційного доходу (крім осіб, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, під домашнім арештом, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою; перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка; є алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному обліку; зареєстровані як безробітні в державній службі зайнятості та не отримують допомоги по безробіттю; які звернулись за призначенням компенсації відповідно до частини сьомої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги») його середньомісячний сукупний дохід дорівнює одній мінімальній заробітній платі;

13) сума грошових активів для обчислення середньомісячного сукупного доходу члена сім’ї розраховується шляхом ділення всієї суми на 12.

6. До сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг не враховуються:

1) сплачені (за умови документального підтвердження фактичної сплати) та отримані аліменти;

2) частина державної допомоги при народженні дитини, яка виплачується одноразово; частина державної допомоги при усиновленні дитини, яка виплачується одноразово;

3) допомога на поховання, витрати на поховання та пов’язані з ним ритуальні послуги у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

4) допомога, компенсація, винагорода, тощо, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності;

5) тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; пенсія по втраті годувальника; державна допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною; державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування; державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

6) житлова субсидія;

7) грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби;

8) суми, які сплачуються підприємствами, установами та організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників;

9) допомога громадських та благодійних організацій;

10) одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

11) оплата праці членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення підсумків голосування;

12) вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, дитячих новорічних подарунків;

13) одноразова натуральна допомога «пакунок малюка»;

14) вартість послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;

15) щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

16) соціальні стипендії;

17) нарахований, але фактично не виплачений дохід, передбачений підпунктами 1 і 3 пункту 4 цієї Методики (за умови документального підтвердження);

18) дохід від продажу об’єкта нерухомого майна, який був єдиним місцем проживання, за умови купівлі іншого;

19) компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду;

20) вартість наданих соціальних послуг;

21) суми отриманих пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

22) допомога по вагітності та пологах;

23) одноразова допомога потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого) внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

7. Обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї проводиться структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської міста обласного значення, районної в місті ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі - орган соціального захисту населення) на підставі заяви, поданої відповідно до порядку організації надання соціальних послуг, та відомостей, внесених до електронних інформаційних ресурсів Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.

Орган соціального захисту населення здійснює обмін даними з електронними інформаційними ресурсами Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357.

Інформація про доходи отримувача та осіб, які належать до складу його сім’ї згідно з пунктом 2 цієї Методики, подається ним при зверненні за отриманням соціальної послуги лише у разі необхідності (відсутність можливості отримання органом соціального захисту населення інформації про доходи заявника та членів його сім’ї у порядку електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, або на запит до органів Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, або якщо отримувач бажає самостійно надати інформацію (документи, відомості) чи не надає згоди на отримання та обробку персональних даних (його або членів його сім’ї) у державних електронних інформаційних ресурсах).

8. Під час обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг дотримуються таких вимог:

1) загальна сума сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг складається із суми всіх доходів кожного члена сім’ї, яка враховується для надання соціальних послуг, визначених на підставі наданих документів (або отриманих шляхом обміну інформацією) за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, якщо інше не передбачено законодавством;

2) до сукупного доходу сім’ї враховуються як регулярні щомісячні доходи в грошовій формі членів сім’ї, так і нерегулярні доходи;

3) середньомісячний сукупний дохід сім’ї вираховується шляхом ділення

загальної суми сукупного доходу сім’ї за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, на 6, якщо інше не передбачено законодавством;

4) середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї.

Генеральний директор

Директорату розвитку

соціальних послуг

та захисту прав дітей

Р. Колбаса


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.07.2020 — 2020 р., № 54, стор. 99, стаття 1688, код акта 99771/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 27.04.2020 № 269 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 01.06.2020 № 355 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2020 році". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -