Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 16.06.2021 № 335 "Про затвердження Змін до Державного стандарту догляду вдома". Мінсоцполітики України. 2021

Документ актуальний на 01.10.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2021  № 335

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2021 р.

за № 1100/36722

Про затвердження Змін до Державного стандарту догляду вдома

Відповідно до статей 11, 16, 17 Закону України «Про соціальні послуги», пункту 42 розділу ІІ Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2020 року № 429, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 липня 2020 року за № 643/34926, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 листопада 2013 року № 760, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1990/24522, що додаються.

2. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М.

Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації

органів місцевого самоврядування

«Асоціація міст України»

Виконавчий Віцепрезидент

Конфедерації роботодавців України

Голова виконавчого комітету

Всеукраїнської спілки громадських організацій

«Конфедерація громадських організацій

інвалідів України»

Міністр охорони здоров’я України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Уповноважений Президента України

з прав людей з інвалідністю

Урядовий Уповноважений з прав осіб

з інвалідністю

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

О. Кучер

О.В. Слобожан

О. Мірошниченко

В.В. Карпенко

В. Ляшко

Л. Денісова

В.М. Сушкевич

Т. Баранцова

Р. Іллічов

О.О. Шубін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

16 червня 2021 року № 335

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 серпня 2021 р.

за № 1100/36722

ЗМІНИ

до Державного стандарту догляду вдома

1. У розділі І:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами; особам з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду), дітям з інвалідністю віком від трьох до 18 років, особам з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності), які не здатні (частково нездатні) до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (далі - особи похилого віку та особи з інвалідністю);

моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома;

визначення тарифу на платну соціальну послугу догляду вдома.»;

2) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

«1.4. У цьому Державному стандарті терміни вживаються в таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги догляду вдома (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, у якому зазначено заходи, що проводитимуться для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних за виконання, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану;

моніторинг надання соціальної послуги догляду вдома та оцінювання її якості - постійний чи періодичний перегляд діяльності надавача соціальної послуги, який має на меті оцінювання поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення, покращення та/або удосконалення надання соціальної послуги;

мультидисциплінарна команда - група фахівців, яка безпосередньо виконує заходи, що становлять зміст соціальної послуги догляду вдома, виходячи з індивідуальних потреб отримувача такої послуги і складається не менше ніж із трьох осіб з числа таких працівників: соціальний працівник, соціальний робітник, медичний працівник, юрисконсульт, психолог тощо;

надавач соціальної послуги догляду вдома (далі - надавач соціальної послуги) - юридична або фізична особа, або фізична особа - підприємець, яку внесено до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

отримувач соціальної послуги догляду вдома (далі - отримувач соціальної послуги) - особа/ сім’я, яка належить до вразливих груп населення та/або перебуває у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я тощо, та отримує цю соціальну послугу;

соціальна послуга догляду вдома (далі - соціальна послуга) - заходи, що проводяться за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягають у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування.

Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законах України «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про психіатричну допомогу» та інших нормативно-правових актах.».

2. Розділ II викласти в такій редакції:

«II. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги догляду вдома

2.1. Підставою для надання соціальної послуги є:

рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу сільської, селищної, районної у місті (у разі утворення), міської ради (далі - виконавчий орган) про надання соціальної послуги, прийняте в порядку визначеному законодавством (у разі, якщо соціальна послуга надається за рахунок бюджетних коштів);

звернення потенційного отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до надавача соціальної послуги (у разі надання соціальних послуг за рахунок коштів надавача).

2.2. Підставою для відмови у наданні соціальної послуги є:

відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

ненадання надавачем соціальної послуги догляду вдома.

Потенційному отримувачу може бути відмовлено у наданні соціальної послуги в разі наявності у нього відповідно до медичного висновку про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ. Рішення про надання соціальної послуги приймається після усунення таких протипоказань.

2.3. У разі відмови у наданні соціальної послуги у повідомленні додатково зазначається інформація про інших надавачів соціальних послуг, які надають таку соціальну послугу в порядках визначених постановами Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 55, ст. 1912), від 01 червня 2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1781).

Якщо рішення про відмову приймається надавачем соціальної послуги, копія такого рішення направляється виконавчому органу (для надавачів соціальної послуги, які надають таку послугу за бюджетні кошти).

2.4. Підставою для припинення надання соціальної послуги є:

відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

невиконання без поважних причин отримувачем соціальної послуги вимог, визначених договором про надання соціальної послуги;

відмова від отримання соціальної послуги отримувача соціальної послуги та/або його законного представника;

закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги;

зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги, що унеможливлює надання соціальної послуги;

виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальної послуги інформації/ документів при зверненні за їх наданням, що унеможливлює подальше надання соціальної послуги;

дострокове розірвання договору про надання соціальної послуги за ініціативи отримувача соціальної послуги;

ліквідація (припинення діяльності) надавача соціальної послуги, або припинення надання ним соціальної послуги;

направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів для постійного перебування;

перебування потенційного отримувача соціальної послуги на спеціальному обліку як особи, яка примусово отримує амбулаторну психіатричну допомогу в психіатричному закладі у зв’язку зі схильністю до суспільно небезпечних діянь унаслідок психічного захворювання;

наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги (у тому числі усі хвороби в гострому періоді, що потребують стаціонарного лікування, зокрема у спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров’я, гострі інфекційні захворювання, наявність тяжкого психічного розладу, та внаслідок якого особа виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для оточуючих);

смерть отримувача соціальної послуги.».

3. У розділі III:

1) пункт 3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги догляду вдома згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту проводиться протягом 3 робочих днів з дати прийняття виконавчим органом або надавачем (у разі надання соціальних послуг за рахунок коштів надавача) рішення про надання соціальної послуги.»;

2) абзаци другий, третій пункту 3.2 замінити сімома абзацами такого змісту:

«Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться надавачем соціальної послуги (фахівцем у сфері надання соціальних послуг, соціальним працівником або мультидисциплінарною командою (за потреби)) із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається:

для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями - за кількістю балів, зазначених у таблиці 1 додатка 1 до цього Державного стандарту з урахуванням балів за шкалою оцінки можливостей виконання елементарних дій та шкалою оцінки можливостей виконання складних дій (таблиці 2, 3 додатка 1 до цього Державного стандарту відповідно). Для отримання соціальної послуги сумарний результат оцінки можливостей виконання елементарних та складних дій має бути не менше ніж 12 балів;

для осіб з когнітивними розладами - відповідно до шкали оцінки навичок проживання за основними категоріями та картки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (далі - Картка), наведених відповідно у таблицях 4, 5 додатка 1 до цього Державного стандарту. Для отримання соціальної послуги сумарний результат за категоріями «Організація харчування», «Зовнішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни», «Здоров’я», «Утримання помешкання», «Дотримання правил безпеки та поведінки в разі надзвичайних ситуацій», «Міжособистісні відносини», «Знання ресурсів громади», «Обізнаність у юридичній сфері» має становити не менше ніж 69 балів, за іншими категоріями - щонайменше базовим, а сума балів за такими категоріями має бути не менше ніж 58;

для осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами - відповідно до анкети визначення рейтингу соціальних потреб отримувача соціальної послуги догляду вдома відповідно до таблиці 6 додатка 1 до цього Державного стандарту. Для отримання соціальної послуги за результатами визначеного рейтингу соціальних потреб пріоритетною має бути сфера «Здоров’я»;

для дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років - відповідно до оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги догляду вдома (для дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років). Для отримання соціальної послуги сумарний результат має становити не менше ніж 11,2 та не більше 168 балів.

У разі наявності у отримувача соціальної послуги комплексних порушень (фізичні та/або сенсорні порушення разом із психічними та поведінковими розладами), визначення ступеня індивідуальних потреб проводиться за шкалою оцінки можливостей виконання елементарних дій та відповідно до анкети визначення рейтингу соціальних потреб.»;

3) у пункті 3.3 слова «Результати визначення» замінити словами «Результати комплексного визначення ступеня»;

4) у пункті 3.4:

в абзаці першому слово «дня» замінити словом «дати»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Надалі визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться за потреби, але не рідше ніж один раз на рік.».

4. У розділі IV:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Індивідуальний план згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на результатах комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.»;

2) абзац перший пункту 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Індивідуальний план складається за участю отримувача соціальної послуги та/або його законного представника протягом 3 робочих днів із дня визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.»;

3) абзац сьомий пункту 4.3 викласти в такій редакції:

«Індивідуальний план переглядається надавачем соціальної послуги разом із отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником через місяць з початку її надання, надалі один раз на рік.;

4) пункт 4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Індивідуальний план може бути переглянуто надавачем соціальної послуги за зверненням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника з метою коригування заходів в межах соціальної послуги.».

5. У розділі V:

1) пункт 5.3. доповнити новим абзацом такого змісту:

«Істотними умовами договору про надання соціальних послуг є назва соціальної послуги, умови її надання та вартість, права, обов’язки та відповідальність сторін, строк дії договору та інші умови, які сторони визнають істотними.

Невід’ємною частиною договору про надання соціальної послуги є індивідуальний план надання соціальної послуги.».

6. У розділі VI

1) після пункту 6.1 доповнити пунктом 6.2 такого змісту:

«6.2. Враховуючи індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги надавачем соціальної послуги, може бути запроваджено підсумковий облік робочого часу відповідно до статті 61 Кодексу законів про працю України.».

У зв’язку з цим пункт 6.2 вважати відповідно пунктом 6.3;

2) пункт 6.3 викласти в такій редакції:

«6.3. Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями III групи рухової активності - 1-2 рази на тиждень (за необхідності), IV групи рухової активності (5 ступінь індивідуальної потреби) - 2 рази на тиждень, IV групи рухової активності (6, 7 ступені індивідуальної потреби) - 3 рази на тиждень; V групи рухової активності - 5 разів на тиждень, для осіб з інвалідністю І групи підгрупи А - 6-7 разів на тиждень (за потреби)), для осіб з когнітивними розладами при базовому рівні (від 112 до 142 балів) - потреба у відвідуванні становить 5 разів на тиждень, при задовільному рівні (від 143 до 244 балів) - 4-3 рази на тиждень, при доброму рівні (від 245 до 314 балів) - 3-2 рази на тиждень; при відмінному рівні (від 315 до 345 балів) - 1 раз на тиждень; періодично (2 рази на місяць для осіб з когнітивними розладами, для осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами - 2-4 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), для дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років при ступені індивідуальних потреб дитини «періодичний догляд» - 2 рази на тиждень; «постійний догляд» - 4-3 рази на тиждень; «інтенсивний догляд» - 5 разів на тиждень.

Кількість разів надання соціальної послуги догляду вдома може зменшуватись за бажанням (ініціативою) отримувача соціальної послуги.

Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду).

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником з урахуванням визначеного ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.».

7. Розділ VII викласти в такій редакції:

«VII. Принципи надання соціальної послуги догляду вдома

7.1. Доступність соціальної послуги:

надавач соціальної послуги вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників про зміст такої послуги, порядок звернення за її наданням, порядок і умови її надання.

Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на офіційному сайті виконавчого органу та надавача соціальної послуги, на спеціальних стендах у доступному місці приміщення надавача соціальної послуги, надається у спеціальних листівках, буклетах, брошурах, висвітлюється в засобах масової інформації. Інформація подається доступною для отримувачів соціальної послуги, у тому числі українською жестовою мовою та з урахуванням вимог її доступності для сприйняття відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0»;

надавач соціальної послуги організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних і пристосованих для обслуговування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів. За потреби з урахуванням категорії отримувачів соціальної послуги аналогічним чином облаштовується територія, прилегла до приміщень надавача соціальної послуги, призначених для надання такої послуги.

7.2. Адресність та індивідуальний підхід:

надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги, віку, статі та особливостей, зумовлених інвалідністю) та з повагою ставляться до особи, раси, національності, культури, релігії;

надавачі соціальної послуги роз’яснюють отримувачам соціальної послуги обставини та наслідки прийняття рішень з питань, що стосуються їх життєдіяльності;

отримувачі соціальної послуги мають бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, надання інформаційних листівок, буклетів тощо.

7.3. Законність:

надавачі соціальної послуги провадять свою діяльність із дотриманням етичних норм та правил, із повагою до отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги / їхнім законним представникам надається інформація про права та обов’язки отримувача соціальної послуги та, в тому числі, про порядок оскарження дій надавачів соціальної послуги;

інформація отримувачам соціальної послуги з інтелектуальними та сенсорними розладами надається мовою, доступною для їх читання та розуміння, а також у доступних для них форматах.

7.4. Конфіденційність інформації:

надавач соціальної послуги вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», конфіденційності інформації щодо отримувачів соціальної послуги та їхніх законних представників;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.».

8. У розділі VIII:

1) пункт 8.1 викласти в такій редакції:

«8.1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги догляду вдома осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, орієнтовний час для їх виконання згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту, передбачають:

для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:

допомогу у веденні домашнього господарства;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

для отримувачів соціальної послуги IV, V групи рухової активності та дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років:

допомогу у веденні домашнього господарства;

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);

допомогу при пересуванні по квартирі;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

навчання навичкам самообслуговування;

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

допомогу в оформленні документів, внесення платежів (для дітей з інвалідністю за потреби);

для отримувачів соціальної послуги з когнітивними розладами, психічними та поведінковими розладами:

допомогу у веденні домашнього господарства;

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

навчання навичкам самообслуговування;

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку;

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);

допомогу в оформленні документів, внесення платежів.»;

2) пункт 8.2 доповнити новими абзацами другим і третім такого змісту:

«Для осіб з когнітивними розладами зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома визначаються за результатами оцінювання навичок незалежного проживання за основними категоріями життєдіяльності, що проводиться відповідно до Картки, з урахуванням групи рухової активності.

Орієнтовний час згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту, необхідний для виконання кожного заходу, що складає зміст соціальної послуги догляду вдома осіб з когнітивними розладами, осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами збільшується на 20 відсотків.».

9. У розділі IX:

1) пункт 9.1 після слів «отримувачів соціальної послуги» доповнити словом «та»;

2) пункт 9.3 викласти в такій редакції:

«9.3. Надавачі соціальної послуги повинні володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518.»;

3) у пункті 9.4:

абзац другий після слова «надавачів» доповнити словом «соціальної»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«запобігання професійному (емоційному) вигоранню надавачів соціальної послуги, зокрема шляхом організації обміну досвідом та супервізій.».

10. Пункт 10.2 розділу Х після слів «опаленням згідно з вимогами чинного законодавства» доповнити словами «, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів.».

11. Розділ XV доповнити новим пунктом такого змісту:

«15.5. Надавачем соціальних послуг здійснюється щомісячний моніторинг / поточного оцінювання результатів надання соціальної послуги догляду вдома відповідно до додатку 5 до цього Державного стандарту.».

12. В абзаці другому розділу XVI слова «що враховуються в обсязі міжбюджетних трансфертів,» виключити.

13. У тексті цього Державного стандарту слова «визначення індивідуальних потреб» в усіх відмінках замінити відповідно словами «визначення ступеня індивідуальних потреб» у відповідних відмінках.

14. У додатку 1 до цього Державного стандарту:

1) слово та цифри «пункт 2.2» замінити словом та цифрами «пункти 3.1, 3.2»;

2) назву додатка викласти в такій редакції:

«КОМПЛЕКСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги догляду вдома»;

3) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями визначається на підставі оцінки можливості виконання елементарних та складних дій:»;

4) доповнити новими пунктами 7-13 такого змісту:

«7. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з когнітивними розладами визначається на підставі оцінки навичок проживання за основними категоріями (таблиця 4), що проводяться відповідно до Картки (таблиця 5) та оцінки можливості виконання елементарних та складних дій (для визначення ступеня рухової активності).

8. Метою заповненя Картки є оцінка навичок проживання особи шляхом визначення кількісних показників потреби в соціальній послузі, що базується на уніфікованих показниках рівня володіння навичками виконання елементарних та складних дій у 14 категоріях життєдіяльності. Результати оцінки зазначаються у висновку та застосовуються за принципом:

при базовому рівні (від 112 до 142 балів) - потреба у відвідуванні становить 5 разів на тиждень;

при задовільному рівні (від 143 до 244 балів) - потреба у відвідуванні становить 4-3 рази на тиждень;

при доброму рівні (від 245 до 314 балів) - потреба у відвідуванні становить 3-2 рази на тиждень;

при відмінному рівні (від 315 до 345 балів) - потреба у відвідуванні становить 1 раз на тиждень.

9. В оцінюванні навичок проживання отримувача соціальної послуги беруть участь особа, яку оцінюють, фахівці мультидисциплінарної команди, законні представники, інші особи, які здійснюють догляд і знають навички отримувача соціальної послуги.

10. Для кожної з 14 категорій життєдіяльності запропоновано 25 характеристик володіння навичками, поділених за складністю на 5 рівнів (від найнижчого до високого) по 5 характеристик для кожного. За кожне підтвердження наявності в особи, яку оцінюють, певної характеристики нараховується один бал.

11. Оцінювання навичок проживання починається з найнижчого рівня. До наступного рівня оцінювання переходять за наявності ствердних відповідей щодо всіх п’яти характеристик, за які відповідно зараховується п’ять балів. Якщо на найнижчому рівні ствердними є відповіді на чотири або менше запитань, рівень володіння навичками оцінюється як найнижчий. Якщо на рівнях від базового до високого ствердними є відповіді на одне або два запитання, рівень володіння навичками оцінюється як попередній; якщо ствердними є три або чотири відповіді, зараховується цей рівень володіння навичками.

12. Отримувач соціальної послуги може мати високий рівень навичок проживання за однією категорією, але базовий чи найнижчий - за іншою.

13. Найнижчий рівень навичок для всіх категорій життєдіяльності означає, що особа не виявляє ознак розуміння необхідності виконання певних функцій та здатності їх виконувати без сторонньої допомоги і тому потребує значної підтримки фахівця.»;

5) доповнити додаток 1 новими таблицями 4, 5 такого змісту:

«Таблиця 4

Шкала оцінки

навичок проживання за основними категоріями

Таблиця 5

Картка

визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги»;

6) доповнити додаток 1 новими пунктами 14-18 та новими таблицями 6 і 7:

«14. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами визначається методом анкетування за рейтингом соціальних потреб отримувача соціальної послуги догляду вдома (таблиця 6).

15. В анкетуванні беруть участь фахівці мультидисциплінарної команди, отримувач соціальної послуги, його законні представники, родичі та інші особи, які здійснюють догляд за отримувачем соціальної послуги та знають про його навички.

16. Рейтинг соціальних потреб визначається за результатами оцінки їх задоволення. Якщо потреба оцінюється як незадоволена (відповідь «ні», нараховується 3 бали, як задоволена (відповідь «так») - 0 балів, за відсутності інформації або у разі відмови отримувача соціальної послуги та його законного представника / особи, яка здійснює догляд, відповідати на запитання анкети - 1 бал. Надавач соціальної послуги догляду вдома заповнює анкету в ході бесіди.

17. Під час заповнення анкети враховуються оцінки фахівця мультидисциплінарної команди, отримувача соціальної послуги та його законного представника / особи, яка здійснює догляд. Бали сумуються за кожною з 4 сфер (житло/документи, навички самостійного проживання, здоров’я, соціальна сфера) і зазначаються у відповідному полі внизу таблиці 6.

18. Сфера, за якою набрано найбільше балів (пріоритетна сфера), потребує найбільшої уваги соціальних служб щодо надання соціальних послуг. Для отримання соціальної послуги догляду вдома пріоритетною має бути сфера «Здоров’я». Нижчі за рейтингом сфери (за якими набрано менше балів) потребують подальшої уваги і спостереження фахівців. Сфера, за якою набрано найменше балів, потребує уваги фахівців, але не допомоги.

Після встановлення пріоритетної сфери визначаються питання, що набрали у цій сфері найбільшу кількість балів сумарно за оцінками фахівця мультидисциплінарної команди, отримувача соціальної послуги, його законного представника / особи, яка здійснює догляд. Такі питання відображають першочергові потреби отримувача соціальної послуги та визначають конкретні заходи соціальної послуги.

Ступінь індивідуальних потреб осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами визначається на підставі результатів анкетування рейтингу соціальних потреб отримувача соціальної послуги догляд вдома (таблиця 6) та оцінки можливості виконання елементарних та складних дій (для визначення ступеня рухової активності).

Примітка. При заповненні анкети потреби оцінюються як такі, що потребують додаткового уточнення та консультації відповідного спеціаліста в разі отримання відповідей «так» (незадоволені потреби (оцінка - 3 бали):

відповіді на питання сфери «Здоров’я»;

відповіді на питання 6, 9-11, 19, 21, 23, 24.

Таблиця 6

Анкета для визначення рейтингу соціальних потреб

отримувача соціальної послуги догляду вдома

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача соціальної послуги _____________

Дата народження: ___________________________________________________________

Місце проживання: _________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фахівця: ________________________________

Дата опитування: ___________________________________________________________

з/п

Питання

Отримувач соціальної послуги

Фахівець

Законний представник

Сфера «Житло/документи»

1

Житло

Чи є у Вас власне житло?

2

Доступ до житла

Чи можете Ви безперешкодно потрапити до власного житла?

3*

Гроші

Чи отримуєте Ви всі кошти, які Вам призначені (пенсія та інші виплати)?

4

Умови житла

Чи є у Вашому житлі всі необхідні комунікації (вода, електрика тощо)?

5*

Потреба у відновленні документів

Чи є у Вас документи, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний код)?

6

Утримання житла

Чи можете Ви самостійно оплачуват рахунки за комунальні послуги, без допомоги заповнювати документи?

Сфера «Навички самостійного проживання»

7

Догляд за житлом / навички побуту

Чи справляєтесь Ви у побуті (із хатньою роботою (прибирання, миття посуду тощо))?

8

Засоби звязку

Чи вмієте Ви користуватися телефоном?

9

Громадський транспорт

Чи можете Ви самостійно без сторонньої допомоги користуватися громадським транспортом (автобус, тролейбус, трамвай, маршрутне таксі тощо)?

10

Догляд за собою

Чи можете Ви самостійно без сторонньої допомоги доглядати за собою (дотримуватися правил особистої гігієни (приймати душ, підтримувати охайний вигляд тощо))?

11

Догляд за дітьми

Чи маєте Ви дітей молодше 18 років?

Чи можете Ви самостійно доглядати за дітьми?

12

Базова освіта

Чи вмієте Ви писати, читати, рахувати?

Сфера «Здоровя»

13

Психічне здоровя

Чи чули Ви коли-небудь голоси, відчували сплутаність думок, погану концентрацію, будь-які інші труднощі з мисленням, думками?

14

Небезпека для самого себе

Чи хотіли Ви коли-небудь завдати собі шкоди, чи були у Вас спроби суїциду?

15

Небезпека для оточення

Чи хотіли Ви коли-небудь завдати шкоди людям, які Вас оточують, намагалися пошкодити, знищити майно (зруйнувати меблі, спалити щось), вкрасти що-небудь?

16

Психологічний стан / дистрес

Чи відчували Ви значне погіршення настрою (чи траплялися істерики, емоційні спалахи), сум, бажання втекти з дому?

17

Сексуальна поведінка

Чи траплялись у Вас випадки неприйнятної суспільної поведінки (демонстрація себе оголеним, недоречні торкання чи жести, сексуальна агресія)?

18

Алкоголь/наркотики

Чи вживаєте Ви алкоголь та/або наркотики?

Соціальна сфера

19

Соціальні контакти

Чи відчуваєте Ви брак спілкування?

20

Режим дня / вільний час

Чи задоволені Ви тим, як проходить Ваш звичайний день (тим, чим Ви займаєтесь протягом дня)?

21**

Спеціальність

Чи маєте Ви потребу в отриманні нової спеціальності/професії? Чи хочете Ви отримати нові знання та корисні навички?

22

Стосунки

Чи достатньою є підтримка Ваших близьких?

23**

Робота

Чи потребуєте Ви працевлаштування? Чи є у Вас потреба в денній зайнятості, заняттях із працетерапії?

24

Інформація

Чи потребуєте Ви юридичної підтримки, якщо порушуються Ваші права?

Загальна сума балів за сферами

Житло/документи

Навички самостійного проживання

Здоров’я

Соціальна сфера

__________

* Отримувачі соціальної послуги з числа недієздатних осіб не відповідають на запитання 3 (питання щодо грошей), 5 (питання щодо потреби у відновленні документів), але в разі незадовільних відповідей на ці питання фахівця та законного представника додатково нараховується по 3 бали за кожне із цих питань.

** Отримувачі соціальної послуги з числа недієздатних осіб оцінюють задоволення потреби у спеціальності (питання 21) та роботі (питання 23), даючи відповідь на друге із запропонованих питань.

Таблиця 7

ОЦІНЮВАННЯ

індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги

догляду вдома (для дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років)

від ____ ____________ 20___ року

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) дитини (отримувача соціальної послуги) _____

__________________________________________________________________________

Участь/

діяльність

Характеристика

Ступінь індивідуальних потреб

Самостійно (96-100 % самостійного виконання)

5 балів

З мінімальною допомогою (76-95 % самостійного виконання)

4 бали

З помірною допомогою (50-75 % самостійного виконання)

3 бали

З значною допомогою (5-49 % самостійного виконання)

2 бали

З повною допомогою (до 4 % самостійного виконання)

0 або 1 бал*

Мобільність

1.

Зміна положення тіла

Зміна положення тіла при положенні лежачи, навприсядки

або на колінах, сидячи або стоячи, нахил тулуба

2.

Утримування положення тіла

Перебування в положенні лежачи, стоячи та сидячи, навприсядки та на колінах

3.

Переміщення власного тіла

Переміщення з однієї поверхні на іншу наприклад, з ліжка на стілець без зміни положення тіла

4.

Підняття обєктів

Підняття обєкта з метою його переміщення з нижчого на вищий рівень, наприклад підняття склянки зі столу

5.

Використання точних рухів кисті руки

Виконання координованих рухів по управлінню обєктами, здатність хапати, маніпулювати та відпускати їх за допомогою кисті руки, пальців та великого

пальця руки

6.

Перенесення обєктів

Підняття або перенесення обєкта з одного місця на інше (включно з перенесенням за допомогою кистей рук, передплічь,

голови та тулуба)

7.

Опускання обєктів

Використання кистей рук, рук або інших частин тіла, щоб покласти обєкт на будь-яку поверхню або місце

8.

Ходьба на короткі дистанції

Ходьба на відстані менше кілометра, (прогулянка

по/у кімнатах, коридорах,

в межах будівлі), або на короткі відстані назовні поза межами

9.

Ходьба на далекі відстані

Ходьба на відстань понад кілометр

10.

Ходьба по різних поверхнях

Ходьба по похилій нерівній поверхні, наприклад, по траві, гравію, кризі, снігу

11.

Подолання перешкод

Переміщення вгору або вниз, (на підніжках, бордюрах, драбинах, сходах тощо)

РАЗОМ ПО ГРУПІ «Мобільність» - _________ балів

Комунікація**

1.

Реакція на людський голос

Реакція на людський голос, яка проявляється в дуже простий спосіб зміною частоти дихання, грубими або дрібними рухами тіла

2.

Розуміння простих усних повідомлень

Відповідь належними діями або словами на прості усні повідомлення (2-3 слова), наприклад, на прохання (таке як «дай мені» «підійди сюди»)

3.

Спілкування і сприйняття загально-відомих знаків і символів

Розуміння сенсузагально-прийнятих знаків і символів, наприклад, дорожні знаки, попереджувальні знаки, музичні або наукові позначення і зображення

4.

Спілкування і сприйняття малюнків та фотографій

Розуміння значень малюнків, наприклад, креслень, графічних схем, картин, піктограм, карт, фотографій

5.

Здатність розмовляти

Продукування слів, фраз і довгих виразів усного мовлення із буквальним або імплікованим значенням, наприклад, усне повідомлення про факт або розповідь

6.

Попереднє спілкування

Проголошення звуків в присутності іншої людини в найближчому оточенні, наприклад, проголошення звуків, коли близько мама/тато: лепет, лепет при турботі.

Проголошення звуків у відповідь на промову за допомогою імітації звуків мови

7.

Продукування невербальних повідомлень

Використання жестів, символів і малюнків для передачі повідомлень, наприклад, похитування головою з метою висловлення незгоди або малювання картинки чи схеми для передачі факту або складної ідеї

8.

Продукування жестикуляції

Передача повідомлень шляхом навмисних рухів тіла, таких як мімічні жести, наприклад, посміхання, хмурення брів, кривляння, рухом рук і долонь, а також позами, наприклад, обійми як знак симпатії або вказування, щоб отримати увагу або предмет

9.

Передача повідомлень за допомогою малюнків і фотографій

Передача повідомлень за допомогою малювання, живопису, малювання ескізів і створення діаграм, зображень або фотографій, наприклад, креслення карти для того, щоб дати комусь вказівки як дійти до місця

10.

Використання засобів комунікації і технік спілкування

Використання устаткування, технічних та інших засобів з метою комунікації, як наприклад, дзвінок другові по телефону

11.

Розмова

Початок, підтримання та припинення взаємного обміну думками та ідеями за допомогою усної, письмової, знакової або інших форм мови з однією або кількома особами, зі знайомими або незнайомими людьми, в офіційних або випадкових умовах

РАЗОМ ПО ГРУПІ «Комунікація» - _________ балів

Самообслуговання

1.

Миття частин тіла

Використання води, мила та інших засобів для миття частин тіла, наприклад, миття рук, обличчя, ніг, волосся або нігтів

2.

Витирання та сушіння

Використання рушника

або інших засобів для витирання будь-якої частини/частин або всього тіла

3.

Догляд за зубами

Дотримання гігієни порожнини рота, наприклад, чищення зубів, використання зубної нитки і догляд за протезами або ортезами зубів

4.

Догляд за волоссям

Догляд за волоссям на голові та обличчі, наприклад, розчісування, укладання, стрижка, гоління

5.

Догляд за носом

Очищення носа, підтримання гігієни носа

6.

Регулювання сечовипускання

Регулювання та керування сечовипусканням, наприклад, повідомлення про потребу в сечовипусканні, прийняття відповідного положення, вибір і знаходження відповідного для сечовипускання місця, правильне поводження із одягом до і після сечовипускання, виконання гігієнічних заходів після сечовипускання

7.

Регулювання дефекації

Регулювання та керування дефекацією, наприклад, повідомлення про потребу у дефекації, прийняття відповідного положення, вибір і знаходження відповідного місця для дефекації, поводження з одягом до і після дефекації, виконання гігієнічних заходів після дефекації

8.

Одягання одягу

Виконання координованих дій при одяганні одягу на різні частини тіла, наприклад, через голову, через руки на плечі, на нижню і верхню половини тіла; одягання рукавичок і головного убору

9.

Знімання одягу

Виконання координованих дій під час знімання одягу з різних частини тіла, наприклад, стягування одягу з голови, рук і плечей, нижньої та верхньої половин тіла; знімання рукавичок і головного убору

10.

Харчування

Здійснення цілеспрямованих завдань та дій під час вживання приготованої їжі, піднесення її до рота і споживання відповідно до заведених культурних звичаїв, розрізування або розламування їжі на шматки, відкривання пляшок і металевих банок, використання столових приборів, прийом їжі, бенкетування, обід

11.

Прийом рідини

Прийом і тримання ємності із рідиною, піднесення до рота і ковтання; змішування, збовтування і розливання рідини (напою)

для пиття, відкривання пляшки і металевої банки, прийом рідини через соломинку

РАЗОМ ПО ГРУПІ «Самообслуговування» - __________ балів

Домашній побут

1.

Відвідування магазинів з метою здійснення покупки

Вибір та купівля товарів, необхідних для повсякденного життя

2.

Приготування простих страв

Організація, приготування та подача на стіл простих страв із невеликої кількості інгредієнтів, які вимагають легких способів приготування і подачі

3.

Приготування складних страв

Планування, організація, приготування і подача складних страв з великого набору інгредієнтів (приготування перших страв, багатокомпонентних салатів або декількох страв одночасно)

4.

Допомога у приготуванні різних страв

Спільна робота при плануванні меню, організації, приготуванні та подачі на стіл простих та складних страв для себе та інших під наглядом дорослої особи

5.

Прання та сушіння білизни та одягу

Прання білизни та одягу вручну та розвішування їх для просушування на свіжому повітрі

6.

Чищення кухонної зони та посуду

Прибирання після приготування їжі (миття тарілок, каструль, столового приладдя, кухонного столу та підлоги)

7.

Прибирання житлової площі

Прибирання житлової площі у домашньому господарстві (приведення в порядок, і витирання пилу, підмітання, миття шваброю, миття підлоги руками)

8.

Використання побутової техніки

Використання всіх видів побутової техніки (напр. пральної машини, сушки, праски, пилососу, посудомийної машини, мікрохвильової печі)

9.

Допомога по догляду за предметами домашнього господарства

Спільна робота по догляду та ремонту предметів домашнього господарства та особистих предметів з дорослою особою

10.

Допомога іншим у самообслуговуванні

Допомога іншим особам по догляду за собою з (годування, гігієнічні процедури та одягання)

11.

Допомога іншим під час руху

Допомога іншим особам під час переміщення або пересування

РАЗОМ ПО ГРУПІ «Домашній побут» - __________ балів

Міжособистісні взаємодії та стосунки

1.

Повага у відносинах

Прояв почуттів турботи, симпатії, уваги і поваги контекстуално і соціально прийнятним чином

2.

Почуття вдячності у відносинах

Прояв задоволення та подяки контекстуально і соціально прийнятним чином

3.

Прояв терпимості у відносинах

Прояв і реагування на розуміння та сприйняття чужої поведінки контекстуально і соціально прийнятним чином

4.

Ініціювання соціальних взаємодій

Ініціювання та відповідне реагування на взаємний соціальний обмін з іншими

5.

Підтримання соціальних взаємодій

Регулювання поведінки з метою підтримання соціальних взаємодій

6.

Фізичний контакт у відносинах

Дотик і відповідь на тілесний контакт у відносинах з іншими відповідно до ситуації і в соціально прийнятній формі

7.

Диференціація близьких осіб

Прояв диференційованого ставлення до окремих осіб, наприклад, прояв прихильності до близької людини і виділення її з-поміж незнайомих людей

8.

Налагодження відносин

Початок і підтримання взаємодії

з іншими протягом короткого або тривалого часу, контекстуально та соціально відповідним чином, наприклад, знайомство, пошук і встановлення

дружніх або професійних відносин;

початок відносин, які можуть стати постійними

9.

Регулювання поведінки під час взаємодії

Регулювання емоцій та імпульсів, вербальної та фізичної агресивності під час взаємодії з іншими людьми контекстуально та соціально відповідним чином

10.

Дотримання соціального простору

Усвідомлення і дотримання дистанції між собою та іншими особами, допустимої відповідно до обставин, контекстуально, соціально та культурно відповідним чином

11.

Стосунки з незнайомими людьми

Тимчасові контакти і звязки з незнайомими людьми для досягнення певних цілей, наприклад, для отримання потрібної інформації, уточнення маршруту або здійснення покупки

РАЗОМ ПО ГРУПІ «Міжособистісні взаємодії та стосунки» - __________ балів

ВСЬОГО __________ балів

__________

* 0 балів - абсолютні труднощі з виконанням (найвищий ступінь індивідуальних потреб); 1 бал - до 4 % самостійного виконання діяльностей.

** при виявленні більш високого рівня комунікації, отримувач соціальної послуги автоматично отримує максимальний бал за простіші прояви комунікації.

Висновок

про результати оцінювання індивідуальних потреб дитини

(отримувача соціальної послуги) у соціальній послузі догляду вдома

Дитина: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) _________________________________

___________________________________________________________________________

Не потребує надання соціальної послуги (в межах 0 до 11,1 балів або понад 168 балів)

Потребує надання соціальної послуги

(в межах 11,2-168 балів)

від 11,2 до 50 балів

від 51 до 100 балів

від 101 до 168 балів

Ступінь індивідуальних потреб дитини (отримувача соціальної послуги):

Інтенсивний догляд*

Постійний догляд**

Періодичний догляд***

Відповідальні за проведення оцінювання індивідуальних потреб дитини (отримувача соціальної послуги):

Прізвище ім’я по батькові (за наявності) особи, яка провела оцінювання

Посада

Підпис

__________

* Інтенсивний догляд - надається отримувачам соціальної послуги тяжкими порушеннями інтелектуального/психічного розвитку чи опорно-рухового апарату, які не пересуваються самостійно (мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, внаслідок складних форм дитячого церебрального паралічу, спастичних тетрапарезів, гиперкінезів тощо) і мають 3-4 види обмежень основних категорій життєдіяльності, а саме у самообслуговуванні, пересуванні, орієнтації, спілкуванні, контролі своєї поведінки. Міра їх потреби в сторонній допомозі - повна, вони потребують повної та постійної сторонньої допомоги.

  ** Постійний догляд надається отримувачам соціальної послуги з порушеннями опорно-рухового апарату та інтелектуальними порушеннями середньої тяжкості, а також з порушеннями довільної регуляції поведінки ( проявами самоагресії, крику, «польової» поведінки тощо), які мають один - два види обмежень життєдіяльності, вимагають постійного контролю з боку працівників надавача послуги. Міра потреби в сторонній допомозі може бути часткова або повна.

*** Періодичний догляд надається отримувачам соціальної послуги з легкою, помірною або розумовою відсталістю, що поєднується менш вираженими проявами обмежень життєдіяльності, що не вимагають постійної допомоги і контролю з боку працівників надавача послуги. Такі отримувачі соціальної послуги потребують допомоги час від часу (при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навичок та вмінь чи норм поведінки).

Законний представник дитини

(отримувача соціальної послуги)

____________

(підпис)

(_____________________)

(Власне імя ПРІЗВИЩЕ)

».

15. Додатки 2, 3 до цього Державного стандарту вважати відповідно додатками 3, 2.

16. Додаток 2 до цього Державного стандарту викласти в такій редакції:

«

Додаток 2

до Державного стандарту

догляду вдома

(пункт 4.1)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

надання соціальної послуги догляду вдома

».

17. Додаток 3 до цього Державного стандарту викласти в такій редакції:

«

Додаток 3

до Державного стандарту

догляду вдома

(пункт 8.1)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,

що становлять зміст соціальної послуги догляду вдома осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, орієнтовний час для їх виконання

№ з/п

Назва заходу

Одиниця вимірювання

Витрати часу

на надання послуги/ здійснення заходу, хвилин*

1

2

3

4

І

Допомога у веденні домашнього господарства

1.1

Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів:

Один захід

- магазин

30 (за потреби)

- аптека

30 (за потреби)

- ринок

84 (за потреби, не більше одного разу за одне відвідування)

доставка гарячих обідів

Один захід

60 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

1.2

Допомога у приготуванні їжі:

Один захід

- підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду тощо;

18 (за потреби)

- винесення сміття

8 (за потреби)

1.3

Приготування їжі

Один захід

60 (за потреби,

1 раз за відвідування)

1.4

Допомога при консервації овочів та фруктів

Разове доручення

(до 2 раз в місяць в сезон)

90 (за потреби)

1.5

Косметичне прибирання житла

Один захід

22 (за потреби)

1.6

Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, доставка води з колонки;

Одне розпалювання, доставка, піднесення,

42 (за потреби)

розчищення снігу

розчищення

20 (за потреби)

1.7

Ремонт одягу (дрібний)

Разове доручення

6 (за потреби)

1.8

Оплата комунальних платежів

(звірення платежів)

Одна оплата

45 (за потреби)

II

Допомога у самообслуговуванні / догляді за дитиною з інвалідністю

2.1

Вмивання, обтирання, обмивання;

допомога при вмиванні, обтиранні, обмиванні

Один захід

15 (за потреби)

2.2

Вдягання, роздягання, взування;

допомога при вдяганні, роздяганні, взуванні

Один захід

15 (за потреби)

2.3

Зміна натільної білизни;

допомога при зміні натільної білизни

Один захід

15 (за потреби)

2.4

Зміна постільної білизни;

допомога при зміні постільної білизни

Один захід

20 (за потреби)

2.5

Зміна/заміна підгузок, пелюшок

Один захід

20 (за потреби)

2.6

Купання, надання допомоги при купанні

Один захід

60 (за потреби)

2.7

Чищення зубів; допомога при чищенні зубів

Один захід

15 (2 рази на день або за потреби)

2.8

Миття голови; допомога при митті голови

Один захід

15 (за потреби)

2.9

Розчісування, допомога при розчісуванні

Один захід

10 (за потреби)

2.10

Гоління, допомога при голінні

Один захід

20 (за потреби)

2.11

Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах

Один захід

20 (за потреби)

2.12

Допомога у користуванні туалетом (подача й винесення судна з подальшою обробкою)

Один захід

20 (за потреби)

2.13

Допомога у користуванні сечо- чи калоприймачами

Один захід

40 (за потреби)

2.14

Допомога у прийнятті їжі

Один захід

30 (за потреби, 1-2 рази за відвідування)

2.15

Годування (для ліжкових хворих, дітей з інвалідністю)

Один захід

24 (за потреби, 1-2 рази за відвідування)

2.16

Допомога у виконанні реабілітаційних, лікувально-фізичних вправ (за потреби)

Один захід

45 (за потреби)

2.17

Допомога у догляді за особистими речами, зовнішнім виглядом

Один захід

30 (за потреби)

2.18

Допомога у написанні й прочитанні листів

Один захід

30 за потреби згідно з індивідуальним планом/ графіком

III

Допомога при пересуванні в побутових умовах (по квартирі)

Один захід

15 (за потреби)

IV

Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

4.1

Виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб

Разове доручення (за потреби)

15 (за потреби)

4.2

Відвідання хворих у закладах охорони здоров’я

Разове доручення (за потреби)

84 (за потреби)

4.3

Допомога в написанні заяв, скарг, отриманні довідок, інших документів, веденні переговорів з питань отримання соціальних та інших послуг

Разове доручення (за потреби)

45 (за потреби) згідно з індивідуальним планом/ графіком

4.4

Сприяння в організації консультування отримувачів соціальної послуги з питань отримання комунально-побутових, медичних, соціальних послуг, питань представлення й захисту інтересів отримувачів соціальної послуги в державних і місцевих органах влади, в установах, організаціях, підприємствах, громадських об’єднаннях

Разове доручення (за потреби)

72 (за потреби) згідно з індивідуальним планом/ графіком

4.5

Сприяння в направленні до стаціонарної установи охорони здоров'я, соціального захисту населення

Разове доручення (за потреби)

20 (за потреби) згідно з індивідуальним планом/ графіком

V

Навчання навичкам самообслуговування / догляду за дитиною з інвалідністю

5.1

Навчання навичкам:

вмивання, обтирання, обмивання;

Один захід (за потреби)

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом/ графіком

вдягання, роздягання;

Один захід (за потреби)

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом/ графіком

зміни натільної білизни;

Один захід (за потреби)

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом/ графіком

зміни постільної білизни;

Один захід (за потреби)

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом/ графіком

користування туалетом

Один захід (за потреби)

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом/ графіком

користування гігієнічними засобами

Один захід (за потреби)

20 (за потреби) згідно з індивідуальним планом/ графіком

VI

Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними

6.1

Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації (протезами, ортезами, інвалідними колясками тощо) засобами догляду і реабілітації

Один захід (за потреби)

45 (за потреби) згідно з індивідуальним планом/ графіком

6.2

Навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними та іншими засобами реабілітації

Один захід (за потреби)

45 (за потреби) згідно з індивідуальним планом/ графіком

VII

Психологічна підтримка

7.1

Бесіда, спілкування, читання газет, журналів, книг

Один захід (за потреби)

30 за потреби згідно з індивідуальним планом/ графіком

7.2

Консультації психолога, соціального працівника з метою профілактики та контролю депресії, депресивного стану, страху й тривожності, станів шоку, розпачу, розвитку реактивного психозу, мотивації до активності тощо

Один захід (за потреби)

30 за потреби згідно з індивідуальним планом/ графіком, в момент критичного випадку

7.3

Проведення заходів щодо емоційного та психологічного розвантаження

Один захід (за потреби)

60 одноразово / за потреби

7.4

Супроводження (супровід) отримувача соціальної послуги в поліклініку, на прогулянку тощо

Разове доручення

78 (за потреби)

VIII

Надання інформації з питань соціального захисту населення

8.1

Підтримка в організації консультування отримувача соціальної послуги з питань соціального захисту населення

Разове доручення

45 за потреби згідно з індивідуальним планом/ графіком

8.2

Надання інформації з питань соціального захисту населення

Разове доручення

20 (за потреби)

IX

Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги

9.1

Консультування щодо отримання правової допомоги через центри безоплатної правової допомоги

Разове доручення

45 (за потреби) згідно з індивідуальним планом/ графіком

9.2

Допомога у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з правової допомоги

Разове доручення

45 (за потреби) згідно з індивідуальним планом/ графіком

Х

Допомога в оформленні документів (оформлення субсидії на квартплату і комунальні послуги тощо)

Одне оформлення

60 (за потреби)

__________

* Час може відрізнятися з огляду на ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги.

».

18. Додаток 4 до цього Державного стандарту викласти в такій редакції:

«

Додаток 4

до Державного стандарту

догляду вдома

(пункт 15.1)

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

надання соціальної послуги догляду вдома

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість отримувачів соціальної послуги, яким надано соціальну послугу;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги (% від загальної кількості звернень);

кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги;

відповідність встановлених показників якості отриманим під час контролю.

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід - критерії оцінювання:

наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги (у разі потреби);

2) результативність - критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни в стані отримувача соціальної послуги в процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась;

проведення опитувань, збір відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їхнім законним представникам;

розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги;

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги;

3) своєчасність - критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк;

складання та підписання договору про надання соціальної послуги;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги зазначеним у договорі;

4) доступність та відкритість - критерії оцінювання:

наявність умов доступності на території, прилеглій до приміщень надавача соціальної послуги (наявні спеціально обладнанні місця для паркування, контрастні предмети, пандуси, інші пристосування);

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, в тому числі у доступних для сприйняття особами з інвалідністю форматах;

відповідність офіційного сайту надавача соціальної послуги ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0»;

наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів телепрограм щодо надання соціальної послуги;

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги - критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій;

наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги положень щодо дотримання конфіденційності;

дотримання конфіденційності;

6) професійність - критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації;

наявні затверджені посадові інструкції;

розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу;

розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації надавачів соціальної послуги;

наявність документів про освіту (державного зразка) працівників надавача соціальної послуги;

графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.».

19. Цей Державний стандарт доповнити новим додатком такого змісту:

«

Додаток 5

до Державного стандарту

догляду вдома

(пункт 15.5)

МОНІТОРИНГ / ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

результатів надання соціальної послуги догляду вдома

».

20. У тексті цього Державного стандарту та додатках до нього слова «інвалід» та «дитина-інвалід» в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно, словами «особа з інвалідністю» та «дитина з інвалідністю» у відповідних відмінках і числах, слова «суб’єкт, що надає соціальну послугу» в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно, словами «надавач соціальної послуги» у відповідних відмінках і числах.

Заступник

генерального директора

Директорату розвитку

соціальних послуг

та захисту прав дітей -

керівник експертної групи

з питань розвитку системи

надання соціальних послуг

О. Суліма


Документи та файли

Сигнальний документ — f509467n273.doc / zip
Сигнальний документ — f509467n274.doc / zip
Сигнальний документ — f509467n275.doc / zip
Сигнальний документ — f509467n276.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.09.2021 — 2021 р., № 69, стор. 268, стаття 4401, код акта 106902/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.01.2021 № 13 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 15.03.2021 № 131 "Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2021 № 147 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 07.05.2021 № 242 "Про внесення змін до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 29.03.2021 № 153 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 02.04.2021 № 166 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 26.03.2021 № 151 "Про затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилася без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -