Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 16.06.2021 № 336 "Про затвердження форми звітності ДСДіД «Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2021

Документ актуальний на 09.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2021  № 336

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2021 р.

за № 875/36497

Про затвердження форми звітності ДСДіД «Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд» та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою удосконалення форми звітності та приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності ДСДіД «Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд»;

Інструкцію щодо заповнення форми звітності ДСДіД «Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд».

2. Структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити збір, контроль, обробку та подання інформації Міністерству соціальної політики.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 01 лютого 2018 року № 125 «Про затвердження форми звітності ДСДіД «Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2018 року за № 237/31689.

4.

Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення (Кудін В.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Музиченка В.В.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

І. Вернер

О.О. Шубін

Р. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

16 червня 2021 року № 336

ЗВІТ

про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд

(Форма ДСДіД)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

16 червня 2021 року № 336

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 липня 2021 р.

за № 875/36497

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності ДСДіД «Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд

I. Загальні положення

1. Форму звітності ДСДіД «Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд» (далі - Звіт) складають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення), крім м. Києва, рад, центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій.

2. Звіт подають:

до 15 липня станом на 01 липня та до 25 січня станом на 01 січня наростаючим підсумком - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення), крім м. Києва, рад, центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій;

до 25 липня станом на 01 липня та до 05 лютого станом на 01 січня наростаючим підсумком - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій Міністерству соціальної політики України.

II. Порядок складання звіту

1. Облік кількості одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд, а також облік сум цих видів допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення на підставі особових справ одержувачів державної соціальної допомоги або на підставі інформації бази даних одержувачів цього виду допомоги.

2. У графі 1 наводиться загальна кількість одержувачів, які станом на звітну дату перебувають на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення (яким призначено державну соціальну допомогу відповідного виду, включаючи осіб, які перебувають на повному державному утриманні).

3. У графі 2 наводиться кількість жінок із числа осіб, зазначених у графі 1 (яким призначено державну соціальну допомогу відповідного виду, включаючи осіб, які перебувають на повному державному утриманні).

4. У графі 3 наводиться загальна сума місячної допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень.

5. У графі 4 наводиться загальна сума місячної допомоги, у тому числі основного розміру.

6. У графі 5 наводиться загальна сума місячної допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації.

7. У графі 6 наводиться середній розмір допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень (гр. 3 : гр. 1).

8. У графі 7 наводиться середній розмір допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації (гр. 5 : гр. 1).

9. У графі 8 наводиться загальна кількість одержувачів державної допомоги, яким допомогу призначено з початку звітного періоду, включаючи осіб, які перебувають на повному державному утриманні. Особи, яким допомогу призначено у звітному періоді і які в цей звітний період змінили місце проживання, обліковуються за новим місцем проживання.

10. У графі 9 наводиться кількість жінок із числа осіб, зазначених у графі 8.

11. У графі 10 наводиться загальна сума призначеної у звітному періоді місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень.

12. У графі 11 наводиться загальна сума призначеної у звітному періоді місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації.

13. У графі 12 наводиться середній розмір призначеної у звітному періоді місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації (гр. 11 : гр. 8).

14. У рядку 01 розділу І «Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (далі - Розділ І) наводиться інформація щодо всіх одержувачів державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю (сума рядків 02-08).

15. У рядку 02 Розділу І наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб з інвалідністю I групи.

16. У рядку 03 Розділу І наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня».

17. У рядку 04 Розділу І наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб з інвалідністю II групи.

18. У рядку 05 Розділу І наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб з інвалідністю III групи.

19. У рядку 06 Розділу І наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа священнослужителів, церковнослужителів, осіб, які протягом не менше ніж десяти років до введення в дію Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» займали виборні або за призначенням посади в релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно із законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи.

20. У рядку 07 Розділу І наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

21. У рядку 08 Розділу І наводиться інформація щодо всіх одержувачів державної соціальної допомоги з числа дітей померлого годувальника (у тому числі народжених до спливу 10 місяців із дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (сума рядків 09-11).

22. У рядку 09 Розділу І наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги, зазначених у рядку 08, у сім’ях з однією непрацездатною особою.

23. У рядку 10 Розділу І наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги, зазначених у рядку 08, у сім’ях з двома непрацездатними особами.

24. У рядку 11 Розділу І наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги, зазначених у рядку 08, у сім’ях з трьома та більше непрацездатними особами.

25. У рядку 01 розділу II « Державна соціальна допомога на догляд» (далі - Розділ II) наводиться інформація щодо всіх одержувачів державної соціальної допомоги на догляд (рядки 02 + 08 + 09 + 10).

26. У рядку 02 Розділу ІІ наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю I групи).

27. У рядку 03 Розділу II наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду, зазначених у рядку 02, які одержують пенсію за віком.

28. У рядку 04 Розділу II наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду, зазначених у рядку 02, які одержують пенсію за вислугу років.

29. У рядку 05 Розділу II наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду, зазначених у рядку 02, які одержують пенсію по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи).

30. У рядку 06 Розділу II наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію по інвалідності, зазначених у рядку 05, які є особами з інвалідністю II групи.

31. У рядку 07 Розділу II наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію по інвалідності, зазначених у рядку 05, які є особами з інвалідністю III групи.

32. У рядку 08 Розділу ІI наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа малозабезпечених осіб з інвалідністю, віднесених до підгрупи А I групи, яким призначено пенсію за віком, по інвалідності чи за вислугу років.

33. У рядку 09 Розділу II наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа малозабезпечених осіб з інвалідністю, віднесених до підгрупи Б I групи, яким призначено пенсію за віком, по інвалідності чи за вислугу років.

34. У рядку 10 Розділу II наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких осіб, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду.

III. Загальні вимоги до заповнення звіту

1. У звіті мають бути заповнені всі показники. За відсутності показника ставиться риска. Усі дані зазначаються у відповідних одиницях виміру.

2. Звіт має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та/або особами, відповідальними за заповнення форми звітності, із зазначенням телефону, факсу та електронної пошти.

Генеральний директор

Директорату розвитку

соціального страхування

та пенсійного забезпечення

В. Кудін


Документи та файли

Сигнальний документ — f507945n67.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.07.2021 — 2021 р., № 55, стор. 380, стаття 3431, код акта 105893/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.01.2021 № 13 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 15.03.2021 № 131 "Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2021 № 147 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 07.05.2021 № 242 "Про внесення змін до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 29.03.2021 № 153 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 02.04.2021 № 166 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 26.03.2021 № 151 "Про затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилася без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -