<<
>>

НАКАЗ від 16.12.2019 № 1767 "Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»". Мінсоцполітики України. 2019

Документ актуальний на 13.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2019  № 1767


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2020 р.
за № 81/34364

Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 52 Закону України «Про державну службу», пункту 10 Порядку преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», що додається.

2. Директорату норм та стандартів гідної праці (Кузовой Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Ю. Соколовська

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Голова Національного агентства України
з питань державної служби

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівніО.

Маркарова


О. Стародубцев


О.О. ШубінР. ІллічовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
16 грудня 2019 року № 1767


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2020 р.
за № 81/34364

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»

I. Загальні положення

1. Це Типове положення розроблено відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А».

2. Преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені завдання.

3. Державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу.

II. Порядок визначення розміру премій

1. Розмір премії залежить від своєчасного та якісного виконання завдань, визначених стратегічними та програмними документами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, а також від забезпечення дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України під час внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законодавчих і нормативно-правових актів, необхідних для реалізації прийнятих законів, та встановлюється шляхом видання керівником державної служби відповідного наказу (розпорядження) в такому порядку:

Державному секретарю Кабінету Міністрів України, його заступникам - за погодженням із Прем’єр-міністром України відповідно до подання Міністра Кабінету Міністрів України;

державним секретарям міністерств - за погодженням із Міністром Кабінету Міністрів України відповідно до подання члена Кабінету Міністрів України, який очолює міністерство;

керівникам апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їхнім заступникам, керівникам секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їхнім заступникам, Голові Державної судової адміністрації України та його заступникам - за погодженням із суб’єктом призначення;

керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України,- визначається керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням із Міністром Кабінету Міністрів України;

заступникам керівників центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України,- визначається керівником відповідного центрального органу виконавчої влади;

керівникам центральних органів виконавчої влади, що не є членами Кабінету Міністрів України, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, та їхнім заступникам - визначається керівником державної служби у відповідному центральному органі виконавчої влади за погодженням із міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади;

іншим державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А»,- встановлюється суб’єктом призначення відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про державну службу».

2. Державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», призначеним на посади з установленням випробувального терміну, премія виплачується на загальних підставах.

Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2 пункту 3 розділу I цього Типового положення, які може отримати державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «А», за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за календарний рік.

3. Преміювання державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання і нараховується незалежно від фактично відпрацьованого часу в місяці, у якому вона виплачується.

4. Фонд преміювання державного органу встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається відповідним державним органом самостійно в межах річного фонду преміювання державного органу.

5. Конкретні умови, критерії, розміри преміювання, порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в державному органі визначаються відповідно до затвердженого керівником державної служби положення про преміювання, розробленого згідно з цим Типовим положенням і погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).

III. Порядок нарахування та виплати премій

1. Бухгалтерська служба відповідного державного органу щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», та доводить зазначену інформацію до відома служби управління персоналом.

Структурний підрозділ, на який покладено функції з подання пропозиції щодо погодження виплати премії, що потребує розгляду Міністром Кабінету Міністрів України, подає пропозицію до Секретаріату Кабінету Міністрів України до 05 числа місяця, що настає за місяцем (кварталом), за який проводиться преміювання, згідно з додатком до цього Типового положення. Винятком є місячна або квартальна премія, що припадає на останній місяць календарного року, яка виплачується не пізніше грудня року, в якому проводиться преміювання.

У разі порушення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту, подані пропозиції залишаються без розгляду Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

2. У місяці, в якому державний службовець, що займає посаду державної служби категорії «А», перебуває у відпустці (основній, додатковій та інших, передбачених законодавством), за період тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться із розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія нараховується за фактично відпрацьований час.

3. Державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», у разі звільнення з роботи в тому місяці або періоді, за який проводиться преміювання, премія не виплачується. Винятком є працівники, які звільняються з роботи за станом здоров’я, у зв’язку з виходом на пенсію, переведенням на іншу роботу та/або в останній робочий день місяця чи періоду.

4. Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше ніж у грудні року, в якому проводиться оцінювання результатів службової діяльності.

5. У разі застосування до державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А», дисциплінарного стягнення преміювання не проводиться за місяць, в якому таке стягнення було застосовано, якщо інше не зазначено у відповідному наказі (розпорядженні).

Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праціЮ. КузовойДодаток
до Типового положення
про преміювання державних службовців,
які займають посади державної служби
категорії «А»
(пункт 1 розділу III)

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо визначення розміру премії

Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові

Розмір премії

Заробітна плата з урахуванням запропонованого розміру премії, гривень

Погоджений розмір премії

за попередні три місяці, відсотків/гривень

запропонований, відсотків/гривень

_________
(місяць)

_________
(місяць)

_________
(місяць)

Генеральний директор
Директорату норм
та стандартів гідної праціЮ. Кузовой


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.02.2020 — 2020 р., № 10, стор. 281, стаття 417, код акта 97785/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 15.02.2019 № 214 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2019 № 213 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 25.01.2019 № 102 "Про внесення зміни до пункту 1 форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 11.01.2019 № 35 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 29.01.2019 № 113 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 22.01.2019 № 78 "Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2019 № 77 "Про затвердження форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 31.01.2019 № 127 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2019 рік". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 28.02.2019 № 299 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.03.2019 № 440 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.03.2019 № 425 "Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 21.03.2019 № 416 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -