<<
>>

НАКАЗ від 17.05.2022 № 150 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022

Документ актуальний на 03.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.05.2022  № 150

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 червня 2022 р.

за № 639/37975

Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг

Відповідно до частини сьомої статті 13 і частини п’ятої статті 28 Закону України «Про соціальні послуги» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 16 червня 2020 року № 419 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 липня 2020 року за № 611/34894.

3. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Голова

Національної соціальної сервісної служби України

Голова правління Пенсійного фонду України

Президент Конфедерації роботодавців України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Урядовий Уповноважений

з прав осіб з інвалідністю

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

Директор Державного центру зайнятості

Перший заступник

Голови Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Генеральний Секретар Громадської Спілки

«Всеукраїнське Громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

Міністерство фінансів України

Державна податкова служба України України

В.

Машкін

Є. Капінус

О. Мірошниченко

О. Вискуб

Т. Баранцова

Т. Михайленко

Ю. Жовтяк

О. Шубін

Р. Іллічов

В. Назаренко

(за вмовчанням)

(за вмовчанням)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

17 травня 2022 року № 150

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 червня 2022 р.

за № 639/37975

МЕТОДИКА

обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг

1. Цією Методикою встановлено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначення права особи на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати, за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб, права фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі (далі - фізична особа, яка надає соціальні послуги), на отримання компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі - компенсація), та розміру компенсації.

У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про соціальні послуги».

2. До складу сім’ї отримувача соціальних послуг включаються особи, які спільно з ним проживають, ведуть з ним спільний побут, мають взаємні права та обов’язки і поєднані з ним на підставі шлюбу / кровного споріднення / усиновлення / на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства.

При цьому особи, яких включають до складу сім’ї отримувача соціальних послуг, можуть бути як працездатними, так і непрацездатними (особи, які досягли встановленого Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» віку, що дає право на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, та дострокової пенсії, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, у тому числі діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги). Дохід усіх осіб, включених до складу сім’ї отримувача соціальних послуг, враховується до середньомісячного сукупного доходу його сім’ї.

Якщо особи мають взаємні з отримувачем соціальних послуг права та обов’язки і поєднані з ним на підставі шлюбу / кровного споріднення / усиновлення / на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства, однак вони фактично не проживають разом із отримувачем соціальних послуг, що підтверджено документально (акт оцінки потреб сім’ї/особи; витяг з реєстру територіальної громади, що підтверджує відомості про місце проживання/перебування особи; договір оренди майна, довідка з місця навчання/роботи, які засвідчують факт проживання за іншою адресою), такі особи не включаються до складу сім’ї отримувача соціальних послуг.

До складу сім’ї отримувача соціальних послуг не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні; діти, щодо яких отримувача соціальних послуг було позбавлено батьківських прав; батьки отримувача соціальних послуг, яких позбавлено батьківських прав щодо отримувача соціальних послуг; особи, правовий статус яких визначено законами України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», «Про боротьбу з тероризмом».

Склад сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

3. При обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг/ фізичної особи, яка надає соціальні послуги, враховуються доходи з джерелами походження в Україні (будь-які доходи, отримані резидентами або нерезидентами України від будь-яких видів їхньої діяльності на території України, в тому числі грошові винагороди, виплачені/нараховані іноземними роботодавцями, на її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні), а також доходи з джерелами походження за межами України (будь-які доходи, отримані резидентами України від будь-яких видів їхньої діяльності за межами митної території України, в тому числі відсотки, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщина, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт / надання послуг за цивільно-правовими і трудовими договорами, від надання резидентам в оренду / користування майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, доходи від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо, інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій України, не підконтрольних її контролюючим органам).

4. До середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг / фізичної особи, яка надає соціальні послуги, враховуються:

1) доходи у вигляді:

заробітної плати (суддівської винагороди; грошового забезпечення; інших виплат відповідно до трудового договору / контракту), отриманої як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, у розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;

суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору;

пенсії (крім пенсії у зв’язку із втратою годувальника, призначеної дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю I-III групи), щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці;

стипендії включно із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім соціальних стипендій, які надаються дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли / оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю I-III групи);

дивідендів;

відсотків (крім доходів від розміщення депозитів);

виграшів, призів;

сум авторської винагороди, іншої плати за надання іншим особам прав користування або розпоряджання нематеріальними активами (творами науки, мистецтва, літератури, іншими нематеріальними активами), об’єктами права інтелектуальної промислової власності та прирівняних до них прав;

винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами, укладеними в порядку, передбаченому Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»;

2) доходи від:

надання майна в лізинг, оренду, суборенду (строкове володіння та/або користування), від надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду, суборенду;

операцій з продажу/обміну об’єктів нерухомого/рухомого майна;

відчуження цінних паперів / корпоративних прав;

здійснення підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності, в тому числі продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної/промислової власності, та прирівняних до них прав;

3) допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

4) грошові перекази, отримані із-за кордону;

5) соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (далі - органи соціального захисту населення), у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, крім:

частини допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

державної допомоги особі, яка доглядає за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;

державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

житлової субсидії;

державної соціальної допомоги, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, за особою з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А;

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» / грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»;

компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

6) інші доходи, відомості про які отримано шляхом автоматизованого обміну даними між інформаційно-комунікаційними системами органів влади, підприємств, установ, організацій;

7) інші доходи, які задекларовано особою.

5. Урахування до середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг/ фізичної особи, яка надає соціальні послуги, окремих видів доходів проводиться з дотриманням таких вимог:

1) доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються в грошову одиницю, що діє в Україні, за офіційним курсом, установленим Національним банком України на останній день періоду, за який враховуються доходи;

2) громадянам, яким призначено пенсію вперше або які звільнились з роботи в період, за який враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії, у їхньому сукупному доході на їхній розсуд враховується дохід за цей період, визначений у загальному порядку, або розмір призначеної щомісячної пенсії;

3) грошові доходи, визначені пунктом 4 цієї Методики, враховуються у тому місяці, за який їх нараховано;

4) доходи за рішенням суду враховуються в тому місяці, у якому їх фактично виплачено;

5) доходи осіб, які працюють за трудовим договором у фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, ураховуються за даними фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, які виплачують доходи;

6) доходи, нараховані з періодичністю за квартал, півріччя, рік, ураховуються як середньомісячна величина за відповідний попередній період, визначена шляхом ділення загальної суми доходу на кількість місяців, за які її нараховано;

7) розмір середньомісячного доходу фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, обчислюється виходячи із суми чистого доходу за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення за отриманням соціальних послуг, поділеної на 3. Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, що є платниками єдиного податку;

8) для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої на кінець періоду, за який враховуються доходи:

один розмір - для платників єдиного податку першої групи;

два розміри - для платників єдиного податку другої групи;

три розміри - для платників єдиного податку третьої групи;

9) у разі відсутності офіційних даних про дохід отримувача соціальних послуг або працездатного члена його сім’ї, відсутності в таких осіб офіційного доходу (крім осіб, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, під домашнім арештом, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою; перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я встановленого зразка; є алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному обліку; зареєстровані як безробітні в державній службі зайнятості та не отримують допомоги по безробіттю; перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, якщо дитина потребує домашнього догляду, відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки») - середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг дорівнює одному прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб, встановленому на кінець періоду, за який враховуються доходи, а середньомісячний сукупний дохід працездатного члена його сім’ї дорівнює мінімальній заробітній платі, встановленій на кінець періоду, за який враховуються доходи;

10) у разі відсутності офіційних даних про дохід фізичної особи, яка надає соціальні послуги, відсутності у неї офіційного доходу - її середньомісячний сукупний дохід дорівнює 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на кінець періоду, за який враховуються доходи;

11) в осіб, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та протягом періоду, за який враховуються доходи, не отримували стипендії, що документально підтверджено таким закладом освіти, середньомісячний сукупний дохід становить 0;

12) в осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям / державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не працевлаштувалися у зв’язку з відсутністю підходящої роботи або направлені центром зайнятості на професійне навчання, середньомісячний сукупний дохід становить 0,25 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на кінець періоду, за який враховуються доходи;

13) в отримувача соціальних послуг та працездатного члена його сім’ї, у яких відсутні доходи, або відомості про доходи яких відсутні, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, середньомісячний сукупний дохід становить 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на кінець періоду, за який враховуються доходи.

6. До середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг / фізичної особи, яка надає соціальні послуги, не враховуються:

1) сплачені (за умови документального підтвердження фактичної сплати) та отримані аліменти;

2) допомога на поховання;

3) допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;

4) грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби;

5) суми, які сплачуються підприємствами, установами, організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників;

6) допомога громадських та благодійних організацій;

7) оплата праці членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення підсумків голосування;

8) вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;

9) нарахований, але фактично не виплачений дохід, передбачений абзацами другим і четвертим підпункту 1 пункту 4 цієї Методики (за умови документального підтвердження);

10) кошти, отримані від продажу квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі іншої квартири (іншого будинку) протягом шести місяців після такого продажу;

11) допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї;

12) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

13) одноразова допомога потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (членам його сім’ї та особам, які перебували на його утриманні в разі смерті потерпілого);

14) допомога, отримана в межах програми «єПідтримка»;

15) суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла відповідно до законодавства;

16) матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям із трьома і більше дітьми з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;

17) спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

18) вартість наданих соціальних послуг.

7. Обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг / фізичної особи, яка надає соціальні послуги, проводиться органом соціального захисту населення на підставі заяви, поданої відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587, та відомостей, внесених до електронних інформаційних ресурсів Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а в разі відсутності таких відомостей - на підставі поданої отримувачем соціальних послуг / фізичною особою, яка надає соціальні послуги, декларації про доходи та майновий стан за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 06 січня 2022 року № 4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 січня 2022 року за № 81/37417.

Орган соціального захисту населення в межах електронної взаємодії з інформаційними ресурсами Державної податкової служби України отримує відомості про доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном; в межах електронної взаємодії з інформаційними ресурсами Пенсійного фонду України - відомості про доходи осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики.

Інформація про доходи отримувача соціальних послуг / фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та членів його/її сім’ї згідно з пунктом 2 цієї Методики подається таким отримувачем при зверненні за соціальною послугою / такою особою - за призначенням компенсації лише у разі необхідності (якщо в органу соціального захисту населення немає можливості отримати інформацію про доходи заявника та членів його сім’ї в порядку електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, або на запит до органів Державної податкової служби України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, або якщо отримувач соціальних послуг / фізична особа, яка надає соціальні послуги, бажає самостійно надати інформацію/документи/відомості).

8. Обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг / фізичної особи, яка надає соціальні послуги, проводиться з дотриманням таких вимог:

1) загальна сума сукупного доходу його/її сім’ї складається із сум сукупних доходів кожного члена сім’ї, які враховуються для надання соціальних послуг / призначення компенсації, за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення, якщо інше не передбачено законодавством. Розміри таких доходів визначаються в межах автоматизованого обміну даними між інформаційно-комунікаційними системами органів влади, підприємств, установ, організацій або на підставі наданих документів;

2) середньомісячний сукупний дохід його/її сім’ї обчислюється шляхом ділення на 3 загальної суми сукупного доходу сім’ї за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення, якщо інше не передбачено законодавством;

3) середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї.

Генеральний директор

Директорату розвитку

соціальних послуг та захисту

прав дітей

Р. Колбаса

Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг

Наказ; Мінсоцполітики України від 17.05.2022 № 150

Прийняття від 17.05.2022

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/z0639-22

Законодавство України

станом на 28.02.2023

чинний


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.06.2022 — 2022 р., № 49, стор. 456, стаття 2795, код акта 111960/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2023 № 3 "Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 2. НАКАЗ від 18.01.2023 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 29 липня 2015 року № 779". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2023 № 42 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 13 січня 2023 року № 16". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 4. НАКАЗ від 23.01.2023 № 27 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2023 рік". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 5. НАКАЗ від 13.01.2023 № 16 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 04 липня 2022 року № 190". Мінсоцполітики України. 2023 рікк
 6. НАКАЗ від 31.01.2022 № 50 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 09.03.2022 № 117 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 21.02.2022 № 101 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2022 році". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 11.03.2022 № 119 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 17.02.2022 № 96 "Про внесення змін до форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 05.03.2022 № 115 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2022 року № 73". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 03.02.2022 № 72 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 14. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 01.02.2022 № 53/49 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 06.01.2022 № 4 "Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2020 року № 769". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 11.04.2022 № 129 "Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 27.04.2022 № 142 "Про внесення змін до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 18.04.2022 № 135 "Про затвердження форми акта про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово)". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 18.05.2022 № 152 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2016 року № 1610". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -