Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 19.01.2021 № 13 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021

Документ актуальний на 25.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2021  № 13

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 квітня 2021 р.

за № 534/36156

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю

Відповідно до Законів України «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» з метою забезпечення надання соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, що додається.

2. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Міністр охорони здоров’я України

Міністр фінансів України

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Уповноважений Президента України

з прав людей з інвалідністю

Урядовий Уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Голова Спільного представницького органу

об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий Віцепрезидент

Конфедерації роботодавців України

Голова виконавчого комітету

Всеукраїнської спілки громадських організацій

«Конфедерація громадських організацій

інвалідів України»

Голова Громадської організації

«Всеукраїнська організація

Союз осіб з інвалідністю України»

О.

Кучер

М. Степанов

С. Марченко

О. Вискуб

Л. Денісова

В.М. Сушкевич

Т. Баранцова

Г. Осовий

Р. Іллічов

О. Мірошниченко

В.В. Карпенко

В.В. Назаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

19 січня 2021 року № 13

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 квітня 2021 р.

за № 534/36156

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю

I. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови, норми і нормативи, порядок надання та показники якості соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю.

2. У цьому Державному стандарті терміни вживаються в таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, - документ, складений на підставі оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю, в якому зазначено заходи, що проводяться для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних за виконання, результати моніторингу і перегляду цього плану (далі - індивідуальний план);

моніторинг та оцінювання якості надання соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, - постійний або періодичний перегляд діяльності працівників надавача соціальних послуг, метою якого є оцінювання поточних результатів, визначення проблем і надання рекомендацій для їх усунення;

мультидисциплінарна команда - група, що складається не менше ніж з трьох осіб, до складу якої входять соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи, психолог, лікар або сестра медична та інші;

надавач соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, - підприємство, установа, організація, заклад незалежно від форми власності, фізична особа - підприємець, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги (далі - надавач соціальної послуги);

отримувач соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, - батьки, опікуни/піклувальники та інші особи, що їх замінюють, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, що потребує постійного стороннього догляду, та звернулись за отриманням соціальної послуги тимчасового відпочинку або отримують таку послугу (далі - отримувач соціальної послуги);

працівник надавача соціальної послуги, що здійснює догляд за дітьми з інвалідністю, - соціальний робітник, соціальний працівник, мультидисциплінарна команда, які безпосередньо виконують заходи, що становлять зміст соціальної послуги (далі - працівник, який здійснює догляд);

дитина з інвалідністю, яка потребує постійного стороннього догляду, - дитина, яка отримала інвалідність, або дитина, яка має тяжкі захворювання, розлади, травми, стани, визначені Переліком тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161, та згідно з медичним висновком потребує постійного стороннього догляду (далі - дитина з інвалідністю);

соціальна послуга тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, - комплекс заходів із забезпечення тимчасового, терміном не більше ніж 30 календарних днів на рік, догляду та виховання дитини з інвалідністю, яка потребує постійного стороннього догляду, за місцем її проживання або перебування, в установі/закладі, що надає соціальні послуги, на період відсутності батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, з метою полегшення їх фізичного, психологічного та емоційного навантаження, пов’язаного зі здійсненням довготривалого догляду за дитиною з інвалідністю (далі - соціальна послуга).

Інші терміни в цьому Державному стандарті вживаються у значеннях, визначених Сімейним кодексом України, Законами України «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про психіатричну допомогу» та іншими нормативно-правовими актами.

3. Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги;

моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги;

визначення тарифу на соціальну послугу.

4. Соціальна послуга в обсягу, визначеному цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

II. Загальні підходи до організації та надання соціальної послуги

1. Соціальна послуга надається на підставі усної або письмової (в паперовій або електронній формі) заяви отримувача соціальної послуги, поданої до центру надання адміністративних послуг або до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади за місцем проживання чи перебування особи або до надавача соціальних послуг недержавного сектору. Заява в електронній формі подається через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

До звернення (заяви) додаються копії:

документа, що посвідчує особу отримувача соціальної послуги;

медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, наведеною в додатку до Порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 грудня 2001 року № 482;

документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини з інвалідністю (за потреби);

свідоцтва про народження або паспорта дитини з інвалідністю;

медичного висновку (висновку лікарсько-консультативної комісії) про те, що дитина з інвалідністю за медичними показаннями потребує постійного стороннього догляду, та/або довідки про тяжке захворювання дитини, визначене Переліком тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1161, у зв’язку з чим їй потрібен постійний сторонній догляд, виданого/виданої лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, установленими Міністерством охорони здоров’я;

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності).

Під час розгляду заяви про надання соціальної послуги за наявності технічних можливостей застосовується автоматизований процес обміну даними між державними електронними інформаційними ресурсами.

2. Соціальна послуга не надається, якщо дитина з інвалідністю отримує соціальну послугу стаціонарного догляду, перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я.

3. Підставою для отримання соціальної послуги є рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення уповноваженого органу системи надання соціальних послуг або рішення надавача соціальних послуг недержавного сектору.

Рішення про надання соціальної послуги чи відмову у її наданні за рахунок бюджетних коштів приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587.

Відмова у наданні соціальної послуги має супроводжуватися письмовим повідомленням отримувача соціальної послуги із зазначенням причин відмови.

4. Якщо наявні у надавача соціальних послуг ресурси не дають змоги задовольнити індивідуальні потреби дитини з інвалідністю, він письмово повідомляє про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення та отримувача соціальної послуги із поясненням причин неможливості надання соціальної послуги.

5. Підставами для відмови у наданні / припинення надання соціальної послуги є:

письмова відмова отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги;

наявність у дитини з інвалідністю медичних протипоказань для надання соціальної послуги (в тому числі усі захворювання в гострому періоді, що потребують стаціонарного лікування, зокрема, у спеціалізованих закладах/відділеннях охорони здоров’я, гострі інфекційні захворювання, гострі стадії психічних захворювань, хронічні психічні захворювання в стані загострення);

закінчення строку дії та/або порушення умов договору про надання соціальної послуги;

закінчення встановленого строку інвалідності або покращення стану здоров’я дитини, яка має тяжкі захворювання, розлади, травми, стани, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність;

припинення діяльності надавача соціальної послуги;

смерть дитини з інвалідністю або отримувача соціальної послуги.

III. Оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю

1. Соціальна послуга надається надавачем соціальної послуги після визначення ступеня індивідуальних потреб дитини з інвалідністю, складення індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги.

Оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю проводиться згідно з додатком 1 із урахуванням вікових особливостей розвитку дитини впродовж 5 робочих днів з дати отримання надавачем соціальної послуги рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про надання послуги.

2. Оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю проводиться мультидисциплінарною командою із залученням отримувача соціальної послуги та дитини з інвалідністю.

Під час оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю максимально враховуються думки та побажання дитини (якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може їх висловити) та отримувача соціальної послуги.

Оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю проводиться шляхом візуального огляду дитини з інвалідністю, аналізу документів, проведення бесіди з отримувачем соціальної послуги, дитиною (якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку) та заповнення відповідної анкети.

3. Результати визначення ступеня індивідуальних потреб дитини з інвалідністю є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги.

IV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги

1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на результатах оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю.

2. Індивідуальний план складається протягом 3 робочих днів після оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю із залученням отримувача соціальної послуги та дитини з інвалідністю (якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити власну думку).

Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту та є невід’ємною частиною договору про надання соціальних послуг.

Індивідуальний план підписується отримувачем соціальної послуги і надавачем соціальної послуги одночасно з укладанням договору.

V. Укладання договору про надання соціальної послуги

1. Договір про надання соціальної послуги (далі - договір) укладається в письмовій формі між надавачем соціальної послуги та отримувачем соціальної послуги відповідно до типового договору про надання соціальних послуг, затвердженого Мінсоцполітики.

2. Кожна зі сторін договору отримує по одному примірнику договору та індивідуального плану.

3. Істотними умовами договору, що визначаються відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», є назва соціальної послуги, умови її надання та вартість, права, обов’язки та відповідальність сторін, строк дії договору та інші умови, які сторони визнають істотними.

Іншими істотними умовами договору, з урахуванням особливостей (потреб), передбачених абзацом другим пункту 2 розділу VI цього Державного стандарту (у разі виникнення непередбачуваних обставин, в результаті яких отримувач соціальної послуги не може особисто забрати дитину з інвалідністю), визначаються:

порядок забирання дитини з інвалідністю від надавача соціальної послуги особами (за їх згодою), які визначені отримувачем соціальної послуги у цьому договорі;

продовження строку надання соціальної послуги дитині з інвалідністю (із зазначенням умов оплати такого продовження, у разі надання послуги на платній основі);

надання дитині з інвалідністю інших соціальних послуг відповідно до її потреб (із зазначенням умов оплати надання таких послуг, у разі надання послуги на платній основі).

VI. Місце та строки надання соціальної послуги

1. Соціальна послуга надається в приміщенні надавача соціальної послуги або отримувача соціальної послуги (за його письмовою згодою).

2. Соціальна послуга може надаватись одноразово або багаторазово. При застосуванні багаторазового користування строк надання соціальної послуги має становити не менше ніж 3 календарні дні та в сукупності не може перевищувати 30 календарних днів на рік.

У разі виникнення непередбачуваних обставин, в результаті яких отримувач соціальної послуги не може особисто забрати дитину з інвалідністю, надавач соціальної послуги відповідно до умов договору: передає дитину з інвалідністю особам (за їх згодою), які визначені отримувачем соціальної послуги у цьому договорі; продовжує строк надання соціальної послуги дитині з інвалідністю; надає дитині з інвалідністю іншу соціальну послугу відповідно до її потреб.

3. Строки надання соціальної послуги визначаються індивідуально за участю отримувача соціальної послуги з урахуванням результатів оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю і зазначаються в договорі.

VII. Принципи надання соціальної послуги

Соціальна послуга надається з дотриманням таких принципів:

1. Доступність та відкритість:

надавач соціальної послуги організовує надання соціальної послуги у приміщеннях, спеціально обладнаних і пристосованих для обслуговування в них дітей з інвалідністю із забезпеченням розумного пристосування чи універсального дизайну відповідно до державних будівельних норм і стандартів. За потреби з урахуванням категорії отримувачів соціальної послуги аналогічним чином облаштовується територія, прилегла до приміщень надавача соціальної послуги, призначених для надання соціальної послуги;

надавач соціальної послуги забезпечує інформування отримувачів соціальної послуги про зміст соціальної послуги, порядок звернення за її наданням, порядок та умови її надання. Така інформація висвітлюється, зокрема, в засобах масової інформації, на офіційному вебсайті надавача соціальної послуги, офіційних вебсайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на спеціальних стендах у приміщеннях надавача соціальної послуги (в доступних для отримувачів соціальної послуги місцях). Інформація на стендах викладається на контрастному фоні шрифтом, розмір якого дає змогу вільно прочитати текст, у тому числі особам із порушеннями зору, та має бути візуально доступною для осіб, що переміщуються у кріслах колісних. Інформація також надається у спеціальних листівках, буклетах, брошурах, за потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (для отримувачів соціальної послуги, які не бачать, але читають за допомогою шрифту Брайля). Інформація для отримувачів соціальної послуги подається мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями;

надавач соціальної послуги забезпечує отримувачу соціальної послуги можливість попередньо відвідати приміщення, де надаватиметься соціальна послуга, з метою ознайомлення з умовами перебування та працівниками, які здійснюватимуть догляд.

2. Адресність та індивідуальний підхід:

працівники, які здійснюють догляд, з повагою ставляться до отримувачів соціальної послуги, дітей з інвалідністю, застосовують індивідуальний підхід та дотримуються принципів недискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками;

надавач соціальної послуги максимально забезпечує звичні для дитини з інвалідністю умови проживання, в тому числі проживання не більше ніж дві особи в кімнаті, режим дня, наближений до домашнього;

працівники, які здійснюють догляд, у разі погіршення стану здоров’я дитини з інвалідністю або настання інших випадків, що можуть викликати негативні наслідки для неї, негайно інформують про це отримувача соціальної послуги для вжиття заходів з надання відповідної допомоги.

3. Законність:

надавачі соціальної послуги не допускають негуманних і незаконних дій щодо отримувачів соціальної послуги;

надавач соціальної послуги повинен поінформувати отримувачів соціальної послуги про їхні права та обов’язки, державні та громадські організації, до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини, а також про порядок оскарження дій надавача соціальної послуги;

працівникам, які здійснюють догляд, забороняється використовувати в особистих цілях речі та майно отримувачів соціальної послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо.

4. Конфіденційність інформації:

надавач соціальної послуги вживає заходів щодо захисту персональних даних отримувача соціальної послуги відповідно до вимог законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про психіатричну допомогу», іншої конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги;

надавач соціальної послуги обов’язково повинен ознайомити отримувачів соціальної послуги із заходами з дотримання принципу конфіденційності;

працівники, які здійснюють догляд, інформують отримувачів соціальної послуги про нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

5. Інші принципи надання соціальних послуг, визначені частиною першою статті 3 Закону України «Про соціальні послуги».

VIII. Зміст соціальної послуги

1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги, форми роботи та орієнтовний час для їх виконання (додаток 3) передбачають для дитини з інвалідністю:

надання місця для проживання;

забезпечення харчуванням;

допомогу в дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні;

спостереження за станом здоров’я;

організацію розпорядку дня та денної зайнятості;

виховання та сприяння розвитку;

організацію дозвілля та відпочинку;

підтримку родинних зв’язків та інших соціальних контактів.

2. Зміст соціальної послуги та її обсяг для кожної дитини з інвалідністю визначається індивідуально залежно від результатів оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю та зазначається в індивідуальному плані.

3. Заходи з особистого догляду дитини з інвалідністю проводяться працівником, який здійснює догляд, при зачинених дверях або за ширмою та з обмеженою кількістю помічників (у разі необхідності).

У разі виникнення в дитини з інвалідністю проблем або дискомфорту під час проведення заходів з особистого догляду працівник, який здійснює догляд, припиняє ці заходи, з’ясовує причини проблем чи дискомфорту та переглядає умови та способи проведення таких заходів.

Працівник, який здійснює догляд, забезпечує передання інформації щодо проведення заходів з особистого догляду за дитиною з інвалідністю іншому працівнику в разі зміни або відпустки такого працівника.

Працівник, який здійснює догляд, уникає виконання заходів з догляду, які дитина з інвалідністю може провести самостійно, за потреби допомагає, контролює та стимулює дитину з інвалідністю до самостійного догляду за собою.

IX. Використання ресурсів при організації надання соціальної послуги

1. Надавач соціальної послуги забезпечує необхідну кількість працівників, які здійснюють догляд, відповідно до результатів оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю та згідно зі штатним розписом, складеним в установленому порядку.

2. Надання соціальної послуги забезпечують безпосередньо працівники, які здійснюють догляд. Надавач соціальної послуги в разі потреби може додатково залучати до надання соціальної послуги психологів, реабілітологів, соціальних педагогів, юрисконсультів та інших фахівців (за попередньою згодою отримувачів соціальної послуги).

Для виконання заходів, передбачених індивідуальним планом, надавач соціальної послуги, на договірних засадах може залучати підприємства, установи, організації, фізичних осіб - підприємців та інших фізичних осіб, зокрема волонтерів.

3. Працівники, які здійснюють догляд, повинні володіти знаннями й навичками, необхідними для її надання, та відповідати кваліфікаційним вимогам до відповідних фахівців, визначеним у Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518.

4. Надавач соціальної послуги вживає заходів щодо:

підвищення кваліфікації працівником, який здійснює догляд, відповідно до вимог законодавства;

формального та неформального професійного навчання працівників, які здійснюють догляд;

запобгання професійному (емоційному) вигоранню працівників, які здійснюють догляд, зокрема, шляхом організації обміну досвідом і супервізій;

проведення атестації працівників, які здійснюють догляд, у встановленому законодавством порядку.

5. Надавач соціальної послуги, розробляє та затверджує посадові інструкції працівників, які здійснюють догляд.

6. Працівник, який здійснює догляд, повинен проходити обов’язкові медичні огляди відповідно до законодавства.

X. Приміщення та обладнання для надання соціальної послуги

1. Надавач соціальної послуги забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для проведення заходів із надання соціальної послуги.

2. Приміщення надавача соціальної послуги має відповідати санітарним і протипожежним вимогам, бути забезпеченим гарячим і холодним безперебійним водопостачанням і водовідведенням, освітленням, опаленням згідно з вимогами законодавства, обладнаним засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів.

3. Надавач соціальної послуги для забезпечення виконання заходів з надання соціальної послуги повинен:

забезпечити наявність твердого та м’якого інвентарю (меблі, посуд, постіль), мийних та дезінфекційних засобів відповідно до результатів оцінювання індивідуальних потреб дитини з інвалідністю у разі надання місця для проживання. Взуттям, одягом, іншими особистими речами дитину з інвалідністю забезпечує отримувач соціальної послуги;

забезпечити працівників, які здійснюють догляд, робочим місцем, обладнанням, робочим одягом, інвентарем, витратними матеріалами, необхідними для виконання їхніх посадових обов’язків з надання соціальної послуги. Якщо відповідно до виявлених потреб дитини з інвалідністю передбачено цілодобове перебування персоналу, для таких працівників мають бути обладнані окремі місця для відпочинку (спальні місця).

XI. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги

1. Надавач соціальної послуги організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності (ознайомлює своїх працівників з нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг).

2. Надавач соціальної послуги створює можливості для професійного навчання працівників, які здійснюють догляд, обміну досвідом з працівниками інших надавачів соціальних послуг.

XII. Взаємодія з іншими надавачами соціальних послуг

Надавач соціальної послуги організовує виконання заходів з надання соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій, закладів.

XIII. Документація для організації процесу надання соціальної послуги

Надавач соціальної послуги провадить свою діяльність відповідно до установчих документів (положень, статутів), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців) та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції.

Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

XIV. Оцінювання ефективності надання соціальної послуги

1. Ефективність надання соціальної послуги визначається шляхом зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості соціальної послуги.

2. Надавач соціальної послуги проводить опитування отримувачів соціальної послуги щодо задоволеності організацією та наданням соціальної послуги.

Результати опитувань обговорюються під час аналізу діяльності надавача соціальної послуги та працівників, які здійснюють догляд, і враховуються у подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

XV. Моніторинг та оцінювання діяльності надавача соціальної послуги

1. Діяльність надавача соціальної послуги підлягає моніторингу, внутрішньому та зовнішньому оцінюванню на відповідність соціальної послуги, що ним надається, законодавству України, у тому числі вимогам цього Державного стандарту.

Результати моніторингу, внутрішнього та зовнішнього оцінювання використовуються для усунення виявлених недоліків та вжиття заходів з покращення якості надання соціальної послуги та діяльності надавача соціальної послуги.

2. При моніторингу застосовуються статистичні, адміністративні та оперативні дані з надання соціальної послуги.

3. При внутрішньому та зовнішньому оцінюванні застосовуються показники якості соціальної послуги (додаток 4).

Внутрішнє та зовнішнє оцінювання проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Надавач соціальної послуги вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги про проведення зовнішнього оцінювання діяльності надавача соціальної послуги;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.

До процедури оцінювання залучаються представники громадських об’єднань, діяльність яких спрямовується на захист прав та інтересів дітей з інвалідністю (за згодою).

З метою забезпечення ефективності оцінювання розробляється і впроваджується процедура проведення консультацій з отримувачами соціальної послуги щодо відповідності обсягу, змісту, умов і порядку надання соціальної послуги вимогам, визначеним у цьому Державному стандарті.

4. Результати моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, населення адміністративно-територіальної одиниці, де провадить діяльність надавач соціальної послуги.

XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги

Вартість соціальної послуги визначається з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевого бюджету, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідного місцевого бюджету і дотриманням положень цього Державного стандарту.

Генеральний директор

Директорату

розвитку соціальних послуг

та захисту прав дітей

Р. Колбаса

Додаток 1

до Державного стандарту

соціальної послуги

тимчасового відпочинку

для батьків або осіб, які їх замінюють,

що здійснюють догляд за дітьми

з інвалідністю

(пункт 1 розділу III)

ОЦІНЮВАННЯ

індивідуальних потреб дитини з інвалідністю, яка потребує постійного стороннього догляду

Додаток 2

до Державного стандарту

соціальної послуги

тимчасового відпочинку

для батьків або осіб, які їх замінюють,

що здійснюють догляд за дітьми

з інвалідністю

(пункт 2 розділу IV)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

надання соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю


Додаток 3

до Державного стандарту

соціальної послуги

тимчасового відпочинку

для батьків або осіб, які їх замінюють,

що здійснюють догляд за дітьми

з інвалідністю

(пункт 1 розділу VIII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,

що становлять зміст соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю

№ з/п

Назва заходу

Форма роботи (індивідуальна/ групова (I/Гр))

Періодичність,

орієнтовний час виконання

(хв., середній показник)*

1

2

3

4

I

Адаптація дитини в послузі

1

Перебування дитини у закладі разом з батьками

I

Впродовж 1 доби (за потреби)

II

Надання місця для проживання

1

Забезпечення ліжко-місцем

I

Постійно

2

Створення соціально-побутових умов для проживання (забезпечення твердим інвентарем, посудом, комплектом постільної білизни)

I

Постійно

III

Забезпечення харчуванням

1

Організація харчування (в т.ч. дієтичного та з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей)

I

Щоденно (за потреби)

IV

Допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні

1

Годування (допомога при прийомі їжі)

I

щоденно (за потреби),

25-40

2

Вмивання, обтирання, обмивання (допомога)

I

щоденно (за потреби),

30

3

Купання (допомога)

I

1 раз на тиждень (за потреби частіше)

40

4

Чищення зубів (допомога)

I

2 рази на день (за потреби частіше)

15

5

Миття голови (допомога)

I

1 раз на тиждень (за потреби частіше)

20

6

Розчісування (допомога)

I

Щоденно (за потреби)

10

7

Обрізання нігтів на руках та ногах (допомога)

I

1 раз на тиждень

20

8

Гоління (допомога)

I

3 рази на тиждень (за потреби)

20

9

Вдягання, роздягання (допомога)

I

Щоденно (за потреби)

15

10

Зміна натільної білизни (допомога):

майка, футболка, бюстгальтер, піжама, сорочка, труси

I

щоденно (за потреби)

10

11

Зміна постільної білизни (допомога)

I

1 раз на тиждень (за потреби частіше)

20

12

Допомога у користуванні туалетом (заміна підгузків, подача і винесення судна з подальшою обробкою)

I

щоденно (за потреби)

20

13

Допомога у користуванні катетерами, калоприймачами

I

щоденно (за потреби)

40

13

Навчання користування побутовими пристроями

I

За потреби відповідно до вікових та індивідуальних особливостей

V

Спостереження за станом здоровя

1

Контроль за прийомом лікарських засобів за призначенням лікаря

I

За потреби відповідно до схеми лікування

2

Спостереження за станом здоров’я дитини з інвалідністю відповідно до медичних показань та рекомендацій лікаря

I

За потреби згідно з медичними показаннями

3

Спрямування до відповідного закладу охорони здоров’я за місцем проживання або у разі необхідності здійснення виклику екстреної медичної допомоги

I

За потреби

4

Надання домедичної допомоги

I

За потреби

5

Здійснення маніпуляцій, які не вимагають спеціальної медичної підготовки, відповідно до призначень лікаря (закапування крапель; змазування носа, горла, вуха; накладання компресів, перев’язки тощо) за умови попередньої консультації медичного працівника щодо техніки проведення таких маніпуляцій

I

За потреби

VI

Організація розпорядку дня та денної зайнятості

1

Сприяння у дотриманні звичного режиму дня (початок дня, тривалість та час сну, прогулянки, час прийому їжі тощо)

I

Згідно з з індивідуальним планом

2

Забезпечення відвідування закладів освіти з метою продовження навчання та задоволення освітніх потреб

I

За потреби згідно з індивідуальним планом

3

Забезпечення відвідування реабілітаційних установ з метою продовження отримання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації

I

За потреби згідно з індивідуальним планом

4

Забезпечення відвідування інших установ та закладів, фахівців, у яких дитина з інвалідністю систематично отримує послуги (заклади позашкільної освіти, гуртки, спортивні секції, клуби по інтересах, логопед, психолог тощо)

I

За потреби згідно з індивідуальним планом

5

Організація відвідування фахівцями дитини з інвалідністю за місцем її перебування

I

За потреби згідно з індивідуальним планом

VII

Виховання та сприяння розвитку

1

Формування та підтримка навичок самообслуговування

I/Гр

Щоденно

2

Допомога у виконанні домашніх завдань

I/Гр

Щоденно або згідно з індивідуальним планом

3

Виконання вправ з розвитку когнітивних здібностей

I/Гр

Згідно з індивідуальним планом

4

Попередження формування шкідливих звичок

I/Гр

Згідно з індивідуальним планом

5

Проведення бесід, занять з формування навичок прийнятної суспільної поведінки

I/Гр

Згідно з індивідуальним планом

6

Надання психологічної підтримки

I/Гр

Згідно з індивідуальним планом

VIII

Організація дозвілля та відпочинку

1

Організація щоденного відпочинку (перегляд телепрограм, читання книг, спільні ігри тощо)

I/Гр

Згідно з індивідуальним планом

2

Організація екскурсій, виїздів на природу, релігійних та обрядових заходів, відвідування розважальних заходів

I/Гр

За потреби згідно з індивідуальним планом

3

Організація дозвілля у вихідні та святкові дні

I/Гр

Згідно з індивідуальним планом

4

Організація щоденних прогулянок

I/Гр

Щоденно згідно з індивідуальним планом

IX

Підтримка родинних звязків та інших соціальних контактів

1

Допомога у підтримці зв’язку з батьками, родичами та іншими близькими особами (телефонні розмови, скайп-спілкування, зустрічі з друзями, родичами)

I

Згідно з індивідуальним планом

2

Формування навичок комунікації та взаємодії з іншими особами

I/Гр

Згідно з індивідуальним планом

3

Організація заходів, пов’язаних із очікуваними важливими подіями (дні народження, свята, індивідуально значимі події)

I

За потреби згідно з індивідуальним планом

4

Надання рекомендацій батькам або особам, що їх замінюють, з догляду та виховання дитини

I

Після завершення надання соціальної послуги

__________

* Періодичність та час виконання заходів можуть відрізнятися з огляду на індивідуальні потреби дитини з інвалідністю.


Додаток 4

до Державного стандарту

соціальної послуги

тимчасового відпочинку

для батьків або осіб, які їх замінюють,

що здійснюють догляд за дітьми

з інвалідністю

(пункт 3 розділу XV)

ПОКАЗНИКИ

якості соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 10 отримувачів соціальної послуги);

кількість позитивних відгуків (у розрахунку на 10 отримувачів соціальної послуги);

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги (% від загальної кількості звернень);

чисельність працівників, які мають відповідну освіту (%);

чисельність надавачів, які пройшли навчання, підвищили рівень кваліфікації (%).

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід:

критерії оцінювання:

наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (% від загальної чисельності);

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги ( % від загальної чисельності);

2) результативність:

критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості надання соціальної послуги (періодичність);

3) своєчасність:

критерії оцінювання:

своєчасність (відповідно до встановлених строків) прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка Індивідуального плану надання соціальної послуги;

своєчасність (відповідно до встановлених строків) складання та підписання договору про надання соціальної послуги;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги зазначеним в Індивідуальному плані надання соціальної послуги;

4) доступність та відкритість:

критерії оцінювання:

наявність приміщень із розумним пристосуванням чи універсальним дизайном відповідно до державних будівельних норм і стандартів, а також вимогам, визначеним Державним стандартом соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 19.01.2021 № 13;

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, в тому числі доступні для сприйняття особами з порушеннями зору, особами, які пересуваються в кріслах колісних, та особами з інтелектуальними порушеннями;

наявність копій довідника, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги;

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги:

критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації, порядок подання та розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги положень щодо дотримання принципу конфіденційності;

наявність скриньки / книги для скарг та пропозицій;

6) професійність:

критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу;

наявність затверджених посадових інструкцій та їх частка від загальної кількості посад;

наявність розробленої програми стажування для надавачів соціальної послуги;

наявність затверджених графіків проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

наявність документів про освіту (державного зразка) працівників, що надають соціальні послуги (% від загальної чисельності), відповідно до кваліфікаційних вимог відповідного фахівця, визначених у Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг (% проведених робочих нарад від запланованих);

наявність обладнання, інвентарю, витратних матеріалів, робочого одягу тощо, необхідних для надання соціальної послуги;

наявність програми та проведення заходів з покращення діяльності надавача соціальної послуги з урахуванням результатів оцінювання якості надання соціальної послуги.


Документи та файли

Сигнальний документ — f505765n214.doc / zip
Сигнальний документ — f505765n215.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.05.2021 — 2021 р., № 34, стор. 343, стаття 2033, код акта 104508/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -