<<
>>

НАКАЗ від 19.04.2022 № 136 "Про затвердження Положення про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях". Мінсоцполітики України. 2022

Документ актуальний на 14.07.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2022  № 136

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 травня 2022 р.

за № 557/37893

Про затвердження Положення про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях

Відповідно до підпункту 1 пункту 21 Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 883-р, підпункту 3 пункту 11 розділу IV «Виконання договірних та інших міжнародних зобов’язань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» додатка 2 до Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях (далі - Положення), що додається.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватись цим Положенням.

3. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р.С.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б.Б.

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Генеральний Секретар Громадської Спілки

«Всеукраїнське Громадське об’єднання

«Національна Асамблея людей

з інвалідністю України»

Виконувач обов’язків Керівника Секретаріату

Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони роботодавців

на національному рівні

Урядовий Уповноважений з прав осіб

з інвалідністю

Президент Конфедерації роботодавців України

Л.

Денісова

В. Назаренко

І. Савицька

Р. Іллічов

Т. Баранцова

О. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

19 квітня 2022 року № 136

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 травня 2022 р.

за № 557/37893

ПОЛОЖЕННЯ

про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях

1. Дитяча кімната в установі організації створюється для забезпечення можливості тимчасового перебування дітей працівників та відвідувачів установи / організації (без супроводу батьків / законних представників або за їх присутності в разі потреби) із організацією дозвілля (далі - дитяча кімната).

2. Основною метою діяльності дитячої кімнати є створення умов для поєднання працівниками та відвідувачами установ/організацій своїх професійних і сімейних обов’язків.

3. Дитяча кімната може утворюватися Офісом Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, Офісом Генерального прокурора, органами судової влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

4. Основними завданнями дитячої кімнати є:

забезпечення тимчасового перебування дітей під час перебування батьків на робочому місці або відвідування установи/організації з особистих питань;

сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, збереженню сімейних цінностей, забезпеченню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;

забезпечення дозвілля дітей під час їх перебування в дитячій кімнаті;

консультування батьків / законних представників дитини з організаційних питань діяльності дитячої кімнати.

5. Діяльність дитячої кімнати проводиться з дотриманням принципів захисту прав людини/дитини, гуманності, недискримінації, конфіденційності із забезпеченням інклюзивності, доступності та зручності послуг.

6. Тимчасове перебування дітей у дитячій кімнаті є безоплатним.

7. Для забезпечення дозвілля дітей у дитячій кімнаті залучаються фахівці, які мають педагогічну/ психологічну освіту, володіють навичками та досвідом роботи і спілкування з дітьми, в тому числі з дітьми з інвалідністю (далі - фахівці дитячої кімнати).

8. Тривалість перебування дітей у супроводі батьків / законних представників або без супроводу в дитячій кімнаті у робочий час установи/організації узгоджується з керівником установи/організації, але не може перевищувати 3 годин.

У разі введення в Україні правового режиму надзвичайного або воєнного стану можливе збільшення тривалості перебування дітей у дитячій кімнаті на час, визначений керівником установи/ організації.

9. Фахівці дитячої кімнати не надають освітніх послуг, не виконують виховних функцій та не проводять харчування дітей.

10. Для забезпечення контролю безпечного перебування дітей у дитячій кімнаті проводиться відеоспостереження з урахуванням вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про захист персональних даних». Інформація про ведення відеоспостереження розміщується в загальнодоступному місці із забезпеченням її належного візуального сприйняття.

11. При організації ігрової діяльності дітей фахівцями дитячої кімнати забезпечується неухильне дотримання правил безпеки.

12. Дитяча кімната може містити такі ігрові зони: рухливих ігор, сюжетних ігор, дидактичних ігор і дитячої творчості.

13. Ігрові зони не обов’язково мають бути обмеженими, але їх розміщення має бути логічним і послідовним:

у зоні рухливих ігор враховуються вікові особливості дітей (більш функціональне середовище - для дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку; менш функціональне та максимально безпечне середовище - для дітей віком до 3 років);

у зоні сюжетних ігор враховується специфіка вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей, у тому числі фізичних і психологічних особливостей хлопчиків і дівчаток:

- для дітей віком 3-4 роки забезпечується наявність достатньої кількості однакових іграшок для одночасного забезпечення ними всіх дітей однакової вікової категорії;

- для дітей віком 4-5 років передбачаються іграшки - рольові атрибути (кермо, бінокль, сумка, фотоапарат, відеокамера, телефон, тематичний набір іграшок, набір фігурок, декорацій тощо);

- для дітей віком 5-7 років забезпечується достатня кількість комплектів ігор різної тематики;

- для організації ігрової діяльності дітей забезпечується присутність фахівців, які мають педагогічну/психологічну освіту і досвід роботи з дітьми, з метою запобігання конфліктним ситуаціям у спілкуванні дітей, у яких можуть виникати труднощі з установленням соціальних контактів;

у зоні дидактичних ігор і дитячої творчості створюються умови для різноманітної дитячої діяльності (конструювання, малювання, ліплення, настільні ігри тощо).

14. Окрім ігрових зон, у дитячій кімнаті передбачається облаштування місця для читання та виконання домашніх завдань дітьми шкільного віку без допомоги фахівців дитячої кімнати.

15. Обов’язковою умовою прийняття дитини до дитячої кімнати є подання одним із її батьків/ її законним представником заяви за формою згідно з додатком 1 (далі - Заява).

16. Діти віком від 3 до 14 років приймаються в дитячу кімнату для перебування без супроводу батьків / законних представників.

17. Діти відвідувачів установи/організації віком до 3 років, а також діти з інвалідністю віком до 14 років можуть перебувати у дитячій кімнаті в разі необхідності у супроводі одного з батьків/ законного представника.

18. Кількість дітей, які одночасно можуть перебувати в дитячій кімнаті, визначається відповідно до загальної площі ігрового простору з урахуванням пункту 38 цього Положення.

19. Для перебування в дитячій кімнаті батькам / законним представникам необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, чи інший документ, який підтверджує законність перебування особи на території України, документи, які підтверджують повноваження законних представників.

20. Інформацію про прийняття та повернення дитини фахівець дитячої кімнати зобов’язаний зазначити в Журналі реєстрації відвідувань, форму якого наведено в додатку 2 (далі - Журнал реєстрації), з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

21. У дитячу кімнату приймаються діти без ознак застудних та інфекційних захворювань.

22. Батьки / законний представник дитини зазначають у Заяві інформацію про індивідуальні особливості дитини (щодо алергій, фізичного, інтелектуального розвитку тощо).

23. У разі погіршення фізичного стану дитини фахівець дитячої кімнати зобов’язаний терміново повідомити про це її батьків / законного представника і за необхідності та за згодою батьків/ законного представника викликати бригаду швидкої медичної допомоги.

24. У разі прояву дитиною агресивної поведінки фахівець дитячої кімнати повинен терміново викликати одного з її батьків / законного представника та достроково повернути йому дитину.

25. Забороняється перебування в дитячій кімнаті дітей з речами, якими може бути завдано шкоди життю та здоров’ю інших дітей і фахівців дитячої кімнати (справжня, бутафорська або іграшкова зброя, гострі предмети, якими може бути завдано колотих, різаних ран (ножі, бритви, ножиці, голки для ін’єкцій, булавки тощо), кийки, палиці, будь-які рідини, суспензії, креми, пасти).

26. Ідентифікація потенційно небезпечних речей проводиться фахівцем дитячої кімнати. У разі виявлення такої речі фахівець дитячої кімнати зобов’язаний вилучити її та передати одному з батьків / законному представнику при поверненні дитини.

27. Фахівець дитячої кімнати повертає дитину одному з її батьків / законному представнику, який привів дитину та подав Заяву, або іншому з батьків, дані про якого зазначаються в Журналі реєстрації у графі для додаткової інформації.

28. Правила прийому в дитячу кімнату затверджуються керівником установи/організації та розміщуються при вході в дитячу кімнату для загального ознайомлення.

29. Фахівців дитячої кімнати призначає на посади керівник установи/організації відповідно до законодавства шляхом укладання цивільно-правового договору.

30. Основними завданнями фахівців дитячої кімнати є:

забезпечення організації діяльності дитячої кімнати;

забезпечення дозвілля дітей шляхом застосування різних форм і методів роботи;

створення безпечних умов перебування дітей в дитячій кімнаті;

залучення дітей до ігрових занять, розвивальних ігор, творчих занять, фізкультурних розминок, перегляду дитячих відео, прослуховування музичних творів, читання дитячої літератури;

збереження життя, здоров’я і забезпечення безпеки дітей;

збереження та використання за належністю оснащення дитячої кімнати.

31. Фахівці дитячої кімнати мають право на:

винагороду відповідно до укладеного цивільно-правового договору;

безпечні умови праці, робоче місце, забезпечення необхідною для роботи технікою;

отримання інформації, необхідної для виконання своїх обов’язків.

32. Фахівці дитячої кімнати зобов’язані:

особисто виконувати роботу і не передоручати її виконання іншій особі;

дбайливо та бережно користуватись майном дитячої кімнати;

дотримуватись вимог щодо охорони праці;

дотримуватись основних прав дитини;

дотримуватись захисту персональних даних при їх обробці.

33. Один фахівець дитячої кімнати може працювати одночасно не більше ніж із 7 дітьми.

34. Для ефективного функціонування дитячої кімнати встановлюється режим її роботи відповідно до графіка роботи установи/організації.

35. Матеріально-технічне забезпечення дитячої кімнати здійснюється за рахунок установи/ організації та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

36. Приміщення дитячої кімнати доцільно облаштовувати на першому поверсі із забезпеченням безперешкодного доступу до нього дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, які пересуваються на кріслах колісних, і дітей з порушеннями зору. За можливості приміщення необхідно облаштовувати окремим входом.

Приміщення дитячої кімнати має відповідати нормам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

37. Підлога в приміщеннях дитячої кімнати має бути вологостійкою, із низькою теплопровідністю, стійкістю до мийних і дезінфекційних засобів, не слизькою, може бути облаштована безпечною системою підігріву.

38. Площа дитячої кімнати визначається із розрахунку не менше ніж 3 м-2 на одну дитину (без урахування площі, яку займають меблі) з урахуванням норм ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» та дотриманням установлених вимог щодо виконання протиепідемічних заходів.

39. У разі введення правового режиму надзвичайного або воєнного стану дотримання норм, визначених пунктами 36-38 цього Положення, не є обов’язковим.

40. У дитячій кімнаті облаштовується місце для роздягання дітей. Для осіб із грудними дітьми облаштовуються місця для грудного годування та пеленання.

41. Фахівці дитячої кімнати, влаштовані до неї діти, їхні батьки / законні представники користуються загальними туалетними приміщеннями установи/організації.

42. Матеріали, що використовуються для облаштування та оздоблення дитячої кімнати, мають бути безпечними для здоров’я дітей та відповідати вимогам чинних державних будівельних норм, стандартів і правил.

43. Дитяча кімната має бути обладнана меблями, що не створюють та не становлять загроз життю та здоров’ю дітей, батьків / законних представників, фахівців дитячої кімнати.

Генеральний директор

Директорату розвитку

соціальних послуг

та захисту прав дітей

Р. Колбаса


Додаток 1

до Положення про діяльність

дитячих кімнат в установах

та організаціях

(пункт 15)

ЗАЯВА

Додаток 2

до Положення про діяльність

дитячих кімнат в установах

та організаціях

(пункт 20)

ЖУРНАЛ

реєстрації відвідувань


Документи та файли

Сигнальний документ — f517329n95.docx
Сигнальний документ — f517329n96.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.06.2022 — 2022 р., № 43, стор. 216, стаття 2364, код акта 111562/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 31.01.2022 № 50 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022 рік". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 04.01.2022 № 1 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 09.03.2022 № 117 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 4. НАКАЗ від 21.02.2022 № 101 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2022 році". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 11.03.2022 № 119 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 17.02.2022 № 96 "Про внесення змін до форми Заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 7. НАКАЗ від 05.03.2022 № 115 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2022 року № 73". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 03.02.2022 № 72 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 9. База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 01.02.2022 № 53/49 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи (відсутність доходів) фізичних осіб, які звернулись за призначенням державної допомоги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 06.01.2022 № 4 "Про внесення змін до пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2020 року № 769". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 11.04.2022 № 129 "Про затвердження Порядку опрацювання рекомендацій за результатами верифікації державних виплат". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 27.04.2022 № 142 "Про внесення змін до Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 18.04.2022 № 135 "Про затвердження форми акта про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово)". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 18.05.2022 № 152 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2016 року № 1610". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 25.05.2022 № 158 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальні вироби для занять спортом для окремих категорій громадян, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних (бойових) дій, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 17.05.2022 № 150 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 11.05.2022 № 147 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 17.05.2022 № 151 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 03.05.2022 № 145 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору". Мінсоцполітики України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -