<<
>>

НАКАЗ від 22.01.2019 № 78 "Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019

Документ актуальний на 21.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2019  № 78

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2019 р.

за № 144/33115

Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, та пункту 17 Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» (далі - форма № 8);

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування».

2. Департаменту реалізації державних соціальних програм (Вишневська М.В.) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) подання Державній службі статистики України узагальненої інформації за формою № 8 в Україні в цілому та за адміністративно територіальними одиницями щороку до 15 березня року, наступного за звітним.

3. Органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

1) збір, оброблення та узагальнення інформації за формою № 8;

2) подання узагальненого звіту за формою № 8 до Міністерства соціальної політики в установлений строк.

4.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 16 серпня 2013 року № 512 «Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 року за № 1515/24047 (зі змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Попову Л.В.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

І. Вернер


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

22 січня 2019 року № 78

ЗВІТ

про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування

(Форма № 8)

Директор Департаменту

реалізації державних

соціальних програм

М. Вишневська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

22 січня 2019 року № 78

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2019 р.

за № 144/33115

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

I. Загальні положення

1. Форма звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» (далі - Звіт) містить показники призначення та виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

2. Звіт складається двічі на рік: за I півріччя - до 10 липня та в цілому за рік - до 10 січня року, наступного за звітним, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад за місцем реєстрації (перебування) осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, і подається органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій двічі на рік: за І півріччя - до 20 липня та в цілому за рік - до 20 січня року, наступного за звітним періодом, подають Звіт Міністерству соціальної політики України.

4. Міністерство соціальної політики України до 15 березня року, наступного за звітним, подає Звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях Державній службі статистики України.

5. Під час заповнення Звіту використовуються ті одиниці виміру, які зазначені у формах.

6. Звіт має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та особами, відповідальними за його заповнення, із зазначенням номерів телефонів, факсів та адрес електронної пошти.

II. Заповнення розділу I «Кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

1. У графі 1 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, усього:

графа 1 дорівнює сумі граф 2, 6, 17.

2. У графах 2-5 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 2 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 2 дорівнює сумі граф 4, 5 за всіма рядками;

у графі 3 (з графи 2) зазначається кількість жінок, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти;

у графі 4 зазначається кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

у графі 5 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни із числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни.

3. У графах 6-16 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 6 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 6 дорівнює сумі граф 8, 11-16 за всіма рядками;

у графі 7 (з графи 6) зазначається кількість жінок, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти;

у графі 8 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни;

графа 8 дорівнює сумі граф 9, 10 за всіма рядками;

у графі 9 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи по зору;

у графі 10 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали особами з інвалідністю під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків);

у графі 11 зазначається кількість осіб з інвалідністю I групи внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у графі 12 зазначається кількість осіб з інвалідністю II групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 13 зазначається кількість сімей, в яких проживають двоє і більше осіб з інвалідністю;

у графі 14 зазначається кількість осіб з інвалідністю з числа колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів;

у графі 15 зазначається кількість осіб з інвалідністю з куксами обох ніг і рук;

у графі 16 зазначається кількість осіб з інвалідністю з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

4. У графах 17-26 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 17 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 17 дорівнює сумі граф 19-26 за всіма рядками;

у графі 18 (з графи 17) зазначається кількість жінок, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 19 зазначається кількість осіб з інвалідністю від загального захворювання;

у графі 20 зазначається кількість дітей з інвалідністю;

у графі 21 зазначається кількість осіб з інвалідністю з дитинства;

у графі 22 зазначається кількість осіб з інвалідністю II групи внаслідок Чорнобильської катастрофи без медичних показань;

у графі 23 зазначається кількість осіб з інвалідністю III групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 24 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок репресій;

у графі 25 зазначається кількість осіб з числа військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби; осіб з числа поліцейських, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби в Національній поліції; осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

у графі 26 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру.

5. У рядку 01 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на початок звітного періоду, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

у рядку 02 (з рядка 01) зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді, із загальної кількості осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

6. У рядку 03 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів у звітному періоді:

рядок 03 дорівнює сумі рядків 04-06 за всіма графами;

у рядку 04 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

у рядку 05 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

у рядку 06 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками;

у рядку 07 зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів у звітному періоді.

7. У рядку 08 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на кінець звітного періоду:

рядок 08 дорівнює різниці рядків 01, 03 за всіма графами;

у рядку 09 (з рядка 08) зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку та не одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на кінець звітного періоду.

8. У рядку 10 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для одержання грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

у рядку 11 (з рядка 10) зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

9. У рядку 12 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування у звітному періоді:

рядок 12 дорівнює сумі рядків 13-17 за всіма графами;

у рядку 13 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

у рядку 14 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

у рядку 15 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати грошову компенсацію;

у рядку 16 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв’язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв’язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

у рядку 17 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв’язку з протипоказаннями до керування ними;

у рядку 18 зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які одержали грошову компенсацію на транспортне обслуговування.

10. У рядку 19 зазначається за відповідними графами загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування на кінець звітного періоду:

рядок 19 дорівнює різниці рядків 10, 12 за всіма графами.

У рядку 20 (з рядка 19) зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку та не одержали грошову компенсацію на транспортне обслуговування на кінець звітного періоду.

III. Заповнення розділу II «Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю»

1. У графі 1 зазначається загальна сума коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, усього:

графа 1 дорівнює сумі граф 2, 6, 17 за всіма рядками.

2. У графах 2–5 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 2 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 2 дорівнює сумі граф 4, 5 за всіма рядками;

у графі 3 (з графи 2) зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) жінкам, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 4 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

у графі 5 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни із числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни.

3. У графах 6-16 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 6 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 6 дорівнює сумі граф 8, 11-16 за всіма рядками;

у графі 7 (з графи 6) зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) жінкам, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 8 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни;

графа 8 дорівнює сумі граф 9, 10 за всіма рядками;

у графі 9 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни І групи по зору;

у графі 10 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни, які стали особами з інвалідністю під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків);

у графі 11 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю І групи внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у графі 12 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю ІІ групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 13 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) сім’ям, в яких проживають двоє і більше осіб з інвалідністю;

у графі 14 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з числа колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів;

у графі 15 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з куксами обох ніг і рук;

у графі 16 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

4. У графах 17-26 зазначається обсяг коштів, нарахованих/ виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 17 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 17 дорівнює сумі граф 19-26 за всіма рядками;

у графі 18 (з графи 17) зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) жінкам, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 19 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю від загального захворювання;

у графі 20 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) дітям з інвалідністю;

у графі 21 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з дитинства;

у графі 22 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю II групи внаслідок Чорнобильської катастрофи без медичних показань;

у графі 23 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю III групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 24 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок репресій;

у графі 25 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з числа військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби; особам з числа поліцейських, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби в Національній поліції; особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

у графі 26 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру.

5. У рядку 01 зазначається обсяг нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

у рядку 02 (з рядка 01) зазначається заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

6. У рядку 03 зазначається обсяг фактично профінансованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким нараховано кошти для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (без урахування поштових витрат).

7. У рядку 04 зазначається обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

8. У рядку 05 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким нараховано грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 05 дорівнює сумі рядків 06-08 за всіма графами;

у рядку 06 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

у рядку 07 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

у рядку 08 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками;

у рядку 09 зазначається обсяг коштів, виплачених внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

9. У рядку 10 зазначається обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

10. У рядку 11 зазначається залишок коштів на рахунку (у зв’язку з їх поверненням як неодержаних з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

рядок 11 дорівнює різниці рядків 03, 05 за всіма графами.

11. У рядку 12 зазначається залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 13 дорівнює різниці рядків 04, 10 за всіма графами.

12. У рядку 13 зазначається заборгованість з виплати особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 13 дорівнює різниці рядків 01, 05, 11 за всіма графами;

у рядку 14 зазначається заборгованість з виплати внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

13. У рядку 15 зазначається за відповідними графами обсяг нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

у рядку 16 (з рядка 15) зазначається заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

14. У рядку 17 зазначається обсяг фактично профінансованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким нараховано грошові компенсації на транспортне обслуговування (без урахування поштових витрат).

15. У рядку 18 зазначається обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

16. У рядку 19 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

рядок 19 дорівнює сумі рядків 20-24 за всіма графами;

у рядку 20 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

у рядку 21 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

у рядку 22 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати компенсацію;

у рядку 23 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв’язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв’язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

у рядку 24 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв’язку з протипоказаннями до керування ними;

у рядку 25 зазначається обсяг коштів, виплачених внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

17. У рядку 26 зазначається обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

18. У рядку 27 зазначається залишок коштів на рахунку (у зв’язку з їх поверненням як неодержаних з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

рядок 27 дорівнює різниці рядків 17, 19 за всіма графами.

19. У рядку 28 зазначається залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

рядок 28 дорівнює різниці рядків 18, 26 за всіма графами.

20. У рядку 29 зазначається заборгованість з виплати особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, але не одержали її:

рядок 29 дорівнює різниці рядків 15, 17, 27 за всіма графами;

у рядку 30 зазначається заборгованість з виплати внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, але не одержали її.

Директор Департаменту

реалізації державних

соціальних програм

М. Вишневська


Документи та файли

Сигнальний документ — f482384n168.xls

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.03.2019 — 2019 р., № 21, стор. 232, стаття 738, код акта 93647/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 27.04.2020 № 269 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2019 № 214 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 15.02.2019 № 213 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 25.01.2019 № 102 "Про внесення зміни до пункту 1 форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 11.01.2019 № 35 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 29.01.2019 № 113 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2019 № 77 "Про затвердження форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 31.01.2019 № 127 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2019 рік". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 28.02.2019 № 299 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.03.2019 № 440 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.03.2019 № 425 "Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 21.03.2019 № 416 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -