<<
>>

НАКАЗ від 22.01.2019 № 77 "Про затвердження форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019

Документ актуальний на 21.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2019  № 77

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2019 р.

за № 143/33114

Про затвердження форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 30 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» (далі - форма № 7);

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації».

2. Департаменту реалізації державних соціальних програм (Вишневська М.В.) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) подання Державній службі статистики України щороку до 15 березня року, наступного за звітним, узагальненої інформації за формою № 7 за січень - грудень щодо України в цілому та за адміністративно-територіальними одиницями.

3. Органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємствам, сервісним центрам забезпечити:

1) збір, оброблення та узагальнення інформації за формою № 7;

2) подання Фонду соціального захисту інвалідів щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним, узагальненої інформації за формою № 7.

4.

Фонду соціального захисту інвалідів забезпечити подання Міністерству соціальної політики України щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним, та щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, узагальненої інформації за формою № 7 щодо України в цілому.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 31 березня 2015 року № 351 «Про затвердження форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2015 року за № 440/26885.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Попову Л.В.

Міністр

А. Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

22 січня 2019 року № 77

ЗВІТ

про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

(Форма № 7)

Директор Департаменту

реалізації державних

соціальних програм

М. Вишневська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

22 січня 2019 року № 77

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 лютого 2019 р.

за № 143/33114

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації»

I. Загальні положення

1. Цю Інструкцію, що визначає порядок заповнення форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» (далі - Звіт), розроблено відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321.

2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад подають Звіт за січень - березень, січень - червень, січень - вересень до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом,- структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підприємства, сервісні центри подають Звіт за січень - березень, січень - червень, січень - вересень до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом,- Фонду соціального захисту інвалідів.

4. Фонд соціального захисту інвалідів подає узагальнений Звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях за січень - березень, січень - червень, січень - вересень до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом,- Міністерству соціальної політики України.

5. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад подають Звіт за січень - грудень до 20 січня року, наступного за звітним періодом,- структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

6. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають Звіт за січень - грудень до 01 лютого року, наступного за звітним періодом,- Фонду соціального захисту інвалідів.

7. Фонд соціального захисту інвалідів подає узагальнений Звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях за січень - грудень до 20 лютого року, наступного за звітним періодом,- Міністерству соціальної політики України.

8. Міністерство соціальної політики України подає узагальнений Звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях за січень - грудень до 15 березня року, наступного за звітним періодом,- Державній службі статистики України.

9. Підприємства та сервісні центри заповнюють розділ IV Звіту.

10. Звіт складається за наростаючим підсумком, має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та особами, відповідальними за його заповнення, із зазначенням номерів телефонів, факсів та адрес електронної пошти.

II. Заповнення розділу I «Загальна кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, які перебувають на обліку для забезпечення та мають у користуванні технічні та інші засоби реабілітації»

1. У графі 2 зазначають загальну кількість осіб, які перебували на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі - ТЗР), у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР на початок звітного періоду;

у графі 3 зазначають кількість жінок, які перебували на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі жінок, які забезпечені ТЗР на початок звітного періоду;

дані граф 2, 3 на початок року (станом на 01 січня 20__ року) мають відповідати даним граф 10, 11 на кінець попереднього звітного року за всіма рядками;

у графі 4 зазначають загальну кількість осіб, які звернулися вперше у звітному періоді;

у графі 5 зазначають кількість жінок, які звернулися вперше у звітному періоді;

у графах 6-9 зазначають кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді;

у графі 6 зазначають загальну кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді;

у графі 7 зазначають кількість жінок, які зняті з обліку у звітному періоді;

графа 6 дорівнює сумі граф 8, 9 за всіма рядками;

у графі 8 зазначають загальну кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді з причин смерті;

у графі 9 зазначають загальну кількість осіб, які зняті з обліку у звітному періоді з інших причин;

у графі 10 зазначають загальну кількість осіб, які перебувають на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР (усього) на кінець звітного періоду;

у графі 11 зазначають кількість жінок, які перебувають на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі жінок, які забезпечені ТЗР (усього) на кінець звітного періоду.

Графа 10 дорівнює сумі граф 2, 4 за мінусом графи 6.

Графа 11 дорівнює сумі граф 3, 5 за мінусом графи 7.

2. У рядках 1-11 за відповідними графами зазначають категорії осіб, які перебували на обліку для забезпечення ТЗР, у тому числі осіб, які забезпечені ТЗР на початок звітного періоду:

у рядку 1 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни;

у рядку 2 зазначають кількість осіб з інвалідністю від загального захворювання;

у рядку 3 зазначають кількість осіб з інвалідністю з дитинства;

у рядку 4 зазначають кількість дітей з інвалідністю;

у рядку 5 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у рядку 6 зазначають кількість дітей до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;

у рядку 7 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру;

у рядку 8 зазначають кількість осіб похилого віку;

у рядку 9 зазначають кількість інших категорій осіб (жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони);

у рядку 10 зазначають кількість учасників АТО відповідно до абзацу вісімнадцятого пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321;

у рядку 11 (з рядків 01-09) зазначають кількість внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення АТО. Рядок 11 не сумується з жодним із рядків.

3. Рядок 12 є підсумком рядків 1-10 за відповідними графами.

III. Заповнення розділу II « Кількість технічних та інших засобів реабілітації, необхідних для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення»

1. У графі 2 зазначають загальну кількість осіб, які потребували забезпечення ТЗР у звітному періоді;

у графі 3 зазначають кількість жінок, які потребували забезпечення ТЗР у звітному періоді;

графи 2, 3 розділу II не дорівнюють графам 10, 11 розділу I: дані граф 2, 3 розділу II є меншими за дані граф 10, 11 розділу I за всіма рядками.

2. У графах 4-15 зазначають кількість індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 4 зазначають загальну кількість індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

графа 4 дорівнює сумі граф 5-15 за всіма рядками;

у графі 5 зазначають інформацію про системи ортезів на хребет;

у графі 6 зазначають інформацію про системи ортезів на верхні кінцівки;

у графі 7 зазначають інформацію про системи ортезів на нижні кінцівки;

у графі 8 зазначають інформацію про системи протезів верхніх кінцівок;

у графі 9 зазначають інформацію про системи протезів нижніх кінцівок;

у графі 10 зазначають інформацію про протези молочної залози;

у графі 11 зазначають інформацію про ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальники);

у графі 12 зазначають інформацію про компресійні рукави при лімфодермі;

у графі 13 зазначають інформацію про ортопедичне взуття;

у графі 14 зазначають інформацію про чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок;

у графі 15 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту, крім подушок протипролежневих та чохлів на крісла колісні.

3. У графах 16-26 зазначають кількість технічних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 16 зазначають загальну кількість технічних засобів реабілітації, одиниць:

графа 16 дорівнює сумі граф 17-26 за всіма рядками;

у графі 17 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту (подушки протипролежневі, чохли на крісла колісні);

у графі 18 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистої гігієни;

у графі 19 зазначають інформацію про засоби для ходіння, керовані однією рукою;

у графі 20 зазначають інформацію про засоби для ходіння, керовані обома руками;

у графі 21 зазначають інформацію про крісла колісні, у тому числі за індивідуальним замовленням;

у графі 22 зазначають інформацію про допоміжні засоби для переміщення або переносу;

у графі 23 зазначають інформацію про допоміжні засоби для підйому;

у графі 24 зазначають інформацію про меблі;

у графі 25 зазначають інформацію про оснащення;

у графі 26 зазначають інформацію про спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

4. У рядках 1-11 граф 2, 3 зазначають кількість осіб за категоріями, які потребували забезпечення ТЗР у звітному періоді; у рядках 1-11 граф 4-26 зазначають кількість ТЗР, необхідних для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, у тому числі видані ТЗР у звітному періоді:

у рядку 1 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни;

у рядку 2 зазначають кількість осіб з інвалідністю від загального захворювання;

у рядку 3 зазначають кількість осіб з інвалідністю з дитинства;

у рядку 4 зазначають кількість дітей з інвалідністю;

у рядку 5 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у рядку 6 зазначають кількість дітей до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;

у рядку 7 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру;

у рядку 8 зазначають кількість осіб похилого віку;

у рядку 9 зазначають кількість інших категорій осіб (жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони);

у рядку 10 зазначають кількість учасників АТО відповідно до абзацу вісімнадцятого пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321;

у рядку 11 (з рядків 01-09) зазначають кількість внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення АТО. Рядок 11 не сумується з жодним із рядків.

5. Рядок 12 є підсумком рядків 1-10 за відповідними графами.

IV. Заповнення розділу III «Надходження та видача технічних засобів реабілітації»

1. У графі 2 зазначають інформацію про залишки ТЗР на початок звітного періоду; дані графи 2 на початок звітного періоду мають відповідати даним графи 8 на кінець попереднього звітного періоду за всіма рядками.

2. У графах 3, 4 зазначають інформацію про кількість ТЗР, які надійшли/повернуті з початку звітного періоду:

у графі 3 зазначають інформацію про поставлені (виготовлені) ТЗР;

у графі 4 зазначають інформацію про повернуті ТЗР.

3. У графах 5, 6 зазначають інформацію про кількість ТЗР, які видані з початку звітного періоду:

у графі 5 зазначають інформацію про кількість ТЗР, які видані з початку звітного періоду за кошти державного бюджету;

у графі 6 зазначають інформацію про кількість ТЗР, які видані з початку звітного періоду за кошти інших джерел фінансування.

4. У графі 7 зазначають інформацію про списані ТЗР, у тому числі передані до пунктів прокату.

5. У графі 8 зазначають інформацію про залишки ТЗР на кінець звітного періоду.

6. У рядках 01-50 зазначають ТЗР, якими забезпечено осіб з інвалідністю та інших осіб відповідно до груп №№ 1-10 форми звітності за відповідними графами:

у рядку 01 (група № 1) відповідно до граф 2-8 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту, що є підсумком рядків 02, 03:

02 - чохли на крісла колісні (ОД.1.10);

03 - подушки протипролежневі (ОД.1.11);

у рядку 04 (група № 2) відповідно до граф 2-8 зазначають інформацію про кількість допоміжних засобів для особистої гігієни, що є підсумком рядків 05-10 за всіма графами:

05 - крісла-стільці (на колесах і без них) (ОД.3.1);

06 - сидіння (надставки) на унітаз (ОД.3.2);

07 - сидіння для ванни, сидіння для душу (ОД.4.1);

08 - східці, підставки для ванни (ОД.4.2);

09 - табурети, сидіння (стільці) (ОД.4.3);

10 - умивальники (ОД.4.4);

у рядку 11 (група № 3) відповідно до граф 2-8 зазначають інформацію про кількість засобів для ходіння, керованих однією рукою, що є підсумком рядків 12-16 за всіма графами:

12 - палиці (у тому числі палиці тактильні) (ОР.1.1);

13 - палиці з трьома або більше ніжками (ОР.1.2);

14 - милиці ліктьові (ОР.1.3);

15 - милиці з опорою на передпліччя (ОР.1.4);

16 - милиці пахові (ОР.1.5);

у рядку 17 (група № 4) відповідно до граф 2-8 зазначають інформацію про кількість засобів для ходіння, керованих обома руками, що є підсумком рядків 18-21 за всіма графами:

18 - ходунки-рамки (ОР.2.1);

19 - ходунки на колесах (ОР.2.2);

20 - ходунки-стільці (ОР.2.3);

21 - ходунки-столи (ОР.2.4);

у рядку 22 (група № 5) відповідно до граф 2-8 зазначають інформацію про кількість крісел колісних, що є підсумком рядків 23-32 за всіма графами:

23 - крісло-каталка (КК.1);

24 - низькоактивне крісло колісне (КК.2, КК.3);

25 - середньоактивне крісло колісне (КК.2);

26 - активне крісло колісне (КК.2);

27 - багатофункціональне крісло колісне (КК.1, КК.2, КК.3);

28 - крісло колісне з електроприводом (КК.9.1);

29 - електроскутер (КК.9.1);

30 - дорожнє крісло колісне (КК.4.1.1, КК.4.1.2, КК.4.2.1, КК.4.2.2);

31 - дошки для пересування (коляски малогабаритні) (ЗП.1);

32 - триколісні велосипеди для дітей з інвалідністю (ЗП.2);

у рядку 33 (група № 6) відповідно до граф 2-8 зазначають інформацію про допоміжні засоби для переміщення або переносу, що є підсумком рядків 34, 35 за всіма графами:

34 - мотузкові сходи (ОР.3.2);

35 - кошики (стільці) для переносу (ОР.3.3 );

у рядку 36 (група № 7) відповідно до граф 2-8 зазначають інформацію про кількість допоміжних засобів для підйому;

у рядку 37 (група № 8) відповідно до граф 2-8 зазначають інформацію про кількість меблів, що є підсумком рядків 38-42 за всіма графами:

38 - столи (робочі, приліжкові, столи-парти, стійки-парти, стійки, підставки) (МО.1.1.2);

39 - меблі для сидіння (стільці, табурети, спеціальні меблі) (МО.1.2);

40 - ліжка (МО.1.3);

41 - стінки шведські (МО.1.4);

42 - матраци протипролежневі (МО.1.5);

у рядку 43 (група № 9) відповідно до граф 2-8 зазначають інформацію про кількість оснащення, зокрема кількість підтримувальних пристроїв (МО.2.1);

у рядку 44 (група № 10) відповідно до граф 2-8 зазначають інформацію про спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією, що є підсумком рядків 45-49 за всіма графами:

45 - мобільні телефони;

46 - аудіоплеєри;

47 - диктофони;

48 - годинники механічні;

49 - годинники електронні.

Рядок 50 відповідно до граф 2-8 є підсумком рядків 01, 04, 11, 17, 22, 33, 36, 37, 43, 44 (груп №№ 1-10) за всіма графами.

V. Заповнення розділу IV «Кількість технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечено осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення»

1. У графі 2 зазначають загальну кількість осіб, яких забезпечено ТЗР у звітному періоді;

у графі 3 зазначають кількість жінок, яких забезпечено ТЗР у звітному періоді.

2. У графах 4-15 зазначають кількість виданих індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 4 зазначають загальну кількість виданих індивідуальних засобів реабілітації, одиниць:

графа 4 дорівнює сумі граф 5-15 за всіма рядками;

у графі 5 зазначають інформацію про системи ортезів на хребет;

у графі 6 зазначають інформацію про системи ортезів на верхні кінцівки;

у графі 7 зазначають інформацію про системи ортезів на нижні кінцівки;

у графі 8 зазначають інформацію про системи протезів верхніх кінцівок;

у графі 9 зазначають інформацію про системи протезів нижніх кінцівок;

у графі 10 зазначають інформацію про протези молочної залози;

у графі 11 зазначають інформацію про ліфи для кріплення протезів молочної залози, в тому числі спеціальні ліфи для занять фізичною культурою і плаванням (купальники);

у графі 12 зазначають інформацію про компресійні рукави при лімфодермі;

у графі 13 зазначають інформацію про ортопедичне взуття;

у графі 14 зазначають інформацію про чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок;

у графі 15 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту, крім подушок протипролежневих та чохлів на крісла колісні;

графи 2, 3 розділу IV не дорівнюють графам 10, 11 розділу І: дані граф 2, 3 розділу IV є меншими за дані граф 10, 11 розділу І за всіма рядками.

3. У графах 16-26 зазначають кількість виданих технічних засобів реабілітації, одиниць:

у графі 16 зазначають загальну кількість виданих технічних засобів реабілітації, одиниць:

графа 16 дорівнює сумі граф 17-26 за всіма рядками;

у графі 17 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистого догляду та захисту (подушки протипролежневі, чохли на крісла колісні);

у графі 18 зазначають інформацію про допоміжні засоби для особистої гігієни;

у графі 19 зазначають інформацію про засоби для ходіння, керовані однією рукою;

у графі 20 зазначають інформацію про засоби для ходіння, керовані обома руками;

у графі 21 зазначають інформацію про крісла колісні, у тому числі за індивідуальним замовленням;

у графі 22 зазначають інформацію про допоміжні засоби для переміщення або переносу;

у графі 23 зазначають інформацію про допоміжні засоби для підйому;

у графі 24 зазначають інформацію про меблі;

у графі 25 зазначають інформацію про оснащення;

у графі 26 зазначають інформацію про спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

4. У рядках 1-11 графи 2 зазначають кількість осіб за категоріями, які забезпечені ТЗР у звітному періоді; у рядках 1-11 граф 4-26 зазначають кількість виданих індивідуальних засобів реабілітації (одиниць) та кількість виданих ТЗР (одиниць):

у рядку 1 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни;

у рядку 2 зазначають кількість осіб з інвалідністю від загального захворювання;

у рядку 3 зазначають кількість осіб з інвалідністю з дитинства;

у рядку 4 зазначають кількість дітей з інвалідністю;

у рядку 5 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у рядку 6 зазначають кількість дітей до 18 років з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;

у рядку 7 зазначають кількість осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру;

у рядку 8 зазначають кількість осіб похилого віку;

у рядку 9 зазначають кількість інших категорій осіб (жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони);

у рядку 10 зазначають кількість учасників АТО відповідно до абзацу вісімнадцятого пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321;

у рядку 11 (з рядків 01-09) зазначають кількість внутрішньо переміщених осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення АТО. Рядок 11 не сумується з жодним із рядків.

5. Рядок 12 є підсумком рядків 1-10 за відповідними графами.

Директор

Департаменту реалізації

державних соціальних програм

М. Вишневська


Документи та файли

Сигнальний документ — f482383n218.xls

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.03.2019 — 2019 р., № 21, стор. 219, стаття 737, код акта 93646/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 27.04.2020 № 269 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2019 № 214 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 15.02.2019 № 213 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 25.01.2019 № 102 "Про внесення зміни до пункту 1 форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 11.01.2019 № 35 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 29.01.2019 № 113 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2019 № 78 "Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 31.01.2019 № 127 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2019 рік". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 28.02.2019 № 299 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.03.2019 № 440 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.03.2019 № 425 "Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 21.03.2019 № 416 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -