Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 23.08.2013 № 527 "Про затвердження Нормативу фінансування отримувача послуги денного догляду, що надається відповідно до Державного стандарту денного догляду". Мінсоцполітики України. 2013

Документ актуальний на 21.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.08.2013  № 527

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 серпня 2013 р.

за № 1490/24022

Про затвердження Нормативу фінансування отримувача послуги денного догляду, що надається відповідно до Державного стандарту денного догляду

Відповідно до підпункту 49.1.4 підпункту 49.1 пункту 49 розділу V Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норматив фінансування отримувача послуги денного догляду, що надається відповідно до Державного стандарту денного догляду, що додається.

2. Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку (А. Клименко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Коломійця.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра

Л. Дроздова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

С.О. Рибак


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

23.08.2013  № 527

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 серпня 2013 р.

за № 1490/24022

НОРМАТИВ

фінансування отримувача послуги денного догляду, що надається відповідно до Державного стандарту денного догляду

І.

Загальні положення

1.1. Норматив фінансування отримувача послуги денного догляду (далі - Норматив), що надається відповідно до Державного стандарту денного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 452, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1363/23895 (далі - Стандарт), - це обсяг витрат, розрахований відповідно до Стандарту, необхідний для забезпечення отримувача такою послугою.

1.2. Норматив застосовується для розрахунку необхідного обсягу видатків при плануванні витрат, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення, відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.3. Норматив складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням послуги денного догляду (далі - соціальна послуга), а також витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу (загальновиробничих та адміністративних витрат).

ІІ. Розрахунок витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги

2.1. До витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги, належать:

заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;

придбання товарів, робіт та послуг, безпосередньо пов'язаних з наданням соціальної послуги основним та допоміжним персоналом (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; продукти харчування; cупутні роботи та послуги; інші витрати на придбання товарів, робіт та послуг тощо);

інші витрати (у тому числі транспортні витрати, необхідні для надання соціальної послуги; ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів тощо).

2.2. Розрахунок витрат на оплату праці персоналу суб’єктів, які надають соціальну послугу, з розрахунку на рік на одного отримувача соціальної послуги повинен здійснюватися на підставі нормативів чисельності персоналу.

Зазначений розрахунок повинен враховувати зростання мінімальної заробітної плати; застосування тарифних розрядів відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298; виплати обов’язкових підвищень до посадового окладу, обов’язкових та стимулюючих виплат, доплат та надбавок, у тому числі індексацій, премій тощо.

Середня кількість штатних працівників педагогічного, соціального, медичного та допоміжного персоналу на 8 отримувачів соціальної послуги наведена в таблиці.

Основний персонал

Допоміжний персонал

педагогічний персонал та соціальний персонал

медичний персонал

Соціальний працівник - 0,5 од.

Вихователь - 2 од.

Помічник вихователя - 0,5 од.

Підмінний вихователь - 0,5 од.

Культорганізатор - 0,3 од.

Лікар - 0,1 од.

Сестра медична - 0,3 од.

Сестра медична з дієтичного харчування - 0,1 од.

Кухар - 0,3 од.

Підсобний робітник - 0,3 од.

Мийник посуду - 0,3 од.

У разі більшої кількості отримувачів соціальної послуги чисельність основного та допоміжного персоналу збільшується пропорційно кількості, наведеній у таблиці.

Інші посади та їх кількість уводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням засновників закладів та установ незалежно від форми власності, у яких надається соціальна послуга.

2.3. Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу визначається відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

2.4. Розрахунок витрат для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі столового посуду, постільних речей, білизни, мийних і оброблювальних засобів, засобів для прибирання та дезінфекції, навчальних матеріалів та інших товарів, повинен здійснюватися відповідно до визначених законодавством норм з урахуванням фактичних витрат попередніх періодів та зростання індексів інфляції або споживчих цін.

Витрати для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю не повинні перевищувати 3,5 відсотка від фонду оплати праці з нарахуваннями на оплату праці основного та допоміжного персоналу.

2.5. Витрати для придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів повинні здійснюватися відповідно до визначених законодавством норм з урахуванням фактичних витрат попередніх періодів та зростання індексів інфляції або споживчих цін та не повинні перевищувати 0,1 відсотка від фонду оплати праці з нарахуваннями на оплату праці основного та допоміжного персоналу.

2.6. Витрати для придбання продуктів харчування розраховуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики" та від 20 жовтня 2010 року № 953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики".

2.7. Інші витрати (у тому числі транспортні витрати, необхідні для надання соціальної послуги; ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів тощо), необхідні для надання соціальної послуги, не повинні перевищувати 16,7 відсотка від фонду оплати праці з нарахуваннями на оплату праці основного та допоміжного персоналу.

ІІІ. Розрахунок витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу

3.1. До витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу, належать:

заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу;

придбання товарів, робіт та послуг, що можуть бути віднесені до адміністративних або загальновиробничих витрат (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; роботи та послуги; інші витрати на придбання товарів, робіт та послуг тощо);

інші витрати (у тому числі оренда та обслуговування приміщень, будівель та споруд; витрати на комунальні послуги та енергоносії; витрати на зв’язок; транспортні витрати на загальновиробничі й адміністративні потреби; витрати на відрядження працівників; ремонт та обслуговування обладнання загальновиробничого й адміністративного призначення тощо).

3.2. Розрахунок витрат на оплату праці адміністративного та управлінського, а також господарського та обслуговуючого персоналу включає заробітну плату працівників, що здійснюють відповідні функції при наданні соціальної послуги.

До працівників адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу належать: директор, заступник директора, завідувач, головний бухгалтер (бухгалтер), касир, головний фахівець кадрової служби, юридичний консультант, завідувач господарства, сестра-хазяйка, машиніст із прання та ремонту спецодягу, водій автотранспортних засобів, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, прибиральник службових приміщень, технік, електрик тощо.

Інші посади та їх кількість уводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням засновників закладів та установ незалежно від форми власності, у яких надається соціальна послуга.

3.3. Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу визначається відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

3.4. Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зв’язку, ремонту та обслуговування обладнання та інших послуг на загальновиробничі й адміністративні потреби повинні здійснюватися відповідно до визначених законодавством норм з урахуванням фактичних витрат попередніх періодів та зростання індексів інфляції або споживчих цін.

3.5. Витрати, пов’язані із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу, включаються до Нормативу у розмірі не більше ніж 13,4 відсотка витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги.

3.6. Видатки на виконання Нормативу здійснюються в межах бюджетних призначень на відповідний рік, передбачених для фінансування відповідного типу закладу, установи незалежно від форми власності, в якому надається соціальна послуга.

Директор

Департаменту фінансів

та бухгалтерського обліку

А. Клименко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.09.2013 — 2013 р., № 70, стор. 197, стаття 2593, код акта 68693/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -