<<
>>

НАКАЗ від 27.04.2020 № 269 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2020

Документ актуальний на 11.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2020  № 269

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2020 р.

за № 452/34735

Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою вдосконалення роботи зі зверненнями громадян та організації особистого прийому громадян в апараті Міністерства соціальної політики України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 07 листопада 2011 року № 426, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2011 року за № 1320/20058 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту документального забезпечення (Гацанюк С.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря.

Міністр

М. Лазебна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

27 квітня 2020 року № 269

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 травня 2020 р.

за № 452/34735

ЗМІНИ

до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України

1.

Пункти 2 - 4 викласти в такій редакції:

"2. Особистий прийом громадян Міністром соціальної політики (далі - Міністр) проводиться лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян керівниками Міністерства (далі - графік).

Особистий прийом громадян першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції та державним секретарем проводиться відповідно до розподілу обов'язків лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком.

Затвердження графіка та в разі потреби внесення до нього змін проводиться державним секретарем за погодженням із Міністром.

Інформація про порядок особистого прийому громадян Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції та державним секретарем і графік розміщуються на офіційному веб-сайті та у громадській приймальні Міністерства.

У разі відсутності Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції та державного секретаря особистий прийом громадян проводить уповноважена ними посадова особа.

Запис громадян на особистий прийом до Міністра проводиться у разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції та державним секретарем відповідно до компетенції.

Запис громадян на особистий прийом до першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції та державного секретаря проводиться у разі, якщо порушене громадянином питання залишилося невирішеним по суті після особистого прийому керівниками і спеціалістами самостійного структурного підрозділу апарату Міністерства відповідно до компетенції.

3. Попередній запис на особистий прийом до Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції та державного секретаря проводиться структурним підрозділом Міністерства, відповідальним за організацію та проведення особистого прийому (далі - Структурний підрозділ), не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати прийому:

з понеділка по четвер - з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00;

у п'ятницю - з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 15.30.

Запис проводиться за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, перший поверх, громадська приймальня, або за телефоном: (044) 289-54-48.

Напередодні святкових і неробочих днів проведення попереднього запису громадян на особистий прийом скорочується на одну годину.

Під час попереднього запису на особистий прийом до Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції та державного секретаря з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа, до компетенції якої належить розв'язання питання, порушеного заявником, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обгрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Структурний підрозділ складає списки громадян, які були на прийомі у керівників і спеціалістів самостійного структурного підрозділу апарату Міністерства та виявили бажання бути прийнятими на особистому прийомі Міністром, першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції та державним секретарем і подають зазначені списки заступникам Міністра та керівникам самостійних структурних підрозділів апарата Мінсоцполітики відповідно до їхньої компетенції не пізніше ніж за чотири робочі дні до прийому.

Керівники і спеціалісти самостійних структурних підрозділів апарату Мінсоцполітики з питань, що належать до їхньої компетенції, готують відповідні матеріали за зверненнями громадян, які записані на особистий прийом до Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції та державного секретаря Мінсоцполітики.

За два робочі дні до проведення особистого прийому громадян самостійні структурні підрозділи Мінсоцполітики подають підготовлені матеріали першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, заступнику Міністра з питань європейської інтеграції та державному секретарю відповідно до розподілу обов'язків та до громадської приймальні Мінсоцполітики.

У записі на особистий прийом до Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції та державного секретаря може бути відмовлено з таких підстав:

якщо порушене питання вже розглядалося Міністерством соціальної політики України та було вирішено по суті;

якщо звернення стосується оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом через його політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність, незнання державної мови тощо.

4. Першочергово проводиться прийом осіб з інвалідністю внаслідок війни, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".".

2. У пункті 5:

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"з понеділка по четвер - з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00;

у п'ятницю - з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 15.30.";

в абзаці дев'ятому слова "начальником Управління звернень громадян та контролю виконання" замінити словами "керівником самостійного структурного підрозділу, відповідального за організацію та проведення особистого прийому".

3. Абзац перший пункту 7 доповнити реченням такого змісту:

"У разі відсутності такого документа або відмови його пред'явити громадянину відмовляється у записі на особистий прийом.".

4. Абзац перший пункту 10 доповнити словами "і мають документи, що посвідчують їхні особи та підтверджують повноваження.".

5. У тексті Порядку слова "та Державної служби зайнятості (Центральний апарат)" виключити.

6. У тексті Порядку слова "Відділ" у всіх відмінках замінити словами "Структурний підрозділ" у відповідних відмінках.

Директор Департаменту

документального забезпечення

С. Гацанюк


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.06.2020 — 2020 р., № 43, стор. 141, стаття 1396, код акта 99289/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 01.06.2020 № 355 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2020 році". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 02.06.2020 № 359 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек"за рахунок бюджетних коштів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 02.06.2020 № 358 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"за рахунок бюджетних коштів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 10.06.2020 № 393 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 15 червня 2015 року № 613". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 13. НАКАЗ від 11.06.2020 № 403 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 25 серпня 2009 року № 322". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 16.06.2020 № 419 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 02.07.2020 № 456 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 02.07.2020 № 455 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 23.06.2020 № 429 "Про затвердження Класифікатора соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 04.06.2020 № 366 "Про затвердження Змін до Порядку видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 02.07.2020 № 452 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2007 року № 535". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 15.06.2020 № 417 "Про затвердження Змін до Порядку та умов прийому громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину в Україні, для подання ними справ". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -