<<
>>

НАКАЗ від 30.01.2018 № 104 "Про затвердження Правил охорони праці під час очищення деталей механічним способом". Мінсоцполітики України. 2018

Документ актуальний на 08.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2018  № 104

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 лютого 2018 р.

за № 204/31656

Про затвердження Правил охорони праці під час очищення деталей механічним способом

Відповідно до статті 28 Закону України „Про охорону праці”, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом, що додаються.

2. Визнати такими, що не застосовуються на території України:

Правила техники безопасности при очистке деталей гидропескоструйным и дробеструйным способами, затверджені 30 грудня 1985 року Міністерством оборонної промисловості СРСР (НПАОП 28.51-1.14-85);

Правила по безопасности труда при очистке деталей механическим способом, затверджені 25 грудня 1989 року Міністерством авіаційної промисловості СРСР (НПАОП 28.51-1.41-89).

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент

Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування України

Голова Державної служби України

з питань праці

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

В.о.

Міністра охорони здоров'я України

Голова Державної

регуляторної служби України

О. Мірошниченко

Р.Іллічов

Г.В. Осовий

Є.В. Баженков

Р.Т. Чернега

М. Чечоткін

Уляна Супрун

Ксенія Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

30.01.2018 № 104

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 лютого 2018 р.

за № 204/31656

ПРАВИЛА

охорони праці під час очищення деталей механічним способом

І. Загальні положення

1. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з очищенням деталей механічним способом.

2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці та є обов’язковими під час виконання робіт з очищення деталей механічним способом, зокрема дробометним, дробоструминним, піскоструминним та гідропіскоструминним, а також способом очищення у галтувальних барабанах.

3. Очищення деталей механічним способом виконується в ізольованих приміщеннях, обладнаних системою припливно-витяжної вентиляції з очищенням повітря та збиранням абразивних матеріалів (при гідропіскоструминному способі очищення має бути передбачена система збирання та очищення води).

4. Абразивні матеріали, що застосовуються в сухому вигляді, очищаються від домішок у сепараторах.

5. Очищення деталей виконується в щільно закритих камерах і барабанах. Пуск очисних камер (барабанів) має бути зблокований з пуском витяжних вентиляційних установок.

6. Під час організації піскоструминних робіт небезпечні зони, в межах яких постійно діють або можуть виникнути небезпечні та шкідливі виробничі фактори, огороджуються захисними або сигнальними огорожами.

7. У разі виконання піскоструминних робіт поблизу електромереж або електроустановок їх необхідно відключати або огороджувати.

8. Процеси завантаження та повернення дробу в очисні камери, завантаження та вивантаження деталей в камери та барабани мають бути механізовані.

9. Лази для рук до камери закритого типу мають бути без щілин, щоб унеможливити проникнення шуму із камери до приміщення. Еластичні рукавички і нарукавники у лазах для рук виконуються як одне ціле.

10. Гідромонітор має бути закріплений на кульовій цапфі або надійно підвішений на спеціальному кронштейні та оснащений амортизатором віддачі. При високих тисках гідромонітор закріплюється на спеціальній стійці, що забезпечує безпечне керування ним.

11. Стиснене повітря перед введенням в очисні камери пропускається через масловодовідділювач.

ІІ. Вимоги безпеки під час використання обладнання

1. Камери для очищення металевим піском і дробом мають бути герметичними, обладнаними дистанційним керуванням та повністю забезпечувати локалізоване видалення відходів і шкідливих виділень через вентиляційні пристрої.

2. Внутрішня стінка камери для очищення металевим піском і дробом, що розташована навпроти сопла, або всі стінки камери додатково закриваються гумовою шторою.

3. Камери для гідроочищення та гідропіскоочищення мають бути водонепроникними та обладнаними спеціальними пристосуваннями для переміщення деталей. Управління такими пристосуваннями здійснюється із зовнішнього боку камери та має відповідати вимогам експлуатаційно-технічної документації на обладнання.

4. Конструкція очисних камер має унеможливлювати перебування працівника у камері. З цією метою очисні камери обладнуються поворотно-кантувальними столами й маніпуляторами.

5. Установки для очищення оснащуються сигналізацією, що спрацьовує при відкриванні дверей.

6. Установки для гідропіскоструминного очищення оснащуються блокувальними пристроями для відключення приводів насосів високого тиску при відкриванні дверей камер.

7. Установки для гідропіскоструминного очищення мають оснащуватись пристроями для підігріву робочої суміші до температури 25-30о С та відповідати вимогам експлуатаційно-технічної документації на обладнання.

8. Насосне обладнання розміщується в окремому приміщенні й оснащується відповідною сигналізацією.

9. У конструкції дробометних та дробоструминних установок мають бути передбачені:

огороджувальні пристрої, штори та ущільнення, що запобігають вильоту дробу та пилу з робочого простору камери;

блокувальні пристрої, що виключають роботу установок та подачу до них дробу при відкритих дверях і шторах;

системи кріплення лопаток установок, що дають змогу швидко й легко їх замінювати;

пиловловлювачі (циклони, фільтри);

сепаратори для регенерації абразиву й механізми для його переміщення;

рухливі протиударні шторки, що закривають скло під час роботи;

пристрої для фіксації візків із деталями усередині камер.

10. Електродвигуни гідропіскоструминних і дробоструминних установок повинні бути у закритому виконанні, магнітні пускачі електродвигунів - у захищеному виконанні. Каркаси установок й кожухи електродвигунів мають бути заземлені.

11. Якщо в конструкції дробоструминної установки передбачена можливість роботи усередині камери ручним дробоструминним соплом, до комплекту обладнання має входити спеціальний скафандр з примусовою подачею очищеного повітря, а камера оснащується блокувальним пристроєм, що унеможливлює роботу дробоструминного апарата при роботі ручним соплом.

12. Устаткування для механічного очищення деталей обладнується засобами захисту від статичної електрики.

13. У конструкції установки для галтування деталей передбачається блокування, що виключає пуск галтувального барабана під час його завантаження виробами й абразивним матеріалом.

14. Камери для очищення великих деталей (виробів) оснащуються механічними пристосуваннями для їх переміщення у камері. Керування цим пристосуванням має бути механізованим.

ІІІ. Вимоги безпеки під час очищення деталей

1. Завантаження деталей в очисне устаткування, укладання та їх зняття виконуються при відключеній подачі абразиву в робочу зону камер та барабанів.

2. Не дозволяється видалення абразиву з деталей після очищення струменем стисненого повітря.

3. Очищення деталей проводиться в щільно закритих камерах, барабанах.

4. Працівник, який здійснює керування соплом під час очищення деталей, має знаходитися поза робочою зоною камери на спеціально обладнаному стаціонарному майданчику.

5. Вивантаження, укладання і зняття деталей виконуються при справному блокуванні, що унеможливлює подачу пульпи (суміші води і піску) в очисну камеру.

6. Завантаження і повернення абразиву в установках дробоструминного та гідропіскоструминного очищення, включення і відключення подачі стисненого повітря, піску і пульпи та очищення камери від відпрацьованої пульпи виконуються механізованим способом.

7. Тиск стисненого повітря, що подається у змішувачах абразиву обладнання з нагнітальною системою подачі до сопел, а також тиск водяного струменя при гідроочистці не повинен перевищувати 0,06-9,8 МПа.

8. Очищення деталей ручним механізованим інструментом з абразивним кругом в очисних камерах не допускається.

9. Очищення деталей проводиться абразивними матеріалами, зазначеними у технічній документації.

10. Транспортування деталей до місця очищення й назад, а також завантаження і вивантаження їх з очисних камер здійснюються за допомогою підйомно-транспортного обладнання.

11. Не дозволяється під час роботи всередині гідроочисних та гідропіскоочисних камер (під час їх огляду або ремонту) використання для освітлення напруги більше 12 В.

12. Очищення резервуарів і відстійників від шламу має бути механізованим.

13. Відходи виробництва збираються у спеціально відведених місцях і піддаються утилізації або іншим видам переробки відповідно до технічної документації.

14. Виробничі приміщення, у яких встановлено галтувальні барабани, оснащуються загальною витяжною вентиляцією, а самі барабани - місцевими відсмоктувачами.

15. Для зниження рівня шуму галтувальні барабани облицьовуються звукоізоляційними та шумопоглинальними матеріалами.

16. Завантажені деталі та абразивні матеріали мають займати близько 80% об’єму галтувального барабана, при цьому об’єм абразиву, як правило, повинен бути удвічі більшим об’єму, який займають деталі.

17. Температура деталей, що надходять до галтувальних очисних барабанів, повинна бути не більше 43о С.

18. Швидкість обертання галтувальних барабанів має зазначатись в технологічній документації.

19. Технологічні процеси галтування виконуються в щільно закритих барабанах або барабанах, що розміщені у ванні з розчином солей лугу.

Директор Департаменту

заробітної плати та умов праці

О. Товстенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.03.2018 — 2018 р., № 20, стор. 136, стаття 674, код акта 89312/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -