Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<

НАКАЗ N 16 від 30.01.98 "Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці". Мінсоцполітики України. 1998

Документ актуальний на 23.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 16 від 30.01.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

30 січня 1998 р.

за N 57/2497

Про затвердження Порядків застосування Списків

виробництв, робіт, цехів, професій і посад,

зайнятість працівників в яких дає право на

щорічні додаткові відпустки за роботу із

шкідливими і важкими умовами праці та за

особливий характер праці

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

праці та соціальної політики

N 150 ( z0496-03 ) від 04.06.2003

Наказом Міністерства соціальної політики

N 1103 ( z0905-17 ) від 04.07.2017 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

17 листопада 1997 р. N 1290 ( 1290-97-п ) "Про затвердження

Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість

працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за

роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий

характер праці", Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і

посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість

працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову

відпустку, що додається;

Порядок застосування Списку виробництв, робіт, професій і

посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним

нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується

в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах

підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову

відпустку за особливий характер праці ( z0058-98 ), що додається.

2. Контроль за правильністю застосування Порядків покласти на

Державну службу України з питань праці. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

соціальної політики N 1103 ( z0905-17 ) від 04.07.2017 }

Перший заступник Міністра І.Сахань

Затверджено

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України 30.01.98 N 16

Порядок

застосування Списку виробництв, цехів, професій

і посад із шкідливими і важкими умовами праці,

зайнятість працівників на роботах в яких дає

право на щорічну додаткову відпустку

1.

Щорічна додаткова відпустка за роботу в шкідливих і важких

умовах праці надається працівникам виробництв, цехів, професій і

посад, передбачених відповідними розділами зазначеного Списку

(далі - Список), незалежно від того, до якої галузі господарства

належать ці виробництва і цехи, та від форм власності підприємств,

організацій і установ.

Назви професій і посад керівників, фахівців, службовців і

робітників, передбачених у Списку, вказані відповідно до

Класифікатора професій ДК 003:2010 ( va327609-10, vb327609-10 ),

затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня

2010 року N 327 ( v0327609-10 ). { Абзац другий пункту 1 із

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної

політики N 1103 ( z0905-17 ) від 04.07.2017 }

2. Атестація робочих місць за умовами праці здійснюється

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від

1 серпня 1992 року N 442 ( 442-92-п ) "Про Порядок проведення

атестації робочих місць за умовами праці" та Методичними

рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами

праці, затвердженими постановою Міністерства праці України від

1 вересня 1992 року N 41 ( v0041205-92 ).

3. Працівникам, професії та посади яких не передбачені у

Списку, але які в окремі періоди робочого часу виконують роботу у

виробництвах, цехах, за професіями і на посадах, означених

Списком, додаткова відпустка надається на тих же підставах, що і

працівникам, які мають право на таку відпустку.

4. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки

встановлюється колективним договором залежно від результатів

атестації робочих місць за умовами праці і базується на

результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та

критеріями, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я

України і Міністерства праці та соціальної політики України від

31 грудня 1997 року N 383/55 ( z0050-98 ) "Про затвердження

Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться

щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах,

пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих

факторів" та зареєстровані в Міністерстві юстиції України

28 січня 1998 року (N 50/2490).

У випадках, коли тривалість додаткової відпустки за

результатами атестації робочих місць перевищує максимальну

тривалість, вказаної у Списку, відпустка може бути продовжена на

кількість днів цієї різниці за рахунок власних коштів

підприємства.

5. Працівникам, професії і посади яких передбачені в розділі

"Загальні професії за всіма галузями господарства", додаткова

відпустка надається незалежно від того, в яких виробництвах чи

цехах вони працюють, якщо ці професії і посади спеціально не

передбачені у відповідних розділах або підрозділах Списку.

6. Бригадирам, помічникам і підручним робочим, зайнятим на

роботах в шкідливих та важких умовах праці, додаткова відпустка

надається тієї ж тривалості, що і робітникам відповідних професій,

зазначених у Списку.

7. Якщо виробництва, цехи зазначено у Списку без переліку

конкретних професій і посад, то правом на додаткову відпустку

користуються всі працівники цих виробництв, цехів.

8. У тих випадках, коли працівники працювали в різних

виробництвах, цехах, за професіями та на посадах, за роботу в яких

надається додаткова відпустка різної тривалості, підрахунок часу

роботи провадиться окремо по кожному виду робіт, професій та

посад.

Облік часу, відпрацьованого по кожному виду робіт,

здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

9. Додаткова відпустка надається пропорційно фактично

відпрацьованому часу.

10. У розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову

відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на

роботах із шкідливими і важкими умовами праці не менше половини

тривалості робочого дня, установленого для працівників цих

виробництв, цехів, професій і посад. ( Пункт 10 в редакції Наказу

Міністерства праці та соціальної політики N 150 ( z0496-03 ) від

04.06.2003 )

11. Внесення змін і доповнень до Списку проводиться у

порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від

17.11.97 р. N 1290 ( 1290-97-п ) "Про затвердження Списків

виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників

в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із

шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер

праці".

Надруковано: "Праця і зарплата" N 3, лютий 1998 р.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.02.1998 — 1998 р., № 5, стор. 79, стаття 191, код акта 4770/1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< |

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -