Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 30.07.2013 № 452 "Про затвердження Державного стандарту денного догляду". Мінсоцполітики України. 2013

Документ актуальний на 21.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2013  № 452

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 серпня 2013 р.

за № 1363/23895

Про затвердження Державного стандарту денного догляду

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики

№ 1834 від 07.12.2018}

Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 1 Закону України "Про соціальні послуги", підпункту 49.1.1 підпункту 49.1 пункту 49 розділу V Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт денного догляду, що додається.

2. Департаменту соціальних послуг (Тарабукіна І.І.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Заступник Міністра -

керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра фінансів України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок,

заступник Голови Федерації профспілок України

А.І.

Мярковський

Д. Олійник

О. Толстанов

С.М. Кондрюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

30.07.2013  № 452

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 серпня 2013 р.

за № 1363/23895

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

денного догляду

{У тексті Державного стандарту слова "інваліди" та "діти-інваліди" в усіх відмінках замінено відповідно словами "особи з інвалідністю" та "діти з інвалідністю" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

І. Загальні положення

1.1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги денного догляду, показники її якості для суб’єктів всіх форм власності, які надають цю послугу.

1.2. Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги денного догляду особам похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами психіки; особам з інвалідністю, у тому числі із психічними розладами (крім осіб, які скоїли суспільно небезпечну дію та отримують амбулаторну примусову психіатричну допомогу за рішенням суду) та інтелектуальними порушеннями, дітям з інвалідністю від трьох років, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (далі - особи похилого віку та особи з інвалідністю);

моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду;

визначення тарифу на платну соціальну послугу денного догляду.

Соціальна послуга денного догляду в обсязі, визначеному цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

1.3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги денного догляду (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі проведеного комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду, у якому зазначено заходи, що здійснюються для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану;

{Абзац другий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

моніторинг та оцінка якості надання соціальної послуги денного догляду - це постійний чи періодичний перегляд діяльності працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу, що має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення;

{Абзац третій пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

мультидисциплінарна команда - команда, до складу якої включається не менше трьох осіб з числа таких працівників: соціальний працівник, медичний працівник, юрисконсульт, психолог, сестра медична з лікувальної фізкультури тощо;

надавач соціальної послуги денного догляду (працівник) (далі - надавач соціальної послуги) - фахівці у сфері надання соціальних послуг, соціальні робітники або мультидисциплінарна команда, які (яка) безпосередньо виконують(є) заходи, що складають зміст соціальної послуги денного догляду;

отримувач соціальної послуги денного догляду (далі - отримувач соціальної послуги) - особа, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, потребує надання соціальної послуги денного догляду або отримує таку послугу;

соціальна послуга денного догляду - комплекс заходів, що здійснюється протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу денного догляду, і спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили здатність/не набули здатності до самообслуговування, без надання їм місця постійного проживання;

суб’єкт, що надає соціальну послугу денного догляду (далі - суб’єкт, що надає соціальну послугу), - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законами України «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про психіатричну допомогу» та іншими нормативно-правовими актами.

{Абзац дев’ятий пункту 1.3 розділу I в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

ІІ. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги денного догляду

2.1. Підставою для отримання соціальної послуги денного догляду є звернення потенційного отримувача соціальної послуги / його законного представника до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад, сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) або суб’єкта, що надає соціальну послугу, із заявою та документом, що посвідчує особу отримувача соціальної послуги / його законного представника (для недієздатних осіб - документа, що підтверджує повноваження законного представника).

{Пункт 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

2.2. Рішення про надання соціальної послуги денного догляду чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 14 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувача(ем) соціальної послуги / його законного(им) представника(ом) та з урахуванням його індивідуальних потреб.

{Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

{Пункт 2.3 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

2.3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у її наданні, якщо він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, у тому числі через недостатній для отримання соціальної послуги ступінь індивідуальних потреб, визначений відповідно до розділу III цього Державного стандарту. Відмова має супроводжуватися поясненням причин та довідковою інформацією (у разі її наявності) про можливість отримати таку соціальну послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу. Копія рішення про відмову у соціальній послузі направляється місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

2.4. Підставою для припинення надання соціальної послуги денного догляду є:

відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги денного догляду;

направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів постійного перебування;

зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;

наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги денного догляду (у тому числі усі хвороби в гострому періоді, що потребують стаціонарного лікування, зокрема у спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров’я, гострі інфекційні захворювання, гострі стадії психічних захворювань і хронічні психічні захворювання у стані загострення);

{Абзац п’ятий пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

поліпшення стану здоров’я дітей з інвалідністю, перехід в іншу вікову групу;

закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги денного догляду;

смерть отримувача соціальної послуги.

ІІІ. Визначення індивідуальних потреб

3.1. Соціальна послуга денного догляду надається суб’єктом, що надає соціальну послугу, після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги денного догляду.

Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту проводиться протягом 10 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувача(ем) соціальної послуги / його законного(им) представника(ом).

{Пункт 3.1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

3.2. Форма визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги розробляється суб’єктом, що надає соціальну послугу, з урахуванням його спеціалізації.

Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться надавачем соціальної послуги (фахівцем у сфері надання соціальних послуг, соціальним працівником або мультидисциплінарною командою (за потреби)) із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

{Абзац другий пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається:

{Абзац третій пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями - за кількістю балів, зазначених у таблиці 1 додатка 1 до цього Державного стандарту з урахуванням балів за шкалою оцінки можливостей виконання елементарних дій та шкалою оцінки можливостей виконання складних дій (таблиці 2, 3 додатка 1 до цього Державного стандарту відповідно). Для отримання соціальної послуги сумарний результат оцінки можливостей виконання елементарних та складних дій має бути не менше ніж 25 балів, для дітей з інвалідністю - не менше ніж 32 бали;

{Абзац пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

для осіб з когнітивними розладами психіки та/або інтелектуальними та/або психічними розладами - відповідно до шкали оцінки навичок проживання за основними категоріями та картки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (далі - Картка), наведених відповідно у таблицях 4, 5 додатка 1 до цього Державного стандарту. Для отримання соціальної послуги рівень навичок проживання за категоріями «Організація харчування», «Зовнішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни», «Здоров’я», «Утримання помешкання», «Дотримання правил безпеки та поведінки в разі надзвичайних ситуацій», «Міжособистісні відносини», «Знання ресурсів громади», «Обізнаність у юридичній сфері» має бути щонайменше задовільним, а сумарний результат за цими категоріями має становити не менше ніж 35 балів, за іншими категоріями - щонайменше базовим, а сума балів за такими категоріями має бути не менше ніж 25.

{Абзац пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

3.3. Результати комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги денного догляду.

{Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

3.4. Через 30 днів з початку надання соціальної послуги соціальним працівником, членами мультидисциплінарної команди (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби).

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

Надалі визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться за потреби, але не рідше ніж один раз на рік.

{Абзац другий пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

ІV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду

4.1. Індивідуальний план згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту є основою для надання соціальної послуги денного догляду та ґрунтується на результатах комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

{Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

4.2. Індивідуальний план складається протягом 5 робочих днів після визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

{Абзац перший пункту 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та суб’єктом, що надає соціальну послугу.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги або його законному представникові, другий залишається у суб’єкта, що надає соціальну послугу.

4.3. Структура індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду включає:

загальні відомості про отримувача соціальної послуги;

заходи, що здійснюються під час надання соціальної послуги денного догляду;

періодичність та строк виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги денного догляду та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Індивідуальний план переглядається разом з отримувачем соціальної послуги або його законним представником через місяць з початку її надання, надалі - раз на рік.

{Абзац сьомий пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

V. Укладання договору про надання соціальної послуги денного догляду

5.1. З кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником протягом 7 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги денного догляду укладається договір про її надання.

5.2. Укладення договору про надання соціальної послуги денного догляду здійснюється за участю отримувача соціальної послуги або його законного представника. У разі необхідності до складання договору залучаються члени родини отримувача соціальної послуги.

5.3. Договір підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та представником суб’єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

VІ. Місце й строки надання соціальної послуги денного догляду

6.1. Соціальна послуга денного догляду надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, протягом робочого дня.

6.2. Соціальна послуга денного догляду може надаватись постійно, періодично, тимчасово.

Строки надання соціальної послуги денного догляду узгоджуються з отримувачем соціальної послуги або його законним представником після проведення комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги денного догляду.

VІІ. Принципи надання соціальної послуги денного догляду

7.1. Доступність соціальної послуги денного догляду:

суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних та пристосованих для обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями;

суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування потенційних отримувачів соціальної послуги про зміст соціальної послуги, порядок звернення за її наданням, порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, викладається на контрастному фоні шрифтом, розмір якого дає змогу вільно прочитати текст, у тому числі особам із порушеннями зору, та має бути візуально доступною для осіб, що переміщуються у кріслах колісних. Інформація також надається у спеціальних листівках, буклетах, брошурах, за потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) для отримувачів соціальної послуги, які не бачать, але читають за допомогою цього шрифту. Інформація для отримувачів соціальної послуги подається мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями. Інформація розміщується в засобах масової інформації, на веб-сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, тощо.

{Абзац третій пункту 7.1 розділу VII в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

7.2. Незалежність отримувача соціальної послуги:

надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та з повагою ставляться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі отримувачів соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники повинні бути поінформовані про свої права, обов’язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо.

7.3. Захист та безпека отримувачів соціальної послуги:

надавач соціальної послуги провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги або їхнім законним представникам надається інформація про порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними фізичного чи іншого насильства відносно надавача соціальної послуги;

надавачу соціальної послуги забороняється використовувати речі отримувачів соціальної послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо.

7.4. Конфіденційність інформації:

суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про психіатричну допомогу», конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та їхніх законних представників;

{Абзац другий пункту 7.4 розділу VII в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники в обов’язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

7.5. Під час надання соціальної послуги забезпечується дотримання інших принципів, визначених законодавством.

{Розділ VII доповнено новим пунктом 7.5 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

VІІІ. Зміст соціальної послуги денного догляду

8.1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги денного догляду осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, форми роботи та орієнтовний час для їх виконання згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту передбачають:

для отримувачів соціальної послуги І, II груп рухової активності:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

формування та підтримку навичок самообслуговування;

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

допомогу у самообслуговуванні (під час вдягання, пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу);

спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

формування та підтримку навичок самообслуговування;

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

для отримувачів соціальної послуги IV, V груп рухової активності:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

допомогу у самообслуговуванні (особиста гігієна, руховий режим, приймання ліків, годування);

спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг, у тому числі допомогу у виконанні лікувальних фізичних вправ;

формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

для осіб з когнітивними розладами психіки та/або інтелектуальними та/або психічними розладами:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків, годування);

спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

представництво інтересів;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

транспортні послуги з підвезення отримувачів соціальної послуги до відділення (групи) денного догляду і назад до місця проживання.

{Пункт 8.1 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

8.2. Зміст та обсяг соціальної послуги денного догляду для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги денного догляду.

Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що складає зміст соціальної послуги денного догляду, та їх періодичність наведено в додатку 3 до цього Державного стандарту.

Для осіб з когнітивними розладами психіки та/або інтелектуальними та/або психічними розладами зміст та обсяг соціальної послуги денного догляду визначаються за результатами оцінювання навичок незалежного проживання за основними категоріями, що проводиться відповідно до Картки, з урахуванням групи рухової активності.

{Пункт 8.2 розділу VIII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

ІХ. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги денного догляду

9.1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги та згідно зі штатним розписом, складеним в установленому порядку.

{Пункт 9.1 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

9.2. Безпосереднє надання соціальної послуги денного догляду здійснюють надавачі соціальної послуги. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати до надання соціальної послуги денного догляду інших спеціалістів, зокрема логопедів, дефектологів, психологів, реабілітологів тощо.

Для виконання заходів, обумовлених в індивідуальному плані та договорі про надання соціальної послуги денного догляду, суб’єкт, що надає соціальну послугу, на договірних засадах може залучати інші підприємства, установи, організації тощо.

9.3. Надавачі соціальної послуги повинні володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518.

{Пункт 9.3 розділу IX в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

9.4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу денного догляду, вживає заходів із:

підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги;

формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги;

проведення атестації надавачів соціальної послуги;

запобігання професійному (емоційному) вигоранню надавачів соціальної послуги, зокрема шляхом організації обміну досвідом і супервізій.

{Пункт 9.4 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

9.5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, розробляє і затверджує посадові інструкції надавачів соціальної послуги.

9.6. Надавач соціальної послуги повинен проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

Х. Приміщення та обладнання

10.1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для здійснення заходів з надання соціальної послуги денного догляду (кімнати для санітарно-гігієнічних процедур, прийому їжі, відпочинку й денного сну тощо).

10.2. Приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, мають відповідати санітарним та протипожежним вимогам та бути забезпечені гарячим і холодним безперебійним водопостачанням і водовідведенням, освітленням, опаленням, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів згідно з вимогами законодавства.

{Пункт 10.2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

10.3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, для забезпечення виконання заходів з надання цієї соціальної послуги повинен мати:

твердий та м’який інвентар (меблі, посуд тощо);

лікарські засоби для надання першої медичної допомоги;

транспорт (за потреби), пристосований для перевезення отримувачів соціальної послуги.

10.4. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує надавачів соціальної послуги робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та робочим одягом, необхідними для виконання їхніх обов’язків із здійснення денного догляду.

ХІ. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги денного догляду

11.1. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

11.2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, створює можливості для підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги, зокрема, щодо обміну досвідом надавачів соціальної послуги з іншими суб’єктами надання соціальної послуги.

ХІІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з надання цієї соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та закладів.

ХІІІ. Оцінка ефективності надання соціальної послуги денного догляду

13.1. Оцінка ефективності надання соціальної послуги денного догляду здійснюється під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

13.2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює опитування отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги денного догляду.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, та надавачів соціальної послуги і враховуються в подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги денного догляду.

ХІV. Документація, що застосовується під час організації процесу надання соціальної послуги денного догляду

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, здійснює свою діяльність відповідно до установчих документів (положень), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

ХV. Механізми оцінки дотримання стандарту денного догляду

15.1. Діяльність суб’єкта, що надає соціальну послугу, підлягає внутрішній та зовнішній оцінці на відповідність професійним, законодавчим вимогам.

Для проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду застосовуються показники якості соціальної послуги денного догляду, наведені в додатку 4 до цього Державного стандарту.

Результати проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників, населення адміністративно-територіальної одиниці, де здійснює свою діяльність суб’єкт, що надає соціальну послугу.

15.2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, проводить не рідше ніж один раз на рік внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги денного догляду, що ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

15.3. До процедури проведення оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги, отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники.

З цією метою розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги, членами їхніх сімей, законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги денного догляду вимогам, встановленим у цьому Державному стандарті.

15.4. Суб’єкти, що надають соціальну послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників про проведення та результати зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.

XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги денного догляду

Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість.

Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

{Абзац другий розділу XVI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

Директор Департаменту

соціальних послуг

І. Тарабукіна


Додаток 1

до Державного стандарту

денного догляду

(пункти 2.2, 3.2)

Комплексне визначення

ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду

1. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями визначається на підставі оцінки можливості виконання елементарних та складних дій:

Таблиця 1

Група рухової активності

Сума балів за шкалами оцінки виконання елементарних та складних дій

Ступінь

Характеристика ступенів індивідуальної потреби

I група

127 балів

0

Сторонньої допомоги не потребує

II група

100 - 126 балів

1

Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль за актами сечовиділення та дефекації, прийняття ванни, душу, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.

Основні види складних дій (приготування їжі, прийом лікарських засобів, користування телефоном, транспортом, ведення домашнього господарства, прибирання, прання, заняття рукоділлям, розпоряджання особистими коштами, здійснення покупок та отримання послуг) виконує самостійно й у повному обсязі.

Пересувається поза помешканням і двором без віддалення на великі відстані. Користується транспортом. Має труднощі при підйомі крутими сходами.

Може потребувати сторонньої допомоги при здійсненні покупок або отриманні послуг.

Незначна залежність від сторонньої допомоги.

З урахуванням наявних факторів ризику отримувач соціальної послуги може потребувати сторонньої допомоги й догляду у незначному обсязі (часткової сторонньої підтримки потребує виконання отримувачем соціальної послуги менше ніж 10% простих та складних дій)

III група

88 - 99 балів

2

Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.

Основні види складних дій (приготування їжі, прийом ліків, користування телефоном, транспортом, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.

Пересувається в межах двору біля помешкання й на невеликі відстані.

Користується транспортом. Має труднощі при підйомі сходами.

Ванну чи душ приймає самостійно, може періодично потребувати сторонньої допомоги (присутність сторонньої особи з метою уникнення травм).

Може потребувати незначної допомоги у веденні домашнього господарства, часткової допомоги при пранні, занятті рукоділлям, у здійсненні покупок у магазинах чи отриманні послуг в організаціях, що не знаходяться поблизу місця проживання.

Помірно виражена залежність від сторонньої допомоги. Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умови проживання й фактори ризику (часткової сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 20% простих та складних дій)

75 - 87 балів

3

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.

Види складних дій (прийом лікарських засобів, користування телефоном, розпоряджання особистими коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.

Пересування в більшості випадків обмежується помешканням. Може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи в супроводі сторонньої особи пішки або на транспорті.

Може мати значні труднощі при підйомі сходами або не може самостійно (без сторонньої допомоги) підніматися сходами.

Під час прийняття ванни чи душу може потребувати часткової сторонньої допомоги.

Може потребувати незначної допомоги при вдяганні та взуванні, при приготуванні їжі, веденні домашнього господарства; часткової допомоги при пранні, у здійсненні покупок чи отриманні послуг.

Помірно виражена залежність у сторонній допомозі.

Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової та повної сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 40% простих і складних дій)

63-75 бали

4

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.

Види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання особистими коштами) виконує самостійно й у повному обсязі.

Пересування обмежується помешканням.

В окремих випадках може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи з супроводжуючою особою пішки або на транспорті.

Не може підніматися сходами без сторонньої допомоги.

Може потребувати часткової сторонньої допомоги при вдяганні та взуванні, при приготуванні та прийомі їжі, у веденні домашнього господарства, при пранні, при прийнятті ванни чи душу.

Потребує допомоги у здійсненні покупок чи в отриманні послуг.

Отримувач соціальної послуги має виражену залежність у сторонній допомозі й догляді, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 50% простих і складних дій)

IV група

54-62 бали

5

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.

Види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.

Пересування обмежується помешканням.

В окремих випадках може пересуватися на невеликі відстані з супроводжуючою особою пішки або на транспорті.

Не може підніматись сходами без сторонньої допомоги.

Може вести домашнє господарство невеликого обсягу при великих часових затратах. Не може прати великі речі.

Може потребувати часткової сторонньої допомоги при прийнятті ванни чи душу, при одяганні й взуванні, при приготуванні та прийомі їжі.

Потребує допомоги у здійсненні покупок чи отриманні послуг.

Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 90% простих та складних дій)

43 - 53 бали

6

Може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу з частковою сторонньою допомогою. Може частково контролювати акти сечовиділення та дефекації.

Пересування в більшості випадків обмежене кімнатою. В окремих випадках може виходити у двір із супроводжуючою особою.

Приймає ванну чи душ із сторонньою допомогою.

Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги для збереження рівноваги при вдяганні, роздяганні).

Основні види домашнього господарства вести не може. Може приготувати прості страви й випрати невеликі речі.

Потребує допомоги у здійсненні покупок чи отриманні послуг.

Може користуватись телефоном.

Приймає лікарські засоби самостійно чи з незначною допомогою. Може розпоряджатися особистими коштами.

Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги та догляду, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги та догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100% простих та складних дій, із них 60% і більше потребують часткової сторонньої допомоги)

32 - 42 бали

7

Може вмиватися, розчісувати волосся, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу, приймати ванну чи душ зі сторонньою допомогою.

Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги для збереження рівноваги при вдяганні, роздяганні).

Пересування обмежене кімнатою.

При переході з ліжка на крісло іноді потребує мінімальної допомоги чи нагляду.

Не може вести домашнє господарство, готувати прості страви, прати.

Викликає труднощі самостійний прийом лікарських засобів.

Часто не може розпоряджатися власними коштами.

Може користуватися телефоном з незначною допомогою.

Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності та умов проживання і факторів ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100% простих та складних дій, із них близько 50% потребують часткової сторонньої допомоги)

V група

25 - 31 бал

8

Приймає ванну чи душ, вмивається, розчісує волосся, чистить зуби, вдягається, взувається зі сторонньою допомогою. Потребує часткової допомоги при прийомі їжі. Акт сечовиділення й дефекації може контролювати повністю або частково.

Пересування обмежене ліжком і простором навколо нього.

При переході з ліжка на крісло може потребувати часткової сторонньої допомоги. Користуватися туалетом може самостійно чи зі сторонньою допомогою (крісло-туалет біля ліжка чи судно).

Користується телефоном чи має труднощі при користуванні ним.

Не може самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство, прати, займатися рукоділлям.

Не може самостійно приймати лікарські засоби та розпоряджатися особистими коштами.

Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги. Часткова залежність складає менше ніж 50% випадків виконання простих і складних дій та обумовлена станом здоров’я і можливістю пересування

12 - 24 бали

9

Отримувач соціальної послуги постійно перебуває в ліжку.

Потребує сторонньої допомоги при переході з ліжка на крісло.

Може здійснювати активні рухи у межах ліжка.

Може самостійно сидіти.

Сідає самостійно чи з незначною допомогою.

Контролює акти сечовиділення й дефекації частково чи повністю. Користується судном чи кріслом-туалетом.

Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги

0 - 11 балів

10

Отримувач соціальної послуги постійно перебуває в ліжку.

Пересувається тільки зі сторонньою допомогою.

Вмивання, купання, вдягання й роздягання, прийом їжі здійснює тільки зі сторонньою допомогою.

Не сідає самостійно й не може сидіти. Не контролює акти сечовиділення й дефекації. Необхідний постійний цілодобовий догляд.

Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги

2. Вивчення можливості виконання отримувачем соціальної послуги різних видів життєдіяльності здійснюється за допомогою анкетування, яке проводиться з використанням шкали оцінки можливості виконання елементарних дій (таблиця 2) та шкали оцінки можливості виконання складних дій (таблиця 3) з метою визначення:

залежності від будь-якої сторонньої допомоги (фізичної, словесної, нагляду)*;

можливості самостійно задовольняти свої основні життєві потреби;

ступеня залежності** і передбачуваної тривалості індивідуальної потреби у сторонній допомозі, причин, що її викликають.

3. Ступінь залежності отримувача соціальної послуги від сторонньої допомоги визначається оптимальним для конкретної ситуації методом: шляхом опитування отримувача соціальної послуги, членів його сім’ї, законних представників, надавача соціальної послуги, шляхом здійснення фахівцями безпосереднього спостереження за отримувачем соціальної послуги.

4. При застосуванні зазначених шкал обрані відповіді на питання повинні відображати реальні дії отримувача соціальної послуги. Оцінка проводиться на підставі інформації за попередні 24-48 годин (у разі потреби оцінка проводиться за довший період часу).

5. Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій визначає повсякденну діяльність людини за допомогою 10 критеріїв, що стосуються сфери самообслуговування та можливості пересуватися (таблиця 2). Оцінка рівня виконання елементарних дій здійснюється за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат становить 100 балів, мінімальний - 0 балів.

Таблиця 2

Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій

№ з/п

Критерій

Характеристика

Бали

1

Прийом їжі

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно, користується посудом, столовими приборами та побутовою технікою без труднощів

10

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно, але за довший проміжок часу

9

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно із застосуванням спеціального посуду та технічних засобів реабілітації (далі - ТЗР)

8

Приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно або за допомогою ТЗР

7

Приймає їжу самостійно або за допомогою ТЗР, але не може приготуватися до прийому їжі (покласти їжу в тарілку чи налити рідину у стакан тощо)

6

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги при приготуванні до прийому їжі та прийомі їжі (наприклад при розрізанні продуктів харчування, приготуванні бутербродів тощо) (до 25% дій чи часу)

5

Необхідний постійний нагляд або часткова допомога при прийомі їжі (до 50% дій чи часу приймання їжі)

3

Потребує значного обсягу допомоги при прийомі їжі

1

Не може самостійно приймати їжу

0

2

Купання

Приймає ванну чи душ самостійно без труднощів

5

Приймає ванну чи душ самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу, наприклад при виході з ванни чи душу, при роздяганні (до 25% дій чи часу)

3

Потребує сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу (до 50% дій чи часу)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги при прийомі ванни чи душу

1

Купання здійснюється тільки зі сторонньою допомогою в межах ліжка, у тому числі за допомогою ванни-простирадла

0

3

Особистий туалет (вмивання, розчісування, чищення зубів, гоління, маніпуляції із зубними протезами)

Самостійно без труднощів

5

Самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги (до 25% дій чи часу)

3

Потребує сторонньої допомоги (до 50% дій чи часу)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1

Не може самостійно здійснювати особистий туалет

0

4

Одягання і взування

Вдягається і взувається самостійно без труднощів

10

Вдягається і взувається самостійно із застосуванням ТЗР без труднощів

9

Повільно вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

8

З труднощами вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

7

При вдяганні і взуванні потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги, наприклад при застібанні ґудзиків, зав’язуванні шнурків (до 25% дій чи часу)

5

Потребує сторонньої допомоги при вдяганні і взуванні (до 50% дій чи часу)

3

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги при вдяганні і взуванні

1

Не може самостійно вдягатися і взуватися

0

5

Контроль дефекації

Повністю контролює, у разі потреби може використовувати клізму чи свічки без сторонньої допомоги

10

Має функціонуючу колостому, за якою доглядає самостійно із застосуванням калоприймача

8

Випадкові інциденти не частіше 1 разу на тиждень, або потребує допомоги при використанні клізми і свічок (не частіше 1 разу на тиждень)

5

Періодично (2-3 рази на тиждень) не контролює дефекацію, або потребує використання клізми за допомогою надавача соціальної послуги або має функціонуючу колостому, за якою може доглядати самостійно з частковою сторонньою допомогою із застосуванням калоприймача

2

Практично не контролює (порушення більше 3-х разів на тиждень), за колостомою доглядати самостійно не може

1

Постійно не контролює або потребує застосування клізми чи догляду за колостомою, що здійснюється надавачем соціальної послуги

0

6

Контроль сечовиділення

Повністю контролює без сторонньої допомоги

10

Самостійно справляється з уростомою із застосуванням сечоприймача та інших спеціальних засобів або самостійно справляється з катетером

8

Випадкові інциденти не частіше 1 разу на добу

5

Періодично (2-3 рази на добу) не контролює сечовиділення, або є функціонуюча уростома, за якою може доглядати з частковою сторонньою допомогою із застосуванням сечоприймача

2

Практично не контролює (порушення більше 3 разів на добу), за уростомою доглядати самостійно не може, використовуються памперси

1

Постійно не контролює чи потребує використання катетера, яким не може користуватися самостійно; постійно використовуються памперси, або відмовляється від їх використання (внаслідок психічних порушень чи інших причин)

0

7

Відвідування й здійснення туалету

Відвідує та здійснює туалет самостійно без труднощів

10

Відвідує та здійснює туалет самостійно із застосуванням ТЗР

9

Насилу відвідує та здійснює туалет із використанням крісла-туалету, ТЗР без сторонньої допомоги

7

Потребує незначної сторонньої допомоги та нагляду під час відвідування й здійснення туалету, застосування крісла-туалету, наприклад для збереження рівноваги, при роздяганні, вдяганні й інших діях

5

Потребує значної сторонньої допомоги при відвідуванні та здійсненні туалету

3

Потребує постійної сторонньої допомоги при відвідуванні та здійсненні туалету

2

Туалет здійснюється тільки із застосуванням спеціальних засобів безпосередньо у ліжку (судно, памперси)

0

8

Вставання й перехід з ліжка

Переходить самостійно без труднощів

15

Переходить за допомогою ТЗР

12

При переході потребує нагляду (чи мінімальної допомоги)

10

Переходить самостійно чи за допомогою ТЗР з труднощами

7

Може самостійно сидіти в ліжку, при переході необхідна часткова стороння допомога

5

Може сидіти, але перехід здійснюється при постійній сторонній допомозі

3

Може сідати та сидіти тільки за підтримки, перехід здійснюється при постійній сторонній допомозі

1

Не може сидіти та встати з ліжка навіть при сторонній допомозі

0

9

Пересування

Може без сторонньої допомоги пересуватися на відстань більше 500 метрів. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

15

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань більше 500 метрів із застосуванням ТЗР. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

14

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань більше 500 метрів із застосуванням ТЗР повільно та з труднощами. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

11

Може пересуватися зі сторонньою допомогою в межах 500 метрів. Може ходити по помешканню без сторонньої допомоги

10

Може самостійно пройти до 100 метрів або пересувається за допомогою крісла-коляски. Пересувається по помешканню повільно із зупинками на відпочинок

5

Може пройти до 100 метрів із застосуванням ТЗР. По помешканню пересувається з труднощами

3

Може пройти до 100 метрів тільки із сторонньою допомогою. По помешканню пересувається зі сторонньою допомогою

2

Не може самостійно рухатись на відстань більше 50 метрів чи не може пересуватися

0

10

Підйом по сходах

Може підніматись самостійно

10

Піднімається самостійно за допомогою ТЗР

9

Потребує багато часу для самостійного чи за допомогою ТЗР підйому по сходах

7

Потребує незначної сторонньої допомоги (чи нагляду)

5

Підніматися по сходах може тільки зі сторонньою допомогою

2

Не може підніматися сходами навіть зі сторонньою допомогою

0

Сума балів

6. Шкала оцінки можливості виконання складних дій визначає складні дії людини за допомогою 9 критеріїв (таблиця 3). Оцінка рівня виконання складних дій здійснюється за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат становить 27 балів, мінімальний - 10 балів.

Таблиця 3

Шкала оцінки можливості виконання складних дій

№ з/п

Критерій

Характеристика

Бали

1

Користування телефоном

Може користуватися самостійно

3

Може користуватися тільки спеціально обладнаним телефоном (наприклад через слабкий слух чи зір)

2,5

Може користуватися з невеликою допомогою чи набираючи тільки добре знайомі номери

2

Може говорити по телефону, якщо хтось набере необхідний номер

1,5

Не може користуватися

1

2

Пересування на відстані, куди не можна дійти пішки

Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі. Планує поїздки самостійно

3

Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі, після докладних словесних інструкцій

2,5

Може пересуватися самостійно із незначною сторонньою допомогою, у тому числі громадським транспортом чи на таксі

2

Може пересуватися тільки з постійним супроводом громадським транспортом чи на таксі

1,5

Не пересувається

1

3

Дрібні покупки в магазині

Може робити покупки самостійно

3

Може робити покупки з незначною допомогою

2

Робить покупки за умови сторонньої допомоги й супроводу

1,5

Не у змозі робити покупки

1

4

Приготування їжі

Може готувати самостійно

3

Може готувати із напівфабрикатів

2,5

Може готувати з незначною допомогою

2

Може тільки розігрівати їжу

1,5

Не може готувати

1

5

Ведення домашнього господарства

Може вести самостійно

3

Може робити самостійно нетрудомісткі види робіт

2,5

Може вести з незначною допомогою

2

Потребує сторонньої допомоги при виконанні більше ніж половини робіт

1,5

Не може вести домашнє господарство

1

6

Дозвілля, у тому числі рукоділля

Дозвілля може організувати самостійно

3

Може організувати деякі види свого дозвілля самостійно

2,5

Дозвілля може організувати самостійно з незначною допомогою

2

Не може організувати своє дозвілля самостійно

1

7

Прання

Може прати самостійно

3

Може прати самостійно тільки за допомогою пральної машини

2,5

Може прати самостійно з незначною допомогою, наприклад при розвішуванні білизни

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1,5

Не може займатись пранням

1

8

Прийом лікарських засобів

Може приймати лікарські засоби самостійно (правильно дозуючи та у відповідний час)

3

Може приймати лікарські засоби самостійно з незначною допомогою (застосування сторонньої допомоги необхідно при дозуванні лікарських засобів та нагадуванні про необхідність їх прийняти)

2

Може приймати лікарські засоби самостійно, якщо стороння особа постійно контролює їх прийом

1,5

Не може самостійно приймати лікарські засоби

1

9

Розпорядження особистими коштами

Розпоряджається самостійно

3

Розпоряджається самостійно з незначною допомогою

2

Здійснює поточні витрати самостійно, але планувати бюджет не може

1,5

Розпоряджатися не може

1

Сума балів

__________

* Необхідність у нагляді й словесній допомозі означає, що отримувач соціальної послуги належить до категорії тих, хто потребує сторонньої допомоги (залежний від сторонньої допомоги).

** Категорія "незалежний" допускає використання допоміжних технічних засобів реабілітації.

7. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа осіб похилого віку з когнітивними розладами психіки та осіб з інвалідністю з інтелектуальними та/або психічними розладами визначається на підставі оцінки навичок проживання за основними категоріями (таблиця 4), що проводиться відповідно до Картки (таблиця 5) та оцінки можливості виконання елементарних та складних дій (для визначення ступеня рухової активності).

8. Метою заповнення Картки є оцінка навичок проживання особи шляхом визначення кількісних показників потреби в соціальній послузі, що базується на уніфікованих показниках рівня володіння навичками виконання елементарних та складних дій у 14 категоріях життєдіяльності.

9. В оцінюванні навичок проживання отримувача соціальної послуги беруть участь особа, яку оцінюють, фахівці мультидисциплінарної команди, законні представники, інші особи, які здійснюють догляд і знають навички отримувача соціальної послуги.

10. Для кожної з 14 категорій життєдіяльності запропоновано 25 характеристик володіння навичками, поділених за складністю на 5 рівнів (від найнижчого до високого) по 5 характеристик для кожного. За кожне підтвердження наявності в особи, яку оцінюють, певної характеристики нараховується один бал.

11. Оцінювання навичок проживання починається з найнижчого рівня. До наступного рівня оцінювання переходять за наявності ствердних відповідей щодо всіх п’яти характеристик, за які відповідно зараховується п’ять балів.

Якщо на найнижчому рівні ствердними є відповіді на чотири або менше запитань, рівень володіння навичками оцінюється як найнижчий.

Якщо на рівнях від базового до високого ствердними є відповіді на одне або два запитання, рівень володіння навичками оцінюється як попередній; якщо ствердними є три або чотири відповіді, зараховується цей рівень володіння навичками.

12. Отримувач соціальної послуги може мати високий рівень навичок проживання за однією категорією, але базовий чи найнижчий - за іншою.

13. Найнижчий рівень навичок для всіх категорій життєдіяльності означає, що особа не виявляє ознак розуміння необхідності виконання певних функцій та здатності їх виконувати без сторонньої допомоги і тому потребує значної підтримки фахівця.

Таблиця 4

Шкала оцінки навичок проживання за основними категоріями

Таблиця 5

Картка визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

Директор Департаменту

соціальних послуг

І. Тарабукіна


Додаток 2

до Державного стандарту

денного догляду

(пункт 4.2)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

надання соціальної послуги денного догляду*

Інформація про отримувача соціальної послуги:

Прізвище, ім’я, по батькові:______________________________________________________

Вік:__________________________________________________________________________

Стать:________________________________________________________________________

Сімейний стан:________________________________________________________________

Мова спілкування:______________________________________________________________

Інвалідність, група:_____________________________________________________________

Ступінь індивідуальної потреби в наданні соціальної послуги денного догляду:___________

Додаткова інформація про отримувача соціальної послуги (за наявності):_______________

_____________________________________________________________________________

Дата звернення:________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові надавача соціальної послуги:_____________________________

Інформація щодо необхідності залучення інших фахівців:_____________________________

Послуга

Заходи, що складають зміст послуги

Ресурси (обладнання, технічні засоби реабілітації, інвентар, матеріали)

Періодичність та строки виконання (час, що витрачається на здійснення заходу)

Виконавці

Денний догляд

1

2

3

4

Моніторинг/поточне оцінювання результатів, перегляд індивідуального плану (дата проведення, підпис)

Надавач соціальної послуги

____________

        (підпис)

Отримувач соціальної послуги або його законний представник

____________

        (підпис)

__________

*Персональні дані використовуються з метою надання соціальної послуги денного догляду, захищаються і обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Директор Департаменту

соціальних послуг

І. Тарабукіна


Додаток 3

до Державного стандарту

денного догляду

(пункт 8.1 розділу VIII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,

що становлять зміст соціальної послуги денного догляду осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, форми роботи та орієнтовний час для їх виконання

№ з/п

Назва заходу

Форма роботи (індивідуальна/ групова (І/Гр)

Періодичність, орієнтовний час виконання (хв, середній показник)*

Нормативи забезпечення

1

2

3

4

5

І

Забезпечення умов для денного перебування

1.1

Створення соціально-побутових умов для денного перебування (забезпечення твердим та м’яким інвентарем, посудом)

І

Постійно

Відповідно до наказів Мінсоцполітики від 09 жовтня 2013 року № 653 «Про затвердження Типового положення про відділення денного догляду для дітей-інвалідів», зареєстрованого в Мін’юсті 04 грудня 2013 року за № 2057/24589, та від 18 серпня 2015 року № 852 «Про затвердження Типового положення про відділення денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів», зареєстрованого в Мін’юсті 04 вересня 2015 року за № 1057/27502

II

Забезпечення харчуванням

2.1

Організація харчування

І/Гр

Від одного до чотирьох разів на день (за потреби)

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики» та від 20 жовтня 2010 року № 953 «Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики»

III

Спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг

3.1

Спостереження за виконанням рекомендацій лікарів відповідно до медичних показань

І

15

3.2

Контроль за прийомом ліків за приписом лікаря

І

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

3.3

Вимірювання артеріального тиску

І

10 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

3.4

Закапування крапель

І

5 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

3.5

Надання реабілітаційних послуг

І

відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю в межах відповідної діяльності установи

сприяння перегляду індивідуальної програми реабілітації

І

за потреби

моніторинг надання реабілітаційних послуг у разі їх отримання в інших суб’єктів відповідно до індивідуальної програми реабілітації

І

за потреби

нагляд і допомога під час проведення реабілітаційних заходів

І

60 / за потреби

допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними та іншими засобами реабілітації

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

організація спортивно-оздоровчої, технічної, художньої діяльності тощо

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

IV

Формування та підтримання навичок самообслуговування

4.1

Проведення навчальних занять з різноманітної тематики щодо здорового способу життя та раціонального харчування тощо

І/Гр

30 / 60 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

4.2

Відновлення вмінь і навичок з орієнтування в домашніх умовах

І/Гр

60 / 150 за потреби

4.3

Навчання навичкам самостійного життя, ведення безпечного способу життя, самопредставництва, спілкування, комунікації, позитивної поведінки

Гр

150 за потреби згідно з графіком

4.4

Проведення навчання з питань дотримання особистої гігієни, користування засобами гігієни тощо

Гр

150 за потреби згідно з графіком

4.5

Навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-побутових навичок (самообслуговування, приготування їжі, користування грошима, здійснення дрібних покупок та планування щоденного бюджету, користування громадським транспортом, орієнтування в просторі та часі тощо)

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

V

Психологічна підтримка

5.1

Бесіди, спілкування, допомога в аналізі життєвих ситуацій

І/Гр

15 / 60 щодня (за винятком вихідних та святкових днів)

5.2

Консультації психолога, соціального працівника, соціального педагога з метою профілактики та контролю депресії, депресивного стану, страху й тривожності, станів шоку, розпачу, розвитку реактивного психозу; мотивації до активності тощо

І

30 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком, в критичний момент

5.3

Проведення заходів щодо емоційного та психологічного розвантаження

І/Гр

60 одноразово/ за потреби

5.4

Проведення заходів щодо подолання психотравматичних ситуацій та стресів, кризових ситуацій, інших психологічних проблем

І/Гр

45 / 150 за потреби згідно з графіком

5.5

Навчання прийомам емоційного та психологічного розвантаження, саморегуляції й аутотренінгу

Гр

60 / 90 за потреби згідно з графіком

5.6

Формування впевненості в собі, самоповаги, навичок спілкування, розв’язання конфліктних ситуацій, відповідальності за дії та прийняті рішення

І/Гр

60 / 150 за потреби згідно з графіком

5.7

Надання консультацій з питань психічного та психологічного здоров’я

І/Гр

45 / за потреби

5.8

Корекція поліпшення взаємодії із соціальним оточенням (бесіди, спілкування, мотивація до активності та позитивного мислення)

І/Гр

90 / 150 за потреби

5.9

Подолання боязкості у виявленні власної думки, підвищеної чутливості до критики та оцінок оточення

І/Гр

90 / 150 за потреби

5.10

Корекція, спрямована на відновлення та розвиток психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення, уяви, сприймання)

І/Гр

60 / 150 за потреби

5.11

Сприяння психосоціальній стабілізації, кращому розумінню себе (своєї ситуації та інших), розвитку навичок прийняття та реалізації рішень

І/Гр

60 / 150 за потреби

5.12

Корекція соціальних наслідків психологічної проблеми, що виникла внаслідок набуття інвалідності або у зв’язку з похилим віком

І/Гр

90 / 150 за потреби

5.13

Корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

VI

Організація денної зайнятості, дозвілля

6.1

Залучення до трудових заходів (за можливості)

І/Гр

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

6.2

Перегляд телепрограм, читання книжок, журналів, газет, спільні ігри тощо)

І/Гр

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

6.3

Допомога у написанні та читанні листів

І

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

6.4

Допомога під час занять рукоділлям, малюванням тощо; проведення ігор

І

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

6.5

Організація екскурсій, виїздів на природу, залучення до участі в релігійних та обрядових заходах

Гр

240 / 300 1 раз на місяць

6.6

Залучення до життєдіяльності територіальної громади (інформування про проведення місцевих свят, конкурсів, фестивалів та інших заходів, організація участі у них або їх відвідування)

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

6.7

Сприяння в налагодженні та збереженні соціальних зв’язків (підтримка та відновлення зв’язків із родичами, друзями, мешканцями територіальної громади)

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

VII

Допомога у самообслуговуванні (під час вдягання, пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу)

7.1

Допомога під час вдягання, роздягання, взування

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

7.2

Надання допомоги під час пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

VIII

Допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування)

8.1

Допомога під час вмивання, обтирання, обмивання

І

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

8.2

Допомога під час зміни натільної білизни

І

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

8.3

Допомога під час зміни постільної білизни

І

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

8.4

Допомога під час користування туалетом

І

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

8.5

Допомога у користуванні сечо-, калоприйомниками

І

40 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

8.6

Допомога у виконанні лікувальних фізичних вправ (за потреби)

І

45 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

8.7

Навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби)

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

8.8

Допомога у прийомі їжі

І

60 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

IX

Представництво інтересів

9.1

Допомога в оформленні або відновленні документів

І

30 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» (зі змінами)

9.2

Сприяння в реєстрації місця проживання або перебування

І

30 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

Х

Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами

Допомога у написанні заяв, скарг, веденні переговорів з питань отримання соціальних та інших послуг

І

45 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

XI

Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги

Консультування щодо отримання правової допомоги через центри безоплатної правової допомоги

І

45 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

XII

Транспортні послуги

Забезпечення перевезення отримувачів соціальної послуги до відділення (групи) денного догляду

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

__________

* Час може відрізнятися з огляду на ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги.

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

Директор Департаменту

соціальних послуг

І. Тарабукіна


Додаток 4

до Державного стандарту

денного догляду

(пункт 15.1 розділу XV)

ПОКАЗНИКИ

якості соціальної послуги денного догляду

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги денного догляду);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги денного догляду);

чисельність отримувачів соціальної послуги денного догляду, у яких відбулося покращення/погіршення емоційного, психологічного, фізичного стану за оцінкою мультидисциплінарної команди;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги денного догляду (відсоток від загальної кількості звернень);

чисельність працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%).

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід:

критерії оцінювання:

наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду (відсоток від загальної кількості отримувачів соціальної послуги денного догляду);

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (відсоток від загальної кількості отримувачів соціальної послуги денного догляду);

перегляд індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду (відсоток від загальної кількості отримувачів соціальної послуги денного догляду);

2) результативність:

критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою денного догляду (за оцінками отримувачів соціальної послуги денного догляду);

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги денного догляду;

кількість планів заходів з удосконалення роботи суб’єкта, що надає соціальну послугу;

3) своєчасність:

критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги денного догляду, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду відповідно до встановлених строків;

складання та підписання договору про надання соціальної послуги денного догляду відповідно до встановлених строків;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги денного догляду зазначеним в індивідуальному плані надання соціальної послуги;

4) доступність і відкритість:

критерії оцінювання:

наявність приміщень із розумним пристосуванням чи універсальним дизайном відповідно до державних будівельних норм і стандартів, а також вимог, визначених Державним стандартом соціальної послуги денного догляду, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 452, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1363/23895;

наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги денного догляду до суб’єкта, що надає соціальну послугу денного догляду;

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги денного догляду про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги денного догляду, в тому числі доступних для сприйняття особами з порушеннями зору, особами, які пересуваються в кріслах колісних, та особами з інтелектуальними порушеннями;

наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги денного догляду;

5) повага до отримувача соціальної послуги денного догляду:

критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги денного догляду щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації, порядок подання та розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги денного догляду положень щодо дотримання принципу конфіденційності;

наявність скриньки/книги для скарг і пропозицій;

6) професійність:

критерії оцінювання:

сформований відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу денного догляду, штатний розпис;

затверджені посадові інструкції та їх відсоток від загальної кількості посад;

розроблена програма стажування для надавачів соціальної послуги денного догляду;

затверджені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

наявність документів про освіту (державного зразка) надавачів соціальної послуги денного догляду;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та відсоток проходження обов’язкових медичних оглядів;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

наявність обладнання, інвентарю, витратних матеріалів, робочого одягу тощо, необхідних для надання соціальної послуги;

наявність програми та проведення заходів з покращення діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, з урахуванням результатів оцінювання якості надання соціальної послуги.

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1834 від 07.12.2018}

Директор Департаменту

соціальних послуг

І. Тарабукіна


Документи та файли

Сигнальний документ — f405910n359.doc / zip
Сигнальний документ — f405910n360.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.09.2013 — 2013 р., № 66, стор. 165, стаття 2407, код акта 68472/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 28.01.2021 № 33 "Про спрощення порядку надання гуманітарної допомоги з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та подолання наслідків надзвичайної ситуації". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 2. . Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 29.01.2021 № 37 "Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 09.02.2021 № 74 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2021 рік". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 11.02.2021 № 76 "Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 26.02.2021 № 105 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» і державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 25.02.2021 № 104 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2021 році". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2021 № 112/29 "Про затвердження Порядку проведення експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 19.01.2021 № 12 "Про затвердження Порядку залучення об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг до виконання повноважень уповноважених органів системи надання соціальних послуг". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 05.02.2021 № 59 "Про затвердження Змін до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 17.03.2021 № 134 "Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 23.03.2021 № 142 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 01 жовтня 2007 року № 507". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 19.01.2021 № 13 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 15.03.2021 № 131 "Про затвердження Типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 25.03.2021 № 147 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги". Мінсоцполітики України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -