<<
>>

НАКАЗ від 31.10.2019 № 1581 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2016 року № 313". Мінсоцполітики України. 2019

Документ актуальний на 10.01.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2019  № 1581


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2019 р.
за № 1257/34228

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2016 року № 313

Відповідно до підпункту 111 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2016 року № 313 «Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників державних, у тому числі казенних, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2016 року за № 611/28741 (зі змінами), слова «показники та розміри» в усіх відмінках замінити словами «показники для визначення розмірів» у відповідних відмінках.

2. Внести зміни до Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників державних, у тому числі казенних, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2016 року № 313, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 квітня 2016 року за № 611/28741 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3.

Відділу з питань діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Ю. Соколовська

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Заступник голови
Профспілки працівників соціальної сфери України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
О. МірошниченкоР. ІллічовО.О. Шубін


Г.М. Башкірєва


Л. ДенісоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
30 березня 2016 року № 313
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
від 31 жовтня 2019 року № 1581)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2019 р.
за № 1257/34228

УМОВИ, КРИТЕРІЇ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ
для визначення розмірів посадових окладів керівників державних, у тому числі казенних, підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

1. Розміри посадових окладів керівників державних, у тому числі казенних, підприємств, що належать до сфери управління Мінсоцполітики (далі - керівники підприємств), встановлюються Мінсоцполітики.

2. Розміри посадових окладів керівників підприємств переглядаються Мінсоцполітики у разі зміни розміру мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії та/або зміни базових критеріїв визначення розміру посадового окладу керівника підприємства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» та цих Умов.

3. Розмір посадового окладу керівника підприємства встановлюється залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства, чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності в кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії з урахуванням коефіцієнтів кратності та складності, визначених у пунктах 4, 5 цих Умов.

4. Максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства не може перевищувати 10 мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії.

Коефіцієнт кратності для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства відносно розміру мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії становить:

3 - для підприємств, вартість активів яких становить менше як 1 млрд грн, або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менше як 200 млн грн, або середньооблікова чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості за рік становить до 50 осіб включно;

4 - для підприємств, вартість активів яких становить менше як 1 млрд грн, або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менше як 200 млн грн, або середньооблікова чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості за рік становить від 51 особи до 100 осіб включно;

5 - для підприємств, вартість активів яких становить менше як 1 млрд грн, або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менше як 200 млн грн, або середньооблікова чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості за рік становить від 101 особи до 200 осіб включно;

6 - для підприємств, вартість активів яких становить менше як 1 млрд грн, або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менше як 200 млн грн, або середньооблікова чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості за рік становить від 201 особи до 500 осіб.

5. Для обчислення розміру посадового окладу керівника підприємства застосовується також коефіцієнт складності виконуваних робіт:

1 - низька складність (послуги з обслуговування адміністративних приміщень);

1,25 - середня складність (видавничі та освітні послуги);

1,5 - підвищена складність (виробництво протезно-ортопедичної продукції; послуги з реабілітації осіб з інвалідністю; послуги з оздоровлення дітей);

2 - висока складність (послуги у сфері інформаційних технологій).

6. Розмір посадового окладу керівника підприємства обчислюється шляхом множення розміру мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії на коефіцієнт кратності (відповідно до пункту 4 цих Умов) та на коефіцієнт складності виконуваних робіт (відповідно до пункту 5 цих Умов).

7. Якщо розмір посадового окладу керівника підприємства після перегляду згідно з пунктами 4, 5 цих Умов виявляється меншим, ніж установлений у контракті, укладеному з таким керівником, розмір його посадового окладу не змінюється.

8. Керівники підприємств у разі збільшення розміру мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії та/або зміни базових критеріїв визначення розміру посадового окладу керівника підприємства надсилають Мінсоцполітики подання про встановлення (перегляд) розміру посадового окладу та пояснювальну записку з обґрунтуваннями всіх показників такого подання.

Мінсоцполітики протягом 30 календарних днів з дати надходження подання розглядає його та в разі погодження вносить до контрактів керівників підприємств відповідні зміни згідно з цими Умовами.

Заступник начальника Відділу
з питань діяльності
підвідомчих підприємств,
установ та організацій
В. Заглянський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 28.12.2019 — 2019 р., № 100, стор. 184, стаття 3389, код акта 97267/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінсоцполітики України:

 1. НАКАЗ від 21.01.2020 № 41 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 10 листопада 2014 року № 867". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 22.01.2020 № 42 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2020 рік". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 28.01.2020 № 54 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 28.01.2020 № 55 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 07.02.2020 № 86 "Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 25.02.2020 № 165 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 25.03.2020 № 222 "Про внесення змін до Порядку планування, фінансування та контролю виконання науково-дослідних і науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 02.04.2020 № 237 "Про затвердження Граничних цін на вироби підвищеної функціональності та/або спеціальні вироби для занять спортом за новітніми технологіями для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення, і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок". Мінсоцполітики України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 15.02.2019 № 214 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 15.02.2019 № 213 "Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 25.01.2019 № 102 "Про внесення зміни до пункту 1 форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 11.01.2019 № 35 "Про затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 29.01.2019 № 113 "Про затвердження Змін до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві соціальної політики України". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 22.01.2019 № 78 "Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 22.01.2019 № 77 "Про затвердження форми звітності № 7 «Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» та Інструкції щодо її заповнення". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 31.01.2019 № 127 "Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2019 рік". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 28.02.2019 № 299 "Про встановлення середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, та дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 27.03.2019 № 440 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 22 березня 2017 року № 447". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 22.03.2019 № 425 "Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 21.03.2019 № 416 "Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2019 році". Мінсоцполітики України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -