<<
>>

ЗМІНИ до Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення. Мін'юст України. 2018

Документ актуальний на 07.06.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

27.04.2018  № 1300/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 травня 2018 р.

за № 543/31995

ЗМІНИ

до Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення

1. У заголовку Положення слова «, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора» замінити словами «та міжрегіональну комісії», слово «порядок» виключити.

2. У розділі I:

1) у пункті 1 слова «комісій слідчих ізоляторів,» виключити;

2) у пункті 3:

абзац п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий-тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим-дванадцятим.

Абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«міжрегіональна комісія - колегіальний орган, що утворюється в міжрегіональному управлінні, визначає рівень безпеки виправної колонії, де засуджена до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк особа відбуватиме покарання згідно з обвинувальним вироком суду, та здійснює направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі в межах зони діяльності міжрегіонального управління;»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«підрозділ з контролю за виконанням судових рішень - структурний підрозділ Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь, на який згідно з функціональними обов’язками покладено здійснення контролю за виконанням судових рішень;»;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«центральна комісія - колегіальний орган, що утворюється в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, який розглядає скарги на рішення міжрегіональних комісій, здійснює направлення для відбування покарання окремо визначених осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту чи обмеження волі, їх переведення для відбування покарання з однієї установи виконання покарань до іншої.».

3.

У розділі IІ:

1) пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 1, 2;

2) у пункті 1:

в абзаці другому слова «, медичної служби» виключити;

в абзаці третьому слова «як правило,» виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«визначає рівень безпеки виправної колонії, де особа, засуджена до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, відбуватиме покарання згідно з обвинувальним вироком суду;»;

абзаци восьмий, дев’ятий викласти в такій редакції:

«направляє матеріали на розгляд центральної комісії з питань щодо переведення засуджених згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України;

здійснює розгляд скарг громадян, засуджених, ув’язнених, державних органів або громадських об’єднань на наряди підрозділу міжрегіонального управління, який здійснює контроль за виконанням судових рішень;»;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Центральна комісія утворюється начальником Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України у кількості не менше дев’яти осіб.

До складу центральної комісії обов’язково входять перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, який координує напрями роботи, спрямовує та контролює діяльність підрозділу оперативно-розшукової роботи, начальники підрозділів Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби, які здійснюють організацію оперативної роботи, режиму, нагляду та безпеки, соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, контроль за виконанням судових рішень.

Начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України затверджує склад центральної комісії та призначає голову і заступника голови комісії. Головою центральної комісії призначається перший заступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

Секретар центральної комісії обирається з числа присутніх членів комісії більшістю голосів членів комісії.

Основними завданнями центральної комісії є:

розгляд питань щодо переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої згідно з вимогами статей 50, 57, 93, 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу України;

розгляд клопотань міжрегіональних управлінь щодо переведення засуджених з однієї установи виконання покарань до іншої за наявності реальної загрози життю чи здоров’ю засудженого, у разі ускладнення оперативної обстановки в установі, в якій відбуває покарання засуджена особа, для попередження настання негативних наслідків, надзвичайних подій, на виконання нормативно-правових актів Уряду чи Міністерства юстиції України, з інших виключних обґрунтованих підстав;

розгляд скарг засуджених до позбавлення волі, близьких родичів і членів сім’ї та адвокатів засудженої особи на рішення міжрегіональної комісії та наряди підрозділу з контролю за виконанням судових рішень Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України про направлення до кримінально-виконавчої установи;

підготовка вказівок, роз’яснень та методичних рекомендацій міжрегіональним комісіям щодо визначення рівнів безпеки виправних колоній особам, засудженим до позбавлення волі, їх розподілу і переведення та з інших питань діяльності зазначених комісій. Рішення, вказівки центральної комісії з питань діяльності міжрегіональних комісій набирають чинності з моменту їх підписання та є обов’язковими для виконання;

інша діяльність у межах повноважень та покладених на неї завдань.».

4. Пункти 8, 9 розділу V викласти в такій редакції:

«8. Витяг з протоколу засідання міжрегіональної комісії про встановлення рівня безпеки виправної колонії співучасникам засудженого долучається до матеріалів його особової справи.

9. Копія протоколу засідання міжрегіональної комісії надсилається до центральної комісії невідкладно, але не пізніше двох робочих днів з дати проведення засідання.».

5. Пункт 4 розділу VІ виключити.

У зв’язку з цим пункти 5-10 вважати відповідно пунктами 4-9.

6. У розділі VІІ:

1) пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2, 3 вважати відповідно пунктами 1, 2;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Контроль за діяльністю центральної комісії покладається на начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.».

7. У відмітках до додатків 1-3 слово «порядок» виключити.

Директор Департаменту

публічного права

Л.М. Кравченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.05.2018 — 2018 р., № 40, стор. 222, стаття 1431, код акта 90178/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -