<<
>>

База даних "Законодавство України"має інформаційний характер і не є офіційним друкованим виданням. Вона використовується згідно із Положенням про веб-ресурси Верховної Ради України. Щодо розсилки: повідомляємо Вам, що поштову розсилку списків нових надходжень припинено! Замість розсилки Ви можете скористатись сервісом RSS або переглядати архів розділу "Найновіші надходження"на потрібну дату. "Увага! Перед тим, як користуватись базою даних, обов'язково прочитайте правила.". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 14.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2020  № 1180/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2020 р.
за № 305/34588

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5

Відповідно до статті 6-1 Кримінально-виконавчого кодексу України, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. У пункті 5 наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5 «Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 762/32214, слова «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «Департаменту з питань виконання кримінальних покарань».

2. Затвердити Зміни до Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 762/32214, що додаються.

3. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ УкраїниА. АваковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
24 березня 2020 року № 1180/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2020 р.
за № 305/34588

ЗМІНИ
до Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

в абзаці першому слово «трьох» замінити словом «чотирьох»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.»;

2) пункт 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (далі - ЄРЗСН) - є складовою частиною Реєстру та містить відомості про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, у тому числі осіб, судимість яких за такі злочини знята або погашена в установленому законом порядку;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим-дванадцятим;

3) у пункті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

«уповноважені посадові особи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів в частині внесення або редагування відомостей про засуджених та осіб, узятих під варту, а також про порушення правил адміністративного нагляду особами, засудженими за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (далі - реєстратор ІАС);»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«уповноважені посадові особи уповноважених органів з питань пробації в частині внесення або редагування відомостей про суб’єктів пробації, в тому числі про порушення правил адміністративного нагляду особами, засудженими за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням (далі - реєстратор пробації).»;

4) у пункті 6:

в абзаці третьому слова «Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України» замінити словами «Департаменту з питань виконання кримінальних покарань»;

в абзаці четвертому слова «та пробації» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Користувачами ЄРЗСН також є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.».

2. У розділі III:

1) пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Підставою для внесення до ЄРЗСН відомостей про осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, є обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили та містить рішення про включення інформації про обвинуваченого у скоєнні злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи до ЄРЗСН відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 2 частини четвертої статті 374 Кримінального процесуального кодексу України.

Підставою для внесення до ЄРЗСН відомостей про засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (в тому числі судимість яких за такі злочини знята або погашена в установленому законом порядку) до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи» є ухвала суду за місцем проживання такої особи або місцем відбування нею покарання, винесена за клопотанням прокурора.

Підставою для внесення до ЄРЗСН відомостей про порушення правил адміністративного нагляду, встановленого щодо особи, засудженої до позбавлення волі за злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, є рішення суду, що набрало законної сили, яке надсилається органами Національної поліції реєстратору ІАС установи виконання покарань, де така особа відбувала покарання або реєстратору пробації за місцем проживання такої особи.»;

2) підпункт 6 пункту 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«дані про порушення правил адміністративного нагляду, встановленого щодо особи, засудженої до позбавлення волі за злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.».

3. Пункт 3 розділу IV викласти в такій редакції:

«3. Підстави для закриття реєстраційної справи Реєстру:

закінчення строку відбування покарання (звільнення засудженого з установи виконання покарання);

набрання виправдувальним вироком законної сили;

закриття кримінального провадження;

зняття з обліку в уповноважених органах з питань пробації.

Підстави для виключення інформації з ЄРЗСН:

набрання виправдувальним вироком законної сили;

закриття кримінального провадження.».

4. У розділі V:

1) після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Відомості з модуля ІАС2 Реєстру надаються в порядку, передбаченому цим Розділом, лише за письмовою заявою:

будь-якої фізичної особи щодо інформації про себе;

будь-якої фізичної особи щодо інформації про іншу особу у разі наявності завіреної відповідно до вимог Закону України «Про нотаріат» згоди особи, щодо якої така інформація запитується;

сільського, селищного та міського голови, керівників державних адміністрацій, інших органів державної влади та місцевого самоврядування - щодо відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посади керівника (заступника керівника) дошкільного закладу освіти, середнього закладу освіти, позашкільного закладу освіти, закладу охорони здоров’я або іншої установи, організації, зобов’язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, освітнього чи соціального характеру малолітнім особам, та належать до їх сфери управління;

керівників дошкільних закладів освіти, середніх закладів освіти, позашкільних закладів освіти, закладів охорони здоров’я або іншої установи, організації, зобов’язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, освітнього чи соціального характеру таким особам - у зв’язку з вирішенням питання щодо прийняття особи на роботу.».

У зв’язку з цим пункти п’ятий-восьмий вважати відповідно пунктами шостим-дев’ятим;

2) доповнити новим пунктом такого змісту:

«10. У витягу з ЄРЗСН міститься така інформація:

1) номер витягу, дата та час формування;

2) відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;

3) відомості про Реєстратора, який сформував витяг;

4) інформація про наявність (відсутність) відомостей щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.».

Директор Департаменту
публічного права


Л. Кравченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.04.2020 — 2020 р., № 27, стор. 68, стаття 1006, код акта 98668/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 03.01.2020 № 47/5 "Про внесення зміни до Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління". Мін'юст України. 2020 рікк
 5. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України. Мін'юст України. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 10.01.2020 № 92/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 7. НАКАЗ від 14.01.2020 № 131/5 "Про внесення змін до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". Мін'юст України. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 13.01.2020 № 109/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 03.02.2020 № 340/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 10. НАКАЗ від 22.01.2020 № 218/5 "Про затвердження Змін до Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
 11. НАКАЗ від 22.01.2020 № 224/5 "Про внесення змін до додатка до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року № 2825/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 12. НАКАЗ від 21.01.2020 № 180/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 13. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи. Мін'юст України. 2020 рікк
 14. НАКАЗ від 06.02.2020 № 464/5 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Мін'юст України. 2020 рікк
 15. НАКАЗ від 30.01.2020 № 328/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2020 році". Мін'юст України. 2020 рікк
 16. НАКАЗ від 28.01.2020 № 297/5 "Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем". Мін'юст України. 2020 рікк
 17. НАКАЗ від 27.01.2020 № 284/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 18. НАКАЗ від 24.01.2020 № 261/5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 07.02.2020 № 476/5 "Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 05.02.2020 № 422/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 19 грудня 2011 року № 3539/5". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -