Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Н А К А З N 462/83/5 від 22.12.97 "Про затвердження Порядку передачі відділами реєстрації". Мін'юст України. 1997

Документ актуальний на 10.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 462/83/5 від 22.12.97 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 грудня 1997 р.

vd971222 vn462/83/5 за N 617/2421

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства юстиції

N 3424/5/874 ( z1265-18 ) від 02.11.2018 }

Про затвердження Порядку передачі відділами реєстрації актів громадянського стану державним податковим

органам інформації про громадян, які померли

На виконання абзацу п'ятого пункту 2 постанови Кабінету

Міністрів України від 6 листопада 1997 року N 1232 ( 1232-97-п )

"Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів фізичних

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" та з

метою підтримання на належному рівні Державного реєстру фізичних

осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок передачі відділами реєстрації актів

громадянського стану державним податковим органам інформації про

громадян, які померли (додається). 2. Головному управлінню юстиції в Автономній Республіці Крим,

управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

організувати передачу відділами реєстрації актів громадянського

стану до 1 січня 1998 року державним податковим органам за місцем

знаходження інформації про громадян, які померли за період з

1 січня 1996 року, не враховуючи осіб до 16 років, за формою

відповідно до затвердженого Порядку. 3. Державним податковим адміністраціям в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, по

районах, районах у містах і містах без районного поділу до 1 січня

1998 року організувати роботу по прийому інформації від відділів

реєстрації актів громадянського стану за формою відповідно до

затвердженого Порядку. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого

заступника Міністра юстиції України Стичинського Б.С та заступника

Голови Державної податкової адміністрації України Савченка О.Я.

Голова Державної податкової М.Я.Азаров

адміністрації України

Міністр юстиції України С.Р.Станік

Затверджено

наказом Державної податкової адміністрації

України та Міністерства юстиції України

N 462/83/5 від 22.12.97 р.

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 грудня 1997 р.

за N 617/2421

Порядок

передачі відділами реєстрації актів громадянського

стану державним податковим органам інформації про

громадян, які померли

1. Загальна частина 1.1. Порядок передачі відділами реєстрації актів

громадянського стану державним податковим органам інформації про

громадян, які померли, розроблено згідно з абзацом п'ятим пункту 2

постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року

N 1232 ( 1232-97-п ) "Про заходи щодо запровадження

ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків та

інших обов'язкових платежів". 1.2. Цей Порядок встановлює правила передачі відділами

реєстрації актів громадянського стану державним податковим органам

за місцем знаходження повідомлень про реєстрацію смерті громадян

(далі - Повідомлення). 1.3. У цьому Порядку термін "громадянин" вживається у

значенні фізична особа - платник податків та інших обов'язкових

платежів". 1.4. Відділи реєстрації актів громадянського стану передають

Повідомлення машинописним текстом, а при наявності комп'ютерної

техніки у вигляді файла даних на магнітних носіях (дискетах) за

структурою, визначеною в пункті 4.2 цього Порядку, та його

друкованої копії.

2. Порядок та термін передачі Повідомлення 2.1. Передача інформації відділами реєстрації актів

громадянського стану про громадян, які померли, повинна

здійснюватися у вигляді Повідомлення за формою 6ДР-1 (Додаток)

щомісячно, але не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. 2.2. Дані про громадян, що вказуються в Повідомленні, повинні

заповнюватися згідно з відомостями, що реєструються в відділах

реєстрації актів громадянського стану. 2.3. Повідомлення повинне заповнюватися машинописним текстом

українською мовою. 2.4. Повідомлення, що передається відділами реєстрації актів

громадянського стану, підшивається, на останньому аркуші

Повідомлення вказується кількість аркушів у ньому та кількість

громадян, про яких надається інформація, а також завіряється

підписом керівника відділу реєстрації актів громадянського стану і

особи, відповідальної за підготовку інформації, та засвідчується

печаткою. 2.5. Повідомлення передається до державного податкового

органу: - у вигляді друкованого документа; - при наявності комп'ютерної техніки - у вигляді файла на

дискеті та його друкованої копії. 2.6. Дані Повідомлення, оформлені згідно з цим Порядком, є

підставою для внесення державними податковими органами змін до

Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших

обов'язкових платежів (далі - Державний реєстр). 2.7. Державні податкові органи реєструють Повідомлення,

одержане від органів реєстрації актів громадянського стану. 2.8. Магнітні носії інформації (дискети), після перевірки

інформації в файлі даних на достовірність та вводу її в базу даних

місцевих державних податкових органів, повертаються відділам

реєстрації актів громадянського стану.

3. Порядок заповнення Повідомлення за формою 6ДР-1 про

громадян, які померли 3.1. Повідомлення заповнюється відділом реєстрації актів

громадянського стану за таким порядком: у полі "N" вказується номер реєстрації Повідомлення відділом

реєстрації актів громадянського стану; у полі "дата" вказується дата реєстрації (число, місяць,

рік) Повідомлення відділом реєстрації актів громадянського стану; у полі "за" вказується період, за який надаються дані

(місяць і рік або рік); у полі "код і назва органу" - вказується код і назва відділу

реєстрації актів громадянського стану, який надає це

Повідомлення, у відповідності до даних Єдиного державного реєстру

підприємств і організацій України (ЄДРПОУ); у полі "Автономна респ.(область), район, район у місті" -

вказується повна назва місця знаходження відділу реєстрації актів

громадянського стану; у графі 1 вказується порядковий номер запису у Повідомленні; у графі 2 вказується стать громадянина і позначається

літерою "Ч" для чоловіків, літерою "Ж" для жінок; у графі 3 вказується без скорочень прізвище, ім'я, по

батькові громадянина відповідно до запису акта про смерть; у графі 4 вказується ідентифікаційний номер фізичної особи -

платника податків та інших обов'язкових платежів згідно з даними

ідентифікаційної картки фізичної особи - платника податків та

інших обов'язкових платежів або довідки про реєстрацію в

Державному реєстрі, що чинні на момент внесення змін, а при

відсутності ідентифікаційного номера або документа, що

підтверджує ідентифікаційний номер фізичної особи - платника

податків та інших обов'язкових платежів проставляється "-"

прочерк; у графі 5 вказується дата народження громадянина (число,

назва місяця, рік) відповідно до запису акта про смерть, при

відсутності даних про дату народження проставляється "-" прочерк; у графі 6 вказується дата смерті громадянина (число, назва

місяця, рік).

4. Опис структури файла даних для органів реєстрації актів

громадянського стану 4.1. При наявності комп'ютерної техніки в відділах реєстрації

актів громадянського стану інформацію про померлих громадян

необхідно подавати до державних податкових органів у вигляді DBF

файла з іменем - NNNNNNNN.CMM, де: NNNNNNNN - код відділу реєстрації актів громадянського стану

згідно з ЄДРПОУ; C - літера "C" - постійний код для даних з форми 6ДР-1; MM - номер місяця (01-12). 4.2. Структура файла даних для відділів реєстрації актів

громадянського стану надається за таблицею:

Таблиця —————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва реквізиту| Формат | Значення реквізиту |реквізиту| —————————————————————————————————————————————————————————————————— D_FORM d дата подачі інформації

D_PERIOD n(4) ммрр, (мм-номер місяця, рр-дві останні

цифри року) C_OKPO c(8) код відділу реєстрації актів громадянсь-

кого стану REG c(42) область

DIST c(55) район

POL n(1) стать (1-жінка, 2-чоловік)

FULLNAME c(30) прізвище

NAME c(15) ім'я

FULLOT c(20) по батькові

TIN c(10) ідентифікаційний номер

D_ROG d(8) дата народження

D_REEST d(8) дата смерті

Додаток

до Порядку передачі відділами реєстрації

актів громадянського стану державним

податковим органам інформації про

громадян, які померли

N Дата Форма 6ДР-1

ПОВІДОМЛЕННЯ

про громадян, які померли за _______ 199_ р., для зняття

з обліку у Державному реєстрі фізичних осіб - платників

податків та інших обов'язкових платежів

————————————————————————— ————————————————————————— (код ЄДРПОУ) __________________________ ____________________________________

(назва відділу) (Автономна респ.(область), район або

район у місті)

Аркуш —————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Стать|Прізвище,|Ідентифіка-|Дата народження | Дата смерті п/п | Ч/Ж |ім'я, по |ційний |(число, місяць, |(число, місяць, | |батькові |номер |рік) |рік) ————+—————+—————————+———————————+————————————————+———————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Аркуш —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Всього громадян ______________ Всього аркушів ________________ ____________/_____________________________/______________________

(дата) (підпис відповідальної особи) (прізвище)

М.П. ____________/_____________________________/______________________

(дата) (підпис керівника) (прізвище)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 1997 — 1997 р., № 52, стор. 462, код акта 4560/1997

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -