<<
>>

НАКАЗ від 02.03.2021 № 809/5/133 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань". Мін'юст України. 2021

Документ актуальний на 22.03.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2021  № 809/5/133

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 березня 2021 р.

за № 285/35907

Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», статті 21 Закону України «Про пробацію», Закону України «Про захист персональних даних», підпункту 1 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пункту 8 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань, що додається.

2. Визначити адміністраторами обміну інформацією, які забезпечують та здійснюють технічне супроводження процедури подання запитів та отримання відповідей, державне підприємство «Національні інформаційні системи» та Державну податкову службу України.

3. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу в межах компетенції покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр юстиції України

Д. Малюська

Міністр фінансів України

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної податкової служби України

Голова Державної служби спеціального зв’язку

та захисту інформації України

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

О. Любченко

Ю. Щиголь

Л. Денісова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України,

Міністерства фінансів України

02 березня 2021 року № 809/5/133

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 березня 2021 р.

за № 285/35907

ПОРЯДОК

надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про пробацію», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», підпункту 2-5 пункту 3, підпунктів 2, 3 пункту 6 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, підпункту 61 пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 278/26723, абзаців п’ятого та шостого пункту 3 розділу І Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2018 року № 2023/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 року за № 762/32214.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Кримінально-виконавчому кодексі України, Законі України «Про пробацію».

3. Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії та загальні правила подання уповноваженими органами з питань пробації, установами виконання покарань та слідчими ізоляторами Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи та установи) запитів, сформованих за допомогою Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту (далі - Реєстр), та надання Державною податковою службою України відповідей на такі запити.

4. Державне підприємство «Національні інформаційні системи», яке є адміністратором Реєстру, забезпечує передачу до Державної податкової служби України запитів, сформованих органами та установами за допомогою Реєстру.

5. Один запит формується щодо однієї фізичної особи та містить:

1) інформацію щодо органу або установи, а саме:

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України органу або установи (за наявності);

найменування органу або установи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) відповідальної особи органу/установи, яка сформувала запит;

2) відомості про фізичну особу, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

відомості про документ, що посвідчує особу (за наявності);

відомості про місце проживання (за наявності такої інформації) (область, район області, населений пункт, тип вулиці, назва вулиці, номер будинку, корпусу і квартири).

6. Державна податкова служба України забезпечує перевірку даних та передачу відповідей на запити органів та установ через адміністратора Реєстру - державне підприємство «Національні інформаційні системи».

7. Відповідь на запит містить такі відомості:

реєстраційний номер та дату відповіді на запит;

номер, дату (число, місяць, рік) запиту, на який надається відповідь;

результат обробки запиту.

Якщо фізичну особу ідентифіковано в Державному реєстрі, відповідь містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

8. Ведення електронних журналів запитів та відповідей здійснюють державне підприємство «Національні інформаційні системи» та Державна податкова служба України.

9. Інформаційна взаємодія здійснюється виключно в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку з дотриманням вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно- комунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

10. Інформаційна взаємодія здійснюється з використанням інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, визначеної абзацом першим цього пункту, інформаційна взаємодія адміністраторів обміну інформацією може здійснюватися з використанням інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

11. Під час здійснення інформаційної взаємодії адміністраторів обміну інформацією з використання системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів структура та формат електронного повідомлення визначаються договорами про інформаційну взаємодію, підготовленими відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357.

У разі здійснення інформаційної взаємодії з використанням систем, визначених абзацом другим пункту 10 цього Порядку, формат, структура запитів та відповідей, форма журналу обліку запитів та відповідей, регламент обміну інформацією, вимоги захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для обміну інформацією визначаються відповідними спільними рішеннями Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

12. Під час обміну інформацією згідно з цим Порядком адміністратори обміну інформацією впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається.

13. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та використовується органами та установами виключно з метою забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань.

Директор Департаменту

публічного права

Міністерства юстиції України

Л. Кравченко

Директор

Департаменту забезпечення

координаційно-моніторингової

роботи Міністерства

фінансів України

Ю. Конюшенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 05.03.2021 — 2021 р., № 17, стор. 468, стаття 698, код акта 103343/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 19. НАКАЗ від 22.02.2021 № 663/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2021 рікк
 20. НАКАЗ від 24.02.2021 № 722/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -