<<
>>

НАКАЗ від 02.08.2019 № 2390/5 "Про затвердження форми плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, вимог до формату реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також носіїв інформації та порядку запису на них документів в електронній формі". Мін'юст України. 2019

Документ актуальний на 28.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2019  № 2390/5

Про затвердження форми плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, вимог до формату реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також носіїв інформації та порядку запису на них документів в електронній формі

Відповідно до пунктів 5, 8 Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 821 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, що додається.

2. Уповноважити державне підприємство "Національні інформаційні системи" як адміністратора інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу приймати на зберігання та зберігати документи в електронній формі з урахуванням вимог абзацу четвертого пункту 3 Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 821.

3. Затвердити вимоги до формату реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також носіїв інформації та порядку запису на них документів в електронній формі, що додаються.

4. Адміністратору інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу - державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Лур'є С.С.) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань державної реєстрації Садовську І.О.

Перший заступник Міністра

О.

Сукманова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

02 серпня 2019 року № 2390/5

ПЛАН

припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

02 серпня 2019 року № 2390/5

ВИМОГИ

до формату реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також носіїв інформації та порядку запису на них документів в електронній формі

Перед записом кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів (далі - сертифікатів ключів) та реєстрів сформованих сертифікатів ключів кваліфікований надавач електронних довірчих послуг (далі - кваліфікований надавач) здійснює скасування всіх сертифікатів ключів, що були видані кваліфікованим надавачем, окрім сертифіката ключа посадової особи кваліфікованого надавача, яка накладає кваліфікований електронний підпис на реєстр сформованих сертифікатів ключів, та посадової особи, наявність чинного сертифіката ключа якої передбачено технологією скасування сертифікатів ключів;

сертифікати ключів, що були видані кваліфікованим надавачем, записуються до окремого каталогу файлової системи з назвою Certificates, у вигляді файлів сертифікатів з форматом імені файлу: <унікальний_реєстраційний_номер_сертифіката>.cer;

реєстри сформованих сертифікатів ключів, що були сформовані кваліфікованим надавачем, формуються у вигляді файлу табличного формату .xls або .xlsx з найменуванням стовпчиків, наведених у додатку 1;

заповнення полів реєстру сформованих сертифікатів ключів здійснюється за наявності відповідних відомостей у реєстрі чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого надавача та у сертифікатах ключів, сформованих кваліфікованим надавачем;

реєстр сформованих сертифікатів ключів підписується кваліфікованим електронним підписом посадової особи - керівника кваліфікованого надавача;

у разі якщо сертифікати ключів посадових осіб кваліфікованого надавача на момент підписання реєстрів сформованих сертифікатів ключів вже не чинні, допускається підписання керівником кваліфікованого надавача кваліфікованим електронним підписом із застосуванням сертифіката ключа, виданого будь-яким іншим кваліфікованим надавачем;

реєстр сформованих сертифікатів ключів та файл, що містить кваліфікований електронний підпис, записуються до окремого каталогу файлової системи з назвою Register_of_certificates;

сертифікат посадової особи кваліфікованого надавача, яка підписує кваліфікованим електронним підписом реєстр сформованих сертифікатів ключів, сертифікат ключа кваліфікованого надавача та самопідписаний сертифікат центрального засвідчувального органу, чинні на момент підписання, записуються до окремого каталогу з назвою Signatory_certificates;

після підписання реєстру сформованих сертифікатів ключів кваліфікованим електронним підписом кваліфікований надавач здійснює скасування сертифіката ключа посадової особи кваліфікованого надавача, яка здійснила зазначене підписування;

списки відкликаних сертифікатів, сформовані після скасування сертифікатів ключів, що були видані кваліфікованим надавачем, записуються до окремого каталогу файлової системи з назвою CRL.

Структуру каталогів наведено нижче:

F:

\Certificates

\CRL

\Register_of_certificates

\Signatory certificates

Електронні документи записуються на оптичні носії інформації типу DVD-R, що мають унікальні серійні (заводські) номери, у двох примірниках.

Кваліфікований надавач надає дистрибутив програмного забезпечення для перевірки кваліфікованого електронного підпису файлу реєстру сформованих сертифікатів ключів на окремому оптичному носії інформації типу DVD-R, що має унікальний серійний (заводський) номер, в одному примірнику.

Формат таблиці електронного реєстру сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів визначено у додатку 1 до цих Вимог.


Додаток 1

до Вимог до формату реєстрів

сформованих кваліфікованих

сертифікатів відкритих ключів,

а також носіїв інформації

та порядку запису на них

документів в електронній формі

ФОРМАТ ТАБЛИЦІ

електронного реєстру сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

Ідентифікаційні дані, які однозначно визначають користувача електронних довірчих послуг

Унікальний реєстраційний номер кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Дата і час початку строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Дата і час закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Дата і час скасування, блокування і поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Причина скасування, блокування і поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) підписувача

Номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі або реєстраційний номер облікової картки платника податків

Код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, за якими здійснено його державну реєстрацію

Місцезнаходження юридичної особи (область, місто, вулиця), контактний номер телефону та електронна адреса

Найменування організації

Найменування підрозділу

Посада підписувача

Серійний номер кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, унікальний для суб'єкта, який видав сертифікат

Відомості про обмеження використання кваліфікованого електронного підпису чи печатки (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки)

Ім'я (імена) домена, що належить фізичній або юридичній особі, якій видано сертифікат відкритого ключа (для кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту)

{Текст взято з сайту ЦЗО Міністерства юстиції України http://czo.gov.ua}


Документи та файли

Сигнальний документ — f489153n37.doc

Публікації документа

 • Оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади України від 07.08.2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -