Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 03.02.2020 № 335/5 "Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів". Мін'юст України. 2020

Документ актуальний на 20.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2020  № 335/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2020 р.

за № 131/34414

Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів

Відповідно до статті 8 Закону України «Про судову експертизу», підпункту 67 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою впорядкування процедури рецензування висновків судових експертів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення рецензування висновків судових експертів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 25 травня 2015 року № 775/5 «Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року за № 605/27050.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Гайченка А.

Міністр

Д.

Малюська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

03 лютого 2020 року № 335/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 лютого 2020 р.

за № 131/34414

ПОРЯДОК

проведення рецензування висновків судових експертів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення та оформлення результатів рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - НДУСЕ), судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, а також проєктів висновків фахівців, які мають намір отримати кваліфікацію судового експерта.

2. Метою рецензування висновків судових експертів є вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків. Рецензування не проводиться з метою спростування чи підтвердження висновків.

Метою рецензування проєктів висновків є визначення рівня підготовки фахівців, які мають намір отримати кваліфікацію судового експерта.

3. Підставами для рецензування висновків судових експертів, проєктів висновків (далі - висновки) є:

1) план рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - План рецензування);

2) договір або план щодо підготовки (стажування) фахівця, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта.

4. План рецензування складається на рік, формується структурним підрозділом Міністерства юстиції України, на який покладено функції організаційно-управлінського та науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності, та затверджується заступником Міністра, який координує роботу цього структурного підрозділу.

5. Для проведення рецензування висновків, передбачених Планом рецензування, копії висновків та додатки до них надсилаються до Міністерства юстиції України.

Для проведення рецензування висновків під час проходження підготовки (стажування) з метою отримання (підтвердження) кваліфікації судового експерта копії висновків та додатки до них надаються до НДУСЕ, в якій експерт проходить підготовку (стажування).

6. На рецензування подаються якісні копії висновків та додатків до них.

Висновки експертів, складені у кримінальних провадженнях, можуть надаватися лише за умови, що у кримінальному провадженні закінчене досудове розслідування.

Копії висновків експертів та додатків до них перед направленням знеособлюються шляхом ретушування даних щодо суб’єктів призначення та проведення експертиз, учасників справи (провадження), а також інших відомостей, що не можуть бути розголошені відповідно до вимог законодавства.

Отримані Міністерством юстиції України копії передбачених Планом рецензування висновків, а також додатків до них протягом 5 робочих днів направляються на рецензування до НДУСЕ. Такі копії висновків та додатків до них можуть бути направлені до будь-якої НДУСЕ, крім тієї, яка надала їх на рецензування.

II. Проведення рецензування висновків та оформлення його результатів

1. Рецензування висновків проводять співробітники НДУСЕ, які мають кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, за якою складено поданий на рецензування висновок, та не менше ніж трирічний стаж експертної роботи.

2. Рецензування здійснюється у строк:

до 30 календарних днів - щодо висновків, передбачених Планом рецензування;

до 14 календарних днів - щодо висновків, які подаються під час підготовки (стажування) фахівців, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта.

3. Рецензування висновків забезпечує керівник НДУСЕ, який:

1) доручає керівнику відповідного структурного підрозділу організувати проведення рецензування або конкретному експерту здійснити рецензування;

2) визначає строки рецензування у межах, визначених пунктом 2 цього розділу.

4. Рецензія, зразок якої наведено у додатку до цього Порядку, складається окремо на кожний висновок.

Рецензія містить розгорнуту характеристику висновку щодо його відповідності вимогам нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності та методикам проведення судових експертиз.

5. Рецензії на висновки, передбачені Планом рецензування, надсилаються супровідним листом НДУСЕ до Міністерства юстиції України.

З метою інформування та належного опрацювання результатів рецензування Міністерство юстиції України надсилає копії рецензій до НДУСЕ, яка надала копії висновків і додатків до них, та голові відповідної секції науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

Рецензії, складені під час підготовки (стажування) фахівців, залишаються в НДУСЕ.

Результати рецензування висновків, поданих під час підготовки (стажування) фахівця, відображаються у відгуку НДУСЕ про проходження фахівцем підготовки (стажування), який подається до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України.

Директор Департаменту

з питань правосуддя

та національної безпеки

О. Олійник


Додаток

до Порядку проведення рецензування

висновків судових експертів

(пункт 4 розділу II)

РЕЦЕНЗІЯ

Директор Департаменту

з питань правосуддя

та національної безпеки

О. Олійник


Документи та файли

Сигнальний документ — f492928n49.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.02.2020 — 2020 р., № 13, стор. 41, стаття 533, код акта 97979/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 12.01.2021 № 97/5 "Про затвердження Змін до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 2. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 3. НАКАЗ від 11.01.2021 № 78/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 лютого 2017 року № 680/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2021 № 150/5/6 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 лютого 2017 року № 675/5/37". Мін'юст України. 2021 рікк
 5. НАКАЗ від 19.01.2021 № 232/5 "Про внесення змін до Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)". Мін'юст України. 2021 рікк
 6. НАКАЗ від 20.01.2021 № 243/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності". Мін'юст України. 2021 рікк
 7. НАКАЗ від 04.02.2021 № 423/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 8. НАКАЗ від 29.01.2021 № 343/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році". Мін'юст України. 2021 рікк
 9. НАКАЗ від 01.02.2021 № 370/5/50 "Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Єдиною державною інформаційною системою у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Мін'юст України. 2021 рікк
 10. НАКАЗ від 29.01.2021 № 340/5 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації". Мін'юст України. 2021 рікк
 11. НАКАЗ від 27.01.2021 № 307/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 12. НАКАЗ від 02.02.2021 № 393/5 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру". Мін'юст України. 2021 рікк
 13. НАКАЗ від 18.02.2021 № 638/5 "Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства". Мін'юст України. 2021 рікк
 14. НАКАЗ від 18.02.2021 № 640/5 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директорів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2021 рікк
 15. НАКАЗ від 04.02.2021 № 429/5 "Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації". Мін'юст України. 2021 рікк
 16. НАКАЗ від 23.02.2021 № 682/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5". Мін'юст України. 2021 рікк
 17. НАКАЗ від 12.02.2021 № 536/5 "Про затвердження Змін до додатків до акта надання безоплатної вторинної правової допомоги". Мін'юст України. 2021 рікк
 18. НАКАЗ від 09.01.2020 № 71/5 "Про затвердження Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції". Мін'юст України. 2020 рікк
 19. НАКАЗ від 10.01.2020 № 93/5 "Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого". Мін'юст України. 2020 рікк
 20. НАКАЗ від 09.01.2020 № 72/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -