<<
>>

НАКАЗ від 08.02.2022 № 407/5 "Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів". Мін'юст України. 2022

Документ актуальний на 23.03.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2022  № 407/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 лютого 2022 р.

за № 215/37551

Щодо деяких питань реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів

Відповідно до статей 56, 61 Закону України «Про виконавче провадження» та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, що додається.

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

3. Державному підприємству «СЕТАМ» (Мамро О.) та Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

4. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного

підприємства «СЕТАМ»

Голова Національного банку України

Міністр фінансів України

Перший заступник Міністра цифрової

трансформації України

О. Мамро

К. Шевченко

С. Марченко

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

08 лютого 2022 року № 407/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 лютого 2022 р.

за № 215/37551

ПОРЯДОК

реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про виконавче провадження», «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» та інших законодавчих актів України.

2. Цей Порядок визначає процедуру звернення стягнення на ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лому і окремих частин таких виробів під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про виконавче провадження» та «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними».

4. Дія цього Порядку поширюється на:

ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, в тому числі, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, або окремі частини таких виробів;

дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння;

відходи і брухт дорогоцінних металів у будь-якому вигляді та стані;

інші вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, на які звернено стягнення у виконавчому провадженні (далі - цінності).

5. Дія цього Порядку не поширюється на цінності, які конфісковані в дохід держави.

II. Підготовка цінностей до реалізації

1. Після опису та арешту, виявлених цінностей боржника та їх передачі на зберігання банкам України державним виконавцем, приватним виконавцем (далі - виконавець) вчиняються дії щодо підготовки таких цінностей до подальшої реалізації.

2. У разі наявності на цінностях, визначених абзацами другим та п’ятим пункту 4 розділу I цього Порядку, відбитків державного пробірного клейма, виконавець в порядку, встановленому законодавством, залучає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю (далі - державний орган), до проведення експертизи таких відбитків.

Якщо за результатами експертизи відбитка державного пробірного клейма на цінностях встановлено його відповідність вимогам нормативної документації (справжність), виконавець здійснює заходи щодо визначення вартості відповідних цінностей.

Якщо за результатами експертизи відбитка державного пробірного клейма на цінностях встановлено його невідповідність вимогам нормативної документації (відбиток справжній деформований, несправжній або невизначений) або якщо цінності містять вставки дорогоцінного каміння, а також у випадку звернення стягнення на цінності, визначені абзацом четвертим пункту 4 розділу I цього Порядку, виконавець в порядку, встановленому законодавством, залучає казенне підприємство пробірного контролю з метою визначення:

проби сплаву дорогоцінного металу, з якого виготовлено цінності;

характеристики вставки (вставок)(за наявності);

відповідність характеристик виробу вимогам нормативних документів;

іншої інформації про цінності, яку може надати казенне підприємство пробірного контролю у межах повноважень, визначених законодавством.

Перелік питань, які ставляться для експертних робіт, має бути чітко визначений виконавцем у постанові про залучення казенного підприємства пробірного контролю.

У разі якщо за результатами експертизи відбитка державного пробірного клейма на цінностях встановлено його невідповідність вимогам нормативної документації (відбиток справжній деформований, несправжній або невизначений) у постанові додатково зазначається, що відповідні цінності підлягають новому клеймуванню з обов’язковим знищенням несправжнього (справжнього деформованого або невизначеного) відбитка.

Після отримання висновку за результатами відповідної експертизи виконавець здійснює заходи щодо визначення вартості відповідних цінностей.

3. У разі відсутності на цінностях відбитка державного пробірного клейма виконавець в порядку, встановленому законодавством, залучає казенне підприємство пробірного контролю для їх клеймування.

Після клеймування цінностей виконавець здійснює заходи щодо визначення їх вартості.

4. У разі звернення стягнення на дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне каміння, ювелірні та побутові вироби з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, у тому числі, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, або окремі частини таких виробів, виконавець в порядку, встановленому законодавством, залучає Державний гемологічний центр України (далі - ДГЦУ) для проведення гемологічної експертизи та визначення оціночної вартості відповідних цінностей.

5. Визначення вартості цінностей здійснюється в порядку, встановленому статтею 57 Закону України «Про виконавче провадження».

6. Залучення державного органу, казенного підприємства пробірного контролю, ДГЦУ, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання у випадках, передбачених пунктами 2-5 цього розділу, здійснюється на підставі постанови виконавця у порядку, визначеному законодавством, шляхом її надсилання державному органу, казенному підприємству пробірного контролю, ДГЦУ, суб’єкту оціночної діяльності - суб’єкту господарювання.

Постанова виконавця про залучення державного органу, казенного підприємства пробірного контролю, ДГЦУ, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання у випадках, передбачених пунктами 2-5 цього розділу, є підставою для надання банком, в якому зберігаються цінності, тимчасового та безпосереднього доступу до неї таким особам для вчинення ними дій, для здійснення яких їх залучено виконавцем.

7. Одночасно з винесенням постанови про залучення державного органу, казенного підприємства пробірного контролю, ДГЦУ, суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання у випадках, передбачених пунктами 2-5 цього розділу, виконавцем готується доручення про передачу цінностей до державного органу, казенного підприємства пробірного контролю, ДГЦУ або суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, яке надсилається до банку, в якому зберігаються цінності.

У дорученні про передачу цінностей до державного органу, казенного підприємства пробірного контролю, ДГЦУ або суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання обов’язково зазначаються:

дата та номер постанови про залучення відповідного державного органу, казенного підприємства пробірного контролю, ДГЦУ або суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання;

назва (найменування) залученого виконавцем державного органу, казенного підприємства пробірного контролю, ДГЦУ або суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання;

перелік цінностей, які підлягають тимчасовій передачі до державного органу, казенного підприємства пробірного контролю, ДГЦУ або суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання;

строк, на який цінності передаються до державного органу, казенного підприємства пробірного контролю, ДГЦУ або суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання, та дата їх повернення до банку;

способи передачі цінностей від банку до державного органу, казенного підприємства пробірного контролю, ДГЦУ або суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання та повернення цінностей до банку.

Банк зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання доручення виконавця про передачу цінностей до державного органу, казенного підприємства пробірного контролю, ДГЦУ або суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання передати цінності у спосіб, зазначений у дорученні виконавця, та не пізніше наступного робочого дня після виконання відповідного доручення письмово повідомити про це виконавця.

8. За результатами проведених дій, передбачених пунктами 2-5 цього розділу, державний орган, казенне підприємство пробірного контролю, ДГЦУ або суб’єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання повинні надати виконавцю письмовий висновок, акт або звіт з питань, що містяться в постанові про їх залучення, протягом 15 робочих днів з дня отримання цінностей від банку на підставі доручення виконавця. Цей строк може бути продовжений до 30 робочих днів за погодженням з виконавцем.

9. Якщо в результаті отриманих виконавцем висновків, актів або звітів з’ясовано, що описане та арештоване майно не є цінністю, таке майно вилучається з банку та підлягає подальшому зверненню на нього стягнення відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

10. Витрати, пов’язані із зверненням стягнення на цінності, здійснюються за рахунок коштів виконавчого провадження та підлягають стягненню з боржника у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

III. Реалізація цінностей

1. Реалізація цінностей здійснюється після визначення їх вартості (оцінки) відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження».

2. Реалізація цінностей здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів або аукціонів за фіксованою ціною відповідно до Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2831/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2016 року за № 1301/29431.

3. Переможець електронного аукціону зобов’язаний отримати цінності у банку не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта про проведений електронний аукціон. Такий акт є підставою для видачі банком переможцю електронного аукціону цінностей, зазначених у ньому.

4. У випадку, визначеному частиною восьмою статті 61 Закону України «Про виконавче провадження», стягувач отримує цінності у банку на підставі постанови виконавця про передачу майна стягувачу.

Стягувач зобов’язаний отримати цінності у банку не пізніше семи робочих днів з дати отримання такої постанови.

5. У випадку, визначеному частиною сьомою статті 61 Закону України «Про виконавче провадження», боржник отримує цінності у банку на підставі постанови виконавця про зняття арешту з майна боржника.

Боржник зобов’язаний отримати цінності у банку не пізніше семи робочих днів з дати отримання такої постанови.

6. Витрати за зберігання цінностей банком понад строки, передбачені пунктами 3-5 цього розділу, покладаються на переможця електронного аукціону або стягувача чи боржника у виконавчому провадженні відповідно.

IV. Вирішення спорів

Спори, пов’язані з реалізацією вимог цього Порядку, вирішуються в судовому порядку.

Директор Директорату

правосуддя

та кримінальної юстиції

О. Олійник


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.03.2022 — 2022 р., № 17, стор. 195, стаття 942, код акта 110129/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мін'юст України:

 1. НАКАЗ від 06.01.2022 № 27/5 "Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 2. НАКАЗ від 24.01.2022 № 199/5 "Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2022 році". Мін'юст України. 2022 рікк
 3. НАКАЗ від 01.02.2022 № 315/5 "Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації". Мін'юст України. 2022 рікк
 4. . Мін'юст України. 2022 рікк
 5. НАКАЗ від 31.01.2022 № 280/5/41 "Про затвердження Порядку електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно". Мін'юст України. 2022 рікк
 6. НАКАЗ від 26.02.2022 № 606/5 "Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні". Мін'юст України. 2022 рікк
 7. до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України. Мін'юст України. 2022 рікк
 8. НАКАЗ від 02.03.2022 № 827/5 "Про внесення змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 9. НАКАЗ від 03.03.2022 № 836/5 "Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи". Мін'юст України. 2022 рікк
 10. НАКАЗ від 04.03.2022 № 849/5 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 11. НАКАЗ від 22.02.2022 № 578/5 "Про внесення змін до Положення про Спадковий реєстр". Мін'юст України. 2022 рікк
 12. НАКАЗ від 11.03.2022 № 1118/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері нотаріату". Мін'юст України. 2022 рікк
 13. НАКАЗ від 21.02.2022 № 561/5 "Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта". Мін'юст України. 2022 рікк
 14. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1138/5 "Про деякі питання забезпечення судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 15. НАКАЗ від 16.03.2022 № 1159/5 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України". Мін'юст України. 2022 рікк
 16. НАКАЗ від 14.03.2022 № 1139/5 "Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року № 1540/5". Мін'юст України. 2022 рікк
 17. НАКАЗ від 08.02.2022 № 416/5 "Деякі питання проведення верифікації актових записів цивільного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
 18. НАКАЗ від 31.01.2022 № 277/5 "Про внесення зміни до Порядку проведення експериментального проєкту щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов та харчування особам, узятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України". Мін'юст України. 2022 рікк
 19. НАКАЗ від 27.01.2022 № 247/5 "Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України ". Мін'юст України. 2022 рікк
 20. НАКАЗ від 04.04.2022 № 1310/5 "Деякі питання доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного реєстру приватних виконавців України у період воєнного стану". Мін'юст України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -